Қазақстан тарихынан әңгімелер 5 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар. 2013-2014 оқу жылы

 

Рет

саны

 

Сабақтың тақырыбы:

 

Сағат

саны

 

Өтіле-тін күні:

 

Іскерлік дағдыны қалыптасты-ру:

 

Оқыту әдістері:

 

Жаңа технология-ны пайдалану

 

Көрнекі-

лігі:

 

Қосымша пайдаланыла-тын әдебиеттер:

 

Қайталау

 

Үй

тапсыр-масы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
               «Тарих әлемі» — 2 сағат

 

1 Тарих туралы түсінік 1 Тарих ғылымы туралы мағлұмат беру Әңгіме Карточка-лар «Қазақстан тарихы». Тарих ата.

 

&1
2 Тарихи жәдігерлер 1 Жәдігерлер-мен жұмыс жасауды үйрету Суретпен жұмыс, пікір бөлісу Сын тұрғысынан ойлау Суреттер «Қазақстан тарихы». Тарих ата.

 

&2
                «Тарихқа саяхат» — 14 сағат

 

3 Адамды шығу тегі әлемнің пайда болуы туралы қазақ аңыздары 1 Адамның пайда болуы туралы ой-пікірді дамыту. Ойлауға машықтан-дыру Пікір-талас Сын тұрғысынан ойлау Сызбалар, кесте, суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

&13
4 Қазақстан территориясындағы тас дәуірі 1 Тәс дәуірі ерекшелік-терін түсіндіру Суретпенкартамен жұмыс-тар Сын тұрғысынан ойлау Суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

&14
5 Қазақстан территориясындағы қола дәуірі 1 Қола дәуірі туралы мағлұмат беру Хроноло-гиялық таблица-лармен жұмыс Хроноло-гиялық таблица, суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

&15
6 Сақ тайпалары 1 Сақ тайпалары туралы пікір қалыптас-тыру Түсіндіру Шығармашылық ізденіс сабағы Суреттер, ҚР картасы «Сақтар» &16
7 Қазақстан территориясындағы ғұн тайпалары 1 Өз ойларын қорытып өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру Түсіндіру Хроноло-гиялық таблица, суреттер «Қазақстан тарихы»

І том

&19,20
8 Қазақстан территориясындағы көне түркілер 1 Ғұдар тура-лы негізгі білімді беру және ұғым-ды қалыптас-у. Тарихи әңгіме Сын тұрғысынан ойлау Суреттер «Ғұндар»,

«Мөде»

&18
9 Шығыс даналары 1 Әл-Фараби туралы білімді бекіту Тарихи әңгіме, пікір бөлісу Портрет «Әл-Фараби» «Ұстаздың оралуы» Ә.Әлімжанов &24
  10 Ұлы Жібек жолы 1 Жібек жолы туралы кең мағлұмат беру Картамен жұмыс «Ұлы жібек жолы» картасы «Ұлы жібек жолы» Шолу &23
11 Монғол шапқыншылығы 1 Отырар қаласының тарихнама-сымен таныстыру Отырар тарихын әңгіме-леу ҚР картасы, суреттер «Отырар» &26
12 Қазақ  халқының  және  Қазақ хандығының құрылуы 1 Қазақ халқының этногенезі, ұлттық  рух. Қалыптасу процесі Сұрақ-жауап Сын тұрғысынан ойлау ҚР картасы, суреттер, хронология-лық таблица «Қазақтар» &27
13 Қазақ  хандары,билері,батырларының  тарихы 1 Қазақ хандығы-ның әр ғасырдағы ішкі-сыртқы жағдайы, даму процесі Хроноло-гиялық таблица-мен жұмыс Сын тұрғысынан ойлау ҚР картасы, суреттер, хронология-лық таблица «Хандар кестесі» &27,28,29
14 Қазақстан және Ресей қазақ-жоңғар соғысы 1 Ресейдің Қазақстан бағытында жүргізген саясатын ұғындыру Кестемен жұмыс, хроноло-гиялық таблица-мен жұмыс Сын тұрғысынан ойлау Дүние жүзі саяси картасы «Көшпенді-лер» І.Есенберлин

«Аласапы-ран» М.Мағауин

&32
15 Абылай хан өмірі мен саяси қызыметі 1 Елдік пен мемлекет-тілік, ұлттық қауіпсіздік шараларын ұғындыру Деректі видео-ролик қарау Дүние жүзі саяси картасы, ҚР картасы, суреттер «Жауды шаптым ту байлап» М.Қозыбаев &33
16 Қазақ ағартушылары Ш.Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин 1 Қазақ ағартушыларының  өмірбаяны-мен таныстыру арқылы білім алуға шақыру Сұрақ-жауап Шығармашылық ізденіс сабағы Кесте «Қазақстан тарихы»

