ь,ъ белгілерінің қолданылуы

ь,ъ белгілерінің қолданылуы

ь,ъ таңбалары орыс тілінен енген сөздерде айыру және жіңішкелік белгісі ретінде ғана жазылады. Мысалы: съезд, объект, субъект, альбом, асфальт, руль, вексель