Бейнелеу пәні мен сызу пәндерінен сабақ жоспары

Сызу

9-сынып

                                                                                                                

БөлімдерСағат саны
1Кіріспе1
2Сызбаларды орындау негізгі ережелері және геометриялық салулар9
3Проекциялау әдістері8
4Геометриялық денелер мен моделдердің проекциялары12
5Кескіндер — көріністер, қималар және тіліктер12
6Біріктірулер6
7Құрастыру сызбасы8
8Құрылыс және топография сызбаларының элементтері6
9Графикалық редакторындағы жұмыс негіздері4
10Қорыту2
Барлығы:68

 

 

Сызу пәні 9 –  сынып  (аптасына 2 сағат)

 

 

                Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

көрнекілік

тер

Оқулық бетіЕскер

ту

                                                       І тоқсан   
 

1

 

Кіріспе. Сызу оқу пәні.

Сызбалардың даму тарихынан

 

1

 слайдтар, сызу аспаптары3- бет 
ІСызбаларды безендірудің негізгі ережелері және сызудағы геометриялық салулар.  (9 сағат) 

 

  
2. Стандарттар туралы ұғым

 

1модулдер, слайдтар7-14 бет 
3Масштабтар 

1

Модулдер, оқу плакаты11-12 б 
 

4

Сызбаны оны шектейтін сызықпен (жиектемемен) және негізгі жазумен безендіру1Модулдер, оқу плакаты12-14 б 
5Сызба сызықтары1Модулдер, 14-16 б 
6Сызба қарыптері1Оқу плакаты14-16 б 
7Сызбаларға өлшемдерді түсіру1Оқу плакаты20-б 
8Перпендикуляр түзу салу. Түзу кескінділерін бөліктерге бөлу1Оқу плакаты23 б 
9Шеңберді тең бөліктерге бөлу126-бет 
10Сызықтардың түйіндесулері130- бет 
11ІІ.Проекциялау әдістері

(8 сағат)

Проекциялау

135 — бет 
12Центрлік және параллел проекциялау136 -бет 
13Тік бұрыштап проекциялау2Слайдтар, оқу плакаты37 -бет 
14Аксонометриялық проекцияларды алу және оларды салу1Оқу плакаты42 -бет 
15Жазық фигуралардың аксонометриялық проекциялары1Оқу плакаты, сызу аспаптары45-бет

 

 
16Жазық жақты нәрселердің аксонометриялық проекциялары1Оқу плакаты, сызу аспаптары46- бет 
17Беттері дөңгелек пішінді нәрселердің аксонометриялық поекциялары.2Оқу плакаты, сызу аспаптары47- бет 
18Техникалық сурет1 50 — бет 
ІІ тоқсан
 ІІІ.Геометриялық дене-лердің және модель-дерінің проекциялары

(12 сағат)

  
1Нәрсенің геометрик пішініне талдау жасау 

1

Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап59- бет 
2Геометриялық денелердің сызбалары152-бет 
3Цилиндр мен  конусты проекциялау1 
4Қызықты есептер159-бет 
5Дұрыс төртбұрышты пирамиданы проекциялау1 
6Геометриялық денелер тобының проекциялары160-бет 
7Нәрсенің төбелерінің, қырлары мен жақтарының проекциялары1 
8Нүктенің нәрсе бетіндегі проекциясын салу1Сызу аспаптары83 бет 
9Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші көрінісін салу.2сурет103 бет 
10Геометриялық денелер бетінің жазбалары2 
 ІҮ.Кескіндер – көріністер, қималар мен тіліктер. (12 сағат)  
11Сызбада көріністерді орналастыру. Жергілікті көріністер2 
                                                               ІІІ тоқсан
1Қималардың атқаратын қызметі. Қималарды орындау2Тетік модулі112 бет 
2Қарапайым тіліктерді орындау және белгілеу2Оқу плакаты115- б 
 Күрделі тіліктер2Сұрақтар 
 Көрініс пен тілікті біріктіру1оқу плакаты 
 Жергілікті тілік1 
 Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу2 
 ІҮ. Біріктірулер (6 сағат)  
 Бұйымдар туралы жалпы мәліметтер1 
 Тетіктерді біріктіру туралы жалпы мәліметтер

Бұранданы кескіндеу және белгілеу

1 
 Тетіктерді біріктірудің сызбасы1 
 Болттық біріктіру. Винттік біріктіру1 
 Бұрамасұқпалы біріктіру1 
 Бұрандалы емес ажырайтын біріктірулер.

