Күнтізбелік жоспар Математика 6 сынып.

Күнтізбелік жоспар

Математика 6 сынып.

Барлығы 204 сағат, аптасына -6 сағат.

Оқулық: математика 6. Алдамұратова Т, Алматы қаласы. Атамұра 2011ж

 

1-35-сыныпта өткенді қайталау3 сағат
І-тарау. Қатынастар және пропорция 27 сағат
4-5Қатынастар.2
6-7Берілген қатынаста бөлу2
8-10Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті3
11-12Тура пропорционал шамалар2
13-14Масштаб2
15-16Кері пропорционал шамалар2
17Бақылау жұмысы №11
18Қайталау есептерін шығару1
19-21Шеңбердің ұзындығы.Дөңгелектің ауданы. Шар.3
22-23Берілген қабырғалары бойынша үшбұрыш салу2
24І тарауды қайталау есептерін шығару1
25-26Жиын және оның элементтері. Ішкі жиын2
27-28Жиындардың өзара қиылысуы, бірігуі2
29Өзіндік жұмыс№1. Шеңбер ұзындығы. Дөңг. ауданы1
30Поценттерге берілген есептер1
ІІ-тарау. Оң және теріс сандар. 15сағат
31-32Оң сандар және теріс сандар2
33-34Координаталық түзу. Координаталық түзу бойында рационал сандарды кескіндеу2
35-36Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар туралы түсінік2
37-38Рационал санның модулі.2
39-40Рационал сандарды салыстыру2
41Өз бетімен жұмыс№21
42-43ІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар2
44Бақылау жұмысы №21
45Пысықтау есептерін шығару1
ІІІ-тарау. Рационал сандарға амалдар қолдану.   35 сағат
46-48Таңбалары теріс сандарды қосу3
49-51Таңбалары әр түрлі сандарды қосу3
52-54Рационал сандарды қосу, азайтуға арналған жаттығулар3
55Өз бетімен жұмыс№31
56-57Азайту. Координаталық түзу бойындағы кесіндінің ұзындығы2
58Рационал сандарды қосу мен азайтуға есептер шығару1
59Бақылау жұмысы №41
60 Пысықтау есептерін шығару1
61-64Рационал сандарды көбейту4
65-68Рационал сандарды бөлу4
69-70Рационал сандарға амалдар қолдануға арналған жаттығулар2
71Өз бетімен жұмыс№41
72-73Рационал сандардың периодты ондық бөлшек түрінде жазылуы2
74Шектеусыз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру тәсілі1
75-76Жай бөлшектің ондық жуықталуы2
77Берілген сандар қатарының медианасы1
78ІІІ тарауды қайталау жаттығулары1
79Бақылау жұмыс №51
80Пысықтау1
IV-тарау Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру. 18 сағат
81-84

 

Алгебралық өрнек. Алгебралық қосынды

Алгебралық өрнектердің мәні

4

 

85-88Қосу мен көбейтудің ауыст, терімд. қасиеттерін пайдаланып, алгебралық өрнектерді ықшамдау4
89Өз бетімен жұмыс№51
90-93Жақшаларды ашу.

Ортақ көбейткішті  жақша сыртына шығару

4
94-95Ұқсас қосылғыштарды біріктіру2
96IV тарауды қайталауға есептер шығару1
97Бақылау жұмысы №61
98Қайталау1
Vтарау. Сызықтық теңдеулер және сызықтық теңсіздіктер. 27 сағат
99-101Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу3
102Сызықтық теңдеу құруға және оның түбірін  табуға арналған өзіндік жұмыстар1
103-105Санды теңсіздіктер3
106-108Санды теңсіздіктердің қасиеттері3
109-111Санды теңсіздіктерді қосу, азайту3
112-114Санды теңсіздіктерді көбейту, бөлу3
115Өз бетімен жұмыс№61
116-118Сан аралықтары3
119-122Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу4
123V тарауды қайталау есептері1
124Бақылау жұмысы №71
125Қайталау1
VI тарау. Жазықтықтағы координаталар. 21 сағат 
126-127Қиылысатын түзулер2
128-129Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық2
130-131Параллель түзулер2
132Өз бетімен жұмыс№71
133-134Координаталық жазықтық. Координаталары  бойынша нүктені салу2
135-137Графиктер3
138-139Осьтік симметрия2
140-141Центрлік симметрия2
142VI тарауды қайталау есептері1
143Бақылау жұмысы №81
144Қайталау есептерін шығару1
145-146Бағанды диаграмма2
VIIтарау. Функция 21сағат
147-148Функция туралы ұғым және оның формуламен берілуі2
149-150Функцияның кестемен берілуі2
151Функция және декарт.айным. шамалар туралы1
152-154Функцияның графикпен берілуі3
155-157Сызықтық функция және оның графигі3
158-160Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі3
161-163Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы3
164-165VII тарауды қайталау жаттығулары2
166Бақылау жұмысы №81
167Пысықтау есептерін шығару1
VI I I –тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері мен теңсіздіктер жүйелері. 27сағат
168-171Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу4
172-175Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі4
176-179Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу4
180-183Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру  тәсілімен шешу4
184Өз бетімен жұмыс№81
185-187Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу  тәсілімен шешу3
188-191Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу4
192VIII тарауды қайталау есептерін шығару1
193Бақылау жұмысы №101
194-195Модуль таңбасымен берілген теңдеулерге есептер шығару.2
Жылдық қайталау. 9 сағат
196Қатынастар, пропорция1
197Рационал сандарға амалдар қолдану1
198Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру1
199Сызықтық теңдеу. теңсіздік1
200Жазықтықтағы координаталар1
201Бақылау жұмысы №11. 6-сынып бойынша1
202-204Қайталау есептерін шығару3