9 сынып. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы.

9 сынып. Қазақстанның  экономикалық және әлеуметтік географиясы.

Сабақ №  

 

Сабақ тақырыбы

Сағат саны  

Мерзімі

 

 Іскерлік дағдыны қалыптас

тыру

 

 Оқыту әдісі

 

  Жаңа технология-

ны пайдалану

 

 Көрнекілігі

 

 қайталау

 

 Қосымша оқулық

 

Үйге тапсырма

Кіріспе 1
1 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы пәні ,оның физикалық географиямен және қоғамдық ғылымдармен байланысы. Қазақстан шаруашылығының дамуындағы әлеуметтік –тарихи факторлар.Негізгі даму кезеңдері. 1 Пән және оқулық туралы кіріспе Аумағы,таби

ғи ресурстық әлеует.құра

мы мен өзіндік ерекшеліктерін білу

Баяндау .

Сұрақ-жауап

Картамен жұмыс

Ақпараттық-комун -к Д/Ж саяси картасы .

Экономикалық карта

Флипчарт

Қазасқтанның рекордтар кітабы Кесте толтыру
Халқы және еңбек ресурстары 4
1 Қазақстан халқы . Халық саны ,оның өзгеру себептері.Таяу және алыс шетелдердегі қазақ халқының саны. Қазақ диаспорасы . 1 Халық саны мен динамикалық өсу қарқыны ,табиғи қозғалысын сипаттау Статистикалық мәліметтермен жұмыс.

Баяндау

Ақпараттық-комун -к ҚР саяси картасы.

Экономикалық карта.

Флипчарт

«Қазақстан-

ның демография-

лық жылнамасы» Стаистикалық жинақ

«2009 ж сайлау бойынша өз облысыңның көрсеткіші» хабарлама
2 Халықтың орналасуы және тығыздығындағы айырмашылықтардың себептері . Халықтың табиғи қозғалысы (туу,өлім,табиғи өсім) 1 Жыныстық және жас құрамы еңбек ресурсының құрамдас бөлігі,еңбек нарығын анықтау Баяндау.

Әңгімелеу

 

Ақпараттық-комун -к ҚР саяси картасы

Экономикалық карта.

Флипчарт

Балаларға арналған энциклопедия «Өз облысыңдағы халықтың құрылымы» хабарлама
3 Халықтың ұлттық (этникалық)діни құрамы. Халықтың жастық және жыныстық құрамы. 1 Халықтың ұлттық және діни құрамын білу,Жастық және жыныстық құрамын анықтау Баяндау.

Сұрақ-жауап

Ақпараттық-комун -к ҚР саяси картасы.

Экономикалық карта.

Флипчарт

Қазақстан халқы.энцик-

лопедиялық сөздік

Өз облысымыз-

дағы халықтар діни сенімі туралы хабарлама

4 Елді мекендер,қала және село халқы.Халықтың көші-қоны.Еңбек ресурстары.Халық және қоршаған орта.Қалалардың экологиялық проблемалары . 1 Қала халқы:қала –агломирация-мегаполис,

халықтың  орналасуы,халық және қоршаған орта туралы

түсінік

Картамен жұмыс .Дәріс сұхбат құру Ақпараттық-комун -к ҚР саяси картасы .

Экономикалық карта

Флипчарт

Урбандалу және өз облысыңның қалалары
Қазақстанның шаруашылық географиясы 14
Шаруашылыққа жалпы сипаттама 1
1 Қазақстан шаруашылығына жалпы сипаттама . 1 Жоспарлы,нарық-тық және аралас экономика.

Қазақстан шаруашылығы:

кәсіпорындар-салалар.Экономи-каның құрылымдық ерекшелігін білу

Картамен жұмыс .

Баяндау

 Инновациялық,дидактикалық Саяси карта. Қазақстан өнеркәсібінің дамуы жөнінде  анықтамалар мен мәліметтер «Қазақстан экономикасын-дағы жеке қалалардың және облыстардың рөлі» хабарлама
Отын-энергетикалық кешен. 3
1 Еліміздің шаруалылығындағы маңызы,саланың құрамы.Қазақстанның отын ресурстары.Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу. 1 Отын энергетикалық кешеннің құрамы,құрылы

мы және маңызын білу

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к Экономикалық карта Қазақстан энергетикасының дамуы жөнінде  мәліметтер кесте
2 Мұнай және газ өнеркәсібі . 1  Мұнай,

газ өнеркәсібі және қоршаған ортаға әсерін  анықтау.

Баяндау.

Сұрақ- жауап

  Инновациялық,дидактикалық

 

Экономикалық карта Нұрғалиев К Нұрғалиев А  «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы «Қазақстан

ның мұнай жобасы» хабарлама

3 Көмір өнеркәсібі .Электр энергетикасы,оның маңызы . 1 Көмір алаптарын анықтау. Карта –сызбанұсқа құру біліктілігін арттыру. Баяндау.

Сұрақ- жауап.

