Күкірт оксидтері және олардың қосылыстары

Күкірт оксидтері және олардың қосылыстары

  1. 5,6 л күкіртті газ алу үшін натрий сульфитінің қанша мольі қажет?

Берілгені:

V(SO2) =5,6 л

Т/к.  (Na2 SO3) = ?

Шешуі: 1) Реакция теңдеуін жазамыз.

Na2 SO3 Na2O + SO2

2) Реакция теңдеуі бойынша  1 моль натрий сульфитінен  22,4л/моль  күкіртті газ алуға болады, ал  5,6л  күкіртті газды неше моль натрий сульфитінен алуға болатынын табамыз.

1моль – 22,4 л

X-5,6 л                                Х=  =0,25моль

Жауабы: 0,25моль натрий сульфиті қажет.

  1. Күкірт (VI) оксиді құрамын (масса бойынша процентпен) есептеп шығарп, оның ауа бойынша тығыздығын анықтаңдар?

Берілгені: SO3

Т/к. (S) = ?

Dауа =?

Шешуі:  1) Күкірт (VI) оксидінің салыстырмалы молекулалық массасын табамыз.

Mr(SO3 )=80

2) Күкірт (VI) оксиді құрамын  (масса бойынша процентпен) есептейміз

80-100

32-X                               X= =40

80-100

40-X                               X= =50

 

Күкірт  (VI) оксидінде 40 процент  күкірт және цент оттегі бар.

3) Күкірт  (VI) оксиді буының ауа бойынша тығыздығн табамыз.

Dауа= =2,76

Жауабы: Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы  2,76 –ға тең.