Деңгейлік тапсырмалар№4 Химиялық реакция теңдеулері, типтері, зат мөлшері, молярлық масса бойынша есептеулер

Деңгейлік тапсырмалар№4

Химиялық реакция теңдеулері, типтері, зат мөлшері, молярлық масса бойынша есептеулер (§15-§18)

 

І-деңгей.

 1. Химиялық реакция теңдеулері қандай типтерге бөлінеді? Оларды атаңыз.
 2. 2Mg+O2=MgO Мына теңдеу қандай реакция типтіне жатады? Ережесін айтыңыз.
 3. Зат мөлшері мен молярлық масса қалай белгіленеді және олардың өлшем бірліктерін жазыңыз.
 4. Мына заттың молярлық массасын есептеңіз:

 

ІІ – деңгей

 1. Берілген сызбанұсқаларда коэффиценттерді қойып теңестіріңдер, реакция типтін анықтаңдар.
 2. a) Al+O2 =Al2O3
 3. b) H2 + Cl2 = HCl
 4. c) PH3 + O2 = P2O5 + H2O

2.Келтірілген валенттіліктері бойынша реакция нәтижесінде түзілетін заттың формуласын құрастырып, коэффициенттерін қойыңдар, реакция типтін анықтаңдар.

 

ІІІ-деңгей.

1.Төмендегі теңдеулерде қажетті заттың формуласын тауып, теңестіріңдер, реакция типін анықтаңыз.

 1. b) …+ … = AlCl3
 2. c) Au2O3 = Au + …
 3. d) … + N2 = NH3
 4. e) HI = … + I2
 5. зат мөлшері 0,5 моль осы заттың массасын және молекула санын есептеңіз.