Өз беттерімен іздену

Ақпараттық-комун -к Экономикалық карта Нұрғалиев К Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы «Қазақстанның атом электр станциясы:

өткені,бүгіні,

болашағы»

Металлургия кешені 3
1 Салалық құрамы,орналасу ерекшеліктері ,шикізат базасы,ірі орталықтары. Республика экономикасындағы металлургия өнеркәсібінің орны мен маңызы ,басқа салааралық кешендермен байланысы . 1  Өндіріс процестерінің реттілігін көрсету,негізгі

Металлургиялық,

тау-кен химиясы базаларын анықтау.

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к Экономика-лық карта Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

кесте
2 Қара және түсті металлургия ,салалық құрамы.Республикалық бойынша қара металлургияның дамуы ,шикізат базасы,кәсіпорындардың орналасу ерешеліктері ,ірі орталықтары. 1 Шикізат көзіне бағытталуы.

Бағалы және сирек кездесетін металдар,метал-лургиялық базаларын анықтау .

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Инновациялық,дидактикалық Экономикалық карта Қара металлургия-ның дамуы мен өркендеуі туралы қосымша мәлімет «Қазақстан –қара металлургия-ның көш- басшысы» хабарлама
3 Қазақстан-түсті металдарды өңдеудегі ірі аудан.Рудаларды өндіру мен оларды қайта өңдеудегі негізгі аудандар. Металлургия және қоршаған орта .Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу. 1 Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу маңыздылығын

айқындау.

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к Экономикалық карта.

Ресурстық карта

 Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

«Түсті металлургия және денсаулық»
Машина жасау кешені 2
1 Еліміздің экономикасындағы машина жасаудың маңызы. Салалық  құрамы,басқа салааралық кешендермен байланысы . 1 Машина жасаудың экономикадағы ролі,қалыптасуы мен дамуы туралы түсінік. Ақпараттық-комун -к Экономикалық карта Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

кесте
2 Машина жасау кәсіпорындардың орналасу факторлары. Негізгі аудандары мен орталықтары . Тәуелсіз қазақстан жағдайында бірлескен кәсіпорындарды құру. 1  Машина жасау кешенінің салаларын орналастыру принцптерін анықтау. Баяндау

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к Флипчарт Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

кесте
Химия өнеркәсібі кешені 1
1 Химия өнеркәсібі ,Құрылыс материалдары . 1 Химия өнеркәсібінің  маңызы,шаруашылықтағы рөлі және оларды орналастырудың негізгі принцптерін қарастыру. Баяндау

Сұрақ- жауап

Проблемалық оқыту Экономиакалық карта http//www.panorama.kz-(Қазақстанныңхимия,құрылыс және орман кешендерінің дамуы жөнінде мәліметтер) Үй аптекасында-

ғы Қазақстан дәрілері туралы өз пікілерін жазып келу

Агроөнеркәсіптік кешен 3
1 Агроөнеркәсіптік кешен.Қазақстанның ауылшаруашылығы және өсімдік шаруашылығы. 1  АӨК мысалында салааралық кешендер сұлбасын

құрастыру

Баяндау

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

 

«Облыстағы жерді мелиорация-лау» хабарлама
2 Қазақстан мал шаруашылықты аймақ . 1 Мал шаруашылығымен айналысатын басты аудандарды анықтау. Баяндау

Сұрақ- жауап

 Деңгейлеп саралап оқыту Қазақстанның экономикалық картасы АӨК-нің ІІІ кезеңі б/ша көшбасшы кәсіпорындар-ды атау
3 Тамақ және жеңіл өнеркәсібі . 1  Тамақ және жеңіл өнеркәсіптіңдаму қажеттілігін дәлелдеу. Баяндау

Сұрақ- жауап

Инновациялық,дидактикалық Қазақстанның экономикалық картасы http//www.kazakh-zerno.kz Сұрақтар мен тапсырмалар
Көлік кешені және аумақтық-өнеркәсіптік байланыстар 1
1 Теміржол ,су әуе,көлігі және құбыр желісі.Телекоммуникация.Көлік және қоршаған орта. 1 Тақырыптық және статистикалық мәліметтермен жұмыс жасай білу. Дәріс.

сұхбат құру

Деңгейлеп саралап оқыту Қазақстанның экономикалық картасы Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

 

Сұрақтар мен тапсырмалар
Қазақстанның экономикалық аудандары 11
Экономикалық аудандастыру 1
1 Қазақстанды экономикалық аудандастыру. 1 Аумақтық өндіріс аймақтарын ұйымдастыру  және экономикалық аудандастыру, мамандану,

материалдық және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану туралы түсінік .

Баяндау

Сұрақ- жауап

 АКТ Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

С Смайлов. Қазақстан географиясы .

Оқушы анықтамасы.

Арман ПВ-2005

Сұрақтар мен тапсырмалар
Орталық Қазақстан 2
1 Орталық Қазақстан экономкалық ауданы. 1  Орталық Қазақстан ЭГЖ ерекшеліктеріне сипаттама

 

Баяндау

Сұрақ- жауап

АКТ Орталық Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

С Смайлов. Қазақстан географиясы .

