Педагогикалық технология

 

Педагогикалық технология — білімділік мақсатқа қол  жеткізудегі оқушы мен мұғалімнің жүйелі, тұжырымдамалы, нормативті, объективті, көпнұсқалы әрекеті.

Ф.А.Фрадкин

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологиялары таңдауда көп нұсқалылық қағидасы бекітілген, бұл білім мекемелерінің мұғалімдеріне, педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық процесті кез келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді. М.М.Жанпейісованың « Модулдік оқыту технологиясы»  бірінші орынға білімін, білігі мен дағдысы емес, оның тұлғасы, білімін алу арқылы дамуын қояды.  М.М.Жанпейісованың « Модулдік оқыту технологиясы»  ерекшелігі – тұлға танымдық қабілеттерін және танымдық процестерді: яғни, жадының алуан түрлерін, ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, сондай-ақ тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі өзектілендіру, өзін-өзі бекіту, қарым – қатынас, ойын, танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға; белсенді сөздік қорын дамытуға бағытталуы. Бұл технологияның тағы бір ерекшелігі дарынды балалармен тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мумкіндігі болып табылады.

Белоруссияның ұлттық мектебінің ғылыми-зерттеуші ұжымы технологияны жеке тұлғаны дамытудағы процесс және оқушыны оқытудың әр  кезеңінде дамытатын педагогикалық құрал ретінде бағалайды. Яғни, технология – баланы дамытуға жағдай жасаудағы мұғалімдердің қабілеттілігі деген анықтама береді.

Модуль дегенімізқандай да бір жүйенің, ұйымның анық-талатын, біршама дербес бөлігі.

Оқу модулi – оқу ақпаратының бiршама дербес блогы, оған оқу мақсаттары мен мiндеттерi, әдiсте-мелiк нұсқаулар, шамамен алған-дағы iс-әрекеттер негiзi, оқу қызметiн атқару жетiстiгiн бақылау (өзiн-өзi бақылау) құралдары енедi.

Интерактивті процесс дегеніміз — педагогикалық процеске қатысушы-лардың өзара ықпалдастығы мен бір-біріне өзара әсерінің мақсатқа бағытталған түрдегі үрдісі. Бұл ықпалдастықтың негізінде оған қатысушылардың әрқайсысының жеке тәжірибесі жатыр.

«Интерактивтік» деген сөз энциклопедияда көрсетілген, интеракция деген ұғымнан келіп шығады. Ал интеракция жеке индивидтің, жұптың, топтың өзара біріккен әрекетте бір-біріне алма-кезек әсер етуі. Интеракция әрекет барысында, әсіресе диалог сөзге үйретуде субъектілердің белсенділігін, олардың шығармашылық ниетін және бірігіп әрекет етуге ұмтылуын қамтамасыз етеді.

 

Танымдық қызмет мақсатының категориялары:

Деңгейлер Анықтама Оқушының іс-әрекеті
Білім Берілген жаңа түсінікті ұғу, есте сақтау, бұрынғы білімді еске түсіру Тыңдайды, қабылдайды, есте сақтайды, ойлайды
Түсіну Жаңа материалда берілетін білімді түсіну, өзінше түсіндіру немесе болжам жасау Түсіндіреді, айтады, көрсетеді, жазады
Қолдану Жаңа білімді жіктеу, саралау, ең негізгі түйінді таба білу, бүтінді бөліктерге жіктеу, арасындағы байланысты айқындау Ойланады, салыс-тырады,   табады, талқылайды, талдайды,  ашады, іздейді
Талдау Алған білімді жіктеу, саралау, ең негізгі түйінін бөліп көрсету Бұрынғы    білім    негізін пайдалана   отырып,   жаңа проблеманы шешеді
Топтау Жеке бөлшектерден, дара ұғымдардан тұтас дүние жасау Ойлап табады, құрастырады, шығарады, байланыстырады
Бағалау (сын, пайымдау) Жаңа       ұғым,       жаңа материалдың құндылығын, керектігін анықтау Бағалайды, талқылайды,  өз талабын айтады

Модульдік оқыту технологиясының мақсаты:

 1. Балаларды оқу мақсаттарымен таныстыру.
 2. Сыныпты мазмұны жақын тақырыптар тобы (блогы) немесе тарау бойынша жасалған жалпы үлгімен (модульмен) таныстыру.
 3. Мұғалімнің оқу материалын қысқаша баяндауы (белгілер жүйесі – сызбалар, сұлбалар, кестелер және т. б. негізінде).
 4. Өзара сөйлесу негізінде оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастыру және әрбір оқушының қызмет нәтижесін әр сабақта бағалап отыру.
 5. Жалпы тақырыпқа, тарауға «өсу бағытымен 4-7 рет қайта оралу негізінде оқу материалын оқып – үйрену.
 6. Тұтас тақырып бойынша тестілеу.
 7. Тақырып бойынша қалыпты немесе «релелік» сынақ (немесе диктант, бақылау жұмысы және т.с.с) жүргізу
 8. Оқу процесінде оқушылардың шығармашылығын дамыту.

