Грамматикалық тестер Фонетика

Грамматикалық тестер

 

Фонетика

І нұсқа

1.Еріндік дауысты дыбысты көрсет.

а  а, ә, е, у, ы        ә. ә, е, ұ, ү, у        б. о, ө, ұ, ү, у

 1. Дауыссыздар нешеге бөлінеді?

а.  2                       ә.  3                        б.  4

 1. Ашық дауыстыларды көрсет.

а   ы, і, ұ, ү, о,ө     ә.  ә, а, е, о, ө, э       б.  у, ә, ы, ө, о

 1. Буынның неше түрі бар?

а.  4                         ә.  3                     б.  2

5.Ұяң  дауыссыздарды тап.

а. б, в, г, ғ, д, ж, з           ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х              б. м, н, ң, р, у, л, й

 1. Тасымалданбайтын сөзді көрсет

а. АҚШ           ә.бақыт                   б. тәрбие

 1. Қатаң дауыссыздарды көрсет.

а.   г, ғ, д, ж, з,в              ә.  қ, т, с, ш, п, ф, щ, х              б.  м, н, ң, р, у, л, й

 1. Ашық дауыстылардың саны нешеу?

а.  7       ә.  6              б.  5

9.Буын үндестігіне бағынбайтын түбір сөзді тап.

а.  түбір сөз            ә. кірме сөз          б.  туынды сөз

 1. Қай буынға екпін түседі?.

а.  ортаңғы буынға           ә.  соңғы буынға              б.  бірінші буынға

 1. Езулік дауыстыларды тап.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                  ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                       б. ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Қысаң дауыстыларды көрсет.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                 ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                   б.  ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Жақтың қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә.  Еріндік, езулік                б. Жуан, жіңішке

 1. Тілдің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң              ә.  Еріндік, езулік                б.  Жуан, жіңішке

 1. Еріннің қатысыны қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә. Еріндік, езулік                 б. Жуан, жіңішке

 1. Жуан дауыстыларды ата.

а.   ұ, о, ы, а            ә.   ә, а, ұ, ү                  б.  а, ы, ұ, э

 1. Ашық буыннан құралған сөзді көрсет.

а.  Болады              ә.  Өрнек                  б.  Атты

 1. Бітеу буыннан құралған сөзді көрсет.

а.  Балталы                    ә.  Жаздық               б.  Аз

 1. Тұйық буыннан құралған сөзді көрсет.

а. Ас                         ә. Тамақ                     б. Дәм

 1. Қазақ тілінді неше әріп бар?

а.  38                   ә. 43                      б. 42

21.Қазақ тіліне тән дыбыстардың саны қанша?

а  7                           ә. 9                  б. 8

 1. Әріп санынан дыбыс саны көп сөзді көрсет.

а. Жол                 ә. Қағаз           б. Ою

 1. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз.

а. Балалар            ә. Жұмыскер                         б. Ойыншық

 1. Мына сөздердің қайсысы дұрыс жазылмаған.

а.  Тоқу     ә.  Жорыу                    б.  Кему

 1. Екпін түспейтін қосымшаны көрсет

а.  ұшқышпын             ә.  әкелді           б.  еңбекші

 1. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың саны қанша?

а. 12                                  ә.  9                     б. 15

 1. Тасымалданатын сөзді тап.

а. 20см              ә.  даңқ         б. уыста

 1. Қай қосымша қате жалғанған.

а. Паркқа                 ә. Банкке                 б. Факстен

 1. Фонетика нені зерттейді?

а. Дыбыстарды зерттейді   ә. Сөз мағынасын зерттейді   б. Сөздердің дұрыс жазылуын зерттейді

 1. Қазақ тілінде екпін……………………

а. Тұрақты, сөздің соңғы буындарына түседі   ә. Жылжымалы, сөздің кез келге буындарына түседі    б. Жоқ

 

 

ІІ нұсқа

1.Еріндік дауысты дыбысты көрсет.