Оқушы анықтамасы.

Арман ПВ-2005

Сұрақтар мен тапсырмалар
2 Орталық Қазақстанның шаруашылық географиясы.

 

 

 

 

 

 

 

1 Ауданның құрамы,халқының шаруашылық ерекшелігі.

Егін мал шаруашылығына сипаттама беру.

Дәріс сұхбат құру АКТ Қазақстанның экономикалық картасы

Флипчарт

Интернет ресурстары «ОҚ қалалары» хабарлама
Шығыс Қазақстан 2
1 Шығыс Қазақстан экономкалық ауданы. 1 Шығыс Қазақстан

ЭГЖ  -на сипаттама беру

Баяндау

Сұрақ- жауап

АКТ  Шығыс Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Интернет ресурстары Шығыс Қазақстанның экологиялық проблема-лары
2 Шығыс Қазақстанның шаруашылық географиясы. 1  Экономикалық байланыстары мен экологиясына баға беру. Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

АКТ Шығыс Қазақстанның экономикалық картасы. Флипчарт Интернет ресурстары
Батыс Қазақстан 2
1 Батыс Қазақстан экономкалық ауданы. 1 Батыс Қазақстан

ЭГЖ ерекеліктері. табиғат жағдайымен ресурстарына сипаттама беру.

 

Баяндау

Сұрақ- жауап

АКТ  Батыс Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Интернет ресурстары БҚ эгж қолайлы тұстарын анықтау
2 Батыс Қазақстанның шаруашылық географиясы. 1 Өнеркәсібі,ауыл-шаруашылығы мен экологиялық проблемасына,еңбек ресурстарына баға беру. Дәріс сұхбат құру АКТ Батыс Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Интернет ресурстары Өнеркәсіп өнімдерін шығарудағы маңызы
Солтүстік Қазақстан 2
1 Солтүстік Қазақстан экономкалық ауданы. 1 Солтүстік Қазақстан.

ЭГЖ  -на  сипаттама беру.

Баяндау

Сұрақ- жауап

АКТ  Солтүстік Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Интернет ресурстары СҚ қандай табиғат зоналары бар екенін анықтау
2 Солтүстік Қазақстанның шаруашылық географиясы. 1  Табиғат жағдайына ,таб. ресурстарына,халқына ,еңбек ресурстарына шаруашылық тұрғыдан баға беру. Баяндау

Сұрақ- жауап

АКТ Солтүстік Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Интернет ресурстары СҚ экологиялық жағдайы
Оңтүстік Қазақстан 2
Оңтүстік Қазақстан экономкалық ауданы. 1 Оңтүстік Қазақстанның көрші Орта Азия елдерімен ұқсастық,айырмашылықтарын анықтау . Баяндау

Сұрақ- жауап

 АКТ  Оңтүстік Қазақстанның экономикалық картасы.

Флипчарт

Интернет ресурстары Кесте
Оңтүстік Қазақстанның шаруашылық географиясы. 1 Өнеркәсібі,ауыл

шаруашылығы мен экологиялық проблемасына баға беру.

Баяндау

Сұрақ- жауап

Деңгейлеп саралап оқыту Оңтүстік Қазақстанның экономикалық картасы Интернет ресурстары
Қазіргі дүниедегі Қазақстан 3
1 Қазақстанның дүние жүзі картасындағы геосаяси орны.Халықаралық экономикалық қатынастары. 1 Жаңа шетелдер географиясы . ҚР халықаралық ұйымдар жүйесіне, геосаяси жағдайына баға беру Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

Проблемалық оқыту  Д/ж саяси картасы.

Флипчарт

Ермаков В А

«Казахстан в современном мире»

«ТМД-өткені,қазіргісі,болашағы» хабарлама
2 Қазақстанның таяу және алыс шетелдермен сыртқы экономикалық байланыстары. 1  Қазақстанның таяу және алыс шетелдермен біртұтас экономикалық  кеңістік құру қажеттілігі туралы түсінік. Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

Ақпараттық-комун -к  Д/ж саяси картасы

флипчарт

 Н Назарбаев

«Қазақстан жолы» 2006ж

 

«Еліміздің шетелдік мемлекеттермен сыртқы экономикалық байланысына Атырау облысының қатысуы
3 Қазақстанның халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы. 1 Ғылыми –техникалық байланыс,халық-

аралық қаржы қатынастары,шет

елдермен гуманитарлық байланыстар туралы ұғым

 Дәріс сұхбат құру Ақпараттық-комун -к  Д/ж саяси картасы

флипчарт

Интернет ресурстары Кесте б/ша тапсырмалар
Табиғат пен қоғамның өзара әсері 1
1 Табиғат пен қоғамның өзара әсері(курсты қорытындылау сабағы) 1 Табиғи орта,ландшафт және адам,тұрақты дамуына сипаттама  Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

Деңгейлеп саралап оқыту флипчарт Интернет ресурстары Өзің тұратын аймақтағы мәдени ландшафтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сынып. Қазақстанның физикалық географиясы.

