“Polyglot” (intellectual game)

 

“Polyglot” (intellectual game)

Мақсаты:

 1. Оқушылардың қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерәнен алған білімдеріне жалпылай шолу жасау, қайталау жұмыстарын жүргізу.
 2. Оқушылардың танымдық қабілетін, ой – өрісін дамыту, дүниетанымын кеңейту, сөздік қорын молайту.
 3. Оқушыларды ұлтаралық ынтымақтастыққа, өз елін және өз тілін қадірлеуге, өз отанын сүюге тәрбиелеу. Ағылшын тіліне қызығушылығын арттыру.

 

Жүргізуші 1:  Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және оқушылар!

Жүргізуші 2:  Добрый день, дорогие учителя и ученики!

Жүргізуші 3:  Good afternoon, dear teachers and pupils!

Жүргізуші 1:  Тіл – халықтын жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі.

Жүргізуші 2:  Язык – это общественное явление, которое действует на протяжении всего существования человечества. История не знает ни одного человеческого коллектива, который бы не пользовался языком. И это понятно. Человек живет в обществе. Он постоянно связан с другими людьми. Средством общения служит язык. При помощи языка люди передают свои мысли, желания, чувства.

Жүргізуші 3:  Our language is connected with our thought and sense. It appeared in antiquity. It’s close to the society’s life. All languages developed under influence of economic, political and geographical conditions.

Жүргізуші 1: Құрметті қонақтар, мұғалімдер, оқушылар! Елбасы жолдауында «Тілдердің үштұғырлылығы жөніндегі мәдени жобасын» ұсынған болатын. Сіздермен бірге тілдерді қалай меңгеріп жүргенімізді білу мақсатында бүгінгі «Полиглот» ойынын бастайық.

Жүргізуші 2:  Президент нашего государства Нурсултан Назарбаев  выступает за знание нескольких языков. И сегодня мы, нынешнее поколение, изучаем не только казахский и русский язык, но и английский язык, так как это язык международного уровня. И сегодня мы хотим проверить, как наши ученики знают эти три языка.

Жүргізуші 3: Dear guests, teachers and children! Welcome to our competition “Polyglot”! The pupils of 6 “a” and 6”b” forms take part in this game. Greet them!

Жүргізуші 1: Бұл ойынға 6 «а» және 6 «б» сынып оқушылары қатысады. Топтарды қарсы алыңыздар!

Жүргізуші 2: Команда 6 «а» класса называется “Smile”, что в переводе на русский означает «Улыбка», а команда 6 «б» класса называется “Friendship”, что в переводе означает «Дружба».

Жүргізуші 1: Ойынымыздың 1 бөлімінде әр топқа қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сұрақтар қойылады.

 

      1-топ

 1. Қазақ әліпбиінде қанша әріп бар? (42)
 2. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін ата (бастауыш, баяндауыш)
 3. Тілдің дыбыстық жағын зерттейтін тіл білімінің саласы (фонетика)
 4. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді (6)
 5. Үндестік заңы дегеніміз не? (Сөздің бастан-аяқ біркелкі әуезбен айтылуы)
 6. Ер Төстіктің әкесінің аты кім? (Ерназар)
 7. «Қырық өтірік» ертегісінің бас кейіпкері (Тазша бала)
 8. «Ау, қызғыш құс, қызғыш құс

Қанатың қатты, мойның бос,

Исатайдан айрылып,

Жалғыздықпен болдым дос» өлеңінің авторы кім?  (Махамбет Өтемісұлы   «Қызғыш құс»)

 1. Абайдың өмір сүрген жылдары (1845 – 1904)
 2. Көркем шығармаларда суреттелетін табиғат көрінісін қалай атайды? (пейзаж)

 

2-топ

 1. Белгілі бір тілдегі сөздердің жиынтығын қалай атайды? (лексика)
 2. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерін ата (толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш)
 3. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? (3)
 4. Орфография дегеніміз не? (сөзді бірізді жазудың тәсілдерін белгілейтін ереже)
 5. Басқа тілден енген сөздерді қалай атайды? (кірме сөздер)
 6. Ер Төстіктің жарының аты кім? (Кенжекей)
 7. Керқұла деген аты бар ертегі кейіпкері (Кендебай)
 8. «Таулардан өзен ағар сарқыраған,

Айнадай сәуле беріп жарқыраған,

Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта,

Аралап тау мен тасты арқыраған» кімнің өлеңі?  (Ы. Алтынсарин   «Өзен»)

 1. Ы. Алтынсаринның өмір сүрген жылдары (1841 – 1889)
 2. Көркем әдебиетте адамның сырт бітімін, кескін-кейпін, жүріс-тұрысын суреттеуді не деп атайды? (портрет)

Жүргізуші 2: Во втором туре командам будут заданы вопросы по русскому языку и литературе.

1-топ

 1. Как называются слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению? (омонимы)
 2. Назовите виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, восклицательные)
 3. Как называется знаменательная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? (имя прилагательное)
 4. Назовите второстепенные члены предложения (дополнение, определение, обстоятельство)
 5. Что такое диалог? (разговор двух или нескольких лиц)
 6. «Чародейкою зимою

Околдован лес стоит –

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.» Кто автор стихотворения?  (Ф. Тютчев)

 1. Как звали дочь царя Далмата из сказки «Иван-царевич и серый волк»? (Елена Прекрасная)
 2. Переведите слово «волшебный» на казахский (сиқырлы)

 

2-топ

 1. Как называются слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением? (антонимы)
 2. Мельчайшие единицы речи, из которых состоят слова (звуки)
 3. Назовите главные члены предложения (подлежащее, сказуемое)
 4. Как называется знаменательная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? или что? (имя существительное)
 5. Как называются слова объединенные одним значением и имеющие один и тот же корень. (однокоренные слова)
 6. Как звали сестру Иванушки, который напился воды из козьего копытца и стал козленочком? (Аленушка)
 7. «Первый снег пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.»    Кто автор стихотворения?    (И. Суриков)

 1. Переведите слово «необыкновенный» на казахский язык (таңқаларлық, әдеттент тыс)

 

Жүргізуші 3: On the third stage our pupils must answer the questions of the English.

