Деңгейлік тапсырмалар№13 Оксидтердің жіктелуі, аталуы мен қасиеттері(§44-§47)

Деңгейлік тапсырмалар№13

Оксидтердің жіктелуі, аталуы мен қасиеттері(§44-§47)

І-деңгей.

 1. Оксидтер дегеніміз не?
 2. Төмендегі оксидтерді атаңдар.
 3. Мына негіздердің формуласын жазыңдар.

калий гидроксиді, кальций (ІІ) гидроксиді, мыс (ІІ) гидроксиді, темір (ІІІ) гидроксиді.

 1. Қышқылдар дегеніміз не? Олар қалай жіктеледі?
 2. Мына қышқылдардың формуласын жазыңдар:

азот қышқылы, күкірт қышқылы, хлорсутек қышқылы, күкірт сутек қышқылы, фосфор қышқылы

 

ІІ-деңгей.

 1. Төмендегі қосылыстардың ішінен қышқылдарды теріп жазып, атаңдар.
 2. 2. Мын теңдеулерді аяқтаңдар:
 3. Мына тұздарды: мыс (ІІ) сульфаты, кальций (ІІ) хлориді алмасу реакциясының көмегімен алуға болатын реация теңдеулерін жазыңдар.
 4. Мөлшері 0,1 моль барий хлориді қанша моль күкірт қышқылымен әрекеттесе алатынын есептеңдер.

 

ІІІ- деңгей

 1. Массасы 12,6 г натрий сульфиті тұз қышқылымен әрекеттескенде неше моль натрий хлориді түзіледі?
 2. Құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар ерітіндіні барий гидроксидінің артық мөлшерімен бейтараптағанда түзілетін тұздың массасын есептеңдер.
 3. Массалық үлесі: 2,4 % H; 39,1% S; 58.5% O-тен тұратын заттың молекулалық формуласын табыңдар.