Сабақ №  

 

Сабақ тақырыбы

Сағат саны  

Мерзімі

 

 Іскерлік дағдыны қалыптас

тыру

 

 Оқыту әдісі

 

  Жаңа технология-

ны пайдалану

 

 Көрнекілігі

 

 Сарамандық жұмыс

 

 Қосымша оқулық

 

Үйге тапсырма

Кіріспе 1
1 Қазақстан Дүние жүзі мен Еуразия картасында. 1  Қазақстан  туралы жалпы мағлұмат алу.Пәннің зертеу объектілері

мен танысу

Баяндау

әңгімелесу

 

Ақпараттық- комун-к Д/ж саяси картасы .

Флипчарт

Интернет ресурстары Ә Бейсенова «Қазақстан табиғатын зерттеу және физ. география идеяларының дамуы » «Қазақ кеңес энцикл-сы»  Хабарлама
Жер бетінің картографиялық бейнесі 2
1 Жер шарын жазықтықта бейнелеу тәсілдері ретіндегі картографиялық проекциялар туралы ұғым.Топографиялық карта. 1 Жер шарын жазықтықта бейнелеу тәсілдерін меңгеру Баяндау

әңгімелесу

 

Ақпараттық- комун-к Флипчарт Карта бойынша Қазақстанның, жергілікті елді мекеннің географиялық орнын және шекарасын анықтау,оны картаға түсіру. Белдеулік уақытты анықтау Картамен жұмысты аяқтау.
2 Қазақстан аумағындағы уақыт айырмасы.Сағаттық белдеулер 1 Сағаттық белдеулер бойынша уақытты анықтай білу.  

Анықтау,

сипаттау

Ақпараттық- комун-к Қазақстанның физ картасы,ТМД ның сағаттық белдеулер картасы Уақытты анықтауға арналған тапсырмалар
Қазақстан аумағының зерттелу тарихы 5
1 Қазақ жері туралы алғашқы мәліметтер. 1 Қазақстан аумағының географиялық тұрғыдан зерттелудің себептерін анықтау Дәріс сұхбат құру Ақпараттық- комун-к КР физ картасы

Флипчарт

М Қашғари құрастырған картамен таныстыру . Кескін картаға П П Семеновтың Тянь-Шаньға саяхаты мен Ш Уәлихановтың зерттеулерінің бағытын түсіру «Қазақстан табиғатын зерттеудың негізгі кезеңдері»

Ә Бірмаған-

бетов

Ғалымдарға  белгілі болған нысандарды картаға түсіру
2 Әл-Фарабидің астрономиялық зерттеулері.

 

 

 

 

 

 

 

1 Әл-Фарабидің астрономиялық зерттеулері туралы түсінік Ақпараттық- комун-к КР физ картасы

Флипчарт

«Қазақстан табиғатын зерттеудың негізгі кезеңдері»

Ә Бірмаған-

бетов

Хабарлама
3 М Қашғаридың жерді сипаттауы.Жібек жолының маңызы.Орта ғасырлардыға атақты қалалар. 1 Ұлы жібек жолының тарихы,географиялық эконом-қ маңызы,бойында-ғы қалаларды білу  Әңгімелеу

Демонстрациялау

Ақпараттық- комун-к Қ.Р әр түрлі дәуірдегі картасы.

М.Қашғари картасы

«Қазақстан табиғатын зерттеудың негізгі кезеңдері»

Ә Бірмаған-

бетов

«Ұлы Жібек жолы » хабарлама
4 17-19 ғасырлардағы географиялық зерттеулер. 1 Зерттелу сипаты ерекшелігі, мақсатын ұғындыру Баяндау

әңгімелесу

 

Ақпараттық- комун-к Әр түрлі дәуірдегі карталар Интернет ресурстары Кесте
5 Қ И Сәтбаев зерттеулерінің рөлі. Қазіргі кезеңде географиялық зерттеулер. 1 Зерттелудің басты мақсаты,

Қ И Сәтбаев зерттеулерінің маңызын ұғыну

Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

Ақпараттық- комун-к Қ Р физ картасы Интернет ресурстары

Хрестоматия

Кесте
Қазақстанның физикалық –географиялық сипаттамасы . 36
Геологиялық құрылысы ,жер бедері және минералды ресурстары 10
1 Геологиялық құрылымы мен жер бедерінің пайда болуы. 1 Геология-қ құрылымы мен жер бедерінің ерекшеліктерін білу. Дәріс Ақпараттық- комун-к. ҚР физ картасы

Флипчарт

Қазақстанның тектоникалық және физикалық карталары бойынша нақтылы бір аумақтың тектоникалық құрылымы мен рельеф формалары және пайдалы қазбалары арасындағы байланысты түсіндіру.Жергілікті жердің рельефіне сипаттама беру . Қазақстанның географиялық атласы

Интернет ресурсы.

Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап
2 Геологиялық жыл санау 1 Ғаламшарлық уақыт геологиялық кезең туралы түсінік.Геохрон-қ жержылнамалық кестенің мазмұнымен танысу. Әңгімелеу

Демонстрациялау

АКТ Геологиялық карта, Геохрон-қ жержылнама-

лық карта

Интернет ресурстары Кестемен жұмыс
3 Негізгі тектоникалық құрылым және оның жер бедеріндегі көрінісі 1 Қазақстанның жер бедерінің қалыптасу кезеңдерін білу. Әңгімелеу

Демонстрациялау

Инновациялық,дидактикалық Геологиялық карта Қазақстанның географиялық атласы Сұрақтар мен тапсырмалар
4 Қатпарлы және платформалық аймақтар 1 Қатпарлы және платформалық аймақтарды ажырата білу Әңгімелеу

Демонстрациялау

Инновациялық,дидактикалық Геологиялық карта Қазақстанның географиялық атласы Кескін картамен жұмыс
5 Рельефтің басты белгілері олардың литосфера құрылымымен байланысы 1 Рельефтің басты белгілері олардың литосфера құрылымымен байланысын анықтау. Дәріс

 

АКТ Геологиялық карта Қазақстанның географиялық атласы Сызба
6 Пайдалы қазбалардың басты кен орындары және олардың орналасу заңдылықтары 1 Платформалар мен қатпарлы аймақтарда пайдалы қазбалардың орналасу заңдылықтарын білу. Баяндау.

Сұрақ- жауап

Деңгейлеп саралап оқыту ҚР пайдалы қазба, геологиялық,тект-қ картасы Оқушы анықтамалы-ғы .6-11 сынып Кескін картамен жұмыс
7 Минералды ресурстардың алуан түрлілігі мен оларды тиімді пайдалану проблемалары . 1 Минералды ресурстардың таралуы ерекшелігін көрсету.  Анықтау,

сипаттау

Инновациялық,дидактикалық  Тау жыныстары мен минералдар коллекц-сы Интернет ресурстары Кесте .
8-9 Жер қыртысы мен жер бедерінің табиғаттың жеке компоненттеріне адамның өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне әсері . 2 Жер бедерінің    адамның өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне

әсерін білу.

 Сұрақ-жауап,ой бөлісу Инновациялық,дидактикалық Қазақстанның географиялық атласы Түсінік айту

Іздену жұмыстары

10 Пркактикалық жұмыс 1  Геологиялық құрылысы ,жер бедері және минералды ресурстарды анықтау  Анықтау сипаттау Деңгейлеп саралап оқыту ҚР пайдалы қазба, геологиялық,тект-қ картасы .Тау жыныстары мен минералдар коллекц-сы Интернет ресурстары Сұрақтар мен тапсырмалар
Климат және агроклиматтық ресурстар 8
1 Климат құрушы факторлар және Қазақстан климатының қалыптасуы.Шұғыл континентальды климат. 1  Климат қалыптастырушы факторлар туралы білімдерін жүйелеу. Анықтау,

сипаттау

Инновациялық,дидактикалық Климат картасы Интернет ресурстары Кескін картамен жұмыс
2 Күн радиациясы және оның климатқа әсері.Жер қыртысының климатқа әсері. 1 Күн радияциясының түрлері, жиынтық күн радияциясының таралу заңдылығын анықтау. Проб.ситуация туғызу Инновациялық,дидактикалық Қазақстан аумағындағы жиынтық күн радияциясының картасы Қазақстанның климат картасы бойынша қаңтар және шілде айларының орташа температурасының таралуын ,жылдық жауын –шашын мөлшерін анықтау және оны түсіндіру Қазақстанның географиялық атласы сызба
3 Ауа массалары және олардың айналымы. 1 Ауа массаларының қозғалысы.

климат карталармен жұмыс жасай білу

әңгімелеу, демонстра-циялау Инновациялық,дидактикалық ҚР физикалық климаттық картасы Қазақстанның географиялық атласы Кесте толтыру
4 Атмосфералық фронттар,циклондар және антициклондар. 1 Атмосфералық фронттар,циклондар және антициклондарды ажыраты білу. Баяндау.

Сұрақ- жауап

Инновациялық,дидактикалық ҚР физикалық

климаттық картасы

Қазақстанның географиялық атласы Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап
5 Синоптикалық карта ,жергілікті жердің климаты және ауа- райын болжау. 1 Синоптикаплық картамен жұмыс жасай білу. Анықтау,

сипаттау

АКТ Синоптикаплық карта Қазақстанның географиялық атласы Картамен жұмыс
6 Ең жоғарғы және ең төменгі температура.Жауын –шашын мөлшері. 1 Ең жоғарғы және ең төменгі температурасы-ның таралу  ерекшеліктерін талдау. Анықтау,

сипаттау

АКТ Синоптикаплық карта Қазақстанның географиялық атласы Шілде ,қаңтар айының изотермалар сызығының жату ерекшелігін анықтау .
7 Агроклиматтық ресурстар. 1 Агроклиматтық ресурстар туралы түсінік.