1-топ

 1. How many letters are there in the English Alphabet? (26)
 2. What is the capital of England? (London)
 3. What river does Astana lie on? (Esil)
 4. What colour are the crocodiles? (green)
 5. How many oceans are there on our planet? (4)
 6. Who works at school? (teacher)
 7. What month is it now? (October)
 8. Translate the word “apple’ into Kazakh. (алма)
 9. The antonym to the word “good’ (bad)
 10. The room where we sleep (bedroom)

 

2-топ

 

 1. The first letter of the Alphabet (A)
 2. What is the capital of Kazakhstan? (Astana)
 3. What river does London lie on? (Thames)
 4. Where are you from? (Kazakhstan)
 5. Who studies at school? (pupil)
 6. What month is it now? (October)
 7. Translate the word “book” into Kazakh. (кітап)
 8. The antonym to the word “bad” (good)
 9. The most popular sport in England (football)
 10. What colour is snow? (white)

 

Жүргізуші 1: Ойынымыздың 4 бөлімінде оқушыларға жұмбақтар жасырылады, жауабын үш тілде айту керек. Бірінші қол көтерген команда жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай.

 1. Тақия толған сөк,

Таң атқанда жоқ.                      (жұлдыздар-звезды-stars)

 1. Айдалада ақ отау

Аузы, мұрны жоқ отау.            (жұмыртқа-яйцо-an egg)

 1. Қабат-қабат қаптама

Ақылың болса аттама.             (кітап-книга-а book)

 1. Везёт, а не лошадь,

Летит, а не птица,

Жужжит, а не пчела.                (самолёт-ұшақ-a plane)

 1. Упадет – поскачет,

Ударишь – не плачет.              (мяч-доп-а ball)

 1. Не куст, а с листочками,

Не рубашка, а сшита,

Не человек, а рассказывает.      (книга-кітап-a book)

 1. A little old woman has twelve children.         (а year-жыл-год)
 2. I have a round face and two large eyes,

That can see in the dark; they call me wise.      (an owl-үкі-сова)

 1. What has four legs, but can’t walk? (a chair-орындық-стул)

Жүргізуші 2: В следующем туре наши участники должны будут найти пропущенное слово в пословице и перевести его на казахский и русский язык. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балла.

 1. East or West home is … (best-ең жақсы-лучший)
 2. Better late than … (never-ешқашан-никогда)
 3. … is money. (time-уақыт-время)
 4. Everything is good in its … (season-мезгіл-сезон)
 5. Health is above … (wealth-байлық-богатство)
 6. Habit is a second … (nature-табиғат-природа)
 7. Honesty is the best … (policy-саясат-политика)
 8. Never put off till … what you can do today. (tomorrow-ертең-завтра)
 9. … will out. (truth-шындық-истина)
 10. Knowledge is … (power-күш-сила)

Жүргізуші 3: On the 6th stage our participants must find the sentences and translate it into Kazakh and Russian.

      1-топ

 1. 13 1.2.21.16.14.23.26.6.20   2.22.26.11.2.8   26.17    2    25.16.23.17.20.

My favourite animal is a horse. Менің сүйікті жануарым – жылқы. Мое любимое животное – лошадь.

 

2-топ

 

 1. 13 1.2.21.16.14.23.26.6.20   17.20.2.17.16.22   26.17   2    18.26.22.6.20.23.

My favourite season is a winter. Менің сүйікті жыл мезгілім – қыс. Мое любимое время года – зима.

 

Жүргізуші 1: Туған тілім – тірлігімнің айғағы,

Тілім барда айтылар сыр ойдағы.

Өссе тілім, мен де бірге өсемін,

Өшсе тілім, мен де бірге өшемін.

Жүргізуші 2:  Родной язык!

Он дорог мне, он мой.

На нем ветра в предгорьях наших свищут,

На нем впервые довелось услышать

Мне лепет птиц зеленою весной.

Жүргізуші 3: English is a world language.  It’s the language of progressive science and technology, trade and Cultural relations, commerce and business. English is spoken by more than 350 million people. Geographically, it’s the most widespread language on earth.

Жүргізуші 2: Хорошее знание и развитие родного языка, умение пользоваться выразительными средствами иностранных языков – самая лучшая опора для каждого человека в его общественной и творческой деятельности. Каждый язык чрезвычайно богат, гибок и живописен. Настанет время – и оно не за горами – языки станут изучать везде и всюду, и знание нескольких языков станет само собой разумеющимся. Еще Максим Горький говорил: «Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, к хорошей музыке.»

Жүргізуші 3:  Now it’s time to say results of our competition, while our juries count your scores let’s sing a song “Bright blue sky” in three languages.

Жүргізуші 2: Вот и подошла к концу наша игра. Желаем всем вам всего доброго и прекрасного!

Жүргізуші 1: Осымен біздің бүгінгі ойынымыз аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Сау болыңыздар!