Ажырамайтын біріктірулер

1 
 ҮІІ .Құрастыру сызбасы

(8 сағат)

  
 Бұйымдардың құрастырмалы сызбалары2 
 Сипаттамалық құжат1 
 Күрделі емес құрастырма-лы сызбаларды оқу1 
                                                         ІҮ тоқсан
 Күрделі емес құрастырма-лы сызбаларды оқу1 
 Бөлшектеу2  
 Эскиздердің атқаратын қызметі. Эскииздерді орындау 
 ҮІ. Құрылыс және топография сызбаларының элементтері (6 сағат)  
43Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері2 
44Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу2 
45Топографиялық сызбалардың элементтері2 
 Графикалық редакторындағы  жұмыс негіздері (4 сағат)  
46Компьютерлік графика-ның программасы туралы түсінік2 
47Графикалық редакторда сызбаны орындау2 
 Қорытынды сабақ2 
   

 

 

                                             Бейнелеу өнері

                                             5 — 6 сыныптар

 

Мазмұны

Сыныптар бойынша сағат саны 

барлығы

5  сынып6 сынып
Өнер туындыларын қабылдау224
Графика6612
Кескіндеме8816
Композиция6612
Сәндік – қолданбалы өнер448
Мүсін өнері448
Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері448
барлығы343468

 

 

 

 

 

Бейнелеу өнері        6  сынып

(аптасына 1 сағат)

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

 

Пайдала-нылатын

көрнекі-ліктер

 

Оқулық беті

 

Ескер-

ту

 

І тоқсан

 

1Бейнелеу  өнерінің бастауы. Өнердің пайда болуы..13-7 бет
2Кескіндеме өнерінің түрлері

«Алтын күз тақырыбында сурет салу

1Оқу плакаты, суретші шығармалары10 бет
3Кескіндеме өнерінің жанрлары1Оқу плакаты слайдтар12 бет
4Натюрморт «Гүлдер, көкөністер мен жемістер» тақырыбында сурет салу1Заттар, оқу плакаты слайдтар тар14- бет
5Пейзаж. «Жаңбыр астында» тақырыбында сурет салу1 оқу плакаты слайдтар тар16 бет
6Тарихи жанр. «Қазақстанның сәулет өнері» тақырыбында сурет салу1Акварель, гуашь, пастель17 бет
7Кескіндеме өнерінің әсерлі әрі бейнелеуші құралдары. «Менің бөлмем» тақырыбында сурет салу1Оқу құралдары,

слайд

18 бет
8Кескіндеме жасау техникалары1оқу плакаты слайдтар тар22 бет
9Суретші шығармаларын талдау1Суретші шығармалары, слайдтар24 бет
 

                                                        ІІ тоқсан

1Графика өнерінің түрлері

«Күзгі натюрморт»

1Суретші шығармалары, слайдтар36 бет
2Сурет түрлері. Сурет салуды меңгеру «Түнгі пейзаж», «Арман қала» атты тақырыптарда сурет салу1Оқу плакаты, қалам, пастель40-42 бет
3Сурет салу реттілігі

«Алғашқы қар»

1Пастель, гуашь43- бет
4Кітап графикасы. Кітап мұқабасын жасау үшін набой (эскиз) дайындау1Кітаптар44 -бет
5Абай шығармаларына иллюстрация. «Желсіз түнде жарық ай»1өнер үлгілері45 – бет
6Эпостық жарларға иллюстрация жасау1Слайдтар, суреттер46 –бет
7«Аяз ата мен ақшақар мектепте» тақырыбында сурет салу1Оқу плакаты, слайд50-51бет
 

ІІІ тоқсан

1Композиция және  перспектива

Композиция

1Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры54-55 бет 
2Перспектива.1Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет 
3Сызықтық перспективасы1Оқу плакаты58 бет 
4Кеңістік перспективасы1Оқу плакаты59 -61 бет 
5Мүсін өнері. Мүсін өнерінің түрлері1Ермексаз, мүсіндер62-63 бет 
6Қазақстанның ежелгі мүсін өнері1Оқу плакаты, слайдтар64-66 бет 
7Сәндік қолданбалы өнер.