 

Модульдік оқыту технологиясының міндеті:

 • жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыру;
 • таным процестерін дамыту;
 • танымдық қабілеттерін дамыту;
 • сөздік қорын дамыту;
 • оқу себептілігінің өзгеруі.

Интерактивтік модульдiк оқыту технологиясы

арқылы оқушылардың шығармашылығын дамытудың жүйесi

 

 

 

 

Модульдік оқыту технологиясының құрылымы

 

КІРІСПЕ бөлімі

(модульге, тақырыпқа енгізу)

СӨЙЛЕСУ (ДАЙЫНДЫҚ) бөлімі

(оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру)

ҚОРЫТЫНДЫ бөлімі

(бақылау)

 

Оқу модулінің сағат саны әр түрлі болады.  7-12 сағаттан тұратын оқу модулі тиімді. Оқу модулінің ерекшелігі – жалпы сағат санына қарамастан, кіріспе және қорытынды бөлімдергі 1-2 сағат беріледі. Барлық қалған уақыт сөйлесу бөлімінің меншігінде болады.

 

Кіріспе бөлімінде оқу материалын баяндау формалары:

 • визуалдық лекция;
 • лекция – консультация (кеңес);
 • лекция — өзара сөйлесу;
 • проблемалық лекция.

Сөйлесу бөлімінде ойындарды ұйымдастыру жүйесі

 • меңгерту;
 • дамыту;
 • пысықтау;
 • қорыту;
 • бекіту.

 

Тапсырмалар үш деңгейде беріледі:

 

ІІІ деңгей – білім стандартының талаптарына сай қарапайым білім мен түсінік деңгейіндегі тапсырмалар

ІІ деңгей – стандарт талаптарына  сай  алған білімін  қолдану  және талдау деңгейіндегі тапсырмалар

І деңгей – шығармашылық  және ізденушілік сипаттағы  тапсырмалар.

 

      Оқушының журналға түсетін бағасы:

 

І деңгей ІІ деңгей ІІІ деңгей
Журналға Журналға Журналға
«5» 5 «5» 5 «5» 4
«4» 5 «4» 4 «4» 3
«3» 4 «3» 3 «3» 3

Оқу модулінің қорытынды бөлімі – бақылау. Егер сөйлесу бөлімінің барлық сабақтарында оқушылардың  бір – біріне көмегі, бірін – бірі оқытуы, түрлі ғылыми көздерді пайдалануы құпталынып келсе, енді қорытынды бөлімінде оқушы өзінің сөйлесу бөлімінде алған білімін, білігі мен дағдыларын ешкімнің көмегінсіз көрсетуі тиіс.

Оқушы білімін бақылау формалары ретінде тестілік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, сынақ, шығарма немесе диктант оқу пәнінің ерекшелігіне орай қолданылып, оқу модулінің осы қорытынды бөлімінде беріледі. Қорытынды бөлімде барлық оқушыларға бірдей мемлекеттік білім стандартына сай тапсырмалар беріледі.

 

8 сынып Информатика

 

Microsoft Word – мәтіндік редакторымен жұмыс.

 

 

Модуль бөлімі

 

Сабақ саны

 

Сабақтың мазмұны

 

Уақыты

 

Кіріспе бөлімі

1 сағат 1.Модуль мақсатымен, міндетімен таныстыру.

2.Тірек сызбамен, компьютермен тақырыпты түсіндіру

3.Оқулықпен, дәптермен жұмыс

4. Қорытынды, үйге тапсырма

5 мин

 

25 мин

 

10 мин

5 мин

 

Сөйлесу бөлімі

2 сағат Тақырыпты меңгерту.

1. «Қарлы кесек» ойыны

2. Қорытынды. Үйге тапсырма беру

 

40 мин

5 мин

3 сағат Тақырыпты дамыту.

1.«Шеңбер бойымен әңгімелесу» ойыны.

2. «Өз жартыңды тап» ойыны

3. Қорытынды. Үйге тапсырма беру

 

30 мин

 

10 мин

5 мин

4 сағат Тақырыпты пысықтау.