 

Әңгімелесужеке дара Деңгейлеп саралап оқыту ҚР физ картасы Интернет ресурстары
8 Жергілікті жердің климаты және агроклиматтық қорлар 1 Жергілікті жердің климаты ерекшеліктерін білу Әңгімелесужеке дара Деңгейлеп саралап оқыту Жергілікті жердің картасы Қазақстанның географиялық атласы «Жергілікті жердің климаты»

Хабарлама

Ішкі сулары және су ресурстары 7
1 Қазақстанның ішкі суларының ерекшеліктері 1 Климат ерекшелігіне байланысты ішкі судың әркелкі таралуын түсіндіру. Анықтау,

сипаттау

АКТ ҚР физ картасы

Флипчарт

Карта және статистикалық материалдар бойынша өзен суларының жылдық ағысын және оларды шаруашылықта пайдалану мүмкіндіктерін анықтау. Интернет ресурстары Түсінік айту

Іздену жұмыстары

2 Өзен торларының таралуының әртүрлілігі.Өзендердің қоректенуі,режимі .Басты өзен жүйелері .Өзен суларын шаруашылықта пайдалану 1  Бір өзенге сипаттама беру Анықтау,

сипаттау

Деңгейлеп саралап оқыту ҚР физ картасы Қазақстанның географиялық атласы Сұрақтарға жауап беру
3 Қазақстан көлдері ,олардың пайда болуы,көлдерді шаруашылықта пайдалану. 1 Республика аумағында орналасу ерекшеліктерін анықтау. Сұрақ –жауап,түсіндіру АКТ ҚР физ картасы

Флипчарт

Интернет ресурстары Сұрақтар мен тапсырмалар
4 Арал,Балқаш,Каспий көлдерінің проблемалары. 1 Көлдер экологиясы мен оны қорғау, келешек үшін маңызын білу. Баяндау, картамен жұмыс АКТ ҚР физ картасы

Флипчарт

Интернет ресурстары «Каспий экологиясы» хабарлама
5 Жер асты сулары ,Мұздықтар,қар жамылғысы . 1 Жер асты суларының маңызын білу, оны улау мен ластанудан сақтау туралы білімдерін кеңейту Дәріс,

сұхбат құру

Инновациялық,дидактикалық ҚР физ картасы Интернет ресурстары «жер асты суы- дүниежүзілік тұщы су қорының құнды бөлігі » хабарлама
6 Судың табиғат пен шаруашылықтағы ерекше рөлі .Мелиорация,су ресурстарын қорғау. 1 Судың табиғат пен шаруашылықтағы ерекше рөлін білу Әңгімелесу,жеке дара АКТ ҚР физ картасы Қазақстанның географиялық атласы Сұрақтар мен тапсырмалар
7 Өз облыстарың мен жергілікті жердің ішкі сулары және су ресурстарын қорғау 1 Өз облыстарың мен жергілікті жердің ішкі сулары және су ресурстарын қорғауға үйрету Дәріс,

сұхбат құру

Инновациялық,дидактикалық ҚР физ картасы «Атырау облысың ішкі сулары» хабаралама
Қазақстанның топырағы мен топырақ-жер ресурстары 3
1 Топырақтың түзілуі,олардың негізгі түрлері,қасиеті,құнарлылығы жөнінен айырмашылығы,таралу заңдылықтары.Қазақстанның топырақ картасы 1 Топырақтың пайда болу себептерін ,таралу заңдылықтарын ажырата білу Сұрақ-жауап,ой бөлісу АКТ ҚР физ картасы,

Топырақ картасы

Қазақстанның географиялық атласы Кесте
2 Топырақтың бұзылу және ластануымен күрес.Жер ресурстары және Қазақстанның азық-түлік мәселесі.жер мелиорациясының рөлі.жер мелиорациясының картасы 1

 

 

 

 

 

 

Топырақтың ластануы және бұзылуы туралы түсінік Сұрақ-жауап,ой бөлісу Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы,

Топырақ картасы

Қазақстан аумағында топырақ түрлерінің таралуын картадан оқып үйрену. Жергілікті жердің топырағының құрылымына құнарлылығына эрозиясына  т.б бақылау жүргізу. Қазақстан Атласы.1 том Сызбамен жұмыс
3 Топырақтың табиғаттағы және адамның шаруашылық іс-әрекетіндегі маңызы . Өз облысыңның және жергілікті жердің топырағының ерекшелігі . 1 Өз облысыңның және жергілікті жердің топырағының ерекшелігін білу Дәріс,

сұхбат құру

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы,

Топырақ картасы

Қазақстанның географиялық атласы өз беттерімен іздену
Қазақстанның биологиялық ресурстары 2
1 Қазақстан аумағының өсімдік жамылғысы .Тіршілік үшін өсімдіктің маңызы .Өсімдіктерді қорғау. 1 Қазақстан аумағындағы өсімдік жамылғысының түрлерін сипаттау. әңгімелеу, демонстра-циялау  Инновациялық дидактикалық Кеппешөп Өсімдіктер картасын пайдаланып ,Қазақстан аумағында кездесетін өсімдіктер қауымдастығын анықтау. Қазақстанның географиялық атласы Тақырып бойынша хабарлама
2 Қазақстанның жануарлар дүниесі. «Қызыл кітаптың» маңызы . Өз облыс пен жергілікті жердің биологиялық ресурстары .

