8- класқа арналған тест сұрақтары

8- класқа  арналған    тест   сұрақтары     I — нұсқа

 

1.Күкіртті   қышқылдың  тұздары  қалай  аталады?

а.)сульфаттар    б).сульфиттер    в)сульфиді         г)силикаттар
2.Сілтіні табыңдар

а)АgOH             б)LiOH                в).Pb(OH)2           г)Mg(OH)2

 

3.Бейметалды табыңдар

а) сынап            б) кремний          в).мыс                 г) кальций

 

 1. Реакция теңдеуіндегі фосфордың алдына қойылатын коэфициент

P + O2  =  P2 O5

а) 2                   б) 3                       в)4                       г) 5

5.21 электроны бар белгісіз элемент

а) магний         б) фосфор            в) хсенон             г) скандий

 

 1. Атомдардағы электрон саны немен   өрнектеледі?

а) ядро заряды санымен                         в) қатардың   санымен

б) жұптаспаған   электрон санымен      г) жұптасқан  электрон  санымен

 

 1. Тұз қышықылы мен әрекеттеспейтін металл қайсысы

а) Zn                б) Mg                  в) Fe                   г) Cu

 

8.Валенттіліктері бірге тең   элементтерді көрсетіңдер

а) K  Na  H   Li                            в) Cu   C   Fe   P

б)Ca  O  Ba  Zn                            г) Al    P    Ag   B

9.Бейтараптану реакциясы дегеніміз не?

а.)нәтижесінде  су  мен  қышқыл  түзіледі             в) негіз бен су түзіледі

б.)нәтижесінде   қышқыл  мен  негіз түзіледі         г) негіз бен қышқыл  түзіледі

 

 1. Негіздік оксидтерді   табыңдар

а) ZnO   CaO   CuO                      в) CO    BeO   CaO

б)  CO   SO2    BaO                      г) NO2    P2O5   SiO2

 

 1. 54 гр суда қанша моль зат бар?

а) 1 моль             б) 2 моль            в) 3 моль             г) 2,5 моль

 

12 .  50 грамм  16 %  — тік  сілті ерітіндісін дайындау үшін қанша граммм сілті

және су алу керек

а)  8 г сілті   42 г су                         в)  6г сілті      50 г су

б) 10 г сілті   40 г су                        г)   8 г сілті     52 г су

 

13.Кремний атомының бос күйіндегі электрондық конфигурациясын тап

а)1s2  2s2  2p2                               в)1s2  2s2  2p6  3s2   3p4

б)1s2  2s2   2p6  3s2  3p3                г)1s2  2s2  2p6  3s2  3p2

 

14.Оттегі мен металл арасындағы  реакция типі қандай ?

а) орынбасу      б) қосылу           в) алмасу            г) айырылу

 

15.Мына металдардың қайсысы сумен әрекеттеседі?

а) күміс             б) натрий            в) магний            г) кальций

 

 1. 16. Фтор атомындағы электрондардың энергиялық деңгейде орналасуы:

а) 2,8,4             б) 2,6                   в) 2,7                   г) 2,8,5

 

 1. 4 г калий сумен әреттескенде неше грамм сутек газы бөлінеді?

а) 0,5                б) 0,1                   в)  0,2                  г) 0,3

 

 1. CuO-мыс оксидінің құрамындағы  оттектің  массалық  үлесі  қандай?

а  ) 80%           б) 20%                 в) 40%                 г) 10%

 

 1. Темір мен күкірттің  қоспасы  берілсе  қандай  әдіспен  бөлуге  болады?

а) сүзу             б) магнитке тарту         в) тұндыру             г) кристалдандыру

 

20.Химиялық  қосылыстардың  формуласы  дұрыс  жазылған   қатарды  тап

а) KCl2  ,H2 SO  ,H3 PO4                б) K SO4 , Al3 PO4  , NaCl2

в) CaO  ,NaO,  HCl                        г) H2 S    H2O   H2CO3

 

 1. Қай элемент атомдары электрондарын беріп, оң зарядталған иондарға айналады:

а) С                   б) Са                       в) Р                   г) N

 

 1. Электртерістілігі бірдей атомдар арасында қандай байланыс түзіледі ?

