Бейнелеу пәні мен сызу пәндерінен сабақ жоспары

Сызу

9-сынып

                                                                                                                

Бөлімдер Сағат саны
1 Кіріспе 1
2 Сызбаларды орындау негізгі ережелері және геометриялық салулар 9
3 Проекциялау әдістері 8
4 Геометриялық денелер мен моделдердің проекциялары 12
5 Кескіндер — көріністер, қималар және тіліктер 12
6 Біріктірулер 6
7 Құрастыру сызбасы 8
8 Құрылыс және топография сызбаларының элементтері 6
9 Графикалық редакторындағы жұмыс негіздері 4
10 Қорыту 2
Барлығы: 68

 

 

Сызу пәні 9 –  сынып  (аптасына 2 сағат)

 

 

                Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

көрнекілік

тер

Оқулық беті Ескер

ту

                                                       І тоқсан      
 

1

 

Кіріспе. Сызу оқу пәні.

Сызбалардың даму тарихынан

 

1

  слайдтар, сызу аспаптары 3- бет  
І Сызбаларды безендірудің негізгі ережелері және сызудағы геометриялық салулар.  (9 сағат)  

 

   
2 . Стандарттар туралы ұғым

 

1 модулдер, слайдтар 7-14 бет  
3 Масштабтар  

1

Модулдер, оқу плакаты 11-12 б  
 

4

Сызбаны оны шектейтін сызықпен (жиектемемен) және негізгі жазумен безендіру 1 Модулдер, оқу плакаты 12-14 б  
5 Сызба сызықтары 1 Модулдер, 14-16 б  
6 Сызба қарыптері 1 Оқу плакаты 14-16 б  
7 Сызбаларға өлшемдерді түсіру 1 Оқу плакаты 20-б  
8 Перпендикуляр түзу салу. Түзу кескінділерін бөліктерге бөлу 1 Оқу плакаты 23 б  
9 Шеңберді тең бөліктерге бөлу 1 26-бет  
10 Сызықтардың түйіндесулері 1 30- бет  
11 ІІ.Проекциялау әдістері

(8 сағат)

Проекциялау

1 35 — бет  
12 Центрлік және параллел проекциялау 1 36 -бет  
13 Тік бұрыштап проекциялау 2 Слайдтар, оқу плакаты 37 -бет  
14 Аксонометриялық проекцияларды алу және оларды салу 1 Оқу плакаты 42 -бет  
15 Жазық фигуралардың аксонометриялық проекциялары 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 45-бет

 

 
16 Жазық жақты нәрселердің аксонометриялық проекциялары 1 Оқу плакаты, сызу аспаптары 46- бет  
17 Беттері дөңгелек пішінді нәрселердің аксонометриялық поекциялары. 2 Оқу плакаты, сызу аспаптары 47- бет  
18 Техникалық сурет 1  50 — бет  
ІІ тоқсан
  ІІІ.Геометриялық дене-лердің және модель-дерінің проекциялары

(12 сағат)

   
1 Нәрсенің геометрик пішініне талдау жасау  

1

Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап 59- бет  
2 Геометриялық денелердің сызбалары 1 52-бет  
3 Цилиндр мен  конусты проекциялау 1  
4 Қызықты есептер 1 59-бет  
5 Дұрыс төртбұрышты пирамиданы проекциялау 1  
6 Геометриялық денелер тобының проекциялары 1 60-бет  
7 Нәрсенің төбелерінің, қырлары мен жақтарының проекциялары 1  
8 Нүктенің нәрсе бетіндегі проекциясын салу 1 Сызу аспаптары 83 бет  
9 Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші көрінісін салу. 2 сурет 103 бет  
10 Геометриялық денелер бетінің жазбалары 2  
  ІҮ.Кескіндер – көріністер, қималар мен тіліктер. (12 сағат)    
11 Сызбада көріністерді орналастыру. Жергілікті көріністер 2  
                                                               ІІІ тоқсан
1 Қималардың атқаратын қызметі. Қималарды орындау 2 Тетік модулі 112 бет  
2 Қарапайым тіліктерді орындау және белгілеу 2 Оқу плакаты 115- б  
  Күрделі тіліктер 2 Сұрақтар  
  Көрініс пен тілікті біріктіру 1 оқу плакаты  
  Жергілікті тілік 1  
  Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу 2  
  ІҮ. Біріктірулер (6 сағат)    
  Бұйымдар туралы жалпы мәліметтер 1  
  Тетіктерді біріктіру туралы жалпы мәліметтер