Сәндік қолданбалы өнер түрлері

1Сәндік қолданбалы өнерге байланысты көрнекілік67-69 бет 
8Ою — өрнектер. Өрнектердің түстері мен бояулары1Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет 
9Бұйымдарды өрнектеу1

 

бұйымдар77- бет 
10Киіз үй1Оқу плакаты, модулі,77 — бет 
 

ІV тоқсан

 

1Қазақтың ұлттық киімі1Слайдтар, суреттер78-79 бет 
2Керамика1Слайдтар, керамика бұйымдар80 бет 
3Қазақ халық қолөнері мен шеберлері1Суреттер, бүктемелер, слайдтар81 бет 
4Қазақ халқының қазіргі заманғы сәндік қолданбалы өнері1Сәндік қолданбалы өнер үлгілері82 бет 
5Димков ойыншықтары1Суреттер, слайдтар84 бет 
6Сәулет өнері .

Сәулет өнерінің түрлері мен типтері, стильдері

1 

Оқу плакаты

88-90 бет 
7Қазақстан сәулет өнерінің көне ескерткішлері. Сәулет өнері ескрткіштеріндегі өрнектер1Оқу плакаты, слайдтар92 бет 
8Әлем сәулет өнерінің көне ескерткіштері1Слайдтар, оқу плакаты, тест94 бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейнелеу өнері        5 — сынып

(аптасына 1 сағат)

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

көрнекілік

тер

 

Оқулық беті

 

Ескер

ту

І тоқсан
1Бейнелеу өнері – оқу пәні1Оқу плакаты,54-55 б
2Бейнелеу өнерінің түрлері1Оқу плакаты, суретші шығармалары56-57 б
3Түстану ерекшеліктері. Еркін тақырып бойынша бояумен сурет салу1Слайд, оқу плакаты58- б
4Үйлестіру заңдылықтары. Еркін тақырып бойынша сурет салу. «Астана менің – інкәрім»2Оқу плакаты, слайд36 -б
5Затқа қарап сурет салу1Заттар, оқу плакаты46- б
6Түрлі –түсті бояумен сурет салу

«Күзгі жаңбыр»

152 -б
7Оқу құралдарымен жұмыс істеу154- б
8Шығармашылық ізденіс1
 

 

 

                                                       ІІ тоқсан

 

 

1Графика өнерінің түрлері1Слайдтар, суретшілер шығармалары58- бет
2«Жыл құстары»1слайдтар
3Линогравюра жасауда қолданылатын құрал – жабдықтар. Линелеум тәсәілімен сурет салу.

«Қазақстанның көне қалалары»

1Оқу плакаты, құрал — жабдықтар70 -бет
4Пластикалық анатомия.

Адамның басын бейнелеу.

1Адамның бас мүсіні
5Адам тұлғасын бейнелеу «Менің досымның портреті»1өнер туындыла-ры76 -бет
6Қимыл – қозғалыстағы адм бейнесі.

«Спорттық жарыстар» «Қысқы демалыста» тақырыбында сурет салу

1Слайдтар, суреттер, құралдар76-83 бет
7«Жаңажылдық карнавал», «қысқы пейзаж» атты тақырыптарға сурет салу1 Бояу құрал жабдықтары пастель, қарындаш, бор, гуашь, акварель  
 

 

 

 

 

 

 

ІІІ тоқсан

 

1Ұлттық киім киген адам тұлғасы1Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры54-55 бет 
2Сүйікті кейіпкерді бейнелеу1Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет 
3Еңбек үстіндегі адам1Оқу плакаты58 бет 
4Сәндік қолданбалы өнер.1Оқу плакаты59 -61 бет 
5Ұлттық киімдердегі өрнектер1Ермексаз, мүсіндер62-63 бет 
6Киіз үй1Оқу плакаты, слайдтар64-66 бет 
7Қазақтың төсеніш бұйымдары1Сәндік қолданбалы өнерге көрнекілік67-69 бет 
8Суретті кілем . Гобелен1Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет 
9Интерьер. Табиғат көрінісін бейнелеу1бұйымдар77- бет 
10Наурыз. Кескіндеме1Оқу плакаты, модулі, суреттер,