1. «Сиқырлы сандықша» ойыны

2. Қорытынды. Үйге тапсырма беру

 

40 мин

5 мин

5 сағат Тақырыпты қорыту

1. «Мені түсін» ойыны

2. Практикалық жұмыс

3. Қорытынды. Үйге тапсырма беру

 

20 мин

20 мин

5 мин

6 сағат Тақырыпты бекіту.

1. «Брейн- ринг» ойыны

2. Практикалық жұмыс

3. Қорытынды. Үйге тапсырма беру

 

25 мин

15 мин

5 мин

7 сағат Тақырыпты бекіту

1.      Шығармашылық жұмыстарды қорғау

2.Қорытынды. Үйге тапсырма беру

 

40 мин

 

5 мин

 

Қорытынды бөлімі

8 сағат 1. Тест

2. Сұрақ – жауап

3. Қорытындылау

 

20 мин

20 мин

5 мин

 

 

Мақсаты:

1.Білімділік: Word Мәтіндік редакторы, оның терезе элементтерімен таныстыру, мәтін түрлері, құжатты пішімдеу, өңдеу, баспаға шығару, мәтіннің орнын ауыстыру,көшіру, графикалық мүмкіндіктерін пайдалану тәсілдерін үйрету.

 1. Дамытушылық: Мәтін құжаттарымен жұмыс істеуін, танымдық қабілетін арттыру, белсенділігін арттыру, шығармашылық қабілетін арттыру.
 2. Тәрбиелік: Ұжымдыққа, өзара сыбайластыққа, ізденімпаздыққа тәрбиелеу.

 

Міндеті:

Оқушы нені білу керек?

 • Word редакторын қосу, терезе элементтерін
 • Құжатты пішімдеу тәсілдері, кесте жасау тәсілдері
 • Мәтінді көшіру, ауыстыру
 • Құжатты баспаға шығару
 • Графикалық мүмкіндігі.

 

Оқушы нені меңгеру керек?

 • Мәтінді құжат жасауды, өңдеуді, баспаға шығаруды
 • Мәтіндік құжатқа сурет кірістіру, өңдеуді
 • Графикалық мүмкіндіктерін
 • Баспаға шығару

 

Шығармашылық жұмыс тақырыптары:

 1. Word мәтіндік редакторында құжат жасау
 2. Word редакторының графикалық мүмкіндіктері (Сурет кірістіру, WordArt, ClipArt –пен жұмыс)
 3. Сөзжұмбақтар құрастыру.

 

 

1 сабақ.                Визуалды лекция

 

Сабақтың тақырыбы: Microsoft Word – мәтіндік редакторымен жұмыс.

 

Сабақтың мақсаты:

1.Білімділік: Word Мәтіндік редакторы, оның терезе элементтерімен таныстыру, мәтін түрлері, құжатты пішімдеу, өңдеу, баспаға шығару, мәтіннің орнын ауыстыру,көшіру, графикалық мүмкіндіктерін пайдалану тәсілдерін үйрету

 1. Дамытушылық: Мәтін құжаттарымен жұмыс істеуін, танымдық қабілетін арттыру, белсенділігін арттыру, шығармашылық қабілетін арттыру.
 2. Тәрбиелік: Ұжымдыққа, өзара сыбайластыққа, ізденімпаздыққа тәрбиелеу

 

Сабақтың көрнекілігі: Компьютер, интерактивті тақта

 

Негізгі ұғымдар:

Компьютерде кез келген деректер екілік санау жүйесінде сақталады және өңделеді.

      Мәтін дегеніміз — компьютерлік алфавит символдарының кез келген тізбегі. Компьютерлік алфавит 256 символдан тұрады. Мәтіндік редактордың көмегімен жасалған файл мәтіндік құжат деп аталады.

 

Мәтінді өңдеу жүйелері

 

 

 

Мәтіндік редактор                                      Мәтіндік процессор

 

      Мәтіндік редактор – магниттік дтскіде мәтіндік құжат құруға, оны өңдеуге, құжат пішімін өзгертуге, басып шығаруға және т.б. қолданылатын қолданбалы программа.

Кейде, кейбір мәтіндік редакторлар оларды мәтіндік пішімдеу кезінде, сурет, диаграмма кірістіргенде, кесте құрғанда және т.б. мәтіндік редакторларға қарағанда мүмкіндігі үлкен екендігін көрсету үшін мәтіндік процессорлар деп аталады.

 

Word – Windows –қа арналған мәтіндік процессор – бөлім оь

 

Мәтіндік құжатты пішімдеу

 

 

 

пішімдеу                    абзацты           туралау  жоларалық    тасымал

шегіністер                           интервал         жасау

 

Мәтінді

 

 

орнын ауыстыру             көшіру

 

 

Правка –Вырезать         Правка – Копировать

Правка – Вставить         Правка – Вставить

 

Құжатты баспаға жіберу.

