Бағалау критерилерін қолдану арқылы оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуге баулу.

Бағалау критерилерін қолдану арқы оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуге баулу.

8 – сынып география пәнінің «Қазақстанның  өзендері» тақырыбы бойынша оқушылардың оқудағы жетістігін бағалау критерилері.

 

Оқушылар менгеру керек:
Критерий А
Гидросфера ұғымын, гидросфераны құрайтын құрам бөліктері не жатадынын, Қазақстан өзен алаптары, өзен жүйесінің ерекшелігін, түсінеді;
тақырыптың мазмұнын толық білу;
Қазақстан өзендеріне байланысты сандық мәліметтерді біледі;
Өзендердің жыл маусымдарына байланыстылығын түсінеді.
Критерий В
Қазақстан өзендерінің қалай қоректенуі туралы білімі қалыптасқан;
Қазақстан аумағындағы өзендердің таралу себептерін біледі;
тақырыпқа байланысты қажетті ақпаратты іріктей алады.
Критерий С
 фактілер реттік жүйемен жазып шығу;
 тақырып бойынша ақпарат көздеріне талдау және сараптау жұмысын жүргізе алады, оларға өзіндік баға береді;
 ғылыми ақпараттарды тақырып бойынша туындаған проблемаларды шешуде қолдана алады.
Критерий D
Ел аумағының өзендердің таралуындағы айырмашылықтарын салыстырып, олардың себептеріне өзіндік тұжырым жасайды;
Жергілікті жердегі өздердің біріне сипаттама беруге, өзен туралы табиғат құбылыстарына бақылау дағдысы қалыптасқан;
шығармашылық жұмыстағы  қосымша материлдарды кеңінен қолдану;

 

Критерийлер Жоғарғы деңгейдегі балдық көрсеткіш
А Білу және түсіну; 5 балл
В Түсіну және ғылыми танымдардың элементтерін қолдану; 5 балл
С Бiліктілік  және дағдыларды қолдану критерийі арқылы бағаланады; 7 балл
D Ақпаратты жинақтау және презентациялау. 8  балл
Жалпы балл 25 балл

 

 

Балды бағалау жүйесіне ауыстыру

 

Алған балдың пайыздық мөлшері Баға
22-25 балл, 88-100% «5»
18-21 балл, 74-88% «4»
14-17 балл, 60 -74% «3»
 0-13  балл 60%-дан төмен болса «2»

 

 

 

 

«Қазақстанның өзендері » тақырыбы бойынша оқушының оқудағы жетістігін бағалаудағы бағалау парағы.

 

Оқушылардың аты-жөні Барлық тапсырмалар бағасы Өзін –өзі бағалау Топ басшысының бағалауы Белсенділігі Қорытынды баға
           
           

 

 

 

«Қазақстанның өзендері» №6 бақылау жұмысы.

I.Критерий А: 6ұпай

1-тапсырма.

1.Гидросфера: ——————————-,  ——————————,——————————-,————————-, —————————.

2.85 (   Қазақстанда ірілі- ұсақты өзендерің жалпы саны),  7 (            ),   1000 (               ), 1974 (                ),  1700 (               ), 3 (             ).

 

Критерий В: 6 ұпай

2-тапсырма.

Қазақстан өзендерінің қорек көздері:

1.Ертіс —-2————.     Іле———————, Жайық————-, Сырдария—————, Есіл—————-, Шу———, Тобыл—————-.

  1. Мұздықтармен 2. Аралас 3. Жер асты суларынан 4. Жауын –шашын арқылы
  2. Солтүстік—1—————————- Оңтүстік————————————————
  3. Жайық 2.Жем 3. Сырдария 4. Ертіс  5. Есіл 6. Іле 7. Тобыл 8. Обаған

 

Критерий С: 6 ұпай

Қазақстанның өзендері

 

Ертіс Жайық Есіл Сырдария Іле Шу
Тобыл
Алаптар
Қай жерден басталады.
Маңыздылығы
 Тіршіліктің қандай түрлері бар

 

Критрий Д: 7 ұпай

Қазақстан өздерінің экологиялық ахуалына сипаттама беру.