 

 

 

 

 

 

1 Қазақстанның жануарлар дүниесіне шолу Өз облыс пен жергілікті жердің биологиялық ресурстарына шолу жасау. әңгімелеу, демонстра-циялау АКТ Суреттер

Флипчарт

Қазақстанның географиялық атласы Жергілікті жерде қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жануарлар туралы хабарлама
Қазақстанның табиғат ресурстары 6
1 Табиғи аудандастыру 1
2 Аудандастыру картасы 1 картамен жұмыс жасау әңгімелеу, Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы, Қазақстанның географиялық атласы Тақырыпты оқып келу
3 Табиғи зоналар табиғат кешендерінің бейнесі.Олардың компоненттерінің өзара байланысы мен бір біріне тәуелділілігі. 1 Табиғат компоненттерің өзара байланысын айқындау. әңгімелеу, демонстра-циялау АКТ Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп .топырақ түрлерінің үлгісі Табиғат зонасының компоненттері мен ресурстарының бір біріне тәуелділігін анықтау. Қазақстанның географиялық атласы Түсінік айту

Салыстырып қорытынды шығару

4 Қазақстанның орманды дала,дала,шөлейт ,шөл табиғат зоналары. 1 орманды дала,дала,

шөлейт ,шөл табиғат зоналары ерекшеліктерін білу

әңгімелеу, демонстра-циялау АКТ Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп .топырақ түрлерінің үлгісі Қазақстанның географиялық атласы Түсінік айту

Салыстырып қорытынды шығару

5 Табиғат зоналарының климатқа ,жер беті суларына ,топырақ-өсімдік жамылғысына және жануарлар дүниесіне сипаттама . 1 Табиғат зоналарының климатқа ,жер беті суларына топырақ-өсімдік жамылғысына және жануарлар дүниесіне әсерін білу Сұрақ-жауап,ой бөлісу Деңгейлеп саралап оқыту Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп .топырақ түрлерінің үлгісі Қазақстанның географиялық атласы Түсінік айту

Салыстырып қорытынды шығару

6 Өз облысы мен жергілікті жердің табиғат зоналары ,оның экологиялық проблемалары . 1 жергілікті жердің табиғат зоналары оның экологиялық проблемаларын анықтау. Дәріс,

сұхбат құру

Инновациялық дидактикалық Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп топырақ түрлерінің үлгісі Қазақстанның географиялық атласы Шығармашы-лық тапсырма
Қазақстан аумағыны географиялық аудандастыру 1
1 Аумақты аудандастыру.Қазақстанның табиғи аудандары . 1 Қазақстанның табиғи аудандарын ажарата білу Әңгімелеу

Картамен жұмыс

АКТ ҚР физ картасы,

Флипчарт

Қазақстанның географиялық атласы Тақырыпты оқып келу Түсінік айту, контур картаға белгілеу
Қазақстанның ірі табиғи аудандары 17
Қазақстанның жазықтары 9
1 Ірі табиғи аудандар: Шығыс еуропа,Батыс Сібір,Тұран,Қазақтың ұсақ шоқысы . 1 Ірі табиғи аудандарға сипаттама беру. Әңгімелеу

Картамен жұмыс

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы Қазақстанның географиялық атласы Сипаттама беру
2 Физикалық-географиялық орны. 1 Физикалық-географиялық орнын,Қазақстан-ға енетін бөліктерін анықтау Картамен жұмыс АКТ ҚР физ картасы

Флипчарт

Кескін картаға Қазақстанның ірі табиғи аудандарын ттүсіру.Қазақстанның табиғи аудандарының профилін сызу. Интернет ресурстары Сипаттама беру
3 Геологиялық құрылымы және оның рельефтің ерекшеліктері мен пайдалы қазбалардың тарлуына әсері . 1 Геологиялық құрылымы мен пайдалы қазбалардың орналасу заңдылықтарын білу. әңгімелеу, демонстра-циялау Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы

Геологиялық карта

Қазақстанның географиялық атласы Картамен жұмыс
4 Жер бедерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктері . 1 Жер бедерінің қалыптасуына әсер ететін күштер,ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау әңгімелеу, демонстра-циялау АКТ ҚР физ картасы Қазақстанның географиялық атласы Кесте
5 Табиғи ресурстары мен ,оларды пайдалану. 1 Табиғи ресурстарымен оларды пайдалану тиімділігін білу Әңгімелеу

Картамен жұмыс

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы Интернет ресурстары Түсінік айту

 

6 Климаттың ерекшеліктері мен агроклиматтық ресурстары . 1  Климаттың ерекшеліктерін анықтау. Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы Интернет ресурстары Түсінік айту

 

7 Өзендер мен көлдер. 1 Ішкі суы арасындағы себеп-салдарлы байланысты аша білуге дағдылану. Әңгімелеу