 1. Дайын құжатты алдын – ала көру
 2. Файл – Баспаға жіберу
 • ағымдағы бетті баспаға жіберу
 • нөмірі бойынша

 

Кесте құру тәсілі:

 1. Кесте құру

Таблица       Вставить таблица  (баған, жолдарының саны қөрсету керек)

 1. Кестеге ұяшықтар, баған, жолдар қосу

Таблица       Вставить строки, (столбцы, ячейки)

 1. Кестеге ұяшықтарды, бағанды, жолдарды өшіру

Таблица       Удалить строки, (столбцы, ячейки)

 1. Кестелерді жиектеу.

Формат – Граница и заливка

 

Графикалық мүмкіндіктері

 • Сурет кірістіру
 • WordArd фигуралық мәтінімен жұмыс.

 

Оқулықпен жұмыс (сұрақ – жауап)

 1. Мәтін дегеніміз не?
 2. Мәтіндік құжат дегеніміз не?
 3. Мәтін түрлері қандай?
 4. Мәтіннің құрылымдық элементтері?
 5. Мәтін редакторларын іске қосу?
 6. Кесте кірістіру.
 7. Сурет кірістіру.

Сабақты қорытындылау. Үйге тапсырма беру:  9-БӨЛІМ. Word мәтіндік процессоры.

 

 

 

 

 

ІІ Сөйлесу  бөлімі     

  

2 — сабақ (Тақырыпты меңгерту)

                     

 

Сабақтың мақсаты :

 1. Білімділік. Word мәтіндік редакторы бойынша лекция сабағынан алған білімдерін, іскерлік ойындар арқылы тиянақтау.
 2. Дамытушылық. Оқушылар өздігінен жұмыс істеп, қызығушылығын, белсенділігін арттыру, өз ойын топ алдында ашық айта білу.
 3. Тәрбиелік. Бір – бірлерін тыңдай, ойлай білуге, әділ бағалауға тәрбиелеу.

 

Құрал-жабдығы:

 1. Бағыттаушы парақтар
 2. Қатысушылардың нөмірі жазылған жетондар
 3. Үстелдерді белгілеуге арналған сілтемелер
 4. Жалпы бағалау парағы

 

«Қарлы кесек» ойыны.

 

Ойынның жүру барысы

А,Б,В,Г үстелдері болады, А үстеліне А1,А2,А3, Б үстеліне Б1,Б2,Б3, В үстеліне В1,В2,В3, Г үстеліне Г1,Г2,Г3 жетонын және бағыттаушы парағын алған оқушылар отырады.

А тобының тапсырмасы: Мәтіндік құжаттар туралы.

Б тобының тапсырмасы: Мәтіндік құжаттарды пішімдеу тәсілдері.Мәтіннің орнын ауыстыру командалары.

В тобының тапсырмалары :  Кестелер құру. Баспаға беру командалары.

Г тобының тапсырмалары: Графикалық мүмкіндіктері. Фигуралық мәтін жасау тәсілдері

Топтарға дайындалуға бес минут уақыт беріледі.Дайындыққа бөлінген уақыт аяқталған соң, І тур жарияланады.Оқушылар орындарынан тұрып, әрқайсысы өздерінің бағыттау парағы бойынша жаңа орынға отырады. Әр топта әріптер кезегі бойынша тақырыпты бір – біріне түсіндіреді. Топ мүшелерін тыңдап болған соң, әрбір оқушы өзі жауабын неғұрлым қызықты, жоғары түсіндірген сөйлеушінің нөмерін өзінің бағыттау парағына жазып алады.Балалар бағыттау парағына сай орын алмастырады да, ойынның ІІ туры басталады. Барлық тур біткен соң , оқушылар өздерінің алғашқы орыдарына қайта отырып, мұалім олардың бағыттау парақтарын жинап алады және нәтижесін ортақ параққа жазады.Сол ортақ парақ бойынша ең жақсы ойыншы және ең жақсы команда анықталады.

 

Қорытынды: бағыттау парағы бойынша оқушыларды бағалау және үздіктерді марапаттау.

 

Үйге тапсырма: Өтілген тақырыптарға шолу жасау.

