ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ

 

Қызықтырған есепшіні, ойлыны,


Бабалардың бұл – ежелгі ойыны.

Екі адамға тең бөлінген «мал – жайы»,

Ойнау үшін тақтасы бар арнайы.

 

Бар он сегіз ұясы оның – кіші отау,


Екі қазан үлкен келген – іші отау.

Бір жүз алпыс екі – барлық құмалақ,

Сексен бірден – екі ойыншы тұр қамап.

 

Әрқайсысының сегіз ұя – «ойы» бал,

Әр ұяның дәл тоғыздан «қойы» бар.

Екі ойыншы – екі «қойшы» кезекпенен,

Түсіреді ұяға «қой» есеппен.

 

Бір-бірінің ұясына айдайды,

«Қой – құмалақ», санын жіті аңдайды.

Ұяда қай жұп болса «қой» — құмалақ ,

Бәрі қарсы қазанға кеп құламақ .

 

Солай талай қой қазанға түседі,

Есепке оны екі қойшы тізеді.

Кімде-кімнің қазаны тез толады,-

Сол ойыншы ұтып шыққан болды.

 

Қызықтырған бүгінде  де ойлыны,

Міне, осындай бабалардың ойыны.