3-4 том

&35,36,37
17 Қорытынды 1 Жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту Тест жұмысы Тест парақша-лары Шолу &13-37
               «Әсемдік әлемінде» — 6

 

18 Қазақ халқының материалдық мәдениеті 1 Материал-дық мәдениетті насихаттау және түсіндіру Суреттер-мен жұмыс Суреттеркартина-лар &44
19 Архитектуралық ескерткіштер 1 Оқушының ой-өрісін дамыту Суреттер «Көркем-суретті Қазақстан» &38
20 Қазақ халқының рухани мәдениеті 1 Оқушы ой-өрісі мен тіл шеберлігін дамыту Тарихи әңгіме, пікір бөлісу Арнайы дайындал-ған слайд &40,42
21 Наурыз мейрамы 1 Ұлттық дүниетаным мен менталитетті дамыту және қалыптас-тыру Арнайы мәдени шара Арнайы дайындал-ған слайд Баспасөз материал-дары &39
22 Қазақ халқының музыка өнері, күй өнері 1 Оқушының эстетика-лық, мәдени дамуын қамтамасыз ету Музыка-лық шығарма-лар орындау Домбыра, қобыз, басқа да аспаптар Баспасөз материал-дары &41
23 Діннің пайда болуы, ежелгі адамдардың діни түсініктері 1 Қазақ халқының діни ұстаным-дары мен елдік жолындағы қағидаларын түсіндіру Баяндау Сын тұрғысынан ойлау Суреттер «Исламның жауһарлары мен жәдігерлік-тері» Ә.Дербісәлі &43
              «Қазақстан ХХ ғасырды» — 6 сағат

 

24 Қазақстан Ресей құрамында 1 Кеңес өкіметінің мақсат, міндеттерін айту Сұрақ-жауап ҚР саяси картасы «Қазақ ССР» тарихы

4-5 том

&45
25 Қазақ ұлттық зиялылары 1 Алаш қозғалысының мақсаты мен міндеттерін, мәнін түсіндіру Тарихи шолу, жеке тұлғалар туралы баяндау Сын тұрғысынан ойлау Суреттер, карточка-лар «Бес арыс» &46
26 Қазақстан 1941-1945 жылдары, Ұлы Отан соғыс жылдарында 1 Соғыс әкел-ген зардап пен оның қорытынды-лары туралы айту Әңгіме-леу, видео-роликтер қарау Ұлы Отан соғысы картасы «Қанмен жазылған кітап» Б.Момыш-ұлы &49
27 Тың игеру 1 Тың игеру-дің маңызы мен қажет-тілігі.Жетіс-тіктер мен қателіктер Сызбалар-мен, кестемен жұмыс ҚР саяси және экономика-лық картасы «Көркем-суретті Қазақстан» &52
28 Қазақстандағы ғылым мен мәдениеттің дамуы 1 Ғылым мен мәдениеттің кеңестік нұсқасының мазмұнын ұғындыру Сұрақ-жауап, түсіндіру Перфо-карталар «Көркем-суретті Қазақстан» &54
29 Ғарышты игеру 1 Қазықстан-ның ғарыш-тық саланы дамытудағы мақсаты мен мүдделері Сұрақ-жауап Сын тұрғысынан ойлау Суреттер «Көркем-суретті Қазақстан» &53
              «Тәуелсіз Қазақстан» — 3 сағат

 

30 Қазақстан – егеменді мемлекет 1 Тәуелсіздік жолындағы ұлы мұраттары-мызды ұғындыру. Түсіндіру

Деректі фильм қарау

ҚР саяси картасы.

Суреттер топтамасы

ҚР мемле-кеттік еге-мендігі тура -лы декла-рация

1990ж

25 қазан

&55
31 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері 1 Мемлекеттік рәміздерді насихаттау арқылы патриоттық сезімді қалыптас-тыру Рәміздер туралы видео-роликтер қарау Мемлекет-тік рәміздер суреттері ҚР Мемле-кеттік рәміз-дері туралы Заңы &57
32 Астана-Қазкақстанның жаңа астанасы 1 Астананың тарихи маңызы мен елдік жолындағы рөлі Деректі фильм қарау, ой бөлісу Арнайы слайд «Астана» &59
33 Қорытынды қайталау 1 Тарихи оқиғаларды талдап, қорытындылауға дағдыландыру Тест жұмысы Тест парақша-лары &55-60
34 Қорытынды қайталау 1 &55-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атырау облысы

Индер ауданы

Махамбет атындағы орта мектеп

Тарих пәні мұғалімі Азирбаев Манас

 

 

 

Қазақстан тарихынан әңгімелер 5 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар. 2013-2014 оқу жылы