 

№ А-1  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 А
2 Б
3 В

 

№ А-2  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 Б
2 В
3 А

 

№ А-3  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 В
2 А
3 Б

 

№ Б-1  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері

 

1 А
2 В
3 Б

 

 

№ Б-2  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 Б
2 А
3 В

 

№ Б-3  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері

 

1 В
2 Б
3 А

 

№ В-1  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 А
2 Б
3 В

 

№ В-2  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 Б
2 В
3 А

 

 

№ В-3  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 В
2 А
3 Б

 

 

№ Г-1  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 А
2 В
3 Б

 

№ Г-2  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 Б
2 А
3 В

 

№ Г-3  бағыттау парағы

 

Тур

 

Үстел

Ең жақсы сөйлеген ойыншы нөмері
1 В
2 Б
3 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы бағалау парағы:

 

   

— 1

 

— 2

 

— 3

Топтың ортақ ұпайы (балл)
«А»        
«Б»        
«В»        
«Г»        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

3 — сабақ (Тақырыпты дамыту)

 

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік. Оқушылардың қызығушылығын арттыру, тақырыпты меңгергенін тексеру, ойлау қабілетін дамыту.
 2. Дамытушылық. Бала білімін есте сақтау қабілетін арттыру, өз ойын ашық жеткізе алу.
 3. Тәрбиелік. Ұйымшыл болуға, жаңа терминдерді өз аттарымен атауға тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: Карточкалар

 

1 ) «Шеңбер бойымен әңгімелесу» ойыны

 

Ойын шарты: Ортада тұрған жүргізуші кез-келген оқушыға нұсқау береді, мәтінді ойдан жаңғырту ойыншы бастайды. Бұдан әрі сағат тілінің  бағытымен әрқайсысы мәтіннің бір сөйлемін айта береді. Соңына дейін солай жүреді. Жауаптарда жіберілген қателерді дұрыстаймыз. Ең белсенді оқушыны анықтаймыз. Жеңімпазды құттықтаймыз.

Тапсырмалар:

 1. Word мәтіндік құжатын іске қосу үшін …(Пуск – Программы-Microsoft Word)
 2. Мәтіндік құжатты құру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау керек (Файл – создать документ, Файл – Сохранить как…)
 3. Құжатты пішімдеу режімдерін ата:
 1. Символдарды пішімдеу .
 2. Туралау
 3. Жоларалық интервал
 4. Тасымал жасау.
 5. Абзацты шегініс
  1. Мәтіннің орнын ауыстыру үшін … (Правка – Вырезать)
  2. Мәтінді көшіру үшін … (Правка – Копировать)
  3. Құжатты баспаға жіберу командалары …(Файл – Печать)
  4. Кесте құрудың екі әдісі …, … (Меню жолынан және аспаптар панелінен)
  5. WordArt объектісін мәтіндік редакторға қою  командасы. (Вставка – объект  WordArd)
  6. Мәтінге сурет енгізу (Вставка – Рисунок)

 

2) « Өз жартыңды тап» ойыны

 

Ойын шарты:

Мұғалім жұп карточкалар дайындайды: біреуінде – сұрақтар, екіншісінде  — жауаптарға арналған тірек кестелер. Бір сұрақ пен оның жауабына арналған карточкалардың түсі бірдей болады. Оқушылар кез келген түсті карточканы ( әрқайсыс – біреуін) таңдайды. Содан кейін оның түсі бойынша өзіне серігін іздеп, бірге отырып, жұмыс істейді.

 

Файл – печать
WordArt – ты іске қосу

 

 

 

 

Файл – сохранить

 

Кесте құру
 

Құжатты баспаға жіберу

 

Вставка – таблица

Құжатты сақтау
Мәтіннің орынын ауыстыру
 

Мәтінді көшіру

Правка – вырезать

Правка — вставить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды: Оқушыларды бағалау.

Үйге тапсырма: «Сиқырлы сандықша» ойына дайындалып келу

 

 

4 сабақ.( Тақырыпты пысықтау)

         

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік. Оқушылардың алған білімін пысықтау, жүйелеу.

2.Дамытушылық. Ойлау, қиялдау, есте сақтау қабілеттерін дамыту.

 1. Тәрбиелік. Ұйымшылдыққа, бір – бірін тыңдауға, бағалауға тәрбиелеу.

 

Сабақтың көрнекілігі: Компьютер, карточкалар, сандықша.

 

«Сиқырлы сандықша» ойыны

 

    Ойынның  шарты:

        1,4,5 балл жүйедегі  карточкалардағы сұрақтар дайындау. «Сиқырлы сандақша» сұрақтармен толтырылады, олардың саны оқушылар санынан артық болады. Әр оқушы кезегімен сұрақ алып, дауыстап оқып, жауап береді де. 1-5 баллдық жүйе бойынша тиісті бағасын алады.

Ойынды аяқтай келе, мұғалім әрбір оқушының ойын барысында алған жалпы ұпайын есептеп, соған сәйкес І,ІІ,ІІІ орындарды анықтайды.

