Қазақстан тарихы пәнінен 5 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар

Қазақстан тарихы пәнінен 5 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар

 • Пәні: Қазақстан тарихы
 • Сыныбы: 5
 • Жылдық сағат саны: 68
 • Апталық сағат саны: 2
 • Бағдарлама:
 • Оқулық авторы: Ж.О.Артықбаев,

                                     Ә.Ә.Сабданбекова,

                                     Е.А.Әбіл

 • Баспа: «АТАМҰРА», Алматы. 2010 жыл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәнді оқытуға пайдаланатын әдебиеттер тізімі:

 

 

 

 

Рет саны:

 

Оқулық атауы:

 

Авторлары:

 

Шыққан жылы:

 

 

Баспасы:

 

1

 

Қазақстан тарихынан әңгімелер.

(Негізгі оқулық)

 

Ж.Артықбаев, Ә.Сабданбекова,

Е.Әбіл

 

 

2010

 

Атамұра

 

 

2

 

Қазақстан тарихынан әңгімелер. Хрестоматия

 

Ж.Артықбаев,

Ә.Прманов

 

 

2010

 

Атамұра

 

 

3

 

Қазақстан тарихынан әңгімелер.

 

Б.Әбдіғұлова,

А.Қапаева,

Ғ.Кенжебаев

 

 

2010

 

Алматы

кітап

 

4

 

Қазақстан тарихынан әңгімелер.

Әдістемелік құрал

 

Б.Әбдіғұлова

 

2010

 

Алматы

Кітап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІНІК ХАТ

 

Қазақстан тарих- мектептегі оқу пәні ретінде негізгі орта білім беретін мектептегі барлық гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың өзегін құрайды. Тарих ұлттық өзіндік сана-сезімді қалыптастырады

Қазақстан тарихы оқу пәнінің негізі — адамзаттың жүріп өткен табиғи және әлеуметтік даму жолы (адам — табиғат — қоғам). Ол оқушыларды адамзат тарихының ең ежелгі дәуірінен қазіргі кезге дейінгі кезеңдерімен таныстырады. Бірақ мектептік пән бүкіл тарих ғылымын тұтас та, толық қамти алмайды. Оқушылардың жас ерекшеліктері мен дайындық дәрежесі ескеріле отырып, білім беру, тәрбиелеу, дамытушылық жағынан ең маңызды деректер, оқиғалар, құбылыстар, тарихи үрдістер, тарихи-ғылыми ұғымдар іріктеліп алынады. Бұл тарихи объектілер адамзаттың кез келген қоғамының қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын толық түсінуге мүмкіндік береді.

Мектепте Қазақстан тарихын оқытуға біртұтас көзқарас қалыптастыру, бұл тарихты оқып – үйренуге формациялық және өркениеттік тұрғыдан қарауды  ұштастыруға негізделуі қажет. Формациялық тұрғыдан қарау тарихи даму кезеңдерінің сабақтастығы мен ішкі байланыстарын бейнелейді, әлеуметтік- экономикалық процестердің логикасын түсінуге мүмкіндік береді. Өркениеттік тұрғыдан қарау, әр түрлі халықтар мәдениетінің өзара байланысы мен өзара ықпалын көрсетеді, салыстырмалы-типологиялық әдісті кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

«Қазақстан тарихы» оқу пәнінің мақсаты  — оқушыларының дүниетанымының негізі болатын тарихи сананы, тарихи білімді құрметтеу мен сыйлау сезімін қалыптастыру.