а  а, ә, е, у, ы        ә. ә, е, ұ, ү, у        б. о, ө, ұ, ү, у

 1. Дауыссыздар нешеге бөлінеді?

а.  2                       ә.  3                        б.  4

 1. Ашық дауыстыларды көрсет.

а   ы, і, ұ, ү, о,ө     ә.  ә, а, е, о, ө, э       б.  у, ә, ы, ө, о

 1. Буынның неше түрі бар?

а.  4                         ә.  3                     б.  2

 1. Тасымалданбайтын сөзді көрсет

а. ағаш           ә. қол              б. мейрам

6.Үнді дауыссыздарды тап.

а. б, в, г, ғ, д, ж, з           ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х                   б. м, н, ң, р, у, л, й

 1. Қатаң дауыссыздарды көрсет.

а.   г, ғ, д, ж, з,в              ә.  қ, т, с, ш, п, ф, щ, х              б.  м, н, ң, р, у, л, й

 1. Тұйық буынды сөзді көрсет.

а.  Мек- теп, сыз- ғыш        ә.  Ұс- таз, ал- ды               б.  А – та, та- за

 1. Бітеу буынды сөзді тап.

а.  Мек- теп, сыз- ғыш            ә. Ұс- таз, ал- ды           б. А – та, та- за

 1. Ашық буынды сөзді тап.

а.  Мек- теп, сыз- ғыш            ә.  Ұс- таз, ал- ды              б.  А – та, та- за

 1. Езулік дауыстыларды тап.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                  ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                       б. ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Қысаң дауыстыларды көрсет.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                 ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                   б.  ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Жақтың қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә.  Еріндік, езулік                б. Жуан, жіңішке

 1. Тілдің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң              ә.  Еріндік, езулік                б.  Жуан, жіңішке

 1. Еріннің қатысыны қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә. Еріндік, езулік                 б. Жуан, жіңішке

 1. Жуан дауыстыларды ата.

а.   ұ, о, ы, а            ә.   ә, а, ұ, ү                  б.  а, ы, ұ, э

 1. Екпін түспейтін қосымшаны көрсет

а.  айтпа             ә.  балалар                  б.  көзілдірік

 1. Қай сөзде қате бар?.

а.  қорқу                   ә.  орыны               б.  халқы

 1. Буын үндестігіне бағынбай тұрған не?. Пәлеқор

а. жұрнақ                        ә. жалғау                    б. түбір сөз

 1. Қазақ тілінді неше әріп бар?

а.  8                   ә. 43                      б. 42

21.Қазақ тіліне тән дыбыстардың саны қанша?

а  7                           ә. 9                  б. 8

 1. Әріп санынан дыбыс саны көп сөзді көрсет.

а. Жол                 ә. Япырай          б. Асылжан

 1. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз.

а. Балалар            ә.Қағаздармен                                 б. Ойыншық

24.Мына сөздердің қайсысы дұрыс жазылмаған.

а.  Тоқыу     ә.  Жору                    б.  Кему

 1. Тасымал неге негізделеді?

а.  дауысты дыбыс            ә.  буын         б.  үндестік заң

26.Қазақ тілінде дауыссыз дыбыстардың саны қанша?

а. 12                                  ә.  20                     б. 25

27.Орыс тілінен енген сөздердің аяғындағы кс, кт, мб, мп, нг, ск, фт әріптерінен кейін қазақ тілінің қосымшалары қалай жазылу керек.

а. Жіңішке буынан бастап              ә. Жуан буынан бастап           б. Қатаңнан бастап

 1. Езулік дауыстылардың саны нешеу?

а. 5                ә. 6                б. 7

 1. Төмендегі сөйлемде неше буын бар?

Бұл сыныптың тәрбиешісі өте кабілетті кісі.

а. 17                ә. 16                       б. 15

30.Қай сөзге екпін түспейді?

а. Біріккен сөз                ә. Көмекші сөз                б. Туынды сөз

 

ІІІ нұсқа

1.Еріндік дауысты дыбысты көрсет.

