Жылдық бақылау жұмысы

 Жылдық бақылау жұмысы

 

I нұсқа

Задание № 1

Дұрыс жауабын тап:

 1. «экономикалық география» атауын ең алғашқы қолданған :
 2. Н. Н. Баранский.
 3. М. В. Ломоносов.
 4. Л. С. Бер.
 5. Ш. Уәлиханов.
 6. Қ. Джалаири.
 7. ҚР ЭГЖ  жағымсыз жағы
 8. Теңіздік
 9. Ішкі континентік
 10. Транзиттық
 11. Қөршілік
 12. Терендік
 13. Толық циклдык металлургия комбинаты орналасқан қала
 14. Балқаш
 15. Теміртау
 16. Көкшетау
 17. Орал
 18. Актөбе
 19. Түркістан Сібір темір жолы өтетін экономикалық аудан
 20. Онтүстік, Шығыс
 21. Шығыс, Солтүстік
 22. Орталық, Солтүстік
 23. Батыс, Солтүстік
 24. Онтүстік, Орталық
 25. Дем алуға, сауықтыруға, туризмге арналған ресурс:
 26. Қалпына келмейтін
 27. Экологиялық
 28. Қалпына келетін
 29. Рекреациялық
 30. Геотермалдық

 № 2 тапсырма

 Терминдерге түсініктеме бер:

 1. Экспорт.

 

 1. Урбандалу.

 № 3 тапсырма

Қазақстанның қай қаласы :

 Ірі өнеркәсіптік,көліктік торап. 20 ғасырдың басында алтын өндірудің орталығы. Су ресурстары негізінде мықты энергетикалық база құрылған.Қазіргі кезде түсті металлургия орталығы.Қаланың өнеркәсіптері: қорғасын-мырыш комбинаты, титан магнии комбинаты, жібек маталар комбинаты орналасқан

№ 4 тапсырма

Батыс және Шығыс Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайын салыстыр

.

                                                                          № 5 тапсырма

Кескін картаға белгіле :

 1. Орталық,Шығыс, Солтүстік экономикалық аудандарының шекарасын;
 2. Аталған экономикалық аудандардың құрамындағы облыстарды,облыс орталықтарын;

 

 № 6* тапсырма

Сіздің пікірініз

ҚР өнеркәсіп құрылымын жақсарту үшін не істеу қажет?

2 нұсқа

 № 1 тапсырма

Дұрыс жауабын тап:

 1. Қазақстанда алғашқы мұнай қай жерден алынды?
 2. Доссор
 3. Өзен
 4. Қашаған
 5. Теңіз
 6. Қаламқас
 7. Ең ірі каскад СЭС-ы қай жерде салынған :
 8. Жайық
 9. Тобыл
 10. Іле
 11. Сырдария
 12. Ертіс
 13. ауыл шаруашылық машиналарын шығаратын ірі орталықтары:
 14. Тараз, Актау, Атырау
 15. Караганды, Теміртау, Актөбе
 16. Астана, Павлодар, Кызылорда
 17. Тараз, Актөбе, Орал
 18. Шымкент, Павлодар, Караганды
 19. Жеңіл түсті металдар:
 20. Алюминий, титан, мыс
 21. қорғасын,мырыш , магний
 22. Алюминий, магний, никель
 23. Титан, алюминий, магний
 24. қалайы, магний, титан

5.Жоғары урбандалған облыс:

 1. Атырау
 2. Павлодар
 3. Кызылорда
 4. Мангистау
 5. Карағанды

№ 2 тапсырма

Терминдерге түсініктеме бер:

 1. Агломерат.
 2. Диаспора.
 3. Экстенсивтік жол.

 № 3 тапсырма

Қазақстанның қай қаласы :

 

Ірі өнеркәсіп орталығы,халық саны бойынша республикада екінші орында.Басты мамандану: қаладағы ауыр өнеркәсіп салаларына қажетті кокстелетін тас көмір өндіру.Мәдени және ғылыми орталықтарының бірі. Қалада ғылыми-зерттеу және жобалау институттары,университет, медициналық, политехникалық, педагогикалық, кооперативтікинституттар бар.Тігін және тоқыма өнеркәсібі, құрылыс материалдары өндірісі,кондитер фабрикасы жұмыс істеуді

№ 4 тапсырма

Солтүстік және Оңтүстік Қазақстанның ауыл шаруашылығын  салыстыр

 

                                                               № 5 тапсырма

Кескін картаға белгіле :

 

 1. Батыс, Шығыс,Оңтүстік экономикалық аудандардың шекараларын белгілеу;
 2. Аталған экономикалық аудандардың құрамындағы облыстарды, орталықтарын көрсету

 № 6* тапсырма

Сіздің пікірініз

Әлемде машина жасау өнеркәсібі дамымыған мемлекеттердің  өмір сүру деңгейі жоғары.Қажет заттарын мұнай сатып алады. Мүмкін Қазақстан Республикасына да осындай жолды таңдауы қажет.Өз пікірінді дәлелде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 вариант

Задание № 1

Выполните задание в тестовой форме. Выберите верный ответ:

 1. Год провозглашения независимости Казахстана:
 2. 1986
 3. 1990
 4. 1991
 5. 1992
 6. 1997
 7. Сырье для производства глинозема:
 8. Флюорит.
 9. Бокситы.
 10. Гипс.
 11. Барит.
 12. Карналлит.
 13. Средняя плотность населения Казахстана (чел/км²):
 14. 6,3
 15. 9,3
 16. 7,3
 17. 2,3
 18. 12,3
 19. Показатель работа транспорта:
 20. Скорость движения.
 21. Грузооборот.
 22. Себестоимость перевозок.
 23. Расход топлива.
 24. Контейнеризация.
 25. Города- центры полиметаллической промышленности:
 26. Тараз, Актау, Атырау.
 27. Караганда, Темиртау, Актобе.
 28. Астана, Павлодар, Кызылорда.
 29. Тараз, Актобе, Уральск.
 30. Шымкент, Усть-Каменогорск, Риддер.

Задание № 2

Дайте  определение терминов:

 1. Экономический район.
 2. Ирригация.
 3. Этнос.

Задание № 3

Определите по описанию  город Казахстана:

Один из древнейших городов республики. Город раскинулся у подножия Угамского хребта в междуречье рек Сайрам и Бадам. Важнейшее предприятие города – свинцовый завод. Всеобщей известностью пользуются заводы химика – фармацевтический и кузнечно – прессового оборудования. В городе имеются хлопкоочистительный, каракулевый, плодоконсервный и другие заводы.

Задание № 4

Сравните: природные условия и ресурсы Западного и Восточного Казахстана.

Задание № 5

На контурной карте Казахстана обозначьте:

 1. Границы Северного, Центрального и Южного экономических  районов;
 2. границы областей, входящих в каждый из этих экономических районов;
 3. подпишите название районов, областей, областных центров.

Задание № 6*

Ваша точка зрения?

Существует план строительства новой АЭС в Актау. В стране есть сторонники этого проекта, есть противники. Сторонники говорят: без атомной энергетики не обойтись. Ресурсы органического топлива не безграничны, а его сжигание сильно влияет на окружающую среду. Противники утверждают, что АЭС слишком опасны, а уля и нефти в Казахстане хватит надолго. Какова ваша точка зрения?