Картамен жұмыс

АКТ ҚР физ картасы Интернет ресурстары Сипаттама беру
8 Ендік зоналылық.Зоналылық табиғат кешендері. 1 Зоналылық табиғат кешендеріне сипаттама. Инновациялық дидактикалық Түсінік айту

Сипаттама беру

9 Табиғатты қорғау және қайта жаңғырту. 1 Табиғатты қорғау мәселелерін білу Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

 АКТ Суреттер

Флипчарт

Интернет ресурстары Хабарлама
Қазақстанның таулары 8
1 Қазақстанның таулары : Орал,Алтай,Жоңғар Алатауы,Сауыр Тарбағатай, Солтүстік Тянь-Шань. 1 Картамен жұмыс Әңгімелеу

Картамен жұмыс

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы Кескін картаға Қазақстанның ірі табиғи аудандарын ттүсіру.Қазақстанның табиғи аудандарының профилін сызу. Қазақстанның географиялық атласы Сипаттама беру
2 Физикалық-географиялық орны. 1 Физикалық-географиялық орнын,Қазақстан-ға енетін бөліктерін анықтау. Картамен жұмыс АКТ ҚР физ картасы

Флипчарт

Қазақстанның географиялық атласы Сипаттама беру
Геологиялық құрылымы және оның рельефінің ерекшеліктері мен пайдалы қазбаларының таралуына әсері. 1 Геологиялық құрылымы мен пайдалы қазбалардың орналасу заңдылықтарын білу әңгімелеу, демонстра-циялау Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы

Геологиялық карта

Қазақстанның географиялық атласы Картамен жұмыс
3 Жер бедерінің ерекшеліктері ,геологиялық құрылымы. 1 Жер бедерінің қалыптасуына әсер ететін күштер,ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау . әңгімелеу, демонстра-циялау АКТ ҚР физ картасы Қазақстанның географиялық атласы Кесте
4 Табиғи ресурстары . 1 Табиғи ресурстарымен оларды пайдалану тиімділігін айқындау. Әңгімелеу

Картамен жұмыс

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы Хрестоматиялық материалдар
5 Климаты. 1  Климаттың ерекшеліктерін білу. Баяндау,

Талқылау, ой –бөлісу

Инновациялық дидактикалық ҚР физ картасы Қазақстанның географиялық атласы Түсінік айту, контур картаға белгілеу
6 Биіктік зоналылық. 1 Биіктік белдеудің геогр орны мен тау жоталарының орографиялық схемасымен жұмыс жасай білу әңгімелеу, демонстра-циялау Инновациялық дидактикалық Орографиялық, биіктік белдеулік сызбалары    Қазақстанның географиялық атласы Түсінік айту, контур картаға белгілеу
7 Практикалық жұмыс. 1  Білімдерін жүйелеу.

 

Салыстырусаралау,

қорытынды жасау

Деңгейлеп саралап оқыту ҚР физ картасы

Тақырыптық карталар

Қазақстанның физикалық картасы
Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және табиғатты қорғау 6
1 Табиғат ресурстарын пайдалану және қайта жаңғырту . 1    Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану жолдарын анықтау. Сұрақ –жауап , пікі алысу АКТ Тақырыптық карталар Карта және статистикалық мәліметтер бойынша табиғат ресурстарының бір түріне жоспар бойынша (маңызы ,құрамдас бөлігі,аумақ бойынша таралуы,табиғатты қорғау жолдары мен тәсілдері ,тиімді пайдалану) сипаттама беру Қазақстанның физикалық картасы Тақырыптық карталар Табиғи қордың біріне сызба жасау
2 Табиғат ресурстарын пайдалану және қайта жаңғыртудағы география ғылымының рөлі. 1 Табиғат ресурстарын   қайта жаңғыртудағы география ғылымының рөлін анықтау. Дәріс, талқылау, ой бөлісу  Инновациялық дидактикалық Интернет ресурстары Хабарлама
3 Табиғатты қорғау мәселелерінің географиялық аспектілері 1 Табиғатты қорғау мәселелерінің географиялық аспектілерін білу. Дәріс, талқылау, ой бөлісу АКТ Интернет ресурстары Түсінік айту
4 Адамның шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде табиғаттағы өзгерістерді болжау жасау. 1 табиғаттағы өзгерістерге болжау жасау. Дәріс, талқылау, ой бөлісу Инновациялық дидактикалық Интернет ресурстары Болжам жасау
5 Табиғатты пайдалану негіздері және табиғат қорғау ,аймақтық экологиялық мәселелер. 1 аймақтық экологиялық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру. Дәріс, талқылау, ой бөлісу АКТ Интернет ресурстары Хабарлама
6 Ерекше қорғалатын аумақтар .Қазақстан аумағындағы табиғи мұралардың Дүниежүзілік объектілері.Қазақстан табиғат қорғау заңдары. 1 Қазақстан табиғат қорғау заңдарын білу . Сұрақ –жауап , пікі алысу АКТ Интернет ресурстары Хабарлама