Шөже Көпбай болысқа айтқаны

Көпбай болысқа айтқаны

 

         Шөже ақын Көпбай дегенге сәлем беріп болған соң: «Көпе, жолың болып келе жатқан тәрізді» десе керек. Көпбай: «Болыс сайлауынан келемін, мен бүгін болыс сайландым», — депті. Сонда Шөже:

«Көпбайым, болыс болдым десеңші,

Пара жеуге қоныс болдым десеңші,

Байдың басын сыласаң, кедейдің жанын қинасаң,

Жаһанның түбі қоныс болды десеңші», — деген екен.