Математика пәнін тереңдетіп оқытатын 7 сыныбына арналған күнтізбелік жоспа

Математика  пәнін   тереңдетіп  оқытатын 7  сыныбына  арналған  күнтізбелік  жоспар

Түсінік  хат

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  Ғылым  министрлігінің  24.09.02  жылғы  №693  бұйрығымен  бекітілген  мемлекеттік  базистік  оқу  жоспарында  «Математика» пәні  міндетті  жеті  білім  саласының  бірі  ретінде  қарастырылған. Базистік  оқу  жоспарында  әртүрлі  практикалық  мәліметтермен  зерттеулер  нәтижелері  негізінде  оқушылардың  математика  білім  мазмұнын  меңгеруіне  қажетті  минимум  уақыты  берілген. 7-сыныпта  математика  пәніне  апталық  жүктеме  5  сағат  көлемінде  берілген. Математиканы  тереңдетіп  оқыту  мақсатында қосымша  3  сағат  енгізіліп, апталық  жүктеме  8  сағат көлемінде  алынды. Оның  ішінде  алгебраға – 5 сағат, геметрияға — 3 сағат берілген.

Жалпы  білім  беретін  оқу  ордаларында  математика  пәнін  оқыту  маңызды  орын  алады.Математика  адамзат  мәдениетінің  маңызды  құраушысы  ретінде  тек  ғылыми-техникалық  қана  емес, сонымен  қатар  гуманитарлық  әлеуетте де маңызды  орын  алады.

Мектеп  курсында  математика  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты: оқушылардың  ақыл-ойын, танымдылық  және  шығармашылық  қабілетін  дамыту, пәннің  қазіргі  қоғам  өміріндегі  және  жалпы  адамзат  мәдениетін  дамытудағы  рөлін  ашу, есепке  деген  ғылыми  көзқарасын  бекіту, математикадан  берілетін  білімді  түрлі  мәселелерді  шешуге шығармашылықпен  пайдалануды  оқушы  бойында  қалыптастыру.

Бұл  мақсаттарды  жүзеге  асыру  үшін  мынадай  мәселелерді  шешу  ұсынылады:

—  Оқушылардың  ғылыми  ойлауын, танымдық   және  шығармашылық  қабілетін, оларды  ғылыми  мәліметтерді  түсіну, өз  беттерінше  есептер  шығару  біліктілігін  қалыптастыру.

—   Жауапкершілікке, ғылыми-экономикалық  мәдениетке, математика  ғылымының  әлеуеттік  ролін  түсінуге  тәрбиелеу.

Ұсынылып  отырған  бағдарлама  төмендегідей  бөлімдерден  тұрады:

  1. Оқу пәнінің  мазмұны  мен  құрылымы
  2. Оқу материалдарын  тақырыптық  жоспарлау
  3. Оқушылардың дайындық  деңгейіне  қойылатын  талаптар

Аптасына  8  сағат, барлығы  272  сағат.

Алгебра  оқулығы  бойынша  курс  мазмұны:

І тарау. Өрнек  және  оның  мәндерінің  жиыны ( 15 сағ), ІІ. Тарау.Бірмүшеліктер ( 17 сағ), ІІІ тарау. Көпмүшеліктер ( 72 сағ, көпмүшелер(34 сағ), қысқаша  көбейту  формулалары(38 сағ)), ІҮ тарау. Сандардың  бөлінгіштігі. Жай  және  құрама  сандар (25 сағ), Ү тарау. Алгебралық  бөлшектер ( 29 сағ), Қайталау  ( 10 сағ)

Аптасына  5  сағат, барлығы 168  сағат.

Геометрия  оқулығы бойынша  курс  мазмұны:

  • 1. Қарапайым геометриялық фигуралардың  қасиеттері ( 17 сағ). §2. Сыбайлас  және  вертикаль  бұрыштар ( 11 сағ). §3. Үшбұрыштар  теңдігінің  белгілері ( 19 сағ).  §4. Үшбұрыштың  бұрыштарының  қосындысы ( 19 сағ). §5.  Шеңбер. Центрлік және іштей  сызылған  бұрыш ( 13 сағ).  §6.  Геометриялық салулар ( 10 сағ ). §7. Осьтік  және  центрлік  симметрия (4 сағ ). жылдық  қайталау ( 6 сағ ).