Ойын барлық оқушылардың тақырып бойынша алған білімін айқындауға, оқушыларды жандандыруға мүмкіндік береді, алдағы сөйлеген балалардың жауабын тыңдауға мәжбір етеді. Ең бастысы – осы теориялық материал бойынша «білгірлерді» айқындау, тек сонда ғана сандықша «сиқырлы» бола алады.

 

Сұрақтар:

(1 балл)

 1. Мәтінді пішімдеу
 2. Файлды ашу, құру, сақтау үшін қандай батырмаларды пайдалану керек?
 3. Мәтінді туралаудың қандай түрлері бар?
 4. Мәтінді көшіру, қиып алу, қою командаларын қандай батырмалар көмегімен орындауға болады?
 5. Құжатты тұтас ерекшелеуде қандай батырмаларды пайдаланамыз?
 6. Word редакторында бет масштабын қалай өзгертеміз?

 

(4 балл)

 1. WordArt объектісін қолданып «РЕФЕРАТ» деп жазу.
 2. Кесте құру, 5 жол 6 бағаннан тұратын кесте құру.
 3. Құжатты пішімдеу режімдерін ата
 4. Мәтінге сурет кірістіру
 5. Word редакторында шегініс, ұмтылыс деп нені айтады?
 6. Word редакторында колонтитул дегеніміз не?

 

 

(5 балл)

 1. Оқушының пәннен алған бағасы. (кесте құру)

 

р/с Аты-жөні Пән аттары
Қазақ тілі Орыс тілі Матем Тарих Физика

 

2.Қазақстан таулары, өзен,көлдері

 

р/с Таулар атауы Ұзындығы р/с Өзен,көлдер атауы Көлемі
1 1
2 2

 

3.Word редакторында шрифт түсін өзгертеміз?

 1. Стандартты және Форматтау саймандар тақтасының айырмашылығы қандай?

Сабақты қорытындылау: Оқушыларды баллдарына байланысты бағаларын қою.

Үйге тапсырма: Практикалық жұмысқа дайындалып келу.

 

5 сабақ(Тақырыпты қорыту).

 

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік. Оқушылардың тақырыпты қалай игергендігін тексеру. Оқушыларға жеке жұмыс жасату
 2. Дамытушылық. Оқушылардың ой — өрісін дамыту.
 3. Тәрбиелік. Тәртіптілікке, еңбек сүйгіштікке, сабырлыққа тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: Компьютер, карточкалар.

 

1) «Мені түсін» ойыны

Шарты: Оқушылар мәтіннің бөлігін оқиды да, түйінді сөздерін дәптерлеріне жазып алады. Мұғалім оқушылардың кітаптарын жабуын, қолдарына парақ пен қарындаш алып, осы мәтіннің негізгі ойын білдіретін 10 шақты сөз жазуларын талап етеді.

        Сонымен мұғалім парақтарды жинап алып, өзі алдын – ала даярлаған түйінді сөздермен салыстырады. Кімнің осы түп нұмқамен сәйкес келген сөздері көп болса, сол жеңімпаз деп танылады.

 

2)Компьютермен жұмыс.

Тапсырмалар: 1. Адам болам десеңіз

Бес асыл іс көнсеңіз

Талап, еңбек, терең ой

Қанағат, рақым ойлап қой

(Абай)

2.Менің Қазақстаным.

Алтын күн аспаным,

Алтын күн даласы.

Думанды бастаған

Далама қарашы.

(М.Мақатаев)

 1. Менің Қазақстаным

Кең екен жер деген

Жерге дән шықты ғой

Дән егіп терлеген

Қазағым мықты ғой

(М.Мақатаев)

 1. Ей, адамдар, абайлаңдар!

Бабалардан жеткен бізге мирастық,

Баламызға қалсын мәңгі сыйластық.

Ей, адамдар, кір шалмасын, кірлетпеңдер көңілді,

Бағалаңдар, бағалаңдар бір – ақ келер өмірді.

(Д.Торғаева)

 1. Көгінде күн нұрын төккен

Жерінде гүл жұпар сепкен

Неткен сұлу, неткен көркем

Осы менің туған өлкем.

Қызылорда!

 1. Әлдилеп, аялап

Өсірген жемісің

Самал жел, сая бақ

Құшағым сен үшін

Кетсем де есейіп

Мен саған сәбимін

Көгілдір көктемдей

Көзіңнен танимын.

 

 1. Қолыңа алшы домбыраңды, қарағым,

Шаттанамын сонда тағат  табамын.

Бөле жырға, бөле жырға, бөле жырға еліңді,

Әсем әнмен көтер, қалқам, көңілді.