а) иондық                                в)металдық

б) ковалентті полюсті            г) ковалентті полюссіз

 

 1. Массасы 460 грамм азот (ІҮ) оксиді қалыпты жағдайда қандай көлем алады

а) 22,4л                                    в) 44,8л

б) 122л                                     г) 224л

 1. 24. Қай процесс тотығуға жатады?

а)     S-2   —   S 4                                  б)   Mg0     —  Mg+2

в)    S +6    —   S +4                        г)   S+4     —    S0

 

25.Химиялық реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының коэфициенті

қандай?           AI   +  CuCI2  =  AICI3  +  Cu

 

А) 1                 б) 2                 в) 3               с) 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класқа арналған тест сұрақтары          II нұсқа

 

 1. Қосылу реакциясын анықта

а) бірнеше жай зат түзеді                            б) бірғана зат түзеді

в) бір ғана күрделі зат түзеді                       г) бірнеше күрделі зат түзеді

 

 1. Қай қосылыста хлордың валенттілігі 7 ге тең?

а) H CI O2                           б) HCI                в) HCIO4             г) HCIO

 

 1. Химиялық құбылысқа жататындар:

а) автомобил қозғалтқышында бензиннің жануы

б) сүттің ашуы

в) қардың еруі

г) ағаштарда қыраудың пайда болуы

 

 1. Мыналардың қайсысының салыстырмалы молекулалық массасы үлкен?

а) хлорсутек   HCI                                  в) су  H2 O

б) фторсутек    HF                                  г) күкіртті сутек   H2 S

 

 1. Күкірт (IV) оксидінің формуласында оттектің индексі

а) 1 ге           б) 2-ге            в) 3-ке           г) 4-ке

 

 1. …Ва  +   О2  =  …ВаО    теңдеуінде қалдырылып кеткен коэфициенттердің                   мәнін көрсетіңдер:

А) 1,1           б) 2,2             в) 3,3              г) 4,4

 

 1. Қай қосылыста оттектің массалық үлесі көп?

а) AI2 O3                                         в) B2 O3

            б)    Fe2 O3                          г) P2 O5

 

 1. Берілген реакция теңдеуіндегі Х және оның алдындағы коэфициент

H2 S    +  O2   =    x   +  H2 O

а)  S             б) H2              в) SO2             г) 2SO2

 1. 9. Зертханада сутекті қандай заттар бір-бірімен әрекеттескенде алады?

а) темір мен су                         б) кальций оксиді мен су

б) натрий мен су                      г) мырыш тұз қышқылымен

 

 1. 300 гр 15  — тік ерітіндіні дайындау үшін қанша тұз, қанша су қажет?

а) 25 гр тұз және  75 гр су              б) 35 гр тұз және  65 гр  су

б)  45 гр тұз  255 гр  су                    г)  55 гр тұз және 245 гр су

 

 1. Қай реакция тобын сілтілер алу үшін қолданылады?
 2. a) Li2O +   H2O  =                            в)CaO  +  H2O  =

CuO  +   H2O  =                              K2  O  +  H2 O  =

 

б) SO  +   H2O =                           г) CO2   +  H2 O =

P2O5    + H2 O =                             Na2 O + H2 O =

 1. 12. Қышқылдардың формулаларын көрсетіңіз

а) MgSO4         б) H2 SO4          в)  MgO           г) HCI

 

 1. 13. Тұз қышқылымен әрекеттеспейді

а) Ag           б)  AI              в)    Zn               г)   Fe

 

 1. Э ——Э О2 ———Н2 ЭО3      тізбегіндегі  «Э» элементі :

А) CI           б) S                в)N                     г)  H

 

 1. Сілті ерітінділерінде фенолфталейннің түсі қалай өзгереді?

а) түссіз          б) таңқурай түстес            в) көк              г) сары

 

 1. Бейтараптану реакциясы деп:

а) қышқылдың металл оксидімен                б) қышқылдың металмен

в) қышқылдың негізбен                                г) қышқылдың тұзбен

реакциясын айтады

 1. 100 гр ерітіндіде 10 гр тұз бар. Осы ерітіндідегі тұздың массалық үлесі?

