«Биохимия химия негіздері»

 

«Биохимия химия негіздері»

 

 

Мақсаты:Оқушыларды болашақ кәсіпті таңдап алуға дайындау, олардың     кәсіби құзыреттілігін, шығармашылық қабілеттерін дамыту, білім алуға ынталандыру биохимия жөніндегі теориялық, практикалық білімдерін  өз бетімен қолданылуға баулу.

 

Міндеттері: Оқушылардың ой-өрісін дамыту. Олардың назарын химияның күнделікті тұрмыста қолданылуына, өмірде  пайдаланатынын үйрету.

-оқушыларға ғылыми ойлаудың және дүниетаныммен әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыру.

-оқушыларға аймақтағы ауыл шаруашылық проблемаларды шешуге үлестерін қосуға мүмкіндік жасау.

-оқушыларға негізгі және қосымша білім бере отырып, оны жалғастыруға жағдай жасау.

 

Жобаның  обьектісі: оқу материалының мазмұны мен құрылымы.

 

Пәні: химия, биология, медицина , цитология , гистология

 

Оқыту формасы: лекция, конференция, семинар, практикалық, зертханалық жұмыс.

 

Оқудан күтілетін нәтижелер:

-Биохимия негіздері тақырыбы бола отырып, оларды өмірде өз орнымен қолдана білуі туралы нақты білім алу.

-Ғылымды практикамен ұштастыру.

-Алған білімді іс жүзінде пайдалану.

 

Осы курс бойынша алған білімдерін толық меңгеру, бағалау үшін келесі өлшемдерді қолдану:

-дәріс

-бақылау анализ

-реферат жұмыстары

-практикалық жұмыстар

-зертханалық жұмыстар

-өзін-өзі бағалау.

 

 

 

 

Оқу үрдісін ұйымдастыру.

 

 

 • Таңдаулы курс 34 сағатқа есептелген.
 • Жаратылыстану-математикалық бағытта қолдана алады.
 • Бұл курста оқушының құзырлығына ерекше көңіл бөлінеді.
 • Курс практикалық бағдарлау бағытында жүргізіледі.
 • Меңгерілетін материалдың көлемі және сағат саны 11 сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сәйкес келеді.
 • Курстың қорытынды бақылау түрі ретінде оқушының өздік зерттеуі, ғылыми зерттеу жұмысы, реферат, жоба және ғылыми практикалық конференцияға қатысуы ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу материалын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар.

 

 

 

Өмірде қолданылатын «Биохимия негіздері» тақырыбындағы таңдаулы курстың бағдарламасын оқыту нәтижесінде оқушылар

 

Не білу керек:

— ғылымның қоғамдағы рөлі.

— ғылыми ойлау принциптері.

— ғылыми зерттеу-әдістерімен жаратылыстану ғылымын тану.

— ғылыми зерттеу- жұмыстарының негізгі түрлері, олардың мазмұны мен жазылу ережелерінің компоненттері.

 

Не істеу керек:

— тақырыпты жоспарлап және экспериментті жүргізе білуге.

— ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

— ғылыми-зерттеу жұмыстарын рәсімдеу.

— ғылыми танымал әдебиеттермен жұмыс жасау.

— істеген жұмыстарды қорғай білу.

 

Күтілетін нәтиже:

 

— ғылымды практикамен ұштастыру.

— қойылған проблеманы шеше білу.

— алған білімді іс-жүзінде маңыздылығын түсіну.

— өзіндік ойлау қабілетті дамыту.

— оқушының интелектуалдық және ақпараттық қабілетін дамыту.

-бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу.

 

 

Тақырып жоспары. «Биохимия негіздері»

(34 сағат)

 

Тақырыпсағат саныоқыту формасы мен әдістеріМерзімі
І

1

Кіріспе.

Биохимия  туралы түсінік.

 

1

 

кіші дәріс

ІІОрганизмдердің химиялық құрамы.3
2Макро- микро-, және ультрамикроэлементтер туралы ұғым. Тірі табиғатта элементтердің таралу  заңдылықтары.1конференция
3Жасушаның құрамы мен құрылымы

 

1Дәріс
4Биологиялық мембраналардың құрамы мен құрылысы.1Кіші дәріс
ІІІАқуыздар.6
 

5

 

Тірі материя құру мен тіршілік ету процестеріндегі ақуыздардың маңызы1

 

Дәріс

 

 

6Ақуыздың элементарлық құрамы1Дәріс
7Ақуыздардың амин қышқылды құрамы.1лекция
8

 

.  Ақуыздардың қасиеттері1

 

лекция

 

9Қарапайым (протеиндер) және күрделі (протеидтер) ақуыздар1лекция
10

 

Сарамандық жұмыс № 1 Ақуыздардың қасиеттерің зерттеу.1

 

лекция

 

ІV

 

Ферменттер. Коферменттер, витаминдер және басқа биоактивті қосылыстар

 

10

 

11 Ферменттер туралы жалпы түсінік

 

1кіші дәріс,

 

12Ферменттердің жіктелуі

 

1Дәріс
13Ферменттік катализ

 

1Дәріс
14 Кофактор

 

 

1Семинар
15Коферменттер (коэнзимдер) – ферменттердің органикалық кофактор-лары.1Дәріс
16Дәруменлдер..1Семинар
17Суда  еритін дәрумендер1Дәріс
18Майда  еритін дәрумендер1Дәріс
19Дәрумен тәрізді заттар

 

20Сынақ сабағы1Тест алу
V

 

 

 

Нуклеин қышқылдары. 3

 

21-22Нуклеин қышқылдарының ашылу және зерттелу тарихы.1 семинар
23. Нуклеозид-, нуклеозидди- мен нуклеозидтрифосфаттар биосинтезі.

 

 

 

1
VІ

 

КӨМІРСУЛАР, ЛИПИДТЕР, ГОРМОНДАР .5
24Көмірсулардың жаллы сипаттамасы жәнс олардың классификациясы.1лекция
25Адам   ұлпаларының майлары. Липопротеидтердің құрылысы

 

1лекция
26Сарамандық жұмыс № 2 Көмірсулар мен липидтердің қасиеттерің зерттеу
27Гормондар. Гормондар ілімі даму тарихы.
28. Гормондар классификациясы мен номенклатурасы.
VІІОрганизмдегі энергия мен зат алмасуы туралы жалпы түсінік..8
29Зат пен энергия алмасуы — тірінің бөлінбес қасиетті1
30Анаболизм және катаболизм1
31Ақуыздар мен нуклеин қышқылдарының алмасуы клетка метабо-лизмінің орталығы екендігі.1
32Көмірсулардың алмасуы1
33Липидтердің алмасуы1
34Қорытынды сабақ .Конференцияконференция, презентация

 

Мұғалімдерге арналған  әдебиеттер:

 

 1. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И. Биологиялық химия. Қарағанды, 2007.
 2. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М., Высшая школа, 1980.
 3. Ленинджер А. Биохимия. М., «Мир», 1980.
 4. Мецлер Д. Биохимия. Т. 1- М., «Мир», 1981.
 5. Кретович В.Л. Биохимия растений. М., Высшая школа, 1986.
 6. Кенесарина Н.А. Өсімдіктер физиологиясы жене биохимия негіздері. Алматы, «Мектеп», 1988.
 7. Сеитов З.С Биологиялық химия. Алматы, «Қайнар», 1992.
 8. Сеитов З.С. Биохимия. Алматы, «Агроунивсрситет», 2000.
 9. Северин Е.С. и др. Биохимия. М., «Медицина», 2000.
 10. Сағатов К.С. Биологиялық химия. Алматы, Респ. Баспа каб., 1998.
  11.Жатқанбаев Ж.Ж.    Өсімдіктер    физиологиясы    жоне    биохимиясы негіздері. Алматы, 2004.

11.Щербаков В.Г. Биохимия. 2-е перераб. и дополн. изд.: Гиорд, 2003.

13.Красильникова Л.А., Авксентьева О.А., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А. Биохимия растений. Ростов на Дону: «Феникс», 2004, 224 с.

14.Биохимия. (Под ред. Северина Е.С.) Учебник. 3-е изд. исправ., 2005.

15.Сағатов К.С. Биологиялык химия практикумы. Алматы, «Ана тілі», 1992.

 1. Есмагулов К.Е., Төлегенова Б.Т. Көмірсулар. (оқу-әдістемелік құрал). Алматы, 2001.

17.Строев Е.Н., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии. М., Высшая школа, 1986.

18.Чиркин А.А. Практикум ио биохимии. Минск, Новое знание, 2002.

 1. 19. Пустовалова Т.П. Практические работы по биохимии. М.: Феникс, 2004.