«Теңдеулер қолданбалы курстың бағдарламасы» 9 – сынып

«Теңдеулер қолданбалы курстың бағдарламасы» 9 – сынып

Қолданбалы курс мақсаты:

 • Оқытуды даралауға;
 • Кәсіби саласын дұрыс таңдау;
 • Дайындау, бағдарлау;

Қолданбалы курс міндеті:

 • Танымдық белсенділік;
 • Өмірменбайланыс;
 • Кәсіптік оқу орындарындағы оқыту мазмұнымен сабақтастық;

Қолданбалы курстың талаптары:

 • Жеке тұлғаны дамыту;
 • Практикалық іс — әрекет;
 • Интеллектуалдық кәсіби – дағдыны қалыптастыру;

 

Күнтізбелік жоспар

(сағат саны – 34, аптасына – 1 рет )

 

Р/с Сабақтың тақырыбы Сағат саны Мерзімі
1 Кіріспе. Теңдеулер тарихынан 1  
2 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу

2.1 Теңдеудің түбірлерін табу

2.2 Теңдеудің қасиеттері

2  
3 Екі белгісізі бар сызықтық теңдеу

3.1 Теңдеулер жүйесін шешу (қосу, ауыстыру тәсілі)

3.2 Ерекше теңдеулер

3.3 Квадрат теңдеулер

3.4 Келтірілген квадрат теңдеулер

8

2

 

2

2

2

 
4 Айнымалы енгізу арқылы шығарылатын теңдеулер

4.1 Биквадрат теңдеу

4.2 Квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу

4

 

2

2

 
5 Иррационал теңдеулер 2

 

 
6 Модулі бар теңдеулер            1  
7 Текстік есептер

7.1 Текстік есептік математика тіліне түрлендіру

7.2 Сандық есептер

7.3 Бөлшекпен байланысты есептер

7.4 Адамдардың жастарына байланысты есептер

7.5 Жұмысқа байланысты есептер

7.6 Қозғалыс және жылдамдыққа берілген есептер

7.7 Процент тақырыбынаесептер

11

1

 

1

1

2

 

2

2

2

 
  8 Сызықтың теңдеулерін

жүйелерінайнымалылардан біртіндеп арылу тәсілімен шешу (гаусс әдісі)

 

2

 
9 Сызықтың теңдеулер жүйелерінің шешуін геометриялық тәсілмен иллюстрациялау 1  
10 Жоғары дәрежелі теңдеулер 2  
11 Сынақ 1  
  Барлығы 34  

 

 

Әдебиеттер:    

 1. Мектептегі математика тарихы             Г.И. Глейзер
 2. Қазақтың байырғы қара есептері      С. Елубаев
 3. Математика И. Акйол
 4. Жоғары математикаға кіріспе О.А. Жәутіков
 5. «Математика және физика» Журналы