Оқу пәні бойынша төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру көзделеді:

 • оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру; оларға адамзат жинаған әлеуметтік, рухани, адамгершілік тәжірибесін меңгерту;
 • оқушылардың басты назарын қоғам тарихына; адамдардың өмір тіршілігі мен қызметіне, салт-дәстүр тарихына аудару, тарихи оқиғаларды, құбылыстарды талдай отырып, олардың біртұтас тарихи қозғалысқа жататынын түсінуге көмектесу;
 • гуманизм мен адам құқықтарын құрметтеудің озық дәстүрлерін меңгерген құнды бағдарланған жеке тұлғаны тәрбиелеу;
 • оқушыларда тарихты оқып- үйренудегі көпөлшемділігі және тарихи процестің дамуының баламалы екендігі туралы түсінік қалыптастыру;
 • оқушылардың тарихи білімді шығармашылықпен қолдану, тарихи деректермен жұмыс істеу, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды салыстырамалы талдау негізінде ой елегінен өткізе білу дағдыларын қалыптастыру;
 • Отаны мен халқы алдындағы жаупкершілігін сезінетін жас ұрпақтың азаматтық ұстанымын қалыптастыру.

 

Пән бойынша оқу жүктемесі

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының типтік оқу жоспарына сәйкес «Қазақстан тарихы» оқу пәні бойынша  оқу жүктемесі:

5 сыныпта аптасына — 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды.

 

 

 

Рет

саны:

 

Сабақтың тақырыбы:

 

Сағат

саны:

 

Өтілетін күні:

 

Негізгі ұғымдар:

 

Білім мен білік бағдысы:

 

Әдіс-тәсілдер:

 

Көрнекі-

лігі:

Қосымша пайдаланыла-тын әдебиеттер:  

Сынып жұмысы:

 

Үй

тапсыр-масы:

 

Қайта-лау:

І.ТАРИХ ӘЛЕМІ
1 Тарих ғылым туралы 1 Тарих туралы түсінік. Тарихтың қалыптасуы және дамуы. Герадот. Сыма Цянь. Еуро

-палық хроника-лар. Орыс шежі-ресі. Тарихи кезеңдер.

Тарих ғылымы туралы мағлұмат беру Әңгіме Карточка-лар «Қазақстан тарихы». Тарих ата.

 

Ойталқы &1
2 Тарихи жәдігерлер 1 Тарихи жәдігер-лердің негізі. Түр

-лері. Деректер. Қосалқы тарих пәндері.

Жәдігерлер-мен жұмыс жасауды үйрету Суретпен жұмыс, пікір бөлісу Суреттер «Қазақстан тарихы». Тарих ата.

 

Кестемен жұмыс &2
3 Жазбаша жәдігерлер 1 Жазбаша тарих-тың дамуы. Пиктография. Иеороглифтер. Шумерлік және египеттік жазба-лар. Финиктер. Жазбаша жәдігерлер-дің маңызын ұғындыру Кестемен жұмыс, сұрақ-жауап Кесте «Қазақстан тарихы». Тарих ата.

 

Деректер-мен жұмыс &3
4 Заттай жәдігерлер 1 Археология ғылы -мы. Археология-лық түсінік. Этно

-графия және этнология. Зерт-теулер.

Заттай деректерге сүйеніп зерттеу туралы баяндау

 

Материалдармен жұмыс Тарихи жәдігерлер суреттері «Қазақстан тарихы». Тарих ата.

 

Суреттермен жұмыс &4
5 Өлкетану дегеніміз не? 1 Тарихи өлкетану, география, демография. Мұрағаттану.

 

Өлке тарихымен таныстыру Пікір алмасу Кесте, венн диаграм-масы Баспасөз материал-дары Картамен жұмыс &5
6 Тарихи уақыт 1 Уақыт есептеу. Жыл қайыру. Күнтізбелер. Тарихи уақытты санауды үйрету Кестемен жұмыс Кесте «Қазақстан тарихы»

1 том

Сызбалар-мен жұмыс &6
7 Тарих және кеңістік 1 Кеңістік туралы түсінік. Кеңістік туралы ұғымдар. Қазақы ұғым. Кеңістік туралы ұғымдарды түсіндіру

 

Видео-материал-дармен жұмыс Сызбалар Хронология-лық талицамен жұмыс &7
8 Тарихи карта 1 Қалыптасуы, жетілуі. Еж. Қытай мен Грек карталары. Ұлы географиялық ашылулар. Карта авторлары. Картамен жұмыс жасауды үйрету Картамен жұмыс Карталар Атлас

ҚР картасы

Дүние жүзінің саяси картасы

Картамен жұмыс &8
9 Қазақстанның тұрғындары 1 Қазақстанда тұра

-тын халықтар тарихы. Келу кезеңдері мен себептері. ҚР ұлт саясаты. Мемлекеттік тіл.

