Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы

Сабақтың тақырыбы: Үшбұрыштың  бұрыштарының қосындысы.

Мақсаты:

Оқушыларда үшбұрыштың бұрыштарының арасындағы қатынас туралы ұғым қалыптастыру.    

 Міндеттері:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       білімділік:                                                                                                                                                                                                                                                                          үшбұрыштың бұрыштарының арасындағы қатынас туралы түсінік беру,осы теореманы пайдаланып есеп шығаруды үйрету;    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тәрбиелік:                                                                                                                                                                                                                                                                                          пәнге қызығушылығын,өз білімі мен күшіне сенімділікке, ұқыптылық пен жауапкершілікке тәрбиелеу.  

                                                                                                                                                                                                           Дамытушылық:                                                                                                                                                                                                                                                                                            оқушының өзін-өі бақылау ,өз бетімен жұмыс жасау ,атқарылған жұмысты талдау қабілетін дамыту

 

Күтілетін нәтиже:

Білімі: үшб-ш бұрыштарының арасындағы қатынас туралы ұғым,теореманы есеп шығаруда талдай отырып пайдалана алатын болады;

Біліктілігі:алған білімін сабақ барысында пайдалануды,есеп шығаруды белгілі тәртіппен орындауды игереді;

Қабілеті:тапсырманың мазмұнын толық түсініп,оны орындауда өз пікірін айтады,ұқыптылыққа, өз жұмысына дұрыс талап қоюға және баға беруге үйренеді.

 

Сабақтың типі: жаңа тақырыпты игеру

Көрнекі құралдар: компьютер;  презентация;оқулықтар мен оқу құралдары.

 

 

Сабақтың

барысы

Мұғалімнің әрекетіОқушының әрекетіКүтілетін нәтиже

 

Түсіндіру тәсілдері мен формалары
Сабақты ұйымдас-тыру

 

 

1.Оқушыларды түгелдеу

2.Оқу құралын тексеру

3.Үй тапсырмасын тексеру

Сабаққа белсенді қатысуға дайындалады.

 

Мұғаліммен, оқушылармен өзара қатнас жасауды жоспарлайды,білімге деген ынтасы артады 

 

 

 

БілсенділікЖаңа тақырыпты игеру үшін өткен тақырыптағы негізгі ұғымдарды қайталау арналған сұрақтар:               

№1. Сызбадағы бұрыштардың шамасын табыңдар. Слайд 2    

№2. __ В бұрышының

шамасын табыңдар  Слайд 3

Тапсырманы орындап, дұрыс жауапты табады

 

 

 

 

 

Параллель түзу- лердің қасиет -терін қайталап, жаңа тақырып