Reading and speaking about primary education

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы А.Жанпейісов атындағы №105 мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Құттыбаева Нұргүл Жеңісбекқызы

The theme: Step 2. Reading and speaking about primary education

The aims: To give some information about primary and secondary schools, learn the new information about the education, do develop speaking habits

 

The type: new lesson

The visual aids: interactive board, new words, electronic

The outline of the lesson

 1. Org moment
 2. Greeting
 3. Checking up the attendance
 4. Checking up the homework
 • Warm – up

Game: “Lotto”

 1. New lesson
 2. New words

Education — [edju:kei∫n] – білім

Ordinary – [odinәri] – жай, қарапайым

Primary – [praimәri] – алғашқы, бастауыш

Secondary – [sekәndәri] – орта (білім)

Comprise – [kәm’praiz] –

Curriculum – [kә’rikjulәm] – оқу жоспары, оқу бағдарламасы

Compulsory – [kәm’pΛlsәri] – міндетті

Last – [la:st] – соңғы, өткен

 

 1. Doing exercises

Ex 1. Read the text  (Мәтінді оқы)

“My Primary School”    (Менің бастауыш сыныбым)

 

Ex 2. Answer the questions. (Сұраққа жауап беріңдер)

 1. What age did Aidar start school at?
 2. When did he go to secondary school?
 3. How many years of study do primary and secondary schools comprise?
 4. How many years of study are compulsory in our republic?
 5. What subjects does the primary school curriculum include?
 6. When does the school year begin and end?
 7. What holidays do you have every year?

 

Game:  “Blith turner”

 

Ex 3. Fill in the correct prepositions. (Предлог, демеулік шылауларды қой)

 1. Astana is the capital ————- Kazakhstan. (of)
 2. I started school ————— the age of seven. (at)
 3. Nine years ———— classes are compulsory. (of)
 4. Our school year usually begins ——— the first———- September. (on, of)
 5. ———— the first of September we get acquainted ——— our teachers. (On, with)

 

Ex 4. Complete the sentences. (Сөйлемді толықтырыңдар)

 1. After four years of ————- school classes I went to ——— school. (primary, secondary)
 2. Primary and secondary schools together ——— eleven years of study. (comprise)
 3. The primary school curriculum ———— such subjects as Kazakh, Maths, Russian, Drawing, Physical Training and Music. (included)
 4. Our school year begins on the first of September and ends in May. It ——-9 months. (lasted)
 5. On the first of September we ——- with our teachers. ( got acquainted)

 

Ex 5. Say in English. (Ағылшын тіліне аударыңдар)

 1. Мен мектепке жеті жасымда бардым.
 2. Ол 11 жылдық орта мектеп болатын.
 3. Біздің Республикамызда 9 жылдық білім міндетті түрде беріледі.
 4. Бастауыш мектепте қазақ тілі, математика, орыс тілі, сурет, дене тәрбиесі, музыка және дүниетану пәндері оқытылады.
 5. Бізде оқу қыркүйектің 1-інде басталып, мамыр айында аяқталады. Оқу мерзімі 9 айға созылады.

 

Game:  Rebus

Test

1)A        2)B             3)A             4)C             5)B             6)B             7)B

8)A        9)C             10)C           11)B           12)C           13)C           14)A      15)B

 

VII. Giving homework.       Ex 7

VIII. Putting marks

 1. The end of the lesson