«Шоттар классификациясының есебі»

«Шоттар классификациясының есебі»

 

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………….. 3

I.Есеп шоттар классификациясы мен жоспары………………………………………. 5

1.1 Есеп шоттарды саралаудың мәнісі мен маңызы……………………………….. 5

1.2 Есеп шоттарды міндеттері мен құрылымы бойынша саралау…………… 5

1.3 Шаруашылық процестерін есепке алу мен ақылау есепшоттары……….. 6

1.4 Баланстан тысқары есепшоттар…………………………………………………….. 10

  1. Есеп шоттарды экономикалық белгісі бойынша саралау………………….. 12

2.1 Бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары………………………………… 12

III.     14

ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………. 18

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗІ…………………………………………. 20

 

 

Бастапқыда  компьютер болмаған кезде  адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары  қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты  көптеген  қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы  ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге  тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік береді.Дами келе көптеген программалау тілдері пайда бола бастады.

 

Бухгалтерлік есеп шоттарын саралау–бұл оларды көрсететін активтердің (мүлкітің), міндеттемелер мен шаруашылық операцияларының экономикалық мазмұнының біртектілік белгілері бойынша оларды топтарға біріктіру.
Есеп шоттарды зкономикалық мазмұны бойынша топтастыру кезенде есеп шотта не есепке алынғаны, яғни нақты есеп шотта есепке алынатын объект белгіленеді. Оларда есеп шоттардың орналасуы мен шаруашылық операцияларының есепке алыну тәртібін есеп шоттарды олардың құрылымы мен міндеттері бойынша саралау көрсетеді. Есепшоттың құрылымын (құрылуын) есеп шот бойынша айналыс (дебет немесе кредит бойынша) сипаттайды. Мысалы, есеп шоттар (міндеттері) қызметтері әртүрлі болған жағдайда (мүлік құрамының немесе оның көздерінің өзгеріу есебі, шығындарды немесе өткізілген өнімдер нәтижелерін есепке алу, табысты немесе шығынды анықтау және т.б.) олардың құрылымы да әртүрлі болады.