Жай және құрама сан

Жай және құрама сан

 

 1. 3,6,11,13 – жай санды тап

 

А) 3,11,13    Б) 3,6,13         В) 6,11,13

 

 1. 4,5,9,13,17 – құрам санды тап

 

А) 4,5,9          Б) 4,9         В) 4,9,13,17

 

 1. 23,25,37,47 – жай санды тап

 

А) 23,25       Б) 25,37,47       В) 23,37,47

 

 1. 56,59,63,69,71 – құрама санды тап

 

А) 56,63,69     Б) 56,59,71   В) 56,63,69,71

 

 1. 81,83,92,97 – жай санды тап

 

А) 81,83,92   Б) 83,97     В) 83,92,97

 

 1. 102,119,205,316 – құрама санды тап

 

А) 102,205,316   Б) 119,102,205  В) 205,316,119

 

 

 

 

2- Тест

Жай көбейткішке жіктеу

 

 1. 24- жай көбейткішке жікте

 

А) 2*2*2*3       Б) 4*6            В) 2*2*6

 

 1. 43- жай көбейткішке жікте

 

А) 43              Б) 1*43               В) 4*3

 1. 55- жай көбейткішке жікте

 

А) 1*55        Б) 55                   В) 5*11

 

 1. 98- жай көбейткішке жікте

 

А) 2*7*7        Б) 2*49                В) 14*7

 

 1. 120 жай көбейткішке жікте

 

А) 2*2*6*5     Б) 2*2*2*3*5   В) 4*2*15

 

 1. 248- жай көбейткішке жікте

 

А) 23*31       Б) 8* 31           В) 2*4*31

 

 1. 3872- жай көбейткішке жікте

 

А) 2*2*2*2*2*11*11  Б) 32*11*11 В) 25 *121

 

 

 

2

 

 

 

3- тест

І.ЕҮОБ

А

 1. 3 пен 5 – тің ЕҮОБ –тап.

 

А) 3           ә) 1          б) 5          в) 15

 

 1. 2 мен 4 – тің   ЕҮОБ   тап.

 

А) 2              ә)4            б) 8           в) 1

 

 1. 3 пен  9 – дың  ЕҮОБ   тап.

 

А) 9          ә)1           б) 3           в)27

 

 1. 5 пен  10- ның  ЕҮОБ     тап.

 

А) 1           ә)10          б)5             в)50

 

 1. 6 мен 12- нің ЕҮОБ   тап.

 

А)6           ә)3           б)12           в)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ЕҮОБ

В

 1. 9 бен 15-тің  ЕҮОБ    тап.

А)3         ә)9             б)15           в)45

 

 1. 8 бен  12 – нің  ЕҮОБ   тап.

А)8         ә)12              б)4            в)6

 

 1. 7 мен  14-тің   ЕҮОБ  тап.

А)7         ә)28            б)14           в)2

 

 1. 4 пен 18-дің   ЕҮОБ  тап.

А)2           ә)18           б)3          в)4

 

5.10  мен  25-тің  ЕҮОБ  тап.

А)1         ә)10            б)25            в)5

 

 1. 29 бен  43-тің  ЕҮОБ    тап.

А)29           ә)1          б)43          в)13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ЕҮОБ

С

 

 1. 24 пен  38-дің    ЕҮОБ  тап.

 

А)2            Ә)19           Б)24         В)38

 

 1. 31 мен   41-дің   ЕҮОБ   тап.

 

А)31       Ә) 41             Б)1            В)17

 

 1. 52 мен  78-дің  ЕҮОБ   тап.

 

А)26      Ә)13             Б)39            В)52

 

 1. 93 пен  117-нің    ЕҮОБ     тап.

 

А)31        Ә)1 7            Б)3            В)39

 

 1. 245 пен  300-дің   ЕҮОБ   тап.

 

А)5         Ә)25           Б)15           В)45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4- тест

ЕКОЕ

 

А

 

 1. 5 пен 7- нің ЕКОЕ тап.

 

А) 5         Б) 7       В) 35         Д) 1      Е) 0

 

 1. 4 пен 12-нің ЕКОЕ тап.

 

А) 12       Б) 4           В) 6       Д) 2      Е) 1

 

 1. 3 пен 11- ЕКОЕ

 

А) 3   Б) 11   В) 33      Д) 1  Е) жауабы жоқ

 

 1. 14 пен 9 – ЕКОЕ тап

 

А) 4        Б) 9          В) 1      Д) 126   Е) 3

 

 1. 16 мен 32 ЕКОЕ тап

 

А) 32          Б) 8          В) 16    Д) 4     Е) 1

 

 1. 4,8,12 – ЕКОЕ тап

 

А) 24          Б) 32       В) 48  Д) 96    Е) 72

 

 

 

 

 

6

 

В

 

 1. 12 мен 28 ЕКОЕ тап

 

А) 12     Б) 84    В) 28       Д) 14      Е) 6

 

 1. 7 мен 11 ЕКОЕ тап

 

А) 77          Б) 11    В) 7      Д) 1     Е) 0

 

 1. 13 пен 39 ЕКОЕ тап

 

А) 3             Б) 39    В) 13   Д) 11   Е) 1

 

 1. 42 мен 6 ЕКОЕ тап

 

А) 7             Б) 6       В) 42   Д) 21   Е) 1

 

 1. 56 мен 8 ЕКОЕ тап

 

А) 56             Б) 8      В) 1      Д) 7 Е) 28

 

 1. 15,40,90 – ЕКОЕ

 

А) 360 Б) 90   В) 600   Д)3600  Е) 1350

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

С

 

 1. 17 мен 37 ЕКОЕ тап

 

А) 1           Б) 34            В) 17     Д) 629   Е) 7

 

 1. 25 пен 45 ЕКОЕ тап

 

А) 225       Б) 1     В) 5    Д) 25   Е) 45

 

 1. 36 мен 90 ЕКОЕ тап

 

А) 36     Б) 180     В) 45     Д) 18   Е) 9

 

 1. 78 бен 114

 

А) 6         Б) 39   В) 57     Д) 114  Е) 1482

 

 1. 14,28,36 – ЕКОЕ

 

А) 252    Б) 36   В) 392     Д) 504  Е) 1008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5-тест

 

Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу.

 

А

 1. Есепте: 2\5 +1\5 ═

 

а) 1\5       ә) 3\5      б)   2\5        в)1

 

 1. . Есепте: 3\7 +2\7 ═

 

а)5\7       ә) 3\7      б)6\7           в)4\7

 

 1. Есепте: 4\9 + 1\9 ═

 

а)4\9       ә)5\9        б)7\9         в)2\9

 

 1. Есепте: 3\10 + 1\10 ═

 

а) 1\10        ә)2\5            б)3\5     в)7\10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

В

 

 1. Есепте: 4\13 +2\13 ═

 

а) 2\13        ә)6\13       б)3\13      в) 5\13

 

 1. . Есепте: 1\24 +5\24 ═

 

а)1\4        ә)5\24          б)1\6        в) 1

 

 

 1. Есепте: 11\102 + 5\102 ═

 

а)3\51         ә)7\51        б)15\102      в) 8\51

 

 

 1. Есепте: 3\97 +1\97 ═

 

а) 2\97         ә)4\97         б)5\97       в) 7\97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

6-тест

 

Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту.

 

А

 

1.Есепте:  7\27 -2\27 ═

 

а) 5\27           ә) 2\27       б) 1\9      в) 1\3

 

.2. Есепте:   3\5 -1\5  ═

 

а) 1\5         ә)  2\5         б)   1     в)  1\25

 

 1. Есепте: 11\16 -7\16 ═

 

а) 3\16        ә)   1\4          б) 3\4     в)1\16

 

 1. . Есепте: 37\50 -13\50  ═

 

а) 12\25    ә)    24\25     б) 7\50     в) 1\5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

В

 

1.Есепте:  19\36 -7\36 ═

 

а) 1\3        ә)  1\12     б)   7\36         в)  1

 

.2. Есепте:   11\49 – 5\49 ═

 

а) 3\49         ә)   5\49      б) 6\49    в)   1\6

 

 1. Есепте: 73\112 -41\112 ═

 

а) 8\27          ә)    27\112         б)1   в) 1\27

 

 1. . Есепте: 117\200 -93\200 ═

 

а) 3\200       ә)  6\25        б)3\100   в)  3\25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

6а- тест

 

Бөлімдері    бірдей  бөлшектерді  азайту.

 

А

 1. Есепте: 2/3  — 1/3 =

А)1/3         Ә)1/6       Б)2/3

 

 1. Есепте : 5/7 – 2/7 =

 

А)2/7         Ә)3/14      Б)3/7

 

 1. Есепте : 7/9 – 5/9 =

 

А)5/18          Ә)4/9        Б)2/9

 

В

 

 1. Есепте : 3/11 – 1/11 =

 

А)2/11         Ә)1/11       Б)1/22

 

 1. Есепте : 11/17 – 7/17 =

 

А)11/34        Ә)6/17       Б) 4/17

 

 1. Есепте : 12/25 — 8/25 =

 

А)4/25       Ә)2/25      Б)3/50

 

 

 

 

13

 

7-тест

Бөлімдері  бірдей  бөлшектерді

қосу  және  азайту.

 

А

1.Есепте:    1/5+ 2/5 =

 

А)3/5       Ә) 3/10          Б) 2/5

 

 1. Есепте: 3/7 + 2/7 =

 

А)5/7        Ә) 5/14       Б) 3/7

 

 1. Есепте: 5/11 + 6/11 =

 

А)1/2      Ә) 1             Б)1/11

 

 1. Есепте: 5/13 —  2/13 =

 

А) 3/13     Ә)3/26        Б)7/13

 

 1. Есепте : 11/25 —  7/25 =

 

А) 18/25         Ә)4/25       Б) 11/25

 

 1. Есепте : 18/37 -15/37 =

 

А)3/37           Ә)32/37        Б)15/37

 

 

 

 

 

14

 

В

 

 1. Есепте : 10/17 + 3/17 =

 

А)13/17       Ә)13/34      Б) 7/17

 

 1. Есепте : 15/49 +8/49 =

 

А)7/49        Ә)23/49          Б)23/98

 

 1. Есепте : 16/53  + 7/53 =

 

А)23/106       Ә)9/53      Б)23/53

 

 1. Есепте : 12/23  —  5/23 =

 

А)7/23        Ә)7/46       Б)17/23

 

 1. Есепте : 47/61 — 9/61 =

 

А)38/121       Ә)56/61      Б)38/61

 

 1. Есепте : 56/103 —  17/103 =

 

А)39/103        Ә)73/103        Б) 49/103

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

С

 

 1. Есепте: 4/13 +5/13 +1/13 =

 

А)10/13          Ә)10/39        Б)9/13

 

 1. Есепте : 21/41 +9/41 + 10/41 =

 

А)40/41        Ә)1          Б)30/82

 

3.Есепте :  25/63 – 17/63 =

 

А)42/63         Ә)8/63        Б)8/126

 

 1. Есепте: 98/141 + 23/141 – 120/141 =

 

А)1/141          Ә)121/141        Б)120/141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

8- тест

 

Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қосу.

 

А

 1. Есепте: 1\7 + 2\5 ═

 

а) 19\35     ә) 35\11  б) 1\35    в) 1\12

 

 1. Есепте: 2\3+1\4 ═

 

а)12\11     ә) 2\7       б)11\12     в) 1\7

 

 1. Есепте: 3\11 +1\3 ═

 

а)33\20      ә)33      б)3\14      в) 20\33

 

 1. Есепте: 1\5 +1\2 ═

 

а)     10\7       ә)7\10     б)10    в) 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

В

 

1.Есепте:  4\13 +1\2 ═

 

а)     21\26        ә) 26\21      б)4\15      в)1\15

 

2.Есепте:  1\70 +1\7 ═

 

а)  7       ә) 11\70        б) 11\77       в) 7\11

 

3.Есепте:  21\100 +1\10 ═

 

а) 31\100       ә) 21\100     б) 31      в) 31\110

 

 1. Есепте: 7\90 +5\9 ═

 

а)22\99       ә)57\90       б)2\99      в)11\90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

9- тест

 

Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді азайту.

 

А

 

1.Есепте: 4\7 -2\5═

 

а) 6\35    ә) 1\12   б) 5\12   в)  1\35

 

 1. Есепте: 2\3 -1\4═

 

а) 5     ә) 5\12    б)1\7   в)  1\12

 

 1. Есепте: 1\2 -1\5 ═

 

а)3\10     ә) 3\7     б) 1\3    в)  3

 

 1. Есепте: 1\3 -3\11═

 

а)1\8   ә)2    б)2\33      в)33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

В

1.Есепте:  2\5 -1\10═

 

а)3\10            ә) 1\10       б)1        в)3\5

 

2.Есепте:  7\11 -1\8═

 

а)7\88              ә)45\88       б)6\11          в)1

 

3.Есепте:  3\7 -1\12 ═

 

а)29\84           ә)1\12         б)1\29       в)3\84

 

4.Есепте:  2\15 – 1\30═

 

а)1\10           ә)1\15           б)1          в)1\30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10-тест

 

Жәй бөлшекті көбейту.

А

 

1.Есепте:  1\5 · 1\2═

 

а)2          ә)1\10          б)10           в)1

 

2.Есепте:   5\12 · 2\5 ═

 

а)6        ә)1\6        б)1           в)1\3

 

3.Есепте:    1\3· 9\11 ═

 

а)1\3         ә)1\11         б)1         в)3\11

 

 1. Есепте: 7\10 · 5\7═

 

а)2           ә)1\2           б)5            в)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

В

 

1.Есепте:

 

 • 5/14* 7/25 =

 

а)1           ә)1/5           б)1/10            в)1/2

 

 • 9/13 * 26/81 =

 

а)1/3           ә)2/9           б)9            в)1

 

 • 17/42 * 6/17 =

 

а)1/7           ә)1             б)7              в)1/17

 

 • 63/98 * 49/189 =

 

а)1           ә)1\2           б)1/3            в)1/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

11 -тест

 

Жай бөлшекті натурал санға көбейту.

А

 

 • 3* 1/9 =

 

а)1/9           ә)3             б)1             в)1/3

 

 • 2/5 * 25 =

 

а)1/5           ә)10           б)1/10            в)5

 

 • 3/49 * 7 =

 

а)7/3           ә)3/7           б)-1/7            в)1/3

 

 • 10* 1/50 =

 

а)1/5           ә)1/2           б)5            в)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

В

 

 • 40* 13/80 =

 

а)6*1/2           ә)1/2        б)6            в)6*1/3

 

 • 7/24* 12 =

 

а)1/2           ә)3          б)3*1/2            в)1/3

 

 • 77*23/140 =

 

а)13/20           ә)13        б)1/13       в)12*13/20

 

 • 41/195*13 =

 

а)11/15           ә)2          б)2*11/15    в)2*11/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

12-тест

Жәй      бөлшекті   бөлу.

А

 

 1. ½ : ¼ =                      А)2        Ә) ¼        Б) ½

 

 1. 3: 1/6 =              А)1/18      Ә)18      Б) ½

 

 1. 2/11: 1/11 = А) 2        Ә)1/2     Б) 1/11

 

В

 

 1. 5/6 : 5= А)1/6 Ә)1/30      Б)5/6

 

 1. 7/12 :  7/24 =              А)1/2      Ә)2        Б)7/24

 

 1. 33 : 99/100 = А)33⅓      Ә)3/100     Б)99/100

 

 

С

 

 

 1. 11/17 :11/13 =         А)13/17       Ә)11/17     Б)17/13

 

 1. 35/54 : 5/9 = А)7/6      Ә)6/7     Б)7/54

 

 1. 12 : 12/17 = А)1/17      Ә)17     Б)17/12

 

 1. 30/111 : 15 = А)2/111 Ә)15/111  Б)111/2

 

 

 

 

25

 

13-тест

 

Ондық бөлшектерді   қосу.

А

 

1.Есепте:  3,6 +0,7 ═

 

а)0,43         ә)4,3        б)3,4          в)43

 

2.Есепте:   8,8 +4,3 ═

 

а)1,31       ә)131         б)13,1          в)0,131

 

 1. Есепте: 5,6 +7,6═

 

а)13,2         ә)1,32        б)132       в) 0,132

 

 1. Есепте: 1,4 + 3,8 ═

 

а)5,2         ә)52       б)2,4        в) 4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

В

 

1.Есепте:  6,31 +3,8  ═

 

а)9,11        ә)101,1          б)1,011      в)10,11

 

2.Есепте:   47,3 +5,17 ═

 

а)52,47        ә)5,247         б)524,7    в) 5247

 

 1. Есепте:  96,21 + 4,09 ═

 

а)10,03            ә)1003          б)100,3    в) 1,003

 

 1. Есепте: 113,15 +27,65 ═

 

а)140,8          ә)14,08        б) 1408       в) 1,408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

14-тест

А

Ондық бөлшектерді азайту.

 

 1. Есепте: 5,6 -0,8 ═

 

а) 48      ә)0,48      б) 4,8       в) 480

 

 1. Есепте: 7,5 -2,8 ═

 

а) 4,7      ә)0,47       б) 470       в)  47

 

3.Есепте:  0,13 -0,02 ═

 

а) 1,1     ә)0,11        б)11      в)  110

 

 

 1. Есепте: 71,9 – 50,9 ═

 

а) 0,21    ә)2,1       б)210      в)  21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

В

 

 1. Есепте: 0,97 -0,21 ═

 

а) 7,6      ә) 76      б) 760      в)  0,76

 

 1. Есепте: 41,55 -36,15 ═

 

а) 15,4     ә) 154      б) 1,54       в)  0,154

 

 1. Есепте: 713,02 -88,92 ═

 

а) 624,1        ә)6, 241      б) 6241       в) 62,41

 

 1. Есепте: 168,45 – 23,12 ═

 

а)14,533      ә) 1453,3        б)145,33     в)1,4533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

15-тест

 

Ондық бөлшектерді қосып, азайту

 

1.Есепте:  9,07 + 3,23=

 

а)  12,3       ә) 123    б)1,23    в)41,37

 

 1. Есепте: 5,75 – 3,8=

 

а)19,5         ә)1,95     б)2,67           в)0,195

 

 1. Есепте: 8,36+0,64=

 

а)90        ә)9       б)0,9         в)14,76

 

 1. Есепте: 14,9- 3,89=

 

а)1,101       ә)10,2         б)11,01            в)24

 

5.Теңдеуді  шеш:        12- х = 3,07

 

а)15,07         ә)8,93          б)15,7          в)9,07

 

 1. Теңдеуді шеш: 18- у= 4,15

 

а) 13,85         ә)14,15        б)22,15       в)13,95

 

 

 

 

 

 

30

 

 1. Теңдеуді шеш: х-0,5= 2,1

 

а)1,6           ә)2,6            б)0,6           в)3,6

 

 1. Теңдеуді шеш: х-7,3= 5,7

 

а)13           ә)1,3           б)130             в)1,6

 

9.Есепте:   500 – 112,36 –( 27,4 -5,789 )=

 

а)366,029     ә)409,251    б)365,851      в)409,429

 

 1. Өрнектің мәнін тап: а= 108,074

 

5,26 + а =

а)1133,34         ә)1,13334    б)113,334     в)113,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

16-тест

 

Ондық бөлшектерді   көбейту.

 

А

1.Есепте:  1,8 · 0,3 ═

 

а)54         ә)5,4      б) 0,,54         в)0,054

 

 1. Есепте: 0,9· 4,1═

 

а)369            ә)36,9      б) 3,69    в) 0,369

 

 1. Есепте: 0,5 · 2,2 ═

 

а)0,11            ә)11       б) 1,1         в)110

 

 1. Есепте: 7,3 ∙ 1,5 ═

 

а)10,95        ә)1,095         б) 19,5     в)1095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

В

 

1.Есепте:  26,3 ∙ 1,4 ═

 

а)3682         ә)36,82     б) 3,682     в) 368,2

 

 1. Есепте: 60,1 ∙ 2,5 ═

 

а)15,025       ә)1502,5     б)  1,5025     в) 150,25

 

 1. Есепте: 4,27 ∙0,3 ═

 

а)1,281     ә)12,81      б)128,1          в)1281

 

 1. Есепте: 115,6 ∙ 7,1═

 

а) 82,076      ә)8207,6       б)   8,2076    в) 820,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

17-тест

 

Ондық бөлшектерді   бөлу.

 

А

1.Есепте:  1,8 : 0,2 ═

 

а)0,9        ә) 9          б)90         в) 0,09

 

 1. Есепте: 3,2 : 0,4 ═

 

а)80         ә) 0,8           б)8         в)0,08

 

 1. Есепте: 6,5 : 0,5═

 

а)1,3         ә) 1 3         б)130         в) 0,13

 

 1. Есепте: 21,42 : 2,1═

 

а)1,02           ә)  102      б) 0,102  в) 10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

В

 

1.Есепте:  6,8: 0,2═

 

а)3,4         ә)20,34         б) 34         в)340

.

 1. Есепте: 72,8 : 0,04 ═

 

а)1820         ә)1,820      б)18,20    в)182

 

 1. Есепте: 94,3 : 2,3 ═

 

а)4,1       ә)0,41        б) 410         в) 41

 

 1. Есепте: 121,11 : 1,1═

 

а)110,1        ә)11,01         б)1,101     в) 1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

18-тест

Ондық бөлшектерді көбейтіп, бөлу.

 

1)Есепте: 6,4 * 7,42 =

 

а)4,7488         ә)474,88      б)4748,8       в)47,488

 

 1. Есепте: 0,51 :0,3 =

 

а)0,17             ә)17             б)1,7           в)10,7

 

 1. Есепте: 2,63 * 8,7 =

 

а)228,81        ә)0,22881      б)2,2881     в)22,881

 

 1. Есепте: 0,81 :0,3 =

 

а)2,7              ә)20,7              б)27               в)0,27

 

 1. Теңдеуді шеш: 5х= 10,5

 

а)0,21            ә)2,1              б)20,1             в) 21

 

 1. Теңдеуді шеш: 4х = 5,6

 

а)0,14             ә)1,4              б)10,4            в)14

 

 

 

 

 

 

36

 

7.Формула бойынша  есепте:   S =V * t

 

V= 3,7 км\сағ     t= 0,1 сағ

 

 

а)30,7 км       ә)37 км       б)3,7 км         в)0,37 км

 

 1. Есепте: (1,42 :0,01 -4,2 *10 ) : 10000 =

 

а)100              ә)1                б)0,1               в)0,01

 

 1. Есепте: (8,34 :0,1 +0,166 * 100 ) : 1000 =

 

а)0,01              ә)0,1                б)0,001         в)100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

19-тест          Аудан            А

 

 1. Қабырғасы 3см, 7см болатын  тік

төртбұрыштың  ауданын  тап.

 

А)21см²                 Ә)10см²               Б)21м²

 

 1. Қабырғасы 9дм болатын шаршының

(квадрат)  ауданын  есепте.

 

А)81см²             Ә)81дм²               Б)18дм²

 

 1. Қабырғалары 4см,11см болатын  үш

бұрыштың  ауданын есепте.

 

А)22см²                  Ә)44см²              Б)15см²

 

В

1.Қабырғалары  1,5дм, 0,7дм болатын  тік

төртбұрыштың  ауданын  есепте.

 

А)1,05дм²               Ә)2,2дм²           Б)10,5дм²

 

 1. Қабырғалары 8см,15см болатын  үш

бұрыштың  ауданын  есепте.

 

А)120см²                  Ә)60см²             Б)60м²

 1. Қабырғасы 2,3м  болатын шаршының

(квадрат)  ауданын есепте.

А)5,29м²                Ә)92м²               Б)4,6м²

 

 

38

 

 

20-тест       Жол.

А

 1. 3 км/сағ жылдамдықпен  2 сағатта

түлкі  неше  км  жол жүрді?

 

А)6км                Ә)5км              Б)12км

 

 

 1. 40 км жолды велосипедші  5 км/ сағ

жылдамдықпен неше  сағат  жүреді ?

 

А)6сағ                Ә)8сағ             Б)2сағ

 

 1. Мысық 6м   жолды  3 сек-та  қанша

жылдамдықпен  жүреді ?

 

А)2м/с                  Ә)18 м/с           Б) ½ м/с

 

 

 

 

В

 

 1. Мұқыр селосынан 60 км / сағ  жылдам

дықпен  шыққан  жеңіл  машина  Сағыз

селосына  қанша  сағатта  жетеді ? Барлық

жол  40 км.

 

А)⅔ сағ               Ә)1,5 сағ        Б)⅓  сағ

 

 

 

39

 

 

21-тест

Периметр.

 

А

1.Қабырғалары   2см,  5см   болатын

тік  төртбұрыштың  периметрін  тап.

А)10см              Ә) 14см         Б)14м

 

 1. Қабырғасы 13см  болатын

шаршының ( квадрат)  периметрін  тап.

А)52м            Ә)26м          Б)52см

 

 1. Қабырғалары 3см, 5см, 7см болатын

үшбұрыштың  периметрін тап.

 

А)105см           Ә)15см        Б) 15дм

 

 1. Қабырғалары 0,3дм, 1дм, 0,7дм

болатын  үшбұрыштың  периметрін тап.

 

А)2дм          Ә)2м             Б)2,1дм

 

5.Қабырғалары  8дм, 1дм болатын  тік

төртбұрыштың  периметрін тап.

 

А) 18дм           Ә)16дм             Б)18см

 

 1. Қабырғасы 0,9см  болатын  шаршының

(квадрат)  периметрін  тап.

 

А)3,6см              Ә)36см          Б)3,6дм

 

 

40

 

 

В

 1. Қабырғалары 7см,1,2см ,11см болатын

үшбұрыштың  периметрін  тап.

 

А)19,2см            Ә)30см              Б)19,2м

 

 1. Қабырғалары 13,1дм,  5,3дм  болатын

тік  төртбұрыштың  периметрін тап.

 

А)18,4дм             Ә)36,8дм            Б)18,4см

 1. Қабырғасы 1,6м болатын  шаршының

(квадрат)  периметрін тап.

 

А)6,4м                 Ә)64м                Б)3,2м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

22-тест

 1. Теңдеуді шеш : х + (х +8) = 11

а) 15        ә) 9,5         б) 1,5        в) 95

 

 1. Теңдеуді шеш: (х+4)+х =9

а) 2,5         ә)25        б) 6,5           в)4,5

 

 1. Теңдеуді шеш: ½ + х = 7/8

А)5/8        ә)1/8          б)3/8       в)11/8

 

 1. Теңдеуді шеш. Х -1/2 = 1/3 – 1/9

 

А)7/18        ә) 11/18        б) 5/9          в)13\18

 

 1. Теңдеуді шеш: Х- 7/10 = 1/8 * 4/5

А)3/5           ә)9/10            б)4/5          в)13/40

 

 1. Теңдеуді шеш. У+ 8/9 = 5/6 : ½

 

А)5/9         ә)11/36             б)3/4          в)7/9

 

 1. Теңдеуді шеш : 3,7- х = 1,3

 

А)4          ә)1,4              б)2,4            в) 5,4

 

 1. Теңдеуді шеш : (9х – 1,8 ) : 4 = 3,6

 

А) 3            ә)3,6            б)18             в)1,8

 

 

 

 

42

Жауаптары:

 

1-тест

 

  1     2     3   4   5   6
 а    б    в  а  б   а

 

2-тест

 

  1    2    3   4   5   6 7
   а     б  в   а   б   аа

 

3-тест

А                        В                             С

1ә
2а
3б
4б
5а

 

1а
2б
3а
4б
5а
1а
2б
3а
4а
5в
6ә

 

4-тест

А

123456
ваваа

В

123456
бабваа

С

12345
абеа

 

43

5-тест

А

1234
әабә

 

В

1234
әабә

 

6-тест

А

123
абб

 

В

123
аба

 

6а-тест

А

123
абб

В

 

123
аба

 

7-тест

А

123456
ааәаәа

 

В

123456
аәбаба

44

8-тест

А

1234
абәв

В

1234
аәаә

 

9-тест

А

1234
аәаб

В

1234
аәаа

 

 

10-тест

А

1234
аәвә

В

1234
бәав

 

11-тест

А

1234
аәәа

В

1234
абвб

 

45

12-тест

А

123
аәа

В

123
аәа

С

1234
ааәа

 

13-тест

А

12345
әбааә

В

1234
ваба

 

14-тест

А

1234
баәв

В

1234
вааб

 

15-тест

12345678910
аәәбәаәаәб

 

 

46

16-тест

А

1234
бәба

В

1234
әвав

 

17-тест

А

1234
әбәв

В

1234
бава

 

18-тест

123456789
вбваәәввә

 

19-тест

А

123
аәа

В

123
аәа

 

 

 

 

 

 

47

20-тест

А

123
аәа

В

1
а

 

21-тест

А

123456
әбәааа

В

123
аәа

 

22-тест

12345678
бабвбвбв

 

Пайдаланған әдебиеттер:

 

 1. тест. 5-сынып. Авт.А.Г.Мардкович. Москва 2000ж.

 

 1. Математика.     Авт. Г.Г.Левитас. «Илекса» .   Москва 2000ж
 2. под редакцией М.И. Сканави.  Математика в задачах.

ООО. «Издательство «Мир и Образование» 2011г

 1. Математика және физика ғылыми әдістемелік журналы,

әр жылдардағы