Қазақстан-ның тұрғын-дарының құрамын баяндау, себептерін ұғындыру Пікір-талас, ойталқы Суреттер, карта, пефокарта-лар Қазақстан Республика-сының

саяси картасы

Кестемен жұмыс &9,10,11
10 Қазақстан қалалары 1 Құрылу тарихы. Ірі қалалар. Облыс орталық-тары. Қалалар тарихын баяндау Картамен, кестемен жұмыс ҚР картасы, суреттер Қазақстан Республика-сының

саяси картасы

Кестемен жұмыс &12
11 Қайталау 1 Тарихи деректер. Тарихи уақыт. Қазақстан халқы. Қалалар. Өлке-тану. Тест жұмысы Тест парақша-лары «Қазақстан тарихы»

І том

Тест &10,11 Шолу
ІІ. ТАРИХҚА САЯХАТ
12 Адамды кім жаратты? 1 Адамның шығу тегі. Аңыздар. Ғылыми көз-қарастар. Саналы адам. Археолог-тардың ашулары. Адамның пайда болуы туралы ой-пікірді дамыту. Ойлауға машықтан-дыру Пікір-талас Сызбалар, кесте, суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

Венн диаграм-масы &13
13 Қазақстан территориясындағы тас дәуірі 1 Палеолит. Мезолит.

Неолит.

Тәс дәуірі ерекшелік-терін түсіндіру

 

Суретпен, картамен жұмыстар Суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

Суреттерде-гі жағдайды баяндау &14
14 Қазақстан территориясындағы қола дәуірі 1 Алғашқы метал-дар. Андронов мәдениеті. Тайпа-лар. Шаруашы-лық.

 

Қола дәуірі туралы мағлұмат беру, білімді толықтыру Хроноло-гиялық таблица-лармен жұмыс Хроноло-гиялық таблица, суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

Суреттерде-гі жағдайды баяндау &15
15 Сақ тайпалары 1 Сақтар. Олар туралы жазбалар. Тұрмысы. Салт-дәстүрі. Мал шаруашылығы. Сақ тайпалары туралы пікір қалыптас-тыру Түсіндіру Суреттер, ҚР картасы «Сақтар» Әңгімелеу &16
16 Сақ билеушілері 1 Сақ патшалары, олардың әлеуметтік статустары. Халық пен патша Сақ билеу-шілері тура-лы әңгіме-леу арқылы ұлттық рух-ты дамыту

 

Сұрақ-жауап Суреттер «Сақтар» Әңгімелеу &17
17 Сақтардың тәуелсіздік үшін күрестері 1 Тәуелсіздік жол-ындағы күрес. Кир, Дари, Александр Македоскимен күрес Сақтардың тәуелсіздік-ке ұмтылуы-ның мәнін түсіндіру Түсіндіру Карта, суреттер «Сақтар» Әңгімелеу &17,18
18 Сақ мәдениеті 1 Сақ қорғандары, обалар. «Аң стилі». Сақ мәдениетінің дамуы мен жетістіктері Сақ мәдениеті туралы баяндау, білімдерін дамыту Венн диаграм-масымен жұмыс Суреттер, венн диаграм-масы «Сақтар» Кестемен жұмыс &18
19 Қазақстан территориясындағы ғұн тайпалары 1 Ғұндар тарихы, саяси,әскери оқиғалар. Ғұн билеушілері. Ғұндардың тари-хи әрекеттері. Ғұдар тура-лы негізгі білімді беру және ұғым-ды қалып-тастыру Тарихи әңгіме Суреттер «Ғұндар»,

«Мөде»