Аптасына  3  сағат,  барлығы  99  сағат.

Ескерту: мереке күндеріне  байланысты  алгебраға  2 сағ, геометрияға  3 сағ жетпейді.

 

 

 

 

 

 

қыркүйек
Д С С Б Ж С Ж
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
қазан
Д С С Б Ж С Ж
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
қараша
Д С С Б Ж С Ж
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
желтоқсан
Д С С Б Ж С Ж
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

2011

 

 

 

 

 қаңтар
Д С С Б Ж С Жб
52 1
  1 2 3 4 5 6 7 8
  2 9 10 11 12 13 14 15
  3 16 17 18 19 20 21 22
  4 23 24 25 26 27 28 29
  5 30 31
ақпан
Д С С Б Ж С Ж
  5 1 2 3 4 5
  6 6 7 8 9 10 11 12
  7 13 14 15 16 17 18 19
  8 20 21 22 23 24 25 26
  9 27 28 29
наурыз
Д С С Б Ж С Ж
  9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
сәуір
Д С С Б Ж С Ж
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30

 

мамыр
Д С С Б Ж С Ж
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31

 

 

 

2012

 

 

 

Алгебра  7  сынып 

Авторлары: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова (орыс тіліндегі түпнұсқасының  авторлары),Б.Баймұханов, Қ.Базаров ( қазақ  тілінде  тереңдетіліп  толықтырылған  түпнұсқаның  авторлары)

Аптасына – 5  сағат. Барлығы – 170  сағат.

Сабақ реті Пара

граф

Сабақтың тақырыбы Сағ

саны

Мерзімі Көрнекі

лік

І тарау. Өрнек және оның мәндерінің жиыны 15
§1 . Жиын
1-2 §1.1 Жиын. Жиынның түрлері. Жиынның берілу тәсілдері 2 02,05.09
3-4 §1.2 Ішжиын 2 05,08.09
§2. Сандық өрнектер және айнымалысы бар өрнектер
5-7 §2.1 Санды өрнектер 3 08,09,12.09
8-10 §2.2 Айнымалысы бар өрнектер 3 12,15,15.09
11-12 §3 Математикалық тіл және математикалық модель  туралы 2 16,19.09
13 Тест тапсырмалары 1 19. 09 үлес.тест
14   № 1 бақылау жұмысы 1 22. 09 үлес.бақ
15   І тарауды қайталауға есептер шығару 1 22. 09
Оқушы нені білуі керек:

— жиын,жиынның түрлерін,берілу

тәсілдерін,ішжиынды;

-санды және айнымалысы бар   өрнектерді;

-математикалық тіл , математикалық

модель туралы.

Оқушы нені үйренуі керек:

-жиындарды берілу

тәсілдеріне қарай жазуды;

-ішжиынды Эйлер

дөңгелегі арқылы кескіндеуді;

-санды,айнымалысы бар

өрнектердің мәндерін табуды

ІІ тарау. Бірмүшеліктер 17
§1. Натурал көрсеткішті дәреже
16-17 §1.1 Натурал көрсеткішті дәреженің анықтамасы 2 23,26. 09 эл.оқулық
18-19 §1.2 Натурал көрсеткішті дәрежелерді көбейту және бөлу 2 26,29.09 эл.оқулық
§2.Бірмүшеліктер және оған қолданылатын амалдар
20 §2.1 Бірмүшенің  стандарт  түрі 1 29. 09
21-22 §2.2-3 Бірмүшелерді көбейту.Бірмүшені бірмүшеге бөлу 2 30.09;03. 10 эл.оқулық
23-24 §2.4 Бірмүшелерді дәрежеге шығару 2 03,06. 10 эл.оқулық
25 §2.5 Тепе-теңдік 1 06. 10
§3. Натурал көрсеткішті дәрежелік функциялар
26-27 §3.1 Жұп көрсеткішті дәрежелік функция. у=х2 функциясы 2 07,10. 10 парабола
28-29 §3.2 Тақ көрсеткішті дәрежелік функция. у=х3  функциясы 2 10,13. 10 Куб парабола
30 Тест  тапсырмалары 1 13. 10 үлес.тест
31 №2 бақылау жұмысы 1 14. 10 үлес.бақ
32 ІІ тарауды қайталауға есептер шығару 1 17. 10
  Оқушы нені білуі керек:

