бақылау жұмысы

№1 бақылау жұмысы

1-нұсқа:

 1. Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар: NH3, P2O5 , CrO3 , H2S ,  ,SO3;
 2. Мыс (І) және мыс(ІІ)оксидтерінің құрамындағы мыстың массалық үлестерін пайызбен есептеңдер.
 3. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а)  AgCI = Ag  +CI2;   ә)  K  +  O2 = K2O;    б)  Fe + HCI = FeCI2 +  H2;

 1. 7H, 3CaO, 5H2 белгілері нені көрсетеді?
 2. Массасы 6г магний жанғанда қанша грамм магний оксиді түзілетінін есептеңдер.

 

  2-нұсқа:

 1. Төмендегі қосылыстардың: а) кальций мен хлор; ә) азот(V) пен ,оттек; б) алюминий мен ,оттек;

,,,,,,, в) натрий  мен ,,,,,,,күкірт (ІІ) формуласын құрыңдар.

 1. Мына әктастың CaCO3 құрамындағы әр химиялық элементтің  ,массалық үлесін табыңдар. 
 2. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а) Fe(OH)3=Fe2O3 + H2O; ә)  Na + CI2 = NaCI; б) Na+H2O = NaOH + H2;

 1. Бір атом темір мен үш атом хлордан, екі атом алюминий мен үш ,атом оттектен, бір ,атом ,,,,,,,,фосфор мен бес ,атом хлордан тұратын күрделі заттардың молекулалық формуласын құрыңдар.
 2. Массасы 6,2г фосфор жану үшін қанша моль оттек газы О2 қажет болатынын есептеңдер.

 

   3-нұсқа:

 1. Валенттіктері 1-ден 7-ге дейін өсу ретімен орналасқан мына: Na,,Mg, AI, Si, P, S, CI ,,элементтердің ,,,,,,,,оттекпен ,қосылысының формуласын құрыңдар.
 2. Ас содасының құрамы 27,38% Na, 1,19%H, 14,29%C  және 57,14% оттектен тұрады. Осы заттың ,,,,,,,,молекулалық формуласын табыңдар.
 3. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а)   Mg  +  O2 = MgO;    б)  Ai + HCI = AICI3 +  H2;

 1. Мына атомдар санын мольмен өрнектеңдер: а) 12,24•1023 атом ,кальций;   ә)3,01•1023 атом  оттек; 

,,,,,,,,б) 6,02 •1023 атом көміртек;

 1. Массасы 4,4г азот (І) оксиді бар. Осы заттың: а) мөлшерін;  ә) молекула санын есептеңдер.

 

Сабақты бекіту мақсатында шығарылатын есептер:

 • 8г мыс(ІІ) оксидін алу үшін қанша грамм мыс реакцияға түседі?
 • Нәтижесінде 4 моль сутек алу үшін қанша грам суды айыруға болады?
 • Массасы 6,5г цинк оттекпен әрекеттессе цинк оксидінің қанша зат мөлшерін алуға болады?
 • 1 моль алюминий күкіртпен реакцияға түсу үшін қанша күкірт қажет және түзілген алюминий сульфидінің массасын есептеңдер?
 • Оттегінде 54г алюминий жанған кезде, алынған алюминий оксидінің массасы қандай?
 • Массасы 360г алюминий сульфидін алу үшін, оған жұмсалған алюминий мен күкірттің массасын есептеп шығар.
 • 8г мыс(ІІ) оксидінен мысты жеке бөліп алу үшін, қанша грамм сутегі жұмсалады?
 • 8г сутегі жанғанда түзілетін судың массасы және зат мөлшері қанша?
 • Реакцияға 16г оттегі түскенде судың қандай зат мөлшері шығады?
 • Реакциядан 9г су түзіледі. Реакцияға түскен оттегінің массасын және зат мөлшерін табыңдар.

Сабақты бекіту мақсатында шығарылатын есептер:

1)  8г мыс(ІІ) оксидін алу үшін қанша грамм мыс реакцияға түседі?

2)  Нәтижесінде 4 моль сутек алу үшін қанша грам суды айыруға болады?

3)  Массасы 6,5г цинк оттекпен әрекеттессе цинк оксидінің қанша зат мөлшерін алуға болады?

4) 1 моль алюминий күкіртпен реакцияға түсу үшін қанша күкірт қажет және түзілген алюминий сульфидінің массасын есептеңдер?

5) Оттегінде 54г алюминий жанған кезде, алынған алюминий оксидінің массасы қандай?

6) Массасы 360г алюминий сульфидін алу үшін, оған жұмсалған алюминий мен күкірттің массасын есептеп шығар.

7)  8г мыс(ІІ) оксидінен мысты жеке бөліп алу үшін, қанша грамм сутегі жұмсалады?

8)  8г сутегі жанғанда түзілетін судың массасы және зат мөлшері қанша?

9)  Реакцияға 16г оттегі түскенде судың қандай зат мөлшері шығады?

10) Реакциядан 9г су түзіледі. Реакцияға түскен оттегінің массасын  және зат мөлшерін табыңдар.

Сабақты бекіту мақсатында шығарылатын есептер:

1) 8г мыс(ІІ) оксидін алу үшін қанша грамм мыс реакцияға түседі?

2) Нәтижесінде 4 моль сутек алу үшін қанша грам суды айыруға болады?

3) Массасы 6,5г цинк оттекпен әрекеттессе цинк оксидінің қанша зат мөлшерін алуға болады?

4) 1 моль алюминий күкіртпен реакцияға түсу үшін қанша күкірт қажет және түзілген алюминий сульфидінің массасын есептеңдер?

5) Оттегінде 54г алюминий жанған кезде, алынған алюминий оксидінің массасы қандай?

6) Массасы 360г алюминий сульфидін алу үшін, оған жұмсалған алюминий мен күкірттің массасын есептеп шығар.

7) 8г мыс(ІІ) оксидінен мысты жеке бөліп алу үшін, қанша грамм сутегі жұмсалады?

8)  8г сутегі жанғанда түзілетін судың массасы және зат мөлшері қанша?

9)  Реакцияға 16г оттегі түскенде судың қандай зат мөлшері шығады?

10) Реакциядан 9г су түзіледі. Реакцияға түскен оттегінің массасын  және зат мөлшерін табыңдар.