Суреттерде-гі жағдайды баяндау &19,20
20 Қазақстан территориясындағы көне түркілер 1 Түркілер, тарихы, мәдениеті, шаруа

-шылығы, қоғам-дық құрылысы

Көне түркі-лердің туыстық мәнін ұғындыру Тарихи әңгіме Суреттер, ҚР картасы «Көне түркілер» Л.Гумилев Суреттерде-гі жағдайды баяндау &21
21 Көне түркі жазбалары 1 Көне түркі жазуы, тастағы жазба деректер, көне түркі жазуларының мәні, мазмұны Көне жазуларды оқуды үйрету Кестемен, жазбалар-мен, деректер-мен жұмыс Суреттегі жазбалар көшірмесі «Көне түркілер» Л.Гумилев Мәліметтер-мен жұмыс &22
22 Ұлы Жібек жолы 1 Ұлы жібек жолы тармақтары. Сауда,мәдениет, өнер, білім және ғылым. Жібек жолы туралы кең мағлұмат беру Картамен жұмыс «Ұлы жібек жолы» картасы «Ұлы жібек жолы» Картамен жұмыс &23
23 Қайталау 1 Сақтар, ғұндар, түркілер тарихы Тест жұмысы Тест парақша-лары Тест &20 Шолу
24 Әл-Фараби 1 Әл-Фарабидың өмір жолы, еңбектері мен шығармалары. Әл-Фараби туралы білімді бекіту Тарихи әңгіме, пікір бөлісу Портрет «Әл-Фараби» «Ұстаздың оралуы» Ә.Әлімжанов

 

«Әл-Фараби»

Өмір жолымен танысу &24
25 Орта ғасырлардағы Қазақстан қалалары 1 Қазақстандағы ортағасырлық қалалардың тіршілігі мен дамуы, мәдениеті Қалалардың тіршілігі туралы баяндау Картамен жұмыс ҚР картасы, суреттер Қазақстан Республика-сының

саяси картасы

Картамен жұмыс &25-1
26 Ірі қалалар 1 Ірі қалалардағы өмір. Қала халқы мәдениеті. Қала шаруашылығы. Қала құрылысы Ірі қалалардағы өмірді оқушыларға таныстыру Картамен жұмыс ҚР картасы, суреттер Қазақстан Республика-сының

саяси картасы

Картамен жұмыс &25-2
27 Отырар 1 Отырардың тарихи кезеңдері. Отырар орта ғасырда. Отырар ойраны. Қазіргі зерттеулер Отырар жайлы

 

Отырар қаласының тарихнама-сымен таныстыру «Отырар ойраны» шайқасы және Отырар тарихын әңгімелеу ҚР картасы, суреттер «Отырар» Суреттермен жұмыс &26
28 Қазақ  халқының  қалыптасуы 1 Қазақ халқының қалыптасу тарихы. Этногенез. Тарихи аңыздар Қазақ халқының этногенезі, ұлттық  рух. Қалыптасу процесі

 

Сұрақ-жауап ҚР картасы, суреттер, хронология-лық таблица «Қазақтар» Хронология-лық таблицамен жұмыс &27
29 Қазақ хандығының құрылуы 1 Қазақ хандығы-ның құрылу тарихы. Алғашқы қазақ хандары. Территориясы. Халық құрамы.

 

Қазақ хандығының құрылу процесін баяндау Тарихи әңгіме, сұрақ-жауап, түсінік айту Қазақ хандары суреттері,

хронология-лық таблица

«Көшпенді-лер» І.Есенберлин Хронология-лық таблицамен жұмыс &28
30 Алтын орданың ыдырауы 1 Алтын орта мемлекетінің тарихы. Билеушілері. Ыдырау процесі. Орнындағы жаңа мемлекеттер

 

Алтын орда мемлекеті-нің ыдырау процесі, себептері мен салдары Оқиғалар-ға шолу арқылы баяндау ҚР картасы, суреттер, хронология-лық таблица «Алтын Орда» І.Есенберлин Хронология-лық таблицамен жұмыс &29
31 Қазақ хандағының тарихы 1 Қазақ хандығын-дағы саяси оқиға-лар. Территория-сындағы өзгеріс-тер. Қазақ билеушілірінің ішкі-сыртқы саясаты