-дәреже,дәреженің негізі,көрсеткіші,

дәрежеге шығару ұғымын;

-бірмүше,бірмүшенің стандарт түрін,

Бірмүшенің дәрежесі, ұқсас бірмүшелер

ұғымдарын; бірмүшелерді

көбейту,бірмүшені бірмүшеге бөлу

алгоритмін;

жұп.тақ көрсеткішті функцияларды,

оларды қасиеттері мен графиктерін білу

Оқушы нені үйренуі керек:

-дәреженің қасиеттерін

пайдаланып есеп шығаруды;

бірмүшелерді стандарт түрде

жаза білуді;бірмүшелерді

көбейте,бірмүшені бірмүшеге

бөле білу;

жұп және тақ көрсеткішті

функциялардың графиктерін

салуды

ІІІ тарау. Көпмүшеліктер 72(34)
§1. Көпмүшенің стандарт түрі
33 §1.1 Көпмүшенің анықтамасы.Көпмүшеліктің мәнін есептеу  1 17. 10
34-35 §1.2 Көпмүшеліктің стандарт түрі 2 20,20. 10 эл.оқулық
§2. Көпмүшелердің қосындысы, айырмасы және көбейтіндісі
36-37 §2.1 Көпмүшелерді қосу және азайту 2 21,24. 10 эл.оқулық
38-39 §2.2 Бірмүшені көпмүшеге көбейту 2 24,27. 10 эл.оқулық
40-41 §2.3 Көпмүшелікті бірмүшелікке бөлу 2 27,28. 10
42-44 §2.4-5 Көпмүшені көпмүшеге көбейту.Көпмүшені дәрежеге шығару 3 31,31.10;

04.11

45 Тест тапсырмалары 1 03.  11 үлес.тест
46   №3 бақылау жұмысы 1 03.  11 үлес.бақ
47-48 §2.6-1 Бір айнымалысы бар теңдеу және оны шешу 2 14,14. 11 эл.оқулық
49-50 §2.6-2 Сызықтық теңдеуге келтірілетін теңдеулерді шешу 2 17,17. 11 эл.оқулық
51-53 §2.6-3 Теңдеулер көмегімен есептер шығару 3 18,21,21.11

 

54 Тест тапсырмалары 1 24.  11
55 № 4 бақылау жұмысы 1 24.  11
§3. Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу
56-57 §3.1-2 Бірмүшеліктің ең үлкен ортақ бөлгіші.Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару. 2 25,28. 11 слайд
58-59 §3.3 Топтау тәсілі 2 28. 11; 01.12 слайд
§4. Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеуді қолдану
60-61 §4.1 Есептеу.Тепе-теңдіктерді  дәлелдеу 2 01,02. 12
62-63 §4.2 Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу арқылы теңдеулерді шешу 2 05,05. 12 слайд
64 Тест тапсырмалары 1 08.  12 үлес.тест
65 № 5 бақылау жұмысы 1 08.  12 үлес.бақ
66 Қайталауға есептер шығару 1 09.  12
§5. Қысқаша көбейту формулалары (38)
67-68 §5.1 Квадраттардың  айырымы 2 12,12.  12  

эл.оқулық

 

Қысқаша көбейту формула

ларының

кестесі

 

Қысқаша көбейту формула

ларының

кестесі

 

 

69-71 §5.2 Квадраттардың айырмасын көбейткіштерге жіктеу 3 15,15,19.12
72-74 §5.3 Қосындының және айырманың квадраты 3 19,22,22.12
75-76 §5.4 Қосынды мен айырманың квадраты формулаларының көмегімен көбейткіштерге жіктеу 2 23,26. 12
77-79 §5.5 Квадрат үшмүше 3 26,29,29. 12
80-82 §5.6 Бірнеше қосылғыштардың қосындысының квадраты 3 09,09,12.01
83-85 §5.7 Қосындының және айырманың кубы 3 12,13,16.01
86-87 §5.8 Екі өрнектің кубтарының қосындысына және айырмасына келтірілетін формулалар 2 16.19.01
88-90 §5.9 Кубтардың қосындысы мен айырмасын көбейткіштерге жіктеу 3 19,20,23.01
91-92 §5.10 n-дәрежелердің айырмасы мен қосындысын көбейткіштерге жіктеу 2 23,26. 01
93-94 §5.11 Көбейткіштерге жіктеудің әр түрлі тәсілдерін қолдану 2 26,27. 01
95 Тест тапсырмалары 1 30. 01 үлес.тест
96 № 6 бақылау жұмысы 1 30. 01 үлес.бақ
§6. Көпмүшені көпмүшеге бөлу
97-98 §6.1 Көпмүшені көпмүшеге қалдықсыз бөлу 2 02,02. 02
99-100 §6.2 Көпмүшені көпмүшеге қалдықпен бөлу 2 03,06. 02 слайд
101 §6.3 Безу  теоремасы. Көпмүшенің түбірі 1 06. 02
102 Тест тапсырмалары 1 09. 02 үлес.тест
103 № 7 бақылау жұмысы 1 09. 02 үлес.бақ
104 Қайталауға есептер шығару 1 10. 02
  Оқушы нені білуі керек:

