«Жалпы білім беретін мектептерде бейіндік оқытуды ұйымдастыру»

 

«Жалпы білім беретін мектептерде бейіндік оқытуды ұйымдастыру»

Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Л.Н.Гумелев атындағы Еуразилиялық ұлттық университете 2006 жылғы 27 мамырда оқыған «Инновациялық және білім арқылы экономиканы білу » атты дәрісінде: «Әлемнің бәсекеге анағұрлым қабілетті 50 елдің қатарына Қазақстанның кіру міндеті тек мына жағдайда шешілуі мүмкін, егер оны өмірге нарықтық экономикаға бейімделе алатын, басқару тәжірибелері бар, ғылыми технологиялар білімін игерген жоғары білікті мамандар ендіретін болса» , деп атап өтті.

Жалпы орта білім беру мектебінің жоғары сатысы қазіргі білім беруде негізгі орын ала отырып, көбіне кәсіби білім жүйелерінің мүмкіншіліктерін ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасының жалпы білім беру мектебін дамыту тұжырымдамасында және жалпы орта білім беру мазмұнының тұжырымдамасында оқушылардың ынталарын ескере отырып, оқытуды жаратылыстану – математика, гуманитарлық – эстетикалық, кәсіби – техникалық бағыттар бойынша бөлшектей отырып, ұйымдастыру жарияланған, бұл барлық міндетті пәндер бойынша білім беру стандарттарының және оқу бағдарламаларының бірінші вариантарында жүзеге асырылды.

Ұсынылатын әрбір бағыттың ішінде оқушылардың таңдауы бойынша кәсіби және элективтік пәндердің әртүрлі жинақтары негізінде әртүрлі бейіндіктерді ұйымдастыру қарастырылған.

Кәсіби білім беру – оқушылардың тұлға ретінде өз жолын табуын қамтамасыз ететін оқытуды жеке – дараландыру және бөлшектеу принципі іске асатын жалпы орта білім берудің соңғы сатысы. Бұл жоғары сынып оқушыларының қабілеттері, мүдделері және сұранысы ескерілетін, оқушылардың танымдық және кәсіби ниетіне сәйкес олардың барынша дамуына шарттар жасайтын оқу әрекетін ұйымдастыру жүйесі.

Кәсіби білім беруге көшу кезінде келесі міндеттер іске асырылуы қажет:

  • оқушылардың жекеленген пәндерді таңдап алу бейімі бойынша жалпы орта білім беру көлемінде тереңдеп оқу мүмкіншілігін қамтамасыз ету;
  • мектептегі білім беру процесінің вариативтілігін және жеке адамға бағыт алуын қамтамасыз ету, оқушылардың білім алу, әрекетінің ынталық деңгейін арттыру;
  • Ооқушыларды әлеметтендіру мүмкіншіліктерін кеңейту, жалпы және кәсіби жоғары білім бағдарламаларын игеруге анағұрлым тиімді дайындау.

Мақсаттары:

  • мұғалім мен оқушының өзара әрекетін және ынтымақтығын мақсатты түрде ұйымдастыру;
  • оқу әрекеті және нәтижелері бойынша оқушылардың өзіне – өзі ұдайы талдау жасауына және өзіне – өзі баға беруіне жағдайларды қамтамасыз ету;
  • оқушылардың оқудағы жетістіктеріне мониторинг жүргізу және оның негізінде мұғалім мен оқушының түзету жұмысын ұйымдастыру.

Жалпы орта білім берудің жоғары сатысы үшін әрбір бағытқа арналған оқу пәндерінің жиынтығы және оларды оқып – үйрену деңгейі инвариантты (базалық және кәсіби құраушылықтан тұрады), вариативтік және жеке адамға бағытталған бөліктерден тұрады.

Білім беру саласында оқудың үш типі қарастырылған олар: базалық жалпы білім беру курстары, кәсіби курстары,  эликтивтік курс.

Кәсіби пәндер таңдап алған бағыттағы және мамандану саласындағы келесі білім деңгейімен сабақтастықты қамтамасыз етуге арналған. Мысалы: математика , физика, химия, биология, информатика – жаратылыстану  ғылымына оқытатын пәндер.

О

Біздің мектебіміз жаратылыстану – математикалық бағытында дәріс береді. Тереңдетіліп оқытылатын пәндер 5-11 сыныптарда математикалық логика сабақтары, 8- 11 сыныптарда аналитикалық химия, жалпы физика, химиялық есептерді шығару, цифрлар мен тұлғалар пәндерінен бір бөлігін тереңдетілген деңгейде оқып үйрене алады.

Негіздік жалпы білім беру және бейіндік пәндер бойынша талаптар деңгейіне оқушылардың жету – жетпеуі ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері арқылы көруге болады.

ҰБТ 3 жылдық нәтижесіне тоқтала кетсек

Ортақ ұпайлары:                   2009 ж – 88 ұпай

2010ж – 86 ұпай

2011 ж – 107,2 ұпай

Ұлттық бақылау бойынша сараптама

жылы Қазақ тілі оқушы саны

 

мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы ҰБТ Мемл.емт.
2009 20,3 13   Жарқынбаева Г.З.
2010 19,5 13   Мамбетова К.Н.
2011   11   Мамбетова К.Н.

 

 

жылы математика оқушы саны

 

мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы
ҰБТ Мемл.емт.
2009 13,1 13   Оразова Г.Қ.
2010 13,7 13   Нұрышева Х.Д.
2011 20 11   Оразова Г.Қ.

 

 

 

 

жылы Қазақстан тарихы оқушы саны

 

мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы ҰБТ Мемл.емт.
2009 20,3 13   Тілеутай Қ.М.
2010 20,7 13  
2011      

 

 

 

 

 

 

 

 

жылы Дүние жүзі тарихы мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы ҰБТ  
2009 21 1 Тілеутай Қ.М.
2010 10 1

 

жылы Биология мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы ҰБТ  
2009 22,3 3 Какимова Б.Ө.
2010 20,5 4
2011 23,3 3

 

 

 

 

 

 

жылы Физика мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы ҰБТ  
2009 16 8 Тлеутаева Б.И.
2010 12,7 7
2011    

 

 

 

 

 

 

 

жылы География мұғалімнің аты-жөні
Ортақ ұпайы ҰБТ  
2009 22 1 Шаханова Б.Қ.
2010 21 1