А) 100г                б) 20г                в)0,05г         г) 0,1 г

 

 1. Төменде айтылғандардың қайсысы дұрыс емес

А) қышқылдар дегеніміз- сутек атомдарынанжәне қышқыл қалдықтарынан

тұратын күрделі заттар

б) қышқылдар индикатордың түсін өзгертеді

в) негіздермен әрекеттеседі

г) қышқылдық оксидтермен әрекеттеседі

 

 1. Атомдағы энергиялық деңгейлер қалай анықталады?

а) элементтің реттік нөмірімен               в) топтың нөмірімен

б) қатардың нөмірімен                             г) периодтың нөмірімен

 

 1. Элементтің электрондық формуласы 1s2 2s2 2p3. Оның реттік нөмірін анықтаңдар

а) №2              б) №3              в) №5                г) №7

 

 1. Қай элементтің атомдары электрондарды қосып алып, теріс зарядталған иондарға айналады?

а) Са               б)Ғ                  в) Na                 г)  Br

 

 1. Электртерістіктері әртүрлі атомдар арасында қандай байланыс түзіледі?

а) иондық                   в) коваленттік полюсті

б) металдық               г)ковалентті полюссіз

 

 1. Қай қосылыста көміртектің тотығу дәрежесі -4

а) CO2            б) CH4            в) CCI4              г)  H2CO3

 

 1. Химиялық реакция теңдеуіндегі тотықтырғыштың алдындағы коэфициент қандай?

NO   +  O2   =  NO2

А) 6                 б)  3               в) 2                     г) 1

 

 1. Құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар ерітінді натрий гидроксидінің артық мөлшерімен бейтараптанады. Сонда түзілген тұздың мөлшері:

А) 0,05 г/моль           б) 0,1 г/моль         в) 0,01г/моль               г) 0,2г/моль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия пәні бойынша емтиханға арналған тестің жауабы

                                                           І – нұсқа            8 — класс

Сұрақтардың реттік саныІ нұсқаның жауабыСұрақтардың реттік саныІ нұсқаның жауабы
          1.б       14.б
          2.б     15.б
          3.б     16.в
         4.в      17.б
         5.г     18б
         6.а     19.б
         7.г     20г
         8.а     21.б
         9.б      22.г
        10.а     23.г
        11.в     24б
        12.а     25.б
        13.г  
    

 

 

 

 

Химия пәні бойынша емтиханға арналған тестің жауабы

                                                             ІІ – нұсқа            8 – класс

 

Сұрақтардың реттік саныІІ нұсқаның жауабыСұрақтардың реттік саныІІ нұсқаның жауабы
          1.в        14.б
          2.в      15.б
          3.а,б      16.в
          4.а       17.а
         5.б      18г
         6.б      19.г
        7.в      20г
        8.г      21.б,г
        9.г       22.в
       10.б      23.б
       11.в      24г
       12.б      25.б
       13.а  
    

 

 

 

 

    

                      

                                 IІ – нұсқа                                                              10 класс

 

1.Күкіртті   қышқылдың  тұздары  қалай  аталады?

а.)сульфаттар    б).сульфиттер    в)сульфиді         г)силикаттар

2.Сілтіні табыңдар

а)АgOH             б)LiOH                в).Pb(OH)2           г)Mg(OH)2

 1. Реакция теңдеуіндегі фосфордың алдына қойылатын коэфициент

P + O2  =  P2 O5

а) 2                   б) 3                       в)4                       г) 5

4.21 электроны бар белгісіз элемент

а) магний         б) фосфор            в) хсенон             г) скандий

 1. Атомдардағы электрон саны немен   өрнектеледі?

а) ядро заряды санымен                         в) қатардың   санымен

б) жұптаспаған   электрон санымен      г) жұптасқан  электрон  санымен

 1. Тұз қышықылы мен әрекеттеспейтін металл қайсысы

а) Zn                б) Mg                  в) Fe                   г) Cu

 1. Негіздік оксидтерді   табыңдар

а) ZnO   CaO   CuO                      в) CO    BeO   CaO

б)  CO   SO2    BaO                      г) NO2    P2O5   SiO2

 1. 54 гр суда қанша моль зат бар?