-көпмүше,көпмүшенің ұқсас мүшелері,

көпмүшенің ұқсас мүшелерін біріктіру,

көпмүшенің стандарт түрі,көпмүшенің

дәрежесі; көпмүшелерге амалдар

қолдануды,көпмүшені көбейткіштерге

жіктеудің әр түрлі тәсілдерін;қысқаша

көбейту формулаларын;

көпмүшені көпмүшеге қалдықпен,қалдықсыз

бөлуді; Безу теоремасын білу.

Оқушы нені үйренуі керек:

көпмүшеге амалдар

қолданып,көпмүшені

көбейткіштерге жіктеудің әр

түрлі тәсілдерін қолданып, қысқаша көбейту формулаларын қолданып  есептер шығара білу;

көпмүшені көпмүшеге қалдықпен,қалдықсыз бөлуге есептер шығара;Безу теоремасын пайдаланып көпмүшені екімүшеге бөлгендегі қалдықты табуды.

ІҮ тарау. Сандардың бөлінгіштігі. Жай және құрама сандар 25
§1. Сандардың бөлінгіштігі
105 §1.1-3 Натурал сандар және олардың қасиеттері.Бүтін сандар және оларға қолданылатын амалдар.Бөлінгіштік түсінігі.Бөлінгіштіктің қасиеттері 1 13. 02
106-107 §1.4-5 Қалдықпен бөлу.Қосындының және айырманың бөлінгіштігі 2 13,16.  02
108-109 §1.6 Санның 2-ге,4-ке,5-ке,7-ге,8-ге,11-ге,13-ке,25-ке және 125-ке бөлінгіштік  белгілері 2 16,17.02 слайд
110-111 §1.7 Қатарлас  екі  натурал  санның  көбейтіндісі 2 20,20. 02
§2. Ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік.Евклид алгоритмі
112-113 §2.1-4 Ең үлкен ортақ бөлгіш.Евклид алгоритмі.Ең кіші ортақ еселік.Өзара жай сандар және олардың қасиеттері 2 23,23. 02 слайд
§3. Жай және құрама сандар.Натурал сандар арифметикасының негізгі теоремасы
114 §3.1 Жай және құрама сандар. 1 24. 02 кесте
115-116 §3.2 Натурал санды жай көбейткіштерге жіктеу.Натурал сандар арифметикасының негізгі теоремасы 2 27,27. 02 кесте
117 Тест тапсырмалары 1 01. 03 үлес.тест
118 № 8  бақылау жұмысы 1 01. 03 үлес.бақ
119-122 §4.1-2 Айқындалмаған теңдеу туралы түсінік.Бірінші дәрежелі екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оны бүтін сандарда шешу. 4 02,05,05,

09.03

слайд
123-125 §4.3-4 Ай-қындалмаған теңдеулер жүйесі.Екі айнымалысы бар екінші дәрежелі теңдеулердің мысалдары 3 12,12,15.03 слайд
126 Тест тапсырмалары 1 15. 03 үлес.тест
128 № 9 бақылау жұмысы 1 16. 03 үлес.бақ
128-129 ІҮтарауды қайталауға есептер шығару 2 19,19. 03
Оқушы нені білуі керек:

-сандардың бөлінгіштік белгілерін білу;

-бөлінгіштік қасиеттерін білу;

-қосындының,айырманың берілген санға

бөлінгіштік қасиеттерін білу;

-қатарлас екі натурал сандарды көбейту жолдарын

білу;

-жай және құрама санның анықтамасын;

-арифметиканың негізгі теоремасын білу.