Бұранданы кескіндеу және белгілеу

1  
  Тетіктерді біріктірудің сызбасы 1  
  Болттық біріктіру. Винттік біріктіру 1  
  Бұрамасұқпалы біріктіру 1  
  Бұрандалы емес ажырайтын біріктірулер.

Ажырамайтын біріктірулер

1  
  ҮІІ .Құрастыру сызбасы

(8 сағат)

   
  Бұйымдардың құрастырмалы сызбалары 2  
  Сипаттамалық құжат 1  
  Күрделі емес құрастырма-лы сызбаларды оқу 1  
                                                          ІҮ тоқсан
  Күрделі емес құрастырма-лы сызбаларды оқу 1  
  Бөлшектеу 2  
  Эскиздердің атқаратын қызметі. Эскииздерді орындау  
  ҮІ. Құрылыс және топография сызбаларының элементтері (6 сағат)    
43 Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері 2  
44 Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу 2  
45 Топографиялық сызбалардың элементтері 2  
  Графикалық редакторындағы  жұмыс негіздері (4 сағат)    
46 Компьютерлік графика-ның программасы туралы түсінік 2  
47 Графикалық редакторда сызбаны орындау 2  
  Қорытынды сабақ 2  
     

 

 

                                             Бейнелеу өнері

                                             5 — 6 сыныптар

 

Мазмұны

Сыныптар бойынша сағат саны  

барлығы

5  сынып 6 сынып
Өнер туындыларын қабылдау 2 2 4
Графика 6 6 12
Кескіндеме 8 8 16
Композиция 6 6 12
Сәндік – қолданбалы өнер 4 4 8
Мүсін өнері 4 4 8
Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері 4 4 8
барлығы 34 34 68

 

 

 

 

 

Бейнелеу өнері        6  сынып

(аптасына 1 сағат)

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

 

Пайдала-нылатын

көрнекі-ліктер

 

Оқулық беті

 

Ескер-

ту

 

І тоқсан

 

1 Бейнелеу  өнерінің бастауы. Өнердің пайда болуы.. 1 3-7 бет
2 Кескіндеме өнерінің түрлері

«Алтын күз тақырыбында сурет салу

1 Оқу плакаты, суретші шығармалары 10 бет
3 Кескіндеме өнерінің жанрлары 1 Оқу плакаты слайдтар 12 бет
4 Натюрморт «Гүлдер, көкөністер мен жемістер» тақырыбында сурет салу 1 Заттар, оқу плакаты слайдтар тар 14- бет
5 Пейзаж. «Жаңбыр астында» тақырыбында сурет салу 1  оқу плакаты слайдтар тар 16 бет
6 Тарихи жанр. «Қазақстанның сәулет өнері» тақырыбында сурет салу 1 Акварель, гуашь, пастель 17 бет
7 Кескіндеме өнерінің әсерлі әрі бейнелеуші құралдары. «Менің бөлмем» тақырыбында сурет салу 1 Оқу құралдары,

слайд

18 бет
8 Кескіндеме жасау техникалары 1 оқу плакаты слайдтар тар 22 бет
9 Суретші шығармаларын талдау 1 Суретші шығармалары, слайдтар 24 бет
 

                                                        ІІ тоқсан

1 Графика өнерінің түрлері

«Күзгі натюрморт»

