«Мәтін теру технологиясы» Қоғамдық-гуманитарлық бейіні таңдаулы курсы бойынша күнтізбелік жоспар

Түсінік хат

Қазіргі уақытта мектеп оқушыларын еңбкке,маманндық баулу бағыттарынна дайындауда информатиканның рөлі ерекше.Ақпараттық қоғам жағдайында қызмет ету салаларыныңбарлық түрлерін ақпараттандыру процессі басталады.Олай болса,Әрбір мамандық иесіносы салатөңірегінде технологиялық  дайындықтан  өткізу қажеттілігі туындады.Сондықтан мектеп жасынан бастап оқушылардың ақпараттық-технологиялықпрактер құрылып,оған сәйкес информатиканы оқыту процесі енгізілді.Орта білім беру жүйесіндегі  информатиканның рөлі әлемнің  үйелі ақпараттық бейнесін,адам мен ақпараттың ортаның тиімді өзара қарым-қатынасын қалыптастырудағы ақпараттық білімнің мәнімен,қазіргі заманғы ақпараттық  қоғамдағы кәсіби қызметтің  негізгі құраушысы ретіндегі ақпараттық  технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастырумен анықталады.Ақпараттық қоғамдағы оқушылардың дайындық деңгейін анықту үшін информатмкадан  мемлекеттік жалпыға міндетті(7-11 сыныптар үшін) стандартты әзірленді,оған сәйкес «Информатика» пәні 7-сыныптан бастап оқытылады.Оқытудың негізгі мақсаты оқушылардың оқу процесінде компьютерлік технология арқылы өз бетінше тиімді білім алу және өзін-өзі анықтау үшін мүмкіндік туғызу болып табылады.Оқыту мазмұны кнформатмканның дүнмиетанымдық  және пайдаланушылық аспектілерін қалыптастыруға бағытталған.Мұндай мазмұн Мемлекеттік ақпараттандыру бағдарламасының мақсаты мен міндеттерінен туындайды.Ол компьютерді оқу құралы ретінде оқушылардың оқу-танымдық қызметіне тұрақты пайдалануын көздейді.Информатиканы  оқу оқушылардың компьютер туралы жалпы түсініктерін қалыптастырады.Ақрпараттық технология әдістерімен қарулануға себебін тигізеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты:

Microsoft Word мәтіндік редакторын іске қосу,оның терезесінің стандартты элементтеріменжұмыс жасау ережесімен тереңдете беру,жаңа құжат құру,бұрын сақталып құжатты ашу,құжатты сақтау әрекеттінің үйренуі,білу.Компьютермен жұмыс жасау қабілеттерін дамыту

 

Міндеттері:

-Microsoft Word мәтіндік редакторын іске  қоса отырып,терезе элементтерімен танысу

-Буфер алмасуы құралдарын пайдалану

-Кесте кірістіру және олрды форматтау

-Графикалық обьектілерін енгізу және оларды форматтау

-Дыбыстық обьектілерін өңдеу

-Баспаға шығару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып Сағат саны Негізгі түсініктер
1 Мәтіндік өңдеу технологиясы 1 Мәтіндік редакторда жұмыс істеу және өңдеу кезеңдері
2  Microsoft Word Бағдарламасын іске қосу 1 Құжат құру терезе элементтерімен танысу
3 Қалып күй қатары 1 Қалып-күй қатары элементтерінің қызметі
4 Мәтінді бейнелеу режимдері 1 Мәтін өрісіндегі белдеулермен танысу
5 Жаңа құжат ашу,сақтау,жою. 1 Жаңа құжатты сақтау,сұхбат терезесі
6 Жылдам батырмалар 1 Мәтін тергенде уақытты үнемдеу жолдары
7 Мәтімді пішімдеу 1 Пішімдеуге қолданылатын батырмалармен танысу
8 Мәтінтеру(практикалық жұмыс) 1 Мәтін теру жылдамдығын арттыру
9 Мәтінің орнын ауыстыру және  көшірмелеу 1 Алмасу буфері құралдарын қолдану
10 Мәтін жиегін белгілеу,бояу 1 Мәтін жиегін қию,пішімдеу
11 Мәтінді бағаналарға бөлу 1 2,3,4 бағаналарға бөлу әрекеттері
12 Стильдер құру 1 Стильдер сұхбат терезесі,кітапханасы
13 Формулалар редакторы 1 Күрделі формулалармен жұмыс істеу
14 Бетті нөмірлеу 1 Парақ нөмірлерін пішімдеу
15 Тест сұрақтары 1 Microsoft Word Редакторының мүмкіндіктері
16 Кестелерді құру 1 Кесте құру тәсілдері
17 Ұяшықтарды қосу,өшіру және біріктіру 1 Кесте менюінің ішкі командалары
18 Кестелерді пішімдеу 1 Мәтін бағытын түсін өзгерту,шекаралар қою
19 Кестемен жұмыс(практикалық жұмыс) 1 Ұяшық,бағана,жол өлшемдерін өзгерту
20 Кестелерде есептеулер жасау 1 Қарапайым есептермен жұмыс  жасау
21 Кестелерде диограмма құру 1 Диограмма шеберінің көмегімен диограмманы  пішімдеу
22 Бақылау сұрақтары 1 Кесте құру әдістері
23 Графикалық элементтерді  енгізу 1 «Сурет»саймандар тақтасының элементері
24 Афтофигуралар енгізу Негізгі фигуралар түсіндірмелі
25 Геометрикалық элементтерді бұру,жылжыту,көшірмесін алу,өшіру 1 Фигураларды топтасыру,топтан шығару,градустық өлшемдер бойынша бұру
26 Салынған суреттердіпішімдеу 1 Обьектілердің түрін,түсін,енін пішімін өзгерту
27 Графикалық обектілерді енгізу 1 Мәтінге Clip Clleri прог.обьектілерін енгізу
28 Файлдан обьект енгізу 1 Меню командаларымен жұмыс істеу
29  WordArt Обьектлерін енгізу 1 Обьектісінің колекциясы
30 Мәтінге дыбыс обьеитілерін енгізу 1 Дыбыс жазу,мултиқұрылғылармен жұмыс істеу
31 Құжаттарды баспаға шығару 1 Принтер және оның түрлері
32 Іс-қағаздар жүргізу(практикалық жұмыс) 1 Мамандық даярлау
33 Іс-қағаздар жүргізу(практикалық жұмыс) 1 Мамандыққа даярлау
34 Сынақ жұмысы 1 Білімдерін тексеру

 

 

Пайдаланылған әдебиетер

 

Информатика оқулығы

Н.Т.Ермеков,Н.Ф.Стифутина Алматы  2007 жыл

МS Word Мәтіндік редакторы(лабороториялық практикум)

Информатика 30 сабақ

Е.К Балафанов Алматы 2003 жыл

Информатика негіздері

Ғылыми әдістемелік журнал

 

 

 

 

 

Новопокровка орта мектебі

мектепке дейінгі шағын орталығымен

 

 

 

«Мәтін теру технологиясы» Қоғамдық-гуманитарлық бейіні таңдаулы курсы бойынша күнтізбелік жоспар

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінің мұғалімі Кияхметова А.Ш.