Квадраттық функция тақырыбын қайталау

Сабақтың тақырыбы:  Квадраттық функция тақырыбын қайталау

Сабақтың мақсаты:

Квадраттық функцияның y= ax2+n y= a(x-m)2 дербес түрлерін қайталау

және белгілі графиктердің көмегімен квадраттық фунцияның графиктерін

салудағы оқушылардың білімдерін бекіту

Сабақтың типі: Өткенді қайталау

Сабақтың көрнекілігі:Компьютер,слайд,плакаттар ,таратпа материалдар, тестік тапсырмалар

Сабақтың әдісі: Есептер шығару, сұрақ-жауап

Сабақтың барысы:

І . «Қызығушылықты ояту»

II.Теориялық материалды  қайталау

1.Қандай фукцияны квадраттық функция деп атайды?

Жауабы у = ах2+bх+с түріндегі функцияны квадраттық функция деп атайды

Мұндағы а, b, c – нақты сандар, а≠0,х – тәуелсіз айнымалы.

2.Берілген функциялардың қайсысы  квадраттық функция болады?

 • у=5х2-6 4) у=4х2
 • 2) у=7х-1 5) у=x3+x+1
 • 3) у=-3х2+х+7 6)  у=-9х2+4х

Ж 1,4,3,6

 1. 3. y=ax2 y= ax2+n            y= a(xm)2 функциялардағы а коэффициенті нені білдіреді?
 2. а коэффициентінің таңбасы параболаның тармақтарының бағытын көрсетеді:

а>0

а<0

                                                                  

 

 1. а коэффициентінің мәні:
 • y= а х2, y=ах2+n, y= а(х-m)2 функциялардың графигі
 • а>1 болғанда
 • y= х2 функциясының графигінен ордината осі бойымен а есе созу
 • 0<а<1 болғанда абсцисса осіне қарай 1/а есе сығу арқылы шығады
 1. y= ax2+n функциясының графигін қалай салуға болады ?

y= ax2+n функциясының графигі y=ax2 функциясының графигін

ордината осі бойымен n>0  болғанда, жоғары  немесе n<0 болғанда төмен

|n|  бірлікке жылжыту арқылы алынған парабола.

 1. y= a(xm)2 функциясының графигін қалай салуға болады?

y= a(x-m)2+n функциясының графигін салу үшін:

 1. y=ax2 функциясының графигін абсцисса осі бойымен m>0 болғанда,

оңға қарай немесе m<0 болғанда, солға қарай  |m| бірлікке жылжытамыз.

 1. Шыққан графикті ордината осі бойымен n>0 болғанда, жоғары немесе

n<0 болғанда төмен |n|  бірлікке жылжытамыз.

 1. y= a(xm)2+n функциясының графигін қалай салуға болады ?

y= a(x-m)2+n функциясының графигін салу үшін:

 1. y=ax2 функциясының графигін абсцисса осі бойымен m>0 болғанда,

оңға қарай немесе m<0 болғанда, солға қарай  |m| бірлікке жылжытамыз.

 1. Шыққан графикті ордината осі бойымен n>0 болғанда, жоғары немесе

n<0 болғанда төмен |n|  бірлікке жылжытамыз

III.Ауызша есептер шығару

Сәйкестікті табыңдар

Квадраттық функция келесі формуламен берілген. Парабола төбесін анықтаңдар.

 • y = x2 -6
 • y = (x-5)2
 • y = (x-7)2 +4
 • y = (x+3)2 -1

(0;-6)

(5;0)

(7;4)

(-3;-1)

y= 0,5(x-1)2+4  функциясының графигін  y=0,5x2 функциясының графигінен қалай  алуға болады?

Aбсцисса осі бойымен 1бірлікке оңға жылжытамыз, өйткені m=1. Нәтижесінде 0,5(х-1)2 функциясының графигін аламыз.

Шыққан графикті ордината осі бойымен

4 бірлікке жоғары жылжытамыз,өйткені n=4

Шыққан парабола y= 0,5(x-1)2+4 функциясының графигі болады.

IV.Шығармашылық

Үй тапсырмасын тексеру

y= ‌ x2 – 2 ‌функциясының   графигін      салу

y=|-(x-3)2+1| ‌функциясының   графигін      салу

V.Практикалық жұмыс

1.y=x2 үлгісінің көмегімен :

а) y=-x2-2      ә) y=-(х+1)2 – 3

б) y=|-х2 +3| графиктерін салыңдар?

 1. Салуды орындамай-ақ, функцияның графигінің х осімен және у осіменен қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар:

а) y2+2х                 ә) y2 +2х-8

VII.Т е с т

 1. Берілген көпмүшелердің қайсысы квадрат үшмүше болады?

А) 2х+3   В) х3 – х -7  С) х2-19х   Д) 3х2 -9х -1

 1. х2 -9х+8 квадрат үшмүшесін көбейткіштерге жіктеңдер:

    А)(х-1)(х-8)    В) (х+1)(х –9)      С) (х+1)(х+8)   Д)жіктеуге болмайды.

3.Суретте y=x2-4 функцияның графигі  қандай түске боялған?  А) қызыл    В) көк     С) жасыл   Д) басқа

 1. y=(x+5)2 функцияның графигін y=x2 функцияның графигінен қалай алуға болады?

 А) Ох осі бойымен 5 бірлік оңға   В) Ох осі бойымен

 5 бірлік солға  С) Оу осі бойымен 5 бірлік төмен

Д) Оу осі бойымен 5 бірлік  жоғары жылжыту арқылы алуға болады.

 1. y=3x2+4х-7 параболаның х осімен қиылысу нүктелерінін абсциссаларын анықта:

            А)1;-7/3   В) 1;7/3   С) 2;4   Д)8;1

Дұрыс жауаптар:

1.Д    

2.А      

3.А       

4.В          

5.А

VIII.Үйге  деңгейлік тапсырма:

 • Тест

Бағалау