Гармоникалық тербеліс кинематикасы

 

Гармоникалық тербеліс кинематикасы

 

Тербеліс фазасы j0 -косинустың  немесе синустың аргументін атайды  және ол тербелістегі шаманың  берілген уақыт мезетіндегі  сандық мәнін дәл анықтауға мүмкіндік береді.

Уақыт пероид бойынша    Фаза  радиан бойынша

  • 0

¼ Т                                                p/2

½ Т                                                p

¾ Т                                                3/2p

Т                                                2p

Дененің кез-келген уақыт мезетіндегі  х  ығысуы

 

x=x0cos(wt +j0),

мұндағы  х0-амплитуда, j0— бастапқы уақыт мезетіндегі тербелістің бастапқы фазасы, (t=0), бастапқы уақыт мезетіндегі нүктенің орны.

               

Гармоникалық тербеліс кезіндегі жылдамдық пен үдеу

Егер дене Ох осі бойымен  x=x0cosw заңымен гармоникалық тербеліс жасаса, онда дененің қозғалыс жылдамдығы uх мынаған тең болады:

Резонанс

Электр тізбегінде резонанс тізбекке түсірілген сыртқы пеиодты кернеудің жиілігі тізбектің меншікті жиілігіне тең  болғанда байқалады wрез=w0

 

Резонанстың қолданылуы

Әткеншектердің тербелісі.

Бетонды тығыздау үшін қолданылатын  машиналар.

Жиілік өлшегіштер.

Резонанспен күресу

Резонансты азайту үшін,  үйкеліс күшін арттыру қажет немесе

wc= wF

Ақтөбе қаласы