Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерініңг басқа да әскерлері мен өскери қүралымдарының Тәртіптік жарғысы

 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерініңг басқа да әскерлері мен өскери

қүралымдарының Тәртіптік жарғысы

Өскерлердің жауынгерлік қабілеттілігі мен тұрақты жауынгерлік дайындығының аса маңызды шарты — әскери төртіп болып табылады.

Командирлер (бастықтар) күн сайын өскери бөлімдерде, кемелерде және бөлімшелерде зандардың, әскери жарғылардың, командирлердің (бастықтардың) бұйрықтарының (өкімдерінің) талаптарын қатаң басшылыққа ала отырып, әскери тәртіпті қолдауға міндетті.

Әскери тәртіп дегеніміз — әскери қызметшілердің заңдармен, жалпы әскери жарғылармен, басқа да нормативтік-құқықтық акті-лерімен және командирлердің (бастықтардың) бұйрықтарымен белгіленген ережелерді қатаң және нақты сақтауы.

Өскери тәртіп өрбір әскери қызметшінің өзінің әскери борышын және ©зінің Отаны — Қазақстан Республикасын қорғауға деген жеке жауапкершілігін, өз халқына шексіз берілгендігін жоғары сезінуіне негізделеді.

  • Әскери қызметшілерге әскери, патриоттық, рухани төрбие беруді ұйымдастыру. Осы арқылы олардың моральды-психологиялық жағынан жоғары деңгейге жетіп, командирлерге (бастықтарға) саналы түрде бағынуына қол жеткізу;
  • Өрбір жауынгердің өзінің міндеттерін, заңдарды, талаптарды орындауда жауапкершілігін күшейту;
  • Әскери бөлімде (бөлімшеде) күн тәртібінің және қызметтік уақыт регламенттерінің жарғы талаптарына сай қатаң сақталуы;
  • Өскери жаттығулар мен оған бүкіл құрамның толык қатысуын ұйымдастыру;
  • Командирлер (бастықтар) бас үлгілерімен және күнделікті талаптармен қол астындағылардың жауынгерлік міндеттерін адал атқаруын бақылауға, ұжымдағы өскери қызметшілердің жеке бастарьш құрметтеуге, оларға қамқорлық жасауға, көтермелеп отыруға жауапты;
  • Әскери бөлімде (бөлімшеде) әскери қызметті қауіпсіз атқаруға қажетті материалдық-тұрмыстық және басқа да жағдайлар жасалуы тиіс.