 

Қазақ хандығы-ның әр ғасырдағы ішкі-сыртқы жағдайы, даму процесі Хроноло-гиялық таблица-мен жұмыс ҚР картасы, суреттер, хронология-лық таблица «Хандар кестесі» Хандар кестесімен жұмыс &27,28,29
32 Қазақ билері 1 Қазақ билерінің ел үшін атқарған істері. Елдегі саяси, әлеумет-тік-экономика-лық ахуалға қосқан жағымды үлестері. Билер институты

 

Қазақ билерінің шешендік өнері туралы айта отырып тіл мен ойды дамыту Билердің шешендік сөздерін айту арқылы ойталқы жасау Суреттер, кестелер, жазба-парақша-лар «Қазақ билері мен шешендері» Өмір жолдарымен танысу, айту &30
33 Қазақ батырлары 1 Қазақ батырлары-ның ел тәуелсіз-дігі жолындағы күресі, ірі тарихи шайқастар. Жекелеген батыр

-лар өмірі

Қазақ батырлары-ның ерліктері туралы айта отырып қайсарлық мінез қалыптас-тыру

 

Тарихи ерлікке толы оқиғалар-ды әңгімелеу Суреттер Баспасөз материал-дары Өмір жолдарымен танысу, айту &31
34 Қайталау 1 Қазақ хандары, билері, батырлары. Қазақ хандары, билері, батырлары

 

Тест жұмысы Тест парақша-лары «Көшпенді-лер» І.Есенберлин Тест &27,28,29 Шолу
35 Қазақстан мен Ресей 1 Қазақ хандығы-ның Ресей құрамына өтуі. Себептері. Қазақ-орыс қарым-қатынастары Ресейдің Қазақстан бағытында жүргізген саясатын ұғындыру Кестемен жұмыс, хроноло-гиялық таблица-мен жұмыс

 

Дүние жүзі саяси картасы «Көшпенді-лер» І.Есенберлин

«Аласапы-ран» М.Мағауин

Баяндау &32
36 Абылай хан 1 Абылай хан тұсындағы қазақ хандығы. Абылайдың ішкі-сыртқы саясаты. Өміртарихы. Елдік пен мемлекет-тілік, ұлттық қауіпсіздік шараларын ұғындыру

 

Деректі видео-ролик қарау Дүние жүзі саяси картасы, ҚР картасы, суреттер «Жауды шаптым ту байлап» М.Қозыбаев Өмір жолымен танысу, айту &33
37 Қазақ халқының ХІХ ғасырдағы өз тәуелсіздіктері үшін күрестері 1 Тәуелсіздік жол-ындағы арпалыс. Патшалы Ресей-ге, басқа да хан-дықтарға қарсы тәуелсіздік жол-ындағы күрес

 

Тәуелсіздік жолындағы күрестің маңызын ұғындыру Түсіндіру ҚР картасы, суреттер «Қазақстан тарихы»

3-4 том

Сұраққа жауап &34
38 Қазақтың ұлы ғалымы Ш.Уәлиханов 1 Шоқанның ағартушылық, ғылыми, саяси-әскери қызметі Шоқанның өмірбаяны-мен таныстыру арқылы білім алуға шақыру Сұрақ-жауап Портрет: «Шоқан Уәли-ханов» «Қазақстан тарихы»