Оқушы нені үйренуі керек:

-сандардың бөлінгіштік белгілерін есеп шығаруда тиімді пайдалану;

-жай сандар кестесін пайдалануды;

-құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеп жазуды.

Ү тарау. Алгебралық бөлшектер 29
§1. Алгебралық бөлшектердің негізгі қасиеті
130-131 §1.1 Алгебралық бөлшектің анықтамасы 2 02,02. 04
132-133 §1.2 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. Бөлшектерді қысқарту 2 05,05. 04 слайд
134-135 §1.3 Алгебралық бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру 2 06,09. 04
§2. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайту
136-137 §2.1 Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайту 2 09,12. 04 слайд
138-140 §2.2 Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қосу және азайту 3 12,13,16.04 слайд
141-142 §2.3 Берілген бөлшекті бірнеше бөлшектің қосындысы түрінде көрсету 2 16,19. 04
143 Тест тапсырмалары 1 19.  04 үлес.тест
144 № 10  бақылау жұмысы 1 20.  04 үлес.бақ
§3. Алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу
145-147 §3.1-2 Бөлшектерді көбейту.Бөлшектерді дәрежеге шығару 3 23,23,26.04
148-149 §3.3 Бөлшектерді бөлу 2 26,27. 04
150-152 §3.4 Рационал бөлшектерді түрлендіру 3 30,30.04;

03.05

153 Тест тапсырмалары 1 03.  05 үлес.тест
154 № 11  бақылау жұмысы 1 04.  05 үлес.бақ
155 Ү тарауды қайталауға есептер шығару 1 07.  05
§3.у=  функциясы, оның графигі және қасиеттері
156 §3.1 Кері пропорционал тәуелділік 1 07.  05
157-158 §3.2 у=  кері пропорционал  тәуелділіктің графигі 2 10,10. 05 график
Оқушы нені білуі керек:

-алгебралық бөлшек ұғымын,оның негізгі

қасиеттерін;

-алгебралық бөлшектерді қосу және азайту

алгоритмін;

-өзара кері өрнектер ұғымын,алгебралық

бөлшектерді көбейту,бөлу алгоритмін;

-рационал өрнектерді түрлендірумен

байланысты тапсырмаларды орындау кезінде

білім мен біліктерін қолдануды білу.

 

 

 

 

Оқушы нені үйренуі керек:

-рационал бөлшектің негізгі қасиетін қолданы бөлшектерді қысқарта;

-алгебралық бөлшектерді қосу,азайту амалдарын орындауды;

-алгебралық бөлшектерді көбейту,бөлу алгоритмін пайдаланып есептер шығаруды;

-рационал өрнектерді түрлендіруде қысқаша көбейту формулаларын,рационал өрнектерге амалдар қолдану алгоритмдерін тиімді қолдануды.

Қайталау 10
159 І тарау.Өрнек және оның мәндерінің жиыны 1 11.  05
160 ІІ тарау.Бірмүшеліктер 1 14.  05
161 ІІІ тарау.Көпмүшеліктер 1 14.  05
162 ІҮ тарау.Сандардың бөлінгіштігі.Жай және құрама сандар 1 17.  05
163-164 Ү тарау. Алгебралық бөлшектер 2 17,18. 05
165 Тест 1 21.  05 үлес.тест
166 № 12  бақылау жұмысы (қорытынды бақылау) 1 21.  05 үлес.бақ
167-168 Қайталау 2 24,24. 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия  7 сынып

Авторлары: А.В.Погорелов (орыс  тіліндегі  түпнұсқасының  авторы),

Б.Баймұханов, Қ.Базаров (қазақ  тілінде тереңдетіліп,толықтырылған нұсқаның авторлары)

Аптасына 3  сағат, барлығы  102  сағат

С/р Тақ/п Сабақтың тақырыбы Сағ саны Мерзімі Көрнекі

лік

§1.Қарапайым  тригонометриялық фигуралардың негізгі қасиеттері 17
1-2 1-2 Геометриялық фигуралар.Нүкте және түзу 2 02,06. 09 сызғыш
3-4 3-4 Кесінді. Кесінділерді өлшеу 2 06,09. 09 сызғыш
5-6 5-6 Жарты жазықтықтар.Жарты түзу 2 13,13. 09 сызғыш
7-8 7 Бұрыш 2 16,20. 09 сызғ,тр
9-10 8 Кесінділерді және бұрыштарды өлшеп салу 2 20,23. 09 сызғ,тр
11-12 9-10 Үшбұрыш.Берілген үшбұрышқа тең үшбұрыштың болатыны туралы 2 27,27. 09 сызғыш
13-14 11 Параллель түзулер 2 30.09;4.10 сызғыш
15-16 12-13 Теоремалар және дәлелдемелер.Аксиомалар 2 04,07.10
17 № 1 бақылау жұмысы 1 11. 10 үлес.бақ
  Оқушы нені білуі керек:

