Теңдеулер және олардың шешу тәсілдері

Әр деңгейде берілген тесттік тапсырма тақырыптары;

Теңдеулер және олардың шешу тәсілдері

 

 1. Қандай теңдеуде белгісіз сан қосумен табылады?

 

А )489– х =100

В) х –100=480

С) х :100=480

D)4800: х =100

 

 

 1. 3 000 : х = 35 : 7 теңдеудегі белгісіз санның мәнін тап

 

А)3000

В)600

С)15000

D)3 005

 

 

 1. 870 – х = 240 + 30.өрнегіндегі белгісіздің мәнін көрсет

 

А)270

В)1140

С)600

D)670

 

 

 1. Х ∙4=20, х ∙5=25, х ∙8=40 теңдеулер қатарының келесі теңдеуін көрсет.

 

А) х ∙9=45

В) х ∙5=50

С) х ∙10=20

 1. D) х ∙20=80

 

 

 1. белгісіз көбейткіш табу үшін , керек …

А ) Көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлу

В) Көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке көбейту керек

С) жеке мәнді бөлгішке көбейту

 1. D) қосындының мәнәнен бірінші қосылғышты шегеру

 

 1. х:10=718-710. теңдеуіндегі x-тің мәнін тап

 

А )800

В)7180

С)18

D)80

 

 

 1. Бөлгішті табу үшін ………………………..керек …

А ) жеке мәнді бөлінгішке бөлу

В) бөлінгішті  жеке мәнге бөлу

С) жеке мәнді бөлгішке көбейту

 1. D) көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлу

 

 1. х–200=63:7 теңдеуіндегі x-тің мәнін тап

 

А )191

В)29

С)209

D)9

 

 

 1. Бөлінгіштің мәнін табу үшін………….керек

А ) жеке мәнді бөлгішке көбейту

В) бөлгішті жеке мәнге бөлу

С) жеке мәнді  бөлгішке бөлу

 1. D) жеке мәнге бөлгішті қосу

 

 1. х=415+35. 9· x теңдеуіндегі x-тің мәнін тап

 

А )50

В)60

С)40

D)4 050

 

 

 

 1. х=17+18 5∙ х теңдеуде x-тің мәнін тап

 

А )5

В)7

С)4

D)6

 

 

 1. Барлық теңдеулер қатарындағы келтірілген жауаптарында белгісіздердің мәні бірдей болатын қатарды тап

 

А) 8 ∙ х = 40

х ∙ 9 = 54

В) а : 6 = 7

а : 2 = 21

 

С) х + 30 = 70

х + 40 = 80

 1. D) b – 20 = 30

b — 40 = 30

 

 

 

 

 

 

 

Әр деңгейде берілген тесттік тапсырма тақырыптары

Теңдеулер және олардың шешу тәсілдері

Кілті

Дұрыс жауаптарыДеңгей
1.ВА
2.ВВ
3.СВ
4.АС
5.АА
6.DВ
7.ВА
8.СВ
9.АА
10.АВ
11.               ВВ
12.ВС