3-4 том

Өмір жолдарымен танысу, айту &35
39 Абай Құнанбаев 1 Абай Құнанбай-ұлының өмірі мен шығарма-шылығы. Абай мұрасы Абай мұрасымен таныстыру арқылы ұлттық дүниетаным-ды дамыту Конферен-ция Суреттер, кітаптар, арнайы слайд «Абай жолы» М.Әуезов Өлеңдерін айту &36
40 Ыбырай Алтынсарин 1 Ы.Алтынсарин-нің шығарма-шылығы мен ағартушылық қызметі Ыбырай мұрасымен таныстыру арқылы ұлттық дүниетаным-ды дамыту Ыбырай өлеңдерін оқу сайысы Суреттер, жазба-парақша-лар «Бес ғасыр жырлайды» ІІ том Өлеңдерін айту &37
41 Қайталау 1 Абылай хан. Абай. Ыбырай. Шоқан. Жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту Тест жұмысы Тест парақша-лары Тест &13-37 Шолу
ІІІ. ӘЛЕМДЕГІ КЕРЕМЕТТЕР
42 Архитектуралық ескерткіштер 1 Сәулет өнері ескерткіштері. Сәулеттік құрылыстар Оқушының ой-өрісін дамыту Суреттер «Көркем-суретті Қазақстан» Суреттермен жұмыс &38
43 Наурыз мейрамы 1 Наурыз мейрамының мәні мен маңызы. Ұлттық бірлік пен татулық. Тұтастық  пен адамгершілік Ұлттық дүниетаным мен менталитет-ті дамыту және қалыптас-тыру Арнайы мәдени шара Арнайы дайындал-ған слайд Баспасөз материал-дары Әңгіме айту &39
44 Қазақ халқының шешендік өнері 1 Шешендік өнер-дің мәні мен маңызы. Қазақ шешендері. Шешендік сөздер Оқушы ой-өрісі мен тіл шеберлігін дамыту Билер туралы әңгімелер Билер суреттері, жазба парақша-лар Баспасөз материал-дары Билердің шешендік сөздерін айту &40
45 Қазақ халқының музыка өнері 1 Қазақтың ұлттық аспаптары. Қазақ сазгерлері. Олардың шығармалары. Ұлттық мәдениет Оқушының эстетика-лық, мәдени дамуын қамтамасыз ету Музыка-лық шығарма-лар орындау Домбыра, қобыз, басқа да аспаптар Баспасөз материал-дары Музыка өнері майталман-дары туралы деректер айту &41
46 Халық ауыз әдебиеті 1 Ауыз әдебиетінің дамуы. Жырлар, дастандар, ертегілер, толғаулар. Ақындардың қызметі. Айтыс өнері

 

Халық мұрасын насихаттау арқылы ұлттық дүниетанымды дамыту Ертегілер, жырлар, дастан-дар, термелер орындау және тыңдау

 

 

Среттер, шығарма мәтіндері «Бес ғасыр жырлайды» ІІ том Баяндау &42
47 Қазақ халқының дін көзқарастары 1 Қазақ халқының діни сауаты. Қазақ халқының діни наным-сенімдері. Ислам дінінің қазақ қоғамындағы орны мен қызметі. Қазақ халқының діни ұстаным-дары мен елдік жолындағы қағидаларын түсіндіру

 

Баяндау Суреттер «Исламның жауһарлары мен жәдігерлік-тері» Ә.Дербісәлі Пікір айту &43
48 Қазақ халқының материалдық мәдениеті 1 Материалдық мәдениет. Ұлттық өнердің  дамуы. Зергерлік, ұсталық, ісмер-лік, шеберлік Материал-дық мәдениетті насихаттау және түсіндіру

 

Суреттер-мен жұмыс Суреттер, картиналар Сызба,кесте-лермен жұмыс &44
ІV. ҚАЗАҚСТАН ХХ ҒАСЫРДА
49 Қазақстанда Кеңес билігінің орнауы 1 Кеңес билігінің орнауы. Кеңес билігінің Қазақстанда орнығуы Кеңес өкіметінің мақсат, міндеттерін айту

 

Сұрақ-жауап ҚР саяси картасы «Қазақ ССР» тарихы

4-5 том

Хронология бойынша баяндау &45
50 Алаш қозғалысы 1 Алаш қайрат-керлері. Ұлттық мемлекет құру идеясы. Ел мүддесі үшін күрес. Алашорда Алаш қозғалысының мақсаты мен міндеттерін, мәнін түсіндіру