-геометрияның негізгі ұғымдарын;

-кесіндінің, сәуленің анықтамасын;

-жарты жазықтық анықтамасын;

-бұрыш және оның элементтерін;

-үшбұрыш және оның элементтерін;

-планиметрия  асксиомаларын;

-берілген үшбұрышқа тең үшбұрыштың  болатынын

Оқушы нені үйренуі керек:

-геометриялық негізгі

ұғымдарды басқа фигуралардан

айыра білу;

-кесіндіні өлшеуді;

-бұрыштың шамасын табуды;

-берілген үшбұрышқа тең

үшбұрышты сала білу

§2.Сыбайлас және вертикаль бұрыштар 11
18-19 14 Сыбайлас бұрыштар 2 11,14. 10
20-21 15 Вертикаль бұрыштар 2 18,18. 10
22-23 16 Перпендикуляр түзулер 2 21,25. 10 б.сызғыш
24-25 17 Қарсы жору арқылы дәлелдеу 2 25,28. 10
26-27 18 Бұрыштың биссектрисасы 2 01,04/ 11 сызғ,тр
28 № 2 бақылау жұмысы 1 01. 11 үлес.бақ
  Оқушы нені білуі керек: -сыбайлас бұрыштың анықтамасын;

-вертикаль бұрыштың анықтамасын;

-перпендикуляр түзулер анықтамасын

-бұрыш биссектрисасының анықтамасын;

-қарсы жору арқылы дәлелдеуді

Оқушы нені үйренуі керек:

-сыбайлас,вертикаль бұрыштардың шамаларын табуды

-теореманы қарсы жору арқылы

дәлелдей білу

§3.Үшбұрыштар теңдігінің белгілері 19
29-30 20 Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі 2 15,15. 11 слайд
31-32 21 Теоремаларды дәлелдеуге аксиомаларды пайдалану 2 18,22. 11
33-34 22 Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі 2 22,25. 11 слайд
35-36 23 Теңбүйірлі үшбұрыш 2 29,29.11 слайд
37-38 24 Кері теорема 2 02,06. 12
39-40 25 Үшбұрыштың биіктігі,биссектрисасы және мед-сы 2 06,09. 12 слайд
41-42 26 Теңбүйірлі үшбұрыштың медианасының қасиеті 2 13,13. 12 слайд
43-44 27 Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі 2 20,20. 12 слайд
45 № 3 бақылау жұмысы 1 23. 12 үлес.бақ
46-47 Қайталау 2 27,27. 12
  Оқушы нені білуі керек:

-үшбұрыштар  теңдігінің үш белгісін;

-теңбүйірлі үшбұрышты және оның медианасының

қасиетін;

-кері теореманы;

-теоремаларды дәлелдеуде аксиомаларды падалануды

 

Оқушы нені үйренуі керек:

-үшбұрыштар теңдігінің белгілерін пайдаланып есептер шығара білу;

-теңтүйірлі үшбұрыш медианасының қасиетін есептер шығаруда пайдалану;

-теоремаларды аксиомаларды пайдаланып дәлелдей білу.

§4.Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 19
48-49 29 Түзулердің параллельдігі 2 10,10. 01
50-51 30 Екі түзуді қиюшымен қиғанда пайда болатын бұрыштар 2 13,17. 01
52-53 31 Түзулердің параллельдік белгісі 2 17,20. 01
54-55 32 Параллель түзулерді қиюшымен қиғанда пайда болатын бұрыштардың қасиеті 2 24,24. 01
55-57 33 Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 2 27,31. 01
58-59 34 Үшбұрыштың сыртқы бұрыштары 2 31.01;03.02
60-61 35 Үшбұрыш бұрыштары мен қабырғалары арасындағы байланыс 2 07,07. 02

 

62-62 36 Тікбұрышты үшбұрыш 2 10,14. 02 сызғыш
64-65 37 Түзуге түсірілген перпендикулярдың бар болуы және оның жалғыз екендігі 2 14,17. 02
66 № 4 бақылау жұмысы 1 21. 02 үлес.бақ
  Оқушы нені білуі керек:

-түзулердің параллельдік белгісін;

-екі түзуді қиюшымен қиғанда пайда болатын

бұрыштардың қасиетін;

-үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қасиетін;

-үшбұрыштың сыртқы бұрышының анықтамасын,

оның қасиетін;

-үшбұрыш бұрыштары мен қабырғалары арасындағы

байланысты

Оқушы нені үйренуі керек:

-түзулердің параллельдік белгісін есептер шығаруда пайдалана білу;

-екі түзуді қиюшымен қиғанда пайда болған бұрыштардың шамаларын таба білу;

-үшбұрыштың ішкі,сыртқы бұрыштарының қасиеттерін есептер шығаруда пайдалана білу.

§5. Шеңбер.Центрлік және іштей сызылған бұрыш 13
67-69 40,41 Шеңбер. Центрлік бұрыш және оған сәйкес келетін шеңбер доғасы арасындағы байланыс 3 21,24,28.02 сызғыш,

циркуль

 

сызғыш,

циркуль

70-72 42 Іштей сызылған бұрыш және оның қасиеті 3 28.02;2,6.03
73-74 43 Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы 2 06,09. 03
75-76 44 Екі шеңбердің өзара орналасуы 2 13,13. 03
77 № 5 бақылау жұмысы 1 16. 03 үлес.бақ
78-79 Қайталау 2 20,20.03
  Оқушы нені білуі керек:\

-шеңберді,оның элементтерін,центрлік бұрыш және

оған сәйкес шеңбер доғасы арасындағы байланысты;

-іштей сызылған бұрышты және оның қасиетін;

-түзу мен шеңбердің,екі шеңбердің өзара орналасуын

Оқушы нені үйренуі керек:

-шеңбердіңрадиусын,диаметрін,

хордасын табуды;

Іштей сызылған бұрыштың қасиетін есептер шығаруда пай-у

§6. Геометриялық салулар 10
80 45 Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер 1 03.04 сызғыш,

циркуль

81 46 Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер 1 03.04
82 47,48 Салу есептері деген не.Қабырғалары берілген үшбұрышты салу 1 06. 04 Сызғ,цир

циркуль

83 49 Берілген бұрышқа тең бұрыш салу 1 10. 04 сызғыш,

циркуль

84 50 Бұрыштың биссектрисасын салу 1 10. 04
85 51 Кесіндіні қақ бөлу 1 13. 04 сызғыш,

циркуль

86 52 Перпендикуляр түзу салу 1 17. 04
87 53,54 Шеңберге оның сыртындағы нүктеден жүргізілген жанамалардың қасиеті.Екі шеңберге ортақ жанамалар 1 17. 04 сызғыш,

циркуль

88 55,56 Нүктелердің геометриялық орны.Геометриялық орындар әдісі 1 20. 04
89 № 6 бақылдау жұмысы 1 24. 04 үлес.бақ
  Оқушы нені білуі керек:   -үшбұрышқа іштей,сырттай сыз-ған шеңбер анықтамасын;  салу есептерін,қабырғалары берілген үшбұрышты , берілген бұрышқа тең бұрышты,

бұрыштың биссектрисасын салуды;кесіндіні қақ бөлуді білу

 

Оқушы нені үйренуі керек:

-қарапайым салу есептерін орындауды;

 

§7. Осьтік және центрлік симметрия 4
90-91 57 Осьтік симметрия 2 24,27. 04 слайд
92-93 58 Центрлік симметрия 2 04,08. 05 слайд
Жылдық қайталау 6
94 §1.Қарапайым  тригонометриялық фигуралардың негізгі қасиеттері 1 08. 05
95 §2.Сыбайлас және вертикаль бұрыштар 1 11. 05
96 §3.Үшбұрыштар теңдігінің белгілері.

§4.Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы

1 15. 05
97 §5. Шеңбер.Центрлік және іштей сызылған бұрыш 1 15. 05
98 §6. Геометриялық салулар 1 18,22. 05
99 № 7 бақылау жұмысы 1 22.  05 үлес.бақ