Сабақтың тақырыбы Future Tenses

Сабақтың тақырыбы   Future Tenses

Сабақтың мақсаты   1.оқушыларды келер шақпен таныстырып сол шақ арқылы болашақ жүмыс  туралы өз ойын айтуға үйрету

2.Оқушыларды келешекте ітейтін жұмысын дұрыс жоспарлауға   үйрету

  1. Ойлау қабілетін дамыту

Сабақ әдісі:         Сұрақ-жауап

Сабақ типі:        аралас

Көрнекілігі:        Грамматикалық таблица,интерактив тақтасы

Пән аралық байланыс:           қазақ тілі

Келер шақ арқылы болашақта орындалатын іс-әрекеттер мен жоспарлаған іс-әрекеттерімізді әңгімелей аламыз.

Ағылшын тіліндегі келер шақ Future Tense (Future Simple Tense) деп аталады. Оның бірнеше жасалу жолдары бар.

Форма Shall / Will

түрі жақ болымды болымсыз сұраулы
един. 1 I shall / will help. I shall / will not help. Shall / will I help?
2 You will help. You will not help. Will you help?
3 He will help.
She will help.
It will help.
He will not help.
She will not help.
It will not help.
Will he help?
Will she help?
Will it help?
множ. 1 You will help. You will not help. Will you help?
2 We shall / will help. We shall / will not help. Will / shall we help?
3 They will help. They will not help. Will they help?

Future Tense, әдетте, shall және will көмекші сөздері арқылы жасалады (will+verb).

Ереже! Грамматикалық ережелерге сай “shall” сөзі тек бірінші жақта жекеше және көпше түрде (I shall, We shall) қолданылады. Басқа жақтарда (екінші, үшінші жақтар: you, he/she/it, they) “will” көмекші сөзі қолданылады. Бірақ, қазіргі кездегі ағылшын тілінде бірінші жақта да “will” сөзі қолданыла береді.

Мысалы:

I (or We) shall learn English — Мен (немесе біз) ағылшын тілін үйренемін (үйренеміз).

Askhat will come tomorrow  — Асхат ертең келеді.

My grandfather will go to Astana — Менің атам Астанаға барады.

Болымсыз: Your mother will not (wil not=won’t) work on next week — Сенің анаң келесі аптада жұмыс істемейді.

Сұраулы: Will they call us? — Олар бізге телефон соға ма?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Present Simple арқылы келер шақтың жасалуы

Ауыспалы осы шақ (Present Simple) арқылы келер шақтағы сөйлемді жасау үшін осы шақ сөйлемінде міндетті түрде келер шаққа қатысты мезгіл үстеуі болу керек. Мысалы:

We have an exam on next Friday — Келесі жұмада біздің емтиханымыз бар.                   Sayat comes tomorrow — Саят ертең келеді.

 “going to” тіркесі арқылы да келер шақ сөйлемдерін жасауға болады. Оның формуласы мынадай: to be + going to + verb  Мысалы:

I am going to have a test  — Мен (алдағы уақытта) тест тапсырғалы жатырмын.

My brother is going to study Mechanical Engineering — Менің ағам машина жасау мамандығын оқиды. Алдағы уақытта сол мамандыққа түседі.

 

Put the verbs into the correct form (future I). Use going to.

It (rain) .

They (eat)  stew.

I (wear)  blue shoes tonight.

We (not / help)  you.

Jack (not / walk)  home.

(cook / you)  dinner?

Sue (share / not)  her biscuits.

(leave / they)  the house?

(take part / she)  in the contest?

I (not / spend)  my holiday abroad this year.

What are they going to do?

 

 

Exercise on Future I Simple (will)

Put the verbs into the correct form (future I simple).

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

You (earn)  a lot of money.

You (travel)  around the world.

You (meet)  lots of interesting people.

Everybody (adore)  you.

You (not / have)  any problems.

Many people (serve)  you.

They (anticipate)  your wishes.

There (not / be)  anything left to wish for.

Everything (be)  perfect.

But all these things (happen / only)  if you marry me.

 

 

 

 

 

Home task: learn by heart poem Frozen in Time ,

Assessment of students

Frozen in Time

Are you giving me a chance?

To see my past

Or to see my future

Just a glimpse to one place

Would I want to see what has already happed?

Or learn what is to become of me later in life

You tell me make your choice

Whether to go forward or back

To the beginning of time

Or the revolution of the future

Will I like either or

Will I feel cold on my past?

Or hate my future

I will never know

For I am stuck in the presen

The lesson is over    Good bye!