 

Тарихи шолу, жеке тұлғалар туралы баяндау Суреттер, карточка-лар «Бес арыс» Баяндау &46
51 20-30 жылдардағы Қазақстандағы өнеркәсіптің дамуы 1 Өнеркәсіптендіру саясатының іске асырылуы. Өнеркәсіп орындары

 

 

Өнеркәсіп-тендіру саясатының мәнін ұғындыру

 

Түсіндіру Суреттер топтамасы «Көркем-суретті Қазақстан» Кестемен жұмыс &47-1
52 Қазақстан ұжымдастыру жылдарында 1 Жаппай ұжымдастыру. Ашаршылық. Ұжымшарлар мен кеңшарлар Ұжымдас-тыру барысы туралы айта отырып саяси-экономика-лық ой-өрісті дамыту

 

Әңгіме-леу, баяндау «Ұжымдас-тыру» картина «Қызылдар қырғыны» Әңгімелеу &47-2
53 ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы ғылым мен мәдениеттің дамуы 1 Ғылым мен мәдениеттің дамуы. Білім беру ісі, ғылым салалары. Қазақ кеңес мәдениеті.

 

Ғылым мен мәдениет жетістіктер-ін айту және түсіндіру Түсіндіру Карточка-ларт «Көркем-суретті Қазақстан» Хронология-лық таблицамен жұмыс &48
54 Қайталау 1 Алашорда. Кеңес өкіметі. Кеңестік қоғамдығы өмір Индустрия-ландыру. Коллективи-зация

 

Тест жұмысы Тест парақша-лары Тест &45-48 Шолу
55 1941-1945 ж.ж. Қазақстан Ұлы Отан соғыс жылдарында 1 Ұлы Отан соғысы

-ның барысы. Қазақстандықтар-дың жеңіске қосқан үлесі

Соғыс әкел-ген зардап пен оның қорытынды-лары туралы айту

 

Әңгіме-леу, видео-роликтер қарау Ұлы Отан соғысы картасы «Қанмен жазылған кітап» Б.Момыш-ұлы Картамен жұмыс &49
56 Қазақстандықтар Мәскеу үшін шайқаста 1 Мәскеу шайқасы. Қазақстандықтар-дың Мәскеу шайқасындағы ерліктері. Мәскеу шайқасын-дағы жеңістің маңызын түсіндіру «Мәскеу шайқасы» деректі фильмін көру Ұлы Отан соғысы картасы «Москва», «За нами Москва» Картамен жұмыс &50
57 Қазақстандықтар Ленинград үшін шайқаста 1 Ленинград  шайқасы. Қазақстандықтар-дың Ленинград шайқасындағы ерліктері. Ленинград  шайқасын-дағы жеңістің маңызын түсіндіру «Ленин-град шайқасы» деректі фильмін көру Ұлы Отан соғысы картасы «Ұлы Отан соғысы»

ІІ том

Картамен жұмыс &55,51
58 Тың игеру 1 Тың және тыңайған жерлерді игеру. Миллиард пұт астық. Ақмола Тың игеру-дің маңызы мен қажет-тілігі. Жетіс-тіктер мен қателіктер

 

Сызбалар-мен, кестемен жұмыс ҚР саяси және экономика-лық картасы «Көркем-суретті Қазақстан» Кестемен жұмыс &52
59 Ғарышты игеру 1 Қазақстандағы ғарышты игеру ісі. Қазақ ғарышкерлері Қазықстан-ның ғарыш-тық саланы дамытудағы мақсаты мен мүдделері

 

Сұрақ-жауап Суреттер «Көркем-суретті Қазақстан» Шығарма-шылық жұмыс жасау &53
60 Қазақстандағы ғылым мен мәдениеттің дамуы 1 Қазақстандағы ғылым мен білім жетістіктері. Мәдениеттің дамуы. Ғылым мен мәдениеттің кеңестік нұсқасының мазмұнын ұғындыру

 