а  а, ә, е, у, ы        ә. ә, е, ұ, ү, у        б. о, ө, ұ, ү, у

 1. Дауыссыздар нешеге бөлінеді?

а.  2                       ә.  3                        б.  4

 1. Ашық дауыстыларды көрсет.

а   ы, і, ұ, ү, о,ө     ә.  ә, а, е, о, ө, э       б.  у, ә, ы, ө, о

 1. Буынның неше түрі бар?

а.  4                         ә.  3                     б.  2

5.Қатаң  дауыссыздарды тап.

а. б, в, г, ғ, д, ж, з           ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х              б. м, н, ң, р, у, л, й

 1. Тасымалданбайтын сөзді тап.

а. бұлт           ә. аспан                 б. жұлдыз

 1. Үнді дауыссыздарды көрсет.

а.   г, ғ, д, ж, з,в              ә.  қ, т, с, ш, п, ф, щ, х              б.  м, н, ң, р, у, л, й

 1. Тұйық буынды сөзді көрсет.

а.  Мек- теп, сыз- ғыш        ә.  Ұс- таз, ал- ды               б.  А – та, та- за

 1. Бітеу буынды сөзді тап.

а.  Мек- теп, сыз- ғыш            ә. Ұс- таз, ал- ды           б. А – та, та- за

 1. Алфавиттегі екінші дыбыс қандай дыбыс?

а.  дауысты, жуан            ә.  дауыссыз, ұяң              б.   дауыссыз, қатаң

 1. Езулік дауыстыларды тап.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                  ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                       б. ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Қысаң дауыстыларды көрсет.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                 ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                   б.  ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Тілдің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә.  Еріндік, езулік                б. Жуан, жіңішке

 1. Еріннің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң              ә.  Еріндік, езулік                б.  Жуан, жіңішке

 1. Жақтың қатысыны қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә. Еріндік, езулік                 б. Жуан, жіңішке

 1. Қысаң дауыстылардың саны нешеу?

а.   5            ә.   6                  б.  7

 1. Екпін түспейтін қосымшаны көрсет

а.  келеді             ә.   аламын                  б.  дәптерім

 1. Қай сөзде қате бар?.

а.  қорқу                   ә.  даусы               б.  халықы

 1. Буын үндестігіне бағынбай тұрған не?. Кітаппен

а. жұрнақ                        ә. жалғау                    б. түбір сөз

 1. Қазақ тілінді неше дыбыс бар?

а.  38                   ә. 37                      б. 36

21.Қазақ тіліне тән дыбыстардың саны қанша?

а  7                           ә. 9                  б. 8

 1. Әріп санынан дыбыс саны көп сөзді көрсет.

а. Жол                 ә. Аяз           б. Асылжан

 1. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз.

а. Балалардан            ә. Жұмыскер                                б. Жұмысшы

 1. «У» әрпі қай қатарда дауыссыз болып тұрғанын анықта

а.   дауыс     ә.   жазушы                    б.  жабу

 1. Тасымал неге негізделеді?

а.  дауысты дыбыс            ә.  буын         б.  үндестік заң

26.Қазақ тілінде  қатаң дауыссыз дыбыстардың саны қанша?

а. 11                                  ә.  12                    б. 14

27.Орыс тілінен енген сөздердің аяғындағы кс, кт, мб, мп, нг, ск,фт әріптерінен кейін қазақ тілінің қосымшалары қалай жазылу керек.

а. Жіңішке буынан бастап              ә. Жуан буынан бастап           б. Қатаңнан бастап

 1. Жұп болып келмейтін ұяң, қатаң дауыссыздарды тап

а.  Һ-х                ә.  п-б               б.   х-ғ

 1. Буынның үш түрі де кездесетін сөзді та

а. ашқарақтанып              ә. денсаулық                      б. тазалық

 1. Екпін түспейтін қосымшасы бар сөзді тап

а.  баратын               ә.  барған                б. барма

 

IV нұсқа

 1. Тасымал неге негізделеді?

