Химиялық байланыстары әртүрлі заттардың молекулаларының және кристалдарының модельдерін жасау.

Тақырыбы:  Химиялық байланыстары әртүрлі заттардың молекулаларының және кристалдарының модельдерін жасау.

Мақсаты:  Иондық, молекулалық және атомдық кристалдық торы бар заттардың модельдерін жасап үйрену.

Реактивтер мен құралдар:  Пластмассадан жасалған шарлар және оларды байланыстыруға арналған  таяқшалар.

Практикалық жұмысты орындау барысы:

Тәжірибенің орындалуыЖасалған жұмыстар
1Иондық кристалдық тор түзетін NаСI ас тұзының моделін құрастыр және суретін сал.
2Төмендегі молекулалық кристалдық торы бар заттардың модельдерін жасаңдар және суретін салыңдар:

І2,  Н2О(мұз).

3Төмендегі  атомдық кристалдық торы бар заттардың модельдерін жасаңдар және суретін салыңдар:

С(алмаз және графит), S8.

Тапсырма:  Өздерің моделін жасаған заттардың  физикалық қасиеттеріндегі айырмашылықтардың мәнін түсіндіріңдер.

Қорытынды:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________