слайдтар

 

77 — бет 
 

ІV тоқсан

 

1Мүсін өнерімен танысайық1Слайдтар, суреттер78-79 бет 
2Ертегі кейіпкерлерін мүсіндеу1Слайдтар, керамика бұйымдар80 бет 
3Адамның тұлғалық мүсіні1Суреттер, бүктемелер, слайдтар81 бет 
4Сәулет өнері1Сәндік қолд. өнер үлгілері82 бет 
5Дизайн өнері1Суреттер, слайдтар84 бет 
6Перспектива заңдылықтары1 

Оқу плакаты

88-90 бет 
7Ауа перспективасы1Оқу плакаты, слайдтар92 бет 
8«Таң сәрі» көрінісін бейнелеу1Слайдтар94 бет 

 

 

2–4-сынып

Барлығы – 34 сағат, аптасына 1 сағаттан

 

 

Оқу материалыСыныптар бойынша сағаттар саны
1-сынып2-сынып3-сынып4-сынып
Өнер туындыларын қабылдау2222
Кескіндеме88810
Графика6666
Мүсін өнері4666
Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері8666
Сәндік-қолданбалы өнер5664
Барлығы33343434

 

 

 

 

Бейнелеу өнері        3  сынып

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

көрнекілік

тер

Оқулық бетіЕскер

ту

 

І тоқсан

 

1Кескіндеме.

Жылы және суық түстер жайлы не білесің?

1.09Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры54-55 бет 
2Қарама – қарсы түстердің ерекшеліктері1.09Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет 
3Қарама –қарсы түстерді араластыру1.09Оқу плакаты58 бет 
4«Күзгі гүл шоғы» натюрмортының композициясы1.09Оқу плакаты59 -61 бет 
5Кескіндемедегі дақтың әсерлігі1.10Ермексаз, мүсіндер62-63 бет 
6Пуантилизм деген не?110Оқу плакаты, слайдтар32-35 бет 
7Бейнелеудің құпиялары: перспектива

Сызықтық перспектива.

Пейзаждағы сызықтық перспектива

110Слайдтар,

Суретшілер шығармалары

42-50 бет 
8Композиция. Күзгі пейзаждың композициясын жасаймыз.110Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет 
9Пропорция туралы түсінік. Таңғажайып жануарлар. Ойыншық бейнесін жасау.111бұйымдар77- бет 
 

 

ІІ тоқсан

 

1Жаңа техника. Матрицалармен жұмыс.111Слайдтар, суреттер76-79 бет 
2Иллюстрация дегеніміз не?111Слайдтар, бұйымдар80 бет 
3Натюрморт өнері. Натюрморт түрлері111Суреттер, бүктемелер, слайдтар81 бет 
4Натюрморт құрастыру өнері112өнер үлгілері82 бет 
5Пейзаж өнері.Табиғаттағы сызықтар. Қарапайым пішімдерді салу112Суреттер, слайдтар84 бет 
6Табиғат пен кескіндемедегі көк – жасыл түсті танып білейік112 

Оқу плакаты

88-90 бет 
7«Жаңа жыл шыршасы» суретін салу112Оқу плакаты, слайдтар92 бет 
                                                         ІІІ тоқсан
 
 

1

 

Натюрморт

 

2

Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры86-94бет 
2Пейзаж. Табиғаттағы сызықтар.1Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет 
3Қарапайым пішіндерді салу1Оқу плакаты58 бет 
4Табиғат пен кескіндемедегі көк – жасыл түсті танып білейік1Оқу плакаты59 -61 бет 
5Байқағыштық қабілетті дамытуға арналған тапсырмалар1Ермексаз, мүсіндер62-63 бет 
6Портрет өнері. Салтанатты портрет1Оқу плакаты, слайдтар32-35 бет 
7Камералық портрет1Слайдтар,

Суретшілер шығармалары

42-50 бет 
8Топтық портрет

Жұптық портрет

Ж

1оқу плакаты,70-76 бет 
91бұйымдар132- бет 
10АвАвтопортрет1 
 

 

ІҮ тоқсан

 

1Сәндік – қолданбалы өнер. Қазақ халқының қолөнері1Слайдтар, суреттер76-79 бет 
2Әже сандығындағы қазына1Слайдтар, бұйымдар80 бет 
3Ресейдің халық шығармашылығы1Суреттер, бүктемелер, слайдтар81 бет 
4Сәулет өнері. Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар1өнер үлгілері82 бет 
5Қазақстан суретшілері1Суреттер, слайдтар84 бет 
6Ресей суретшілері1 

Оқу плакаты

88-90 бет 
7Шетел суретшілері1Оқу плакаты, слайдтар92 бет 
8Шығармашылық сабақ1 

                                    

Бейнелеу өнері        4  сынып

(аптасына 1 сағат)

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

Көрнекілік-

тер

 

Оқулық беті

 

Ескер-

ту

                                                              І тоқсан
1Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары1Оқу плакаты суретші шығармалары54 -55 бет
2Түс гаммасының қанықтығы1Оқу плакаты суреттер58 бет
3Графика. Сызық пен штрих1Оқу плакаты58 бет
4Әріп таңбасының әсерлі мүмкіндіктері1Оқу плакаты59 -61 бет
5Ашық хаттарды безендіру өнері1Слайдтар, ашық хаттар үлгісі62-63 бет
6Пейзаждың өркендеу тарихы1Оқу плакаты, слайдтар32-35 бет
7Түстердің жарыққа тәуелділігі1Оқу плакаты, слайдтар42-50 бет
8Пейзаждағы кеңістік перспективасы1Оқу плакаты, слайдтар70-76 бет
9Еркін тақырыпта сурет177 -сурет
 

 

 

ІІ тоқсан

 

1Әркезеңдегі сәулет өнері. Сәулет стильдері1Слайдтар, суреттер76-79 бет
2Роман стилі. Готика стилі1Слайдтар, суреттер80 бет
3Орта Азия мен шығыс сәулеті1Слайдтар, суреттер81 бет
4Түс және символ1Слайдтар, суреттер82 бет
5Адам өміріндегі киімнің алатын орны. Ұлттық киімдер. Қазақ халқының ұлттық киімдері.1Слайдтар, суреттер,

 

84 бет
6Театр кастюмдарын дайындау өнері1Слайдтар, суреттер88 -90 бет
7Жаңа жылдық кастюмдерді әзірлеу1Слайдтар, суреттер92 бет
 

ІІІ тоқсан

 

1-2Композицияда қарама – қайшылық (контраст)

 

210.01.-

17.01.

Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры54-55 бет 
3 -4Композицияда қозғалысты бейнелеу жолдары. «Дене шынықтыру сабағында»224.01

31.01

Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет 
3Тік жазықтықтағы қозғалыс107.02.Оқу плакаты58 бет 
4Натюрморт жанрының өркендеуі114.02.Оқу плакаты59 -61 бет 
5Натюрморт және тарих121.02.Ермексаз, мүсіндер62-63 бет 
6Портретпен танысуды жалғастырамыз128.02.Оқу плакаты, слайдтар64-66 бет 
7Суретші мен модельдің қарым — қатынасы107.03Сәндік қолданбалы өнерге көрнекілік67-69 бет 
8Шығармашылық сабақ «Қош келдің, әз Наурыз!»114.03Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет 
 

ІV тоқсан

 

1Суретшілер туралы мәліметтер. Шетел суретшілері104.04.Слайдтар, суреттер78-79 бет 
2Қазақстан суретшілері.111.04.Слайдтар, керамика бұйымдар80 бет 
3Қазақ Халық суретшісі

Ә. Қастеев 110 жылдығына арнап шығармашылығымен танысу

118.04Суреттер, бүктемелер, слайдтар81 бет 
4Ресей суретшілері125.04.Сәндік қолд. өнер үлгілері82 бет 
5Жас суретші сөздігі. «Ойлан, ізден, тап!» сайыс сабақ102.05.Суреттер, слайдтар84 бет 
6Пейзаж. «Табиғат қандай көркем –ең» (пастель, гуашь, акварель)110.05. 

Оқу плакаты

88-90 бет 
7«Көктем гүлдері»  Акварель116.05.Оқу плакаты, слайдтар92 бет 
8Шығармашылық сабақ. Қорытынды.123.05.Слайдтар94 бет