(Д.Торғаева)

 

 1. Қазақстандағы төл мерекелердің бірі «Наурыз» 67 жыл тойланбай келіп, 1987 жылдан бастап қайта тойлана бастады. «Наурыз — жыл басы»

 

 1. Тәуелсіздік – тірегіміз.

Тәуелсіздік – жүрегіміз

Тәуелсіздік –ел мерейі

Тәуелсіздік –ән жырымыз.

 

 1. Менің елім, менің жерім

Гүлің болып егілемін.

Жырың болып төгілемін, елім

Туған жерім, менің, Қазақстаным.

 

 1. Балалар, 1991жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заң қабылданды.

1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Респубикасының рәміздері: елтаңба, ту, әнұраны қабылданды.

 

 1. Әлемнің жарығын,

Сыйладың сен маған.

Даланың әр гүлін,

Жинадың сен маған.

Сен бердің құстардың,

Қанатын самғаған.

Балалық құштарым,

Өзіңе арнаған.

Сабақты қорытындылау, оқушыларды бағалау, үйге тапсырма беру. «Брейн- рингке» дайындалу

 

 

6 сабақ( Тақырыпты бекіту).

 

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік. Тақырыпты қайталау. Оқушылардың білімін шыңдау, бағалау.
 2. Дамытушылық. Кез келген жауапқа сыйластықпен, түсінікпен қарау.
 3. Тәрбиелік. Топта бірлесе жұмыс істеуге, басқа оқушының жұмысын бағалауға үйрету.

 

Сабақтың көрнекілігі:

 1. Нөмірлері және атқаратын рөлі жазылған жетондар.
 2. Тапсырмаларға арнап 3 бөлікке бөлінген жаймалар
 3. Сандар жазылған жаймалар.
 4. Үш күрделілік деңгейіндегі тапсырмалар жазылған карточкалар
 5. Ортақ бағалау парағы
 6. Үстел сілтемесі
 7. Сары («3» бағасы), жасыл («4» бағасы), көк («5» бағасы) түсті фишкалар және толықтыру жасағандарға берілетін көк түсті жарты фишкалар.
 8. Компьютер

 

1) «Брейн – ринг» ойыны

Шарты:

Сынып 4 адамнан топқа бөлінеді. Мұндағы 1 жүргізуші және 3 ойыншы болады Ойынға қатысушыларға нөмір жазылған жетондар таратылады. Әрбір топ жеке үстел басында отырады. Үстелдің үстінде: Сілтемесі, 3 бөлікке бөлінген жаймалар, осы карталардың үстіне тапсырмалар жазылған карточкалар келесі ретпен қойылады: астына

1деңгей, 2деңгей, 3деңгей сұрақтары.

3 деңгей сұрағына дайындақсыз жауап беріледі.

2 деңгей сұрағына  1-2 мин дайындықпен,

1 деңгей сұрағына  3 мин дайындалуға уақыт беріледі.

Жүргізуші «2» санын алса, 2-нөмірлі ойыншы жауап береді. Егер жауап толық болмаса, қасындаылар толықтырады. Жүргізуші бағалап отырады.

Ойынның тапсырмалары:

ІІІ деңгей

 1. Графикалық қарапайымдылық деген не?
 2. Кестелік мәтінді қалай түсінесің?
 3. Мәтінде интервалды өзгерту.

 

ІІ деңгей

 1. Өз мәтініңді бірлік қатар аралық интервалымен жаз және түрлі түстер арқылы бейімде.
 2. Мына кестені жаз.
 

Сұрақтар

І тур ІІ тур
Дұрыс Дұрыс емес Дұрыс Дұрыс емес
1
2
3
 1. WordPad және  Ms.Word  программаларының айырмашылығы

 

І деңгей

 1. Аналар мерекесіне құттықтау қағазын жаз.
 2. Көркем және жарнамалық графиканың міндеті
 3. Жарнамалық құжат жаса

 

 

 

 

7 сабақ (Тақырыпты бекіту)

 

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік:Оқушыларды ізденіп, өз бетінше еңбектену.Білімін тереңдету .
 2. Дамытушылық. Тақырыпты кеңінен меңгерту.
 3. Тәрбиелік. Оқушыларды ізнемпаздыққа, өз бетінше еңбектенуге тәрбиелеу,білімін тереңдету .

 

Шығармашылық жұмыс тақырыптары

 1. Word  мәтіндік редакторында құжат жасау
 2. Word мәтіндік редакторының графиктік мүмкіндіктері
 3. Сөзжұмбақтар  құрастыру

 

Қорытынды : Оқушылардың жазған еңбектеріне байланысты білім деңгейлерін анықтай отырып, бағалау.