а.  дауысты дыбыс            ә.  буын         б.  үндестік заң

2.Қазақ тілінде  қатаң дауыссыз дыбыстардың саны қанша?

а. 11                                  ә.  12                    б. 14

 1. Төмендегі буын ретіне сәйкес келетін сөзді тап. Тұйық- ашық- бітеу

а.  тәрбие              ә. ілтипат         б.  келешек

 1. Үндестік заңы нешеге бөлінеді?

а. 4                ә. 3                б. 2

 1. Алфавиттегі екінші дыбыс қандай дыбыс?

а. Жіңішке дауысты дыбыс             ә. Жуан дауысты дыбыс                б.  Дауыссыз  дыбыс

 1. Екпін түспейтін қосымшасы бар сөзді тап

а.  келетін              ә.  айтқан                б. баламын

 1. Қазақ тілінді неше әріп бар?

а.  8                   ә. 43                      б. 42

8.Қазақ тіліне тән дыбыстардың саны қанша?

а  7                           ә. 9                  б. 8

 1. Әріп санынан дыбыс саны көп сөзді көрсет.

а. Жан                ә. Аю         б. Асылхан

 1. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз.

а. Үйлерінде             ә. Әсемпаз                                  б. Осылай

11.Мына сөздердің қайсысы дұрыс жазылмаған.

а.  Жазыуы     ә.  Оқуы                    б.  Айтуы

 1. Қысаң дауыстыларды көрсет.

а.  о, ө, ,ү, ұ, у                 ә.  а, ә, е, э, ы, і, и                   б.  ы, і, ұ, ү, у, и

 1. Жақтың қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә.  Еріндік, езулік                б. Жуан, жіңішке

 1. Тілдің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң              ә.  Еріндік, езулік                б.  Жуан, жіңішке

 1. Еріннің қатысыны қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а.  Ашық, қысаң             ә. Еріндік, езулік                 б. Жуан, жіңішке

 1. Жуан дауыстыларды ата.

а.   ұ, о, ы, а            ә.   ә, а, ұ, ү                  б.  а, ы, ұ, э

 1. Екпін түспейтін қосымшаны көрсет

а.  барамыз              ә.  Өрнекті                  б.  өнерлі

 1. Бітеу буыннан құралған сөзді көрсет.

а.  Балталы                    ә.  Жаздық               б.  Аз

 1. Тұйық буыннан құралған сөзді көрсет.

а. Ас                         ә. Тамақ                     б. Дәм

 1. Қазақ тілінді неше дыбыс бар?

а.  38                   ә. 37                      б. 42

21.Қазақ тіліне үнді дауыссыздардың  саны қанша?

а  7                           ә. 9                  б. 8

 1. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз.

а. Балалар            ә.Өнерпаздар                                 б. Ойыншық

23.Еріндік дауысты дыбысты көрсет.

а  а, ә, е, у, ы        ә. ә, е, ұ, ү, у        б. о, ө, ұ, ү, у

 1. Дауыссыздар нешеге бөлінеді?

а.  2                       ә.  3                        б.  4

 1. Қай дауысты дыбыс еріндік, қысаң, жуан

а   ұ              ә.  а                 б.  ү

 1. Буынның неше түрі бар?

а.  4                         ә.  3                     б.  2

27.Ұяң  дауыссыздарды тап.

а. б, в, г, ғ, д, ж, з           ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х              б. м, н, ң, р, у, л, й

28.Үнді дауыссыздарды тап.

а. б, в, г, ғ, д, ж, з           ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х                   б. м, н, ң, р, у, л, й

 1. Дұрыс тасымалданбаған сөзді көрсет.

а.   ба-ла-лар             ә.  Қа-нт             б.  ел-дік

 1. Бірыңғай ашық буынды сөзді тап

а.  аласа        ә.  орыс               б.  жолда