Theme: Describing people

Theme: Describing people

Aims of the lesson:

а) To get information about special people, to enrich vocabulary;

  1. b) To develop skills of reading, speaking,writing;
  2.          c) To arouse interest in learning English;

 

Method of teaching: visual, practical, a textbook.

Equipment: Computer, pictures, new words,an electronic book.

 

Procedure of the lesson:

 

  1. Organization moment:

 A dialogue Teacher →  Pupil.

T:         Good afternoon,  childrens!

P-s:      Good afternoon,good afternoon,

Good afternoon to you.

Good afternoon,good afternoon the teacher

We are glad to see you.

T:         O’K.Sit down please.Thank you.Let’s begin our lesson.Answer my questions?

T:         How are you?

P-s:      We are fine and you?

T:         I am very well thank you. What date is it today?

P-s:      The 12th of March.

T:         What day of the week is it today?

P-s:      I t’s Friday.

— Who is on duty today?(I am on duty today)

— Who is absent?(All are present)

Thank you. You may sit.

What was your home-work?(Review.)

  1. Checking homework.

Балалар  мына  суреттегі  бір  алманы  алайықшы. Мына  тірек – сызбаға  қарайықшы.

Ал  енді  осы  Алманың түсі  қандай? (қызыл)

Үлкен бе, кіші  ме? (үлкен).

Алма  ащы ма, тәтті ме?(тәтті)

Балалар  біз  Алманы  суреттеу  арқылы  қандай  сөз  табын  шығардық? (сын  есім.) Кім  айтады  сын есім  дегеніміз  не? (қазақша)

III. New theme:

Today is the 12th of March..It is –Describing people.

Degrees of Comparison.

  1. The positive degree.
  2. The comparative degree.
  3. The superlative degree.

 

1.Жай  шырай

2.Салыстырмалы шырай

3.Күшейтпелі шырай

Сонымен, балалар  біз  бүгін сын  есімнің  шырайларымен  танысымыз. (Хормен  айтқызу).

 

Presentation.

 

Ортаға  үш  бала  шығады. Бойларын  салыстыра  отырып, тақтада  ілулі  тұрған  үлгімен  жұмыс  жасау.

1-ші  жай  шырайда  сын  есім түбір  күйінде  жазылады.

  For example: Zauresh is tall.

(Зәуреш ұзын.)

2-ші  салыстырмалы  шырайлы  түбір  сөзге –  er  жалғауы жалғанады.

 For example: Erlan is taller.

( Ерлан  ұзынырақ.)

3-ші  күшейтпелі  шырайда  түбірлі  сөзге —  est жалғауы  жалғанады.

For example: Ermek is the tallest.

(Ермек  өте  ұзын.)

Және  тағыда  айта  кетер  жайттар  бар.Олар:

  1. Салыстырмалы шырай Than – қарағанда  сөзін  қолдану  арқылы  жасалады.  Example: Erlan is taller than Zauresh.

2-у  әріпіне  аяқталатын  сын  есімдер – і әріпіне  өзгереді.

Example: Dirty-dirtier-dirtiest.

 

Do you understand me?

 

Conclusion of the lesson. Look at the exercises 1and 2.Discribe the girls and boys.

 

Complete the sentence:        Жана  сабақты  қаншалықты  игергенін  байқау  үшін  3-ші

жаттығулар  берілді. Сын  есімдерді  оқып, мағынасын

түсіндіру.

For example:

Fast-faster-the fastest.

қатты – қаттырақ – өте  қатты.

 

Doing many exercises: Сыныпты  аралай  жүріп  кімнің  қалай  орындар

отырғаның байқау. 4-ші  жаттығу.

Exercise 4.Make a table for these adjectives and      discuss the spelling.

Сын  есімдерді  қажетті шырайларға қойда  жазып  шық.

 

 

AB
Fast

 

сlean

 

Safe

 

Quiet

 

Old

 

Friendly

 

Interesting

 

Expensive

 

Expensive

 

Good

Cheap

 

Slow

Dirty

Noisy

Noisy

Unhealthy

                   Bad

                 Modern

                Dangerous

                   Boring

 

Conclusion:  Оқушылардың  жаңа  сабақты  қаншалықты  игергенің  байқау

ретінде  оны  күнделікті  жағдайларда  ағылшын  тілінде

қаншалықты  және  қалай  меңгергенін  байқау.

Look at the exercise 5. Сын  есімдерді  қатыстырып

өзіңнің  жанұяң туралы  жаз.

Example: My brother is taller than me. (менің  ағам  маған  қарағанда  ұзынырақ),

My grandmother is the oldest in the family. (менің  әжем жанұямыздағы   ең  үлкені. )

Exercise 6.Talk to your  partner about your family;

Серіктесіңмен  жанұяң  туралы  әңгімелес.

 

Homework: Exercise 9.Complete the chart.Write the comperative and superlative digrees.

Сын  есімдерді  салыстырмалы  және  күшейтпелі шырайда  жаз.

 

Marks for the lesson:

 

Evalution:

Сабақ  аяқталды көріскенше!

Our lesson is over.See you late.Good – bye!