 

Үйге тапсырма: Толық тарауды қайталау, тестке дайындалу

 

 

 

 

 

 

8 сабақ (Қорытынды бөлімі)

 

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік:Оқушылардың білімін тексеру .
 2. Дамытушылық. Тақырыпты кеңінен меңгерту.
 3. Тәрбиелік. Оқушыларды өз бетінше еңбектенуге тәрбиелеу.

 

І. Тест тапсырмалары:

 

                    1 вариант

 1. (Толықтыру) Терезе элементтері тақырып жолы, …, …, …, …, ….
 2. (Толықтыру) Меңзердің сол жағындағы символды өшіру пернесі …
 3. (Еске салу) Мәтіндік редактор дегеніміз не?
 4. (Еске салу) графикалық редактор мүмкіндігі қандай?
 5. (Балама жауап) Мәтінді көшіру командасы

                                                             Правка – Копировать

А) ия                   Ә) жоқ

 1. (Таңдамалы) Word редакторын іске қосу.

А) Пуск – Word                       Ә) Пуск – Стандартный – Word

Б) Пуск-Программы–Word    В) Пуск – Мой компьютер

 1. (Сәйкестілік ) Сәйкесін тап:
 2. Басаға жіберу А) Файл-Создать
 3. Құжат құру Ә) Правка –Вырезать
 4. Құжат сақтау Б) Файл – Печать
 5. Алмастыру (қиып алу) В)Файл – Сохранить
 6. (Реттілік) Құжатты баспаға шығару
 7. Құжатты ашу
 8. Керекті принтерді таңдау
 9. Баспаға жіберу
 10. Бетті нөмерлеу
 11. Құжатты алдын ала қрау
 12. (Таңдамалы) Құжатқа сурет кірістіру командасы қандай?

А) Вставка –Рисунок                           Ә) Правка –Рисунок

Б)Вставка-Рисунок-  WordArt              В)Вставка- WordArt

 1. Сәйкестендіру:
 2. Кестеге ұяшық қосу        А) Мәзірдің оң жағын басып

Преобразить в таблицу

2.Мәтінді кестеге айналдыру         Ә) Формат-граница и заливка

 1. Кестені жиектеу     Б) Таблица – добавить ячейки

 

 

                ІІ вариант

 1. ( Толықтыру) Мәтін түрлері: кәдімгі, …, …,
 2. (Толықтыру) Меңзердің оң жағындағы символды өшіру
 3. (Еске салушы) Мультимедиа дегеніміз не?
 4. (Еске салушы) Кестелік мәтін неден тұрады?
 5. (Балама жауап) Пішімдеу режімі төртеу

А) ия                    Ә) жоқ

 1. (Таңдамалы) Құжатқа кесте кірістіру.

А) Вставка-Таблица                Ә) Вставка-Рисунок

Б)Файл – Таблица

 1. Сәйкестендіру:
 2. WordArt объектісін қою       А)Файл-Открыть
 3. Құжат ашу        Ә)Вставка-Рисунок-Объект WordArt
 4. Кестеге жол қосу        Б) Таблица –Добавить строку
 5. (Реттілік) Пішімдеу режімдері
 6. Жол аралық интервал
 7. Туралау
 8. Тасымал жасау
 9. Абзац шегініс
 10. Символды пішімдеу
 11. (Таңдамалы) Мәтінді көшіру командасы

А) Правка-Вставить               Ә) Вставка –Копировать

Б) Правка – Копировать        В) Вставка – Объект

 1. Сәйкестендіру:
 2. Кесте құру А)Вставка- Рисунок
 3. Сурет кірістіру Ә) Файл –Сохранить

3.Құжат сақтау                               Б) Вставка — Таблицу

 

ІІ. Сұрақ – жауап

 

 1. Жоларалық интервал дегеніміз не?
 2. Колонтитул дегенеміз не?
 3. Мәтін блогын қалай өшіру керек?
 4. Мәтінді жылжыту және өшіру жолдарын ата.
 5. Кестелік мәтін неден тұралы?
 6. Word мәтіндік редакторының терезелерін  ата.
 7. Фигуралвқ мәтінді кірістіру әрекеттерін ата.
 8. Бетті қалай нөмірлейміз?
 9. Ұяшықтарды біріктіру әрекеттерін ата.
 10. Теріс аьзац шегінісін орнату жолдарын  ата.

 

Қорытынды : Оқушылардың жазған еңбектеріне, сұрақ-жауап нәтижесіне  байланысты білім деңгейлерін анықтай отырып, бағалау.

 

Үйге тапсырма: Толық тарауды қайталау.