Сұрақ-жауап, түсіндіру Перфо-карталар «Көркем-суретті Қазақстан» Баяндау &54-1
61 Осы заманғы Қазақстандағы мәдениет пен өнер 1 Тәуелсіз Қазақстандағы мәдениет пен өнердің дамуы. Мәдениет қайраткерлері. Тәуелсіз Қазақстан-ның төл мәдениеті-нің даму қарқыны мен ерекшелік-тері Баяндау, әңгімелеу

Кестемен жұмыс

ҚР саяси картасы «Астана» Пікір айту, ой бөлісу &54-2
62 Қайталау 1 Ұлы Отан соғысы. Ғылым. Білім. Мәдениет. Соғыстан кейінгі қазақ- кеңес қоғамының дамуы

 

Тест жұмысы Тест парақша-лары Тест &49-54 Шолу
V. ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН
63 Қазақстан – егеменді мемлекет 1 Еліміздің тәуел-сіздік жолындағы күресінің тарихи жеңісі. Егемендік  пен тәуелсіздік ұстанымдары. Баянды мемлекет

-тілік

Тәуелсіздік жолындағы ұлы мұраттары-мызды ұғындыру. Түсіндіру

Деректі фильм қарау

ҚР саяси картасы.

Суреттер топтамасы

ҚР мемле-кеттік еге-мендігі тура -лы декла-рация

1990ж

25 қазан

ҚР мемле-кеттік еге-мендігі тура -лы декла-рацияны оқу &55
64 Ата заң-Тәуелсіз Қазақстанның негізгі Заңы 1 Қазақстан Республикасы-ның 1993 жылғы және 1995 жылғы Конституциялары

Өзгеру себептері

Құқықтық, демо-кратиялық, зайырлы, әлеумет

-тік қоғам

 

Ата заңды білуге үйрету. Құқықтық мемлекет құру жолындағы жұмыстарды таныстыру ҚР конститу-циясына шолу, түсіндіру, сұрақ-жауап Ата заңнан үзінділер.

Суреттер.

Перфо-карталар.

ҚР Конституция-сы  1995ж. ҚР консти-туциясынан үзінділер оқу &56
65 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері 1 Мемлекеттік рәміздердің қабылдануы. Рәміздердің авторлары. Мемлекеттік рәміздерді насихаттау арқылы патриоттық сезімді қалыптас-тыру Рәміздер туралы видео-роликтер қарау Мемлекет-тік рәміздер суреттері ҚР Мемле-кеттік рәміз-дері туралы Заңы Ту, гимн, гербпен жұмыс &57
66 Қазақстанның ұлттық валютасы 1 Ұлттық валютаға көшу. Ұлттық экономика. Ұлттық қаржы институттары  мен ел әлеуеті. Кәсіпкерлік Ұлттық экономика-ның дамуы мен қалыптасуы туралы түсіндіру Ұлттық валюта-мен жұмыс Валюта купюра-лары ҚР волюта-лары Ұлттық валютаны сипаттау &58
67 Астана 1 Астананың тари-хы. Астанадағы саяси, экономика-лық, әлеуметтік өмірдің бастау-лары. Астананың тарихи маңызы мен елдік жолындағы рөлі Деректі фильм қарау, ой бөлісу Арнайы слайд «Астана» Шығарма-шылық жұмыс жазу &59
68 Қазақстан болашақ жолында 1 Болашаққа жоспарлар. Өнеркәсіпті Қазақстан құру. Қазақстан мұраттары. Қазықстан-ның мәңгілік мұраттары мен болашаққа қадамдары «Қазақ-стан-2030» стратегия-лық бағдар-ламасы-мен жұмыс «Қазақстан-2030» стратегия-лық бағдарлама-сынан үзінділер «Қазақстан-2030» стратегия-лық бағдарлама-сы «Қазақстан-2030» бағдарлама-сына шолу &60 &55-60

Күнтізбелік жоспар пән

бірлестігінде қаралып

талқыланды.

Тарих пәні бірлестігі жетекшісі:

________________