Күнтізбелік жоспар Математика 6 сынып.

Күнтізбелік жоспар

Математика 6 сынып.

Барлығы 204 сағат, аптасына -6 сағат.

Оқулық: математика 6. Алдамұратова Т, Алматы қаласы. Атамұра 2011ж

 

1-3 5-сыныпта өткенді қайталау 3 сағат
І-тарау. Қатынастар және пропорция 27 сағат
4-5 Қатынастар. 2
6-7 Берілген қатынаста бөлу 2
8-10 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 3
11-12 Тура пропорционал шамалар 2
13-14 Масштаб 2
15-16 Кері пропорционал шамалар 2
17 Бақылау жұмысы №1 1
18 Қайталау есептерін шығару 1
19-21 Шеңбердің ұзындығы.Дөңгелектің ауданы. Шар. 3
22-23 Берілген қабырғалары бойынша үшбұрыш салу 2
24 І тарауды қайталау есептерін шығару 1
25-26 Жиын және оның элементтері. Ішкі жиын 2
27-28 Жиындардың өзара қиылысуы, бірігуі 2
29 Өзіндік жұмыс№1. Шеңбер ұзындығы. Дөңг. ауданы 1
30 Поценттерге берілген есептер 1
ІІ-тарау. Оң және теріс сандар. 15сағат
31-32 Оң сандар және теріс сандар 2
33-34 Координаталық түзу. Координаталық түзу бойында рационал сандарды кескіндеу 2
35-36 Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар туралы түсінік 2
37-38 Рационал санның модулі. 2
39-40 Рационал сандарды салыстыру 2
41 Өз бетімен жұмыс№2 1
42-43 ІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар 2
44 Бақылау жұмысы №2 1
45 Пысықтау есептерін шығару 1
ІІІ-тарау. Рационал сандарға амалдар қолдану.   35 сағат
46-48 Таңбалары теріс сандарды қосу 3
49-51 Таңбалары әр түрлі сандарды қосу 3
52-54 Рационал сандарды қосу, азайтуға арналған жаттығулар 3
55 Өз бетімен жұмыс№3 1
56-57 Азайту. Координаталық түзу бойындағы кесіндінің ұзындығы 2
58 Рационал сандарды қосу мен азайтуға есептер шығару 1
59 Бақылау жұмысы №4 1
60  Пысықтау есептерін шығару 1
61-64 Рационал сандарды көбейту 4
65-68 Рационал сандарды бөлу 4
69-70 Рационал сандарға амалдар қолдануға арналған жаттығулар 2
71 Өз бетімен жұмыс№4 1
72-73 Рационал сандардың периодты ондық бөлшек түрінде жазылуы 2
74 Шектеусыз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру тәсілі 1
75-76 Жай бөлшектің ондық жуықталуы 2
77 Берілген сандар қатарының медианасы 1
78 ІІІ тарауды қайталау жаттығулары 1
79 Бақылау жұмыс №5 1
80 Пысықтау 1
IV-тарау Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру. 18 сағат
81-84

 

Алгебралық өрнек. Алгебралық қосынды

Алгебралық өрнектердің мәні

4

 

85-88 Қосу мен көбейтудің ауыст, терімд. қасиеттерін пайдаланып, алгебралық өрнектерді ықшамдау 4
89 Өз бетімен жұмыс№5 1
90-93 Жақшаларды ашу.

Ортақ көбейткішті  жақша сыртына шығару

4
94-95 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру 2
96 IV тарауды қайталауға есептер шығару 1
97 Бақылау жұмысы №6 1
98 Қайталау 1
Vтарау. Сызықтық теңдеулер және сызықтық теңсіздіктер. 27 сағат
99-101 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу 3
102 Сызықтық теңдеу құруға және оның түбірін  табуға арналған өзіндік жұмыстар 1
103-105 Санды теңсіздіктер 3
106-108 Санды теңсіздіктердің қасиеттері 3
109-111 Санды теңсіздіктерді қосу, азайту 3
112-114 Санды теңсіздіктерді көбейту, бөлу 3
115 Өз бетімен жұмыс№6 1
116-118 Сан аралықтары 3
119-122 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу 4
123 V тарауды қайталау есептері 1
124 Бақылау жұмысы №7 1
125 Қайталау 1
VI тарау. Жазықтықтағы координаталар. 21 сағат 
126-127 Қиылысатын түзулер 2
128-129 Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық 2
130-131 Параллель түзулер 2
132 Өз бетімен жұмыс№7 1
133-134 Координаталық жазықтық. Координаталары  бойынша нүктені салу 2
135-137 Графиктер 3
138-139 Осьтік симметрия 2
140-141 Центрлік симметрия 2
142 VI тарауды қайталау есептері 1
143 Бақылау жұмысы №8 1
144 Қайталау есептерін шығару 1
145-146 Бағанды диаграмма 2
VIIтарау. Функция 21сағат
147-148 Функция туралы ұғым және оның формуламен берілуі 2
149-150 Функцияның кестемен берілуі 2
151 Функция және декарт.айным. шамалар туралы 1
152-154 Функцияның графикпен берілуі 3
155-157 Сызықтық функция және оның графигі 3
158-160 Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі 3
161-163 Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы 3
164-165 VII тарауды қайталау жаттығулары 2
166 Бақылау жұмысы №8 1
167 Пысықтау есептерін шығару 1
VI I I –тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері мен теңсіздіктер жүйелері. 27сағат
168-171 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 4
172-175 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі 4
176-179 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу 4
180-183 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру  тәсілімен шешу 4
184 Өз бетімен жұмыс№8 1
185-187 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу  тәсілімен шешу 3
188-191 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 4
192 VIII тарауды қайталау есептерін шығару 1
193 Бақылау жұмысы №10 1
194-195 Модуль таңбасымен берілген теңдеулерге есептер шығару. 2
Жылдық қайталау. 9 сағат
196 Қатынастар, пропорция 1
197 Рационал сандарға амалдар қолдану 1
198 Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру 1
199 Сызықтық теңдеу. теңсіздік 1
200 Жазықтықтағы координаталар 1
201 Бақылау жұмысы №11. 6-сынып бойынша 1
202-204 Қайталау есептерін шығару 3