а) 1 моль             б) 2 моль            в) 3 моль             г) 2,5 моль

9 .  50 грамм  16 %  — тік  сілті ерітіндісін дайындау үшін қанша граммм сілті

және су алу керек

а)  8 г сілті   42 г су                         в)  6г сілті      50 г су

б) 10 г сілті   40 г су                        г)   8 г сілті     52 г су

10.Кремний атомының бос күйіндегі электрондық конфигурациясын тап

а)1s2  2s2  2p2                               в)1s2  2s2  2p6  3s2   3p4

б)1s2  2s2   2p6  3s2  3p3                г)1s2  2s2  2p6  3s2  3p2

 1. 11. Фтор атомындағы электрондардың энергиялық деңгейде орналасуы:

а) 2,8,4             б) 2,6                   в) 2,7                   г) 2,8,5

 1. 4 г калий сумен әреттескенде неше грамм сутек газы бөлінеді?

а) 0,5                б) 0,1                   в)  0,2                  г) 0,3

 1. CuO-мыс оксидінің құрамындағы  оттектің  массалық  үлесі  қандай?

а  ) 80%           б) 20%                 в) 40%                 г) 10%

14.Химиялық  қосылыстардың  формуласы  дұрыс  жазылған   қатарды  тап

а) KCl2  ,H2 SO  ,H3 PO4                б) K SO4 , Al3 PO4  , NaCl2

в) CaO  ,NaO,  HCl                        г) H2 S    H2O   H2CO3

 1. Электртерістілігі бірдей атомдар арасында қандай байланыс түзіледі ?

а) иондық                                в)металдық

б) ковалентті полюсті            г) ковалентті полюссіз

 1. Массасы 460 грамм азот (ІҮ) оксиді қалыпты жағдайда қандай көлем алады

а) 22,4л                                    в) 44,8л

б) 122л                                     г) 224л

 1. 17. Қай процесс тотығуға жатады?

а)     S-2   —   S 4                                  б)   Mg0     —  Mg+2

в)    S +6    —   S +4                        г)   S+4     —    S0

18.Химиялық реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының коэфициенті

қандай?           AI   +  CuCI2  =  AICI3  +  Cu

А) 1                 б) 2                 в) 3               с) 6

 1. Қай қосылыста оттектің массалық үлесі көп?

а) AI2 O3                                         в) B2 O3

            б)    Fe2 O3                          г) P2 O5

 1. Берілген реакция теңдеуіндегі Х және оның алдындағы коэфициент

H2 S    +  O2   =    x   +  H2 O

а)  S             б) H2              в) SO2             г) 2SO2

 1. 300 гр 15  — тік ерітіндіні дайындау үшін қанша тұз, қанша су қажет?

а) 25 гр тұз және  75 гр су              б) 35 гр тұз және  65 гр  су

б)  45 гр тұз  255 гр  су                    г)  55 гр тұз және 245 гр су

а) MgSO4         б) H2 SO4          в)  MgO           г) HCI

 1. Э ——Э О2  ———Н2 ЭО3      тізбегіндегі  «Э» элементі :

А) CI           б) S                в)N                     г)  H

 1. Сілті ерітінділерінде фенолфталейннің түсі қалай өзгереді?

а) түссіз          б) таңқурай түстес            в) көк              г) сары

 1. Бейтараптану реакциясы деп қай  реакцияны айтады

а) қышқылдың металл оксидімен                б) қышқылдың металмен

в) қышқылдың негізбен                                г) қышқылдың тұзбен

 1. Құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар ерітінді натрий гидроксидінің артық мөлшерімен бейтараптанады. Сонда түзілген тұздың мөлшері:

А) 0,05 г/моль           б) 0,1 г/моль         в) 0,01г/моль               г) 0,2г/моль

 

 

 

 

 

 

 

Химия пәні бойынша  тестің жауабы            10 класс

 

                                                   

ІІ нұсқажауабы
1Б
2Б
3В
4Г
5А
6Г
7А
8В
9А
10Г
11В
12Б
13 Б                                                                                   
14Г
15Г
16Г
17Б
18Б
19В
20Г
21Б
22Б
23б
24В
25б