1 Суретші шығармалары, слайдтар 36 бет
2 Сурет түрлері. Сурет салуды меңгеру «Түнгі пейзаж», «Арман қала» атты тақырыптарда сурет салу 1 Оқу плакаты, қалам, пастель 40-42 бет
3 Сурет салу реттілігі

«Алғашқы қар»

1 Пастель, гуашь 43- бет
4 Кітап графикасы. Кітап мұқабасын жасау үшін набой (эскиз) дайындау 1 Кітаптар 44 -бет
5 Абай шығармаларына иллюстрация. «Желсіз түнде жарық ай» 1 өнер үлгілері 45 – бет
6 Эпостық жарларға иллюстрация жасау 1 Слайдтар, суреттер 46 –бет
7 «Аяз ата мен ақшақар мектепте» тақырыбында сурет салу 1 Оқу плакаты, слайд 50-51бет
 

ІІІ тоқсан

1 Композиция және  перспектива

Композиция

1 Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры 54-55 бет  
2 Перспектива. 1 Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет  
3 Сызықтық перспективасы 1 Оқу плакаты 58 бет  
4 Кеңістік перспективасы 1 Оқу плакаты 59 -61 бет  
5 Мүсін өнері. Мүсін өнерінің түрлері 1 Ермексаз, мүсіндер 62-63 бет  
6 Қазақстанның ежелгі мүсін өнері 1 Оқу плакаты, слайдтар 64-66 бет  
7 Сәндік қолданбалы өнер.

Сәндік қолданбалы өнер түрлері

1 Сәндік қолданбалы өнерге байланысты көрнекілік 67-69 бет  
8 Ою — өрнектер. Өрнектердің түстері мен бояулары 1 Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет  
9 Бұйымдарды өрнектеу 1

 

бұйымдар 77- бет  
10 Киіз үй 1 Оқу плакаты, модулі, 77 — бет  
 

ІV тоқсан

 

1 Қазақтың ұлттық киімі 1 Слайдтар, суреттер 78-79 бет  
2 Керамика 1 Слайдтар, керамика бұйымдар 80 бет  
3 Қазақ халық қолөнері мен шеберлері 1 Суреттер, бүктемелер, слайдтар 81 бет  
4 Қазақ халқының қазіргі заманғы сәндік қолданбалы өнері 1 Сәндік қолданбалы өнер үлгілері 82 бет  
5 Димков ойыншықтары 1 Суреттер, слайдтар 84 бет  
6 Сәулет өнері .

Сәулет өнерінің түрлері мен типтері, стильдері

1  

Оқу плакаты

88-90 бет  
7 Қазақстан сәулет өнерінің көне ескерткішлері. Сәулет өнері ескрткіштеріндегі өрнектер 1 Оқу плакаты, слайдтар 92 бет  
8 Әлем сәулет өнерінің көне ескерткіштері 1 Слайдтар, оқу плакаты, тест 94 бет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейнелеу өнері        5 — сынып

(аптасына 1 сағат)

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

көрнекілік

тер

 

Оқулық беті

 

Ескер

ту

І тоқсан
1 Бейнелеу өнері – оқу пәні 1 Оқу плакаты, 54-55 б
2 Бейнелеу өнерінің түрлері 1 Оқу плакаты, суретші шығармалары 56-57 б
3 Түстану ерекшеліктері. Еркін тақырып бойынша бояумен сурет салу 1 Слайд, оқу плакаты 58- б
4 Үйлестіру заңдылықтары. Еркін тақырып бойынша сурет салу. «Астана менің – інкәрім» 2 Оқу плакаты, слайд 36 -б
5 Затқа қарап сурет салу 1 Заттар, оқу плакаты 46- б
6 Түрлі –түсті бояумен сурет салу

«Күзгі жаңбыр»

1 52 -б
7 Оқу құралдарымен жұмыс істеу 1 54- б
8 Шығармашылық ізденіс 1
 

 

 

                                                       ІІ тоқсан

 

 

1 Графика өнерінің түрлері 1 Слайдтар, суретшілер шығармалары 58- бет
2 «Жыл құстары» 1 слайдтар
3 Линогравюра жасауда қолданылатын құрал – жабдықтар. Линелеум тәсәілімен сурет салу.

«Қазақстанның көне қалалары»

1 Оқу плакаты, құрал — жабдықтар 70 -бет
4 Пластикалық анатомия.

Адамның басын бейнелеу.

1 Адамның бас мүсіні
5 Адам тұлғасын бейнелеу «Менің досымның портреті» 1 өнер туындыла-ры 76 -бет
6 Қимыл – қозғалыстағы адм бейнесі.

«Спорттық жарыстар» «Қысқы демалыста» тақырыбында сурет салу

1 Слайдтар, суреттер, құралдар 76-83 бет
7 «Жаңажылдық карнавал», «қысқы пейзаж» атты тақырыптарға сурет салу 1   Бояу құрал жабдықтары пастель, қарындаш, бор, гуашь, акварель    
 

 

 

 

 

 

 

ІІІ тоқсан

 

1 Ұлттық киім киген адам тұлғасы 1 Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры 54-55 бет  
2 Сүйікті кейіпкерді бейнелеу 1 Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет  
3 Еңбек үстіндегі адам 1 Оқу плакаты 58 бет  
4 Сәндік қолданбалы өнер. 1 Оқу плакаты 59 -61 бет  
5 Ұлттық киімдердегі өрнектер 1 Ермексаз, мүсіндер 62-63 бет  
6 Киіз үй 1 Оқу плакаты, слайдтар 64-66 бет  
7 Қазақтың төсеніш бұйымдары 1 Сәндік қолданбалы өнерге көрнекілік 67-69 бет  
8 Суретті кілем . Гобелен 1 Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет  
9 Интерьер. Табиғат көрінісін бейнелеу 1 бұйымдар 77- бет  
10 Наурыз. Кескіндеме 1 Оқу плакаты, модулі, суреттер,

слайдтар

 

77 — бет  
 

ІV тоқсан

 

1 Мүсін өнерімен танысайық 1 Слайдтар, суреттер 78-79 бет  
2 Ертегі кейіпкерлерін мүсіндеу 1 Слайдтар, керамика бұйымдар 80 бет  
3 Адамның тұлғалық мүсіні 1 Суреттер, бүктемелер, слайдтар 81 бет  
4 Сәулет өнері 1 Сәндік қолд. өнер үлгілері 82 бет  
5 Дизайн өнері 1 Суреттер, слайдтар 84 бет  
6 Перспектива заңдылықтары 1  

Оқу плакаты

88-90 бет  
7 Ауа перспективасы 1 Оқу плакаты, слайдтар 92 бет  
8 «Таң сәрі» көрінісін бейнелеу 1 Слайдтар 94 бет  

 

 

2–4-сынып

Барлығы – 34 сағат, аптасына 1 сағаттан

 

 

Оқу материалы Сыныптар бойынша сағаттар саны
1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып
Өнер туындыларын қабылдау 2 2 2 2
Кескіндеме 8 8 8 10
Графика 6 6 6 6
Мүсін өнері 4 6 6 6
Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері 8 6 6 6
Сәндік-қолданбалы өнер 5 6 6 4
Барлығы 33 34 34 34

 

 

 

 

Бейнелеу өнері        3  сынып

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

көрнекілік

тер

Оқулық беті Ескер

ту

 

І тоқсан

 

1 Кескіндеме.

Жылы және суық түстер жайлы не білесің?

1 .09 Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры 54-55 бет  
2 Қарама – қарсы түстердің ерекшеліктері 1 .09 Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет  
3 Қарама –қарсы түстерді араластыру 1 .09 Оқу плакаты 58 бет  
4 «Күзгі гүл шоғы» натюрмортының композициясы 1 .09 Оқу плакаты 59 -61 бет  
5 Кескіндемедегі дақтың әсерлігі 1 .10 Ермексаз, мүсіндер 62-63 бет  
6 Пуантилизм деген не? 1 10 Оқу плакаты, слайдтар 32-35 бет  
7 Бейнелеудің құпиялары: перспектива

Сызықтық перспектива.

Пейзаждағы сызықтық перспектива

1 10 Слайдтар,

Суретшілер шығармалары

42-50 бет  
8 Композиция. Күзгі пейзаждың композициясын жасаймыз. 1 10 Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет  
9 Пропорция туралы түсінік. Таңғажайып жануарлар. Ойыншық бейнесін жасау. 1 11 бұйымдар 77- бет  
 

 

ІІ тоқсан

 

1 Жаңа техника. Матрицалармен жұмыс. 1 11 Слайдтар, суреттер 76-79 бет  
2 Иллюстрация дегеніміз не? 1 11 Слайдтар, бұйымдар 80 бет  
3 Натюрморт өнері. Натюрморт түрлері 1 11 Суреттер, бүктемелер, слайдтар 81 бет  
4 Натюрморт құрастыру өнері 1 12 өнер үлгілері 82 бет  
5 Пейзаж өнері.Табиғаттағы сызықтар. Қарапайым пішімдерді салу 1 12 Суреттер, слайдтар 84 бет  
6 Табиғат пен кескіндемедегі көк – жасыл түсті танып білейік 1 12  

Оқу плакаты

88-90 бет  
7 «Жаңа жыл шыршасы» суретін салу 1 12 Оқу плакаты, слайдтар 92 бет  
                                                         ІІІ тоқсан
 
 

1

 

Натюрморт

 

2

Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры 86-94бет  
2 Пейзаж. Табиғаттағы сызықтар. 1 Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет  
3 Қарапайым пішіндерді салу 1 Оқу плакаты 58 бет  
4 Табиғат пен кескіндемедегі көк – жасыл түсті танып білейік 1 Оқу плакаты 59 -61 бет  
5 Байқағыштық қабілетті дамытуға арналған тапсырмалар 1 Ермексаз, мүсіндер 62-63 бет  
6 Портрет өнері. Салтанатты портрет 1 Оқу плакаты, слайдтар 32-35 бет  
7 Камералық портрет 1 Слайдтар,

Суретшілер шығармалары

42-50 бет  
8 Топтық портрет

Жұптық портрет

Ж

1 оқу плакаты, 70-76 бет  
9 1 бұйымдар 132- бет  
10 АвАвтопортрет 1  
 

 

ІҮ тоқсан

 

1 Сәндік – қолданбалы өнер. Қазақ халқының қолөнері 1 Слайдтар, суреттер 76-79 бет  
2 Әже сандығындағы қазына 1 Слайдтар, бұйымдар 80 бет  
3 Ресейдің халық шығармашылығы 1 Суреттер, бүктемелер, слайдтар 81 бет  
4 Сәулет өнері. Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар 1 өнер үлгілері 82 бет  
5 Қазақстан суретшілері 1 Суреттер, слайдтар 84 бет  
6 Ресей суретшілері 1  

Оқу плакаты

88-90 бет  
7 Шетел суретшілері 1 Оқу плакаты, слайдтар 92 бет  
8 Шығармашылық сабақ 1  

                                    

Бейнелеу өнері        4  сынып

(аптасына 1 сағат)

 

 

Тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

Пайдала-нылатын

Көрнекілік-

тер

 

Оқулық беті

 

Ескер-

ту

                                                              І тоқсан
1 Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары 1 Оқу плакаты суретші шығармалары 54 -55 бет
2 Түс гаммасының қанықтығы 1 Оқу плакаты суреттер 58 бет
3 Графика. Сызық пен штрих 1 Оқу плакаты 58 бет
4 Әріп таңбасының әсерлі мүмкіндіктері 1 Оқу плакаты 59 -61 бет
5 Ашық хаттарды безендіру өнері 1 Слайдтар, ашық хаттар үлгісі 62-63 бет
6 Пейзаждың өркендеу тарихы 1 Оқу плакаты, слайдтар 32-35 бет
7 Түстердің жарыққа тәуелділігі 1 Оқу плакаты, слайдтар 42-50 бет
8 Пейзаждағы кеңістік перспективасы 1 Оқу плакаты, слайдтар 70-76 бет
9 Еркін тақырыпта сурет 1 77 -сурет
 

 

 

ІІ тоқсан

 

1 Әркезеңдегі сәулет өнері. Сәулет стильдері 1 Слайдтар, суреттер 76-79 бет
2 Роман стилі. Готика стилі 1 Слайдтар, суреттер 80 бет
3 Орта Азия мен шығыс сәулеті 1 Слайдтар, суреттер 81 бет
4 Түс және символ 1 Слайдтар, суреттер 82 бет
5 Адам өміріндегі киімнің алатын орны. Ұлттық киімдер. Қазақ халқының ұлттық киімдері. 1 Слайдтар, суреттер,

 

84 бет
6 Театр кастюмдарын дайындау өнері 1 Слайдтар, суреттер 88 -90 бет
7 Жаңа жылдық кастюмдерді әзірлеу 1 Слайдтар, суреттер 92 бет
 

ІІІ тоқсан

 

1-2 Композицияда қарама – қайшылық (контраст)

 

2 10.01.-

17.01.

Оқу плакаты, суретшілер шығармала-ры 54-55 бет  
3 -4 Композицияда қозғалысты бейнелеу жолдары. «Дене шынықтыру сабағында» 2 24.01

31.01

Оқу плакаты

слайдтар

56-57 бет  
3 Тік жазықтықтағы қозғалыс 1 07.02. Оқу плакаты 58 бет  
4 Натюрморт жанрының өркендеуі 1 14.02. Оқу плакаты 59 -61 бет  
5 Натюрморт және тарих 1 21.02. Ермексаз, мүсіндер 62-63 бет  
6 Портретпен танысуды жалғастырамыз 1 28.02. Оқу плакаты, слайдтар 64-66 бет  
7 Суретші мен модельдің қарым — қатынасы 1 07.03 Сәндік қолданбалы өнерге көрнекілік 67-69 бет  
8 Шығармашылық сабақ «Қош келдің, әз Наурыз!» 1 14.03 Қазақ ою –өрнектері кітабы, оқу плакаты, көрнекілік-

тер

70-76 бет  
 

ІV тоқсан

 

1 Суретшілер туралы мәліметтер. Шетел суретшілері 1 04.04. Слайдтар, суреттер 78-79 бет  
2 Қазақстан суретшілері. 1 11.04. Слайдтар, керамика бұйымдар 80 бет  
3 Қазақ Халық суретшісі

Ә. Қастеев 110 жылдығына арнап шығармашылығымен танысу

1 18.04 Суреттер, бүктемелер, слайдтар 81 бет  
4 Ресей суретшілері 1 25.04. Сәндік қолд. өнер үлгілері 82 бет  
5 Жас суретші сөздігі. «Ойлан, ізден, тап!» сайыс сабақ 1 02.05. Суреттер, слайдтар 84 бет  
6 Пейзаж. «Табиғат қандай көркем –ең» (пастель, гуашь, акварель) 1 10.05.  

Оқу плакаты

88-90 бет  
7 «Көктем гүлдері»  Акварель 1 16.05. Оқу плакаты, слайдтар 92 бет  
8 Шығармашылық сабақ. Қорытынды. 1 23.05. Слайдтар 94 бет