Математика 6 сынып тест

Математика 6 сынып

 1. Ерік пен Аман бірігіп 91 саңырау құлақ жинады. Ерік Аманға қарағанда 2,5 есе көп жинаған болатын. Олардың әрқайсысы қанша саңырауқұлақ жинады?

А) 15; 20   В) 26; 65   С) 45; 27   Д) 53;28

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек? 7,15,31

А) 63     В) 17    С) 5     Д)25

 1. Сұрақтарда сандар белгілі бір ережемен берілген қате берілген санды табыңыз?

2,6,18,52,162,486

А) 15    В) 52    С) 43   Д) 10

 1. Ерекше санды табыңдар

А) 1617    В) 2930   С) 4142    Д) 5150

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек
15
7
9
166
8
?
2

 

 

 

 

 

А)  x=9       B) x=5         C) x=7       Д) x=2

 

 1. Теңдеуді шеш: 8= 2(3+x)

А) 1           В) 3           С) 5      Д) 4

 1. Егер белгісіз бір сан х болса, осы 5-ке еселенген және 2-ге кемітілген, осы 43-ке тең х-ті табыңдар.

А) 9       В) 10     С) 11          Д) 12

 1. Қате берілген санды табыңыз

2,5,9,15,24,39,55,79

А) 39      В) 15     С) 24     Д) 55

 1. Төменде келесі санды табыңдар: 2,5,8,11?

А) 14    В) 16   С) 15    Д) 17

 1. Төмендегі варианттардың қайсысы қате берілген?

А)      В)     С)        Д)

 

 1. Есептеңдер:

А)        В)       С)       Д)

 1. Шахмат ойынына 7 адам қатысқан әрқайсысы бір-бірімен бір партиядан ойнады. Олар барлығы қанша партия ойнаған.

А) 17    В) 21     С) 35      Д) 40

 1. Есепте: (148-18):2=?

А) 108          В) 95           С) 65             Д) 55

 1. Жануардың екі оң аяғы, екі сол аяғы, екі алдыңдағы, екі артқы аяқтары бар. Жануарда неше аяқ бар

А) 4                 В) 5                С) 2          Д) 6

 1. Жарасқа таңертең сағат 9-да тұру керек. Сондықтан ол кешкі 6-да сағаттың қоңырауын қосты да, ұйықтап қалды. Қоңырау неше сағат өткен соң шырылдайды.

А) 5сағ.соң      В) 3сағ.соң    С) 2сағ.соң               Д) 6сағ.соң

 1. Сыныпта 13 оқушы бар. Олардың барлық тістерінің саны 416. Яғни әр оқушыда неше тіс бар.

А) 33 тіс       В) 25 тіс             С) 32 тіс           Д) 42 тіс

 1. Саудагер 7600 теңгеге 38м мата сатып алды. Тез арада ол алған матасының екіден бір бөлігін 5700 теңгеге сатты. Саудагер 1 метр матадан қанша пайда түсірді.

А) 200т пайда      В) 300т пайда       С) 150т пайда           Д) 100т пайда

 1. Кітапты сандық реттеу барысында 3301 сан қолданылады.

А) 1058                 В) 1072             С) 1102             Д) 1302

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек.
?
4
2

12                     8                              6

 

5                  7       6                 8      10                  4

А) 34                        В) 57              С) 56             Д) 46

 1. Есептеңдер: 108 158+42 108+158 42+42 42

А) 27000            В) 30000         С) 36000       Д) 42000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  7сынып

 1. Баспалдақтың екеуін бірден аттағанда, біреуден атағаннан гөрі 10 адым кем болды. Сонда неше басқыш болғанын анықтаңыз.

А) 30                 В) 25                   С) 20                Д) 15

 1. Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. 720,144,36?

А) 24          В) 18               С) 30              Д) 12

 1. Суретте қанша үшбұрыш бар екенін анықтаңыз.

 

 

 

 

 

А) 44                В) 24             С) 48                 Д) 16

 1. Дөңгелекті үш түзу арқылы ең көп дегенде неше бөлікке бөлуге болатынын табыңыз.

А) 4                    В) 5                С) 6                  Д) 7

 1. Салтанат есепті бірінші болып шығарып, есептің шешуін 5 оқушыға, ал олардың әрқайсысы 5 оқушыға түсіндірді. Сонда сыныптағы барлық оқушылар есепті шығарып болды. Сыныптағы оқушылар санын анықтаңыз.

А) 25        В) 26         С) 30       Д) 31

 1. Жұмадан кейін 19-тәуліктен соң аптаның қай күні сәйкес келетінін анықтаңыз.

А) Дүйсенбі     В) сәрсенбі       С) Жұма        Д) сенбі

 1. Еркін әкесі 36-ға келгенде туған болатын. Қазір оның жасы әкесінің жасынан 5 есе кіші. Еркіннің әкесі қазір нешеде екенін анықта.

А) 40             В) 45            С) 50           Д) 60

 1. 30 жолаушысы бар автобустан 5 әйел, 5 ер кісі түскенде, қалған ер кісілердің саны әйелдерден үш есе артық болып шықты. Сонда еең басында автобуста қанша еркек жолаушы болғанын анықта.

А) 35                В) 30              С) 28              Д) 25

 1. Үш ағайынды кісінің жас-ң қосындысы 44-ке тең, Үш жылдан кейін олардың жастарының қосындысы неше болатынын анықтаңдар

А) 47                    В) 50              С) 53               Д) 37

 1. Арыстан бір қойды 2 сағатта, қасқыр 3 сағатта, ал ит 6 сағатта жей алады. Олар барлығы жабылып осы қойды қанша сағатта жей алады.

А) 1                   В) 2                   С) 3                Д) 1,5

 1. Күніне Анар Майраға қарағанда 3,5 есе  артық юет оқыды. Егер Майра Анардан 40 бет кем оқыса, онда олардың әрқайсысы қанша бет оқыды.

А) 45,50      В) 56,16         С) 12,20              Д) 35,40

 

12.Есепте: =?

А) 13             В)  15          С) 11                  Д)5

 

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек?
  3
?
 10

8                                6                             5

 

 

 

 •    6 5                           12             15                              9
 1.  Жануардың екі оң аяғы, екі сол аяғы, екі алдыңдағы, екі артқы аяқтары бар. Жануарда неше аяқ бар

А) 4                 В) 5                С) 2          Д) 6

 

 1. Теңдеуді шешіңдер: 3(х+2)+2(х-3)=-5

А) 10              В)31             С) 27           Д)3

16.Ерекше санды табыңдар:

А) 8104        В) 4102           С) 6103       Д) 5101

 1. 300-дің   27%   табыңдар.

А) 81            В) 71                С) 61          Д) 51

18.Екі санның арифметикалық ортасы  =19 және осы екі санның айырмасы     а-в= 4

А) 21 және 17    В) 24 және 20     С) 30 және 26       Д)  19 және 15

 1. Өрнектің мәнін табыңдар: а-

А) 2а              В) в               С)  а            Д)   0

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  8 сынып

1.Жүк поезы жолда 12 мин тұрып қалды, жоғалтқан  уақытының   орынын

толтыру  үшін 60 км аралықта жылдамдығын 45 км/сағ-қа арттырды.Поездың  алғашқы жылдамдығын табыңдар.

А)  60 км/сағ         В)  70 км/сағ       С) 50 км/сағ         Д)  30 км/сағ

2.Өзен ағысының  жылдамдығы  2 км/сағ, катердің өз жылдамдығы

15 км/сағ. Егер өзен  ағысымен 2 сағ,ал өзен ағысына қарсы 3 сағ жүзсе,онда катер қандай жол жүргені?

А)  25 км            В)   70 км               С) 60 км               Д)  40 км

 1. Пісірген кезде ет өз салмағының 35%-ын жоғалтады. 520 г  пісірілген ет алу үшін қанша шикі ет қажет.

А) 500г       В) 700г              С) 800г         Д) 600г

 1. Факультетте 360 қыз оқиды. Егер ер балалар барлық студенттердің 52%-ын құраса, факультетте барлығы қанша студент бар?

А) 750 студент  В) 850 студент         С) 900 студент         Д) 1000 студент

 1. Квардаттың периметрі 80 см квадраттың ауданын тап

А) 200 см2   В) 400 см2           С) 500 см2          Д) 300 см2

 1. Есепте: ;

А) 91            В) 8,9                С) 4                 Д) 100

 1. х-тің мәнін табыңдар:

А)          В)               С)              Д)

 

 1. Теңдеуді шешіңдер: ;

А) 1            В) 2,4            С) 3,6             Д) 4,2

 1. Бір натурал сан екіншісінен 3-ке артық. Олардың қосындысы 17-ге тең. Бұл сандарды табыңдар.

А) 5,12               В) 6,11            С) 7,10           Д) 8,9

 1. Суретте қанша үщбұрыш бар.

 

 

А) 7        В) 8           С) 9           Д) 10

 

11.Шыбық 12 бірдей бөлшектерге бөлінген. Егер осы бөлінген 8 см-ге кеміткенде шыбықты 18 бірдей бөлікке бөлуге болар еді. Шыбықтың ұзындығын анықтаңдар.

А) 124       В) 256           С) 264            Д) 288

А) 0         В) 1            С) 2             Д) 4

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек.
412618?
 4263?

А)2                  В)7                       С) 9                   Д) 8

 

 1. Ерекше санды табыңдар:

А) 3087         В) 2163          С) 1236          Д) 3296

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек? 1,4,12,15?48,144

А) 45          В) 18          С) 30        Д) 60

 1. Егер 7 болса6 М+7=?

А) -4      В) 2             С) 52           Д) -2

 1. Сұрақ белгісінің орнына қай сан сәйкес келеді.
  ?
  36
 100

3            1            2           3              4             5

2                           5                          2

А) 81              В) 121               С) 144             Д) 169

 1. х-тің табыңдар: :

А)             В)           С)         Д) :

 1. Даурен командасындағы тізім бойынша алдынан 25-ші және артынан 25-ші болса, тізімде қанша адам бар?

А) 48          В) 50             С) 49             Д) 51

 1. Егер 3 тышқан 3 жаңғақты 3 минутта жесе, 100 тышқан 100 жаңғақты неше минутта жейді.

А) 3                 В) 100               С) 99               Д) 200

 

 

 

 

 

 

Математика 5 сынып

Егер 3 тышқан 3 жаңғақты 3 минутта жесе, 100 тышқан 100 жаңғақты неше минутта жейді.

А) 3                 В) 100               С) 99               Д) 200

 

Есептеңдер:

 

А)                С)                 Д)

 

Сыныпта 35 оқушы бар. Қыздар ұлдардан үшке артық. Сыныпта ұлдар, қанша, қыздар қанша?

А)  16ұл,19қыз       В)   20ұл,15қыз      С)  30ұл,20қыз      Д)12ұл,16қыз

30 марғаұлан үш күнде жүз конверт сатып алды. Осы үш күннің бірінде ол кем дегенде отыз төрт конверт алғанын дәделдендер.

А)   10                 В)   100           С)  110            Д)   120

5.Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек.

412618?
4263?

 

 

 

А)2                  В)7                       С) 9                   Д) 8

 1.   Ерекше санды табыңдар:

А) 3087         В) 2163          С) 1236          Д) 3296

7.Тиынды  3рет лақтырды.Оның тізбектелген әртүрлі циыр және елтаңба жағы қанша рет түседі.

А) 30                  В)15  С) 23 Д)20 8.Көшеде екі әкесі, екі баласы, және атасы немересімен қыдырып жүр.

Көшеде неше адам жүр?

А) 5                     В)   4                 С) 2                   Д) 3

 1. Екі бала шахматты екі сағат ойнады. Олардың әрқайсысы неше сағат ойнады?

А)2сағ                В)  1сағ             С)  3сағ              Д)4сағ

10.Допты лақтырғанда, доп сол ізімен кері қайту үшін оны қалай лақтыру керек?

А) төмен        В)  оңға           С) солға                Д)жоғары

 

 1. Сұрақ белгісінің орнына қай сан сәйкес келеді.
  ?
  36
 100

3                1               2                3                     4             5

 

 

2                              5                                     2

 

А) 81              В) 121               С) 144             Д) 169

 1. Есепте: (148-18):2=?

А) 108          В) 95           С) 65             Д) 55

 1. Суретте қанша үшбұрыш бар екенін анықтаңыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 44                В) 24             С) 48                 Д) 16

14.Ойлаған санға 1-ді қостым,қосындыны екіге көбейттім. Көбейтіндіні  төртке бөлдім.Бөліндіден үшті азайттым.Бір шықты.Мен қандай сан ойладым.

А)  8          В)  7             С)9               Д)  5

 

 1. 300-дің   27%   табыңдар.

А) 81            В) 71                С) 61          Д) 51

 

 1. Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. 720,144,36?

А)   30            В) 18                  С) 30             Д) 12

 1. Жануардың екі оң аяғы, екі сол аяғы, екі алдыңдағы, екі артқы аяқтары бар. Жануарда неше аяқ бар

 

А) 4                 В) 5                С) 2             Д) 6

18.Қате  берілген санды табыңыз

2,5,9,15,24,39,55,79

А) 39           В)              С) 24            Д) 55

 

 1. Есептеңдер: 108 158+42 108+158 42+42 42

А) 27000            В) 30000         С) 36000       Д) 42000

 

 1. Теңдеуді шеш: 8= 2(3+x)

А) 1           В) 3           С) 5            Д) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  9сынып

 

1.Шыбық 12 бірдей бөлшектерге бөлінген. Егер осы бөлінген 8 см-ге кеміткенде шыбықты 18 бірдей бөлікке бөлуге болар еді. Шыбықтың ұзындығын анықтаңдар.

А) 124       В) 256           С) 264            Д) 288

А) 0         В) 1            С) 2             Д) 4

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек.
412618?
 4263?

А)2                  В)7                       С) 9                   Д) 8

 

 1. Ерекше санды табыңдар:

А) 3087         В) 2163          С) 1236          Д) 3296

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек? 1,4,12,15?48,144

А) 45          В) 18          С) 30        Д) 60

 1. Егер 7 болса6 М+7=?

А) -4      В) 2             С) 52           Д) -2

 1. Сұрақ белгісінің орнына қай сан сәйкес келеді.
  ?
  36
 100

3            1            2           3              4             5

2                           5                          2

А) 81              В) 121               С) 144             Д) 169

 1. х-тің табыңдар: :

А)             В)           С)         Д) :

 1. Даурен командасындағы тізім бойынша алдынан 25-ші және артынан 25-ші болса, тізімде қанша адам бар?

А) 48          В) 50             С) 49             Д) 51

 1. Егер 3 тышқан 3 жаңғақты 3 минутта жесе, 100 тышқан 100 жаңғақты неше минутта жейді.

А) 3                 В) 100               С) 99               Д) 20

11.Екі санның арифметикалық ортасы  =19 және осы екі санның айырмасы     а-в= 4

А) 21 және 17    В) 24 және 20     С) 30 және 26       Д)  19 және 15

 1. Өрнектің мәнін табыңдар: а-

А) 2а              В) в               С)  а            Д)   0

 1. 30 жолаушысы бар автобустан 5 әйел, 5 ер кісі түскенде, қалған ер кісілердің саны әйелдерден үш есе артық болып шықты. Сонда еең басында автобуста қанша еркек жолаушы болғанын анықта.

А) 35                В) 30              С) 28              Д) 25

15.Үш ағайынды кісінің жас-ң қосындысы 44-ке тең, Үш жылдан кейін олардың жастарының қосындысы неше болатынын анықтаңдар

А) 47                    В) 50              С) 53               Д) 37

 1. Арыстан бір қойды 2 сағатта, қасқыр 3 сағатта, ал ит 6 сағатта жей алады. Олар барлығы жабылып осы қойды қанша сағатта жей алады.

А) 1                   В) 2                   С) 3                Д) 1,5

 

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек
15
7
9
166
8
?
2

 

 

 

 

 

А)  x=9       B) x=5         C) x=7       Д) x=2

 

 1. Салтанат есепті бірінші болып шығарып, есептің шешуін 5 оқушыға, ал олардың әрқайсысы 5 оқушыға түсіндірді. Сонда сыныптағы барлық оқушылар есепті шығарып болды. Сыныптағы оқушылар санын анықтаңыз.

А) 25        В) 26         С) 30       Д) 31

 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылу керек? 1,4,12,15?48,144

А) 45          В) 18          С) 30        Д) 60

 1. х-тің мәнін табыңдар:

А)          В)               С)              Д)