«Эксперименттік есептер шығару»

Тақырыбы:    «Эксперименттік есептер шығару»

Мақсаты: Берілген заттарды ретімен пайдаланып жұмысты орындаудың

жоспарын құру, эксперименттік есептерді орындау. Жұмыс

кезінде қауіпсіздік техникасын ережесін сақтау.

Реактивтер мен құралдар: Бор ұнтағы, тұз қышқылы, күкірт қышқылы,

натрий гидроксиді, мыс(ІІ) сульфаты, тамшуыр, индикаторлар,

стакандағы су.

Практикалық жұмысты орындау барысы:

Тәжірибенің орындалуы    Байқалған құбылыстар
1.Берілген заттарды топтаңдар: СаО, Са(ОН)2, NаСІ, СuО, Мg(ОН)2, АІ2О3, КҒ, Н24, Сu2О, Zn3(РО4)2, N2О5, СrSО3, НСІ, НNО2, СuSО4, SО3, НNО3, АІ(ОН)3,  Ғе(ОН)2, Н2СО3.ОксидНегізҚышқылТұз
2.Сынауыққа бордың кішкене бөлігін салып, үстіне 1-2 мл күкірт қышқылын тамызып қосыңдар.

Реакция теңдеуін аяқтап, теңестіріңдер. Реакцияға қатысқан және түзілген заттарды атаңдар.

СаСО3 + Н24

 

 

 

 

 

 

3.Сынауыққа 1мл мыс (ІІ) сульфатын құйып, үстіне натрий гидроксидін қосыңдар.

Реакция теңдеуін аяқтап, теңестіріңдер. Реакцияға қатысқан және түзілген заттарды атаңдар.

СuSО4 + NаОН →

 

 

 

 

 

 

4.Сынауыққа 1мл натрий гидроксидін құйып, оған фенолфталейн индикаторын тамызып, үстіне тамшылатып тұз қышқылын қосып, бейтараптану реакциясын жасаңдар.

Реакция теңдеуін аяқтап, теңестіріңдер. Реакцияға қатысқан және түзілген заттарды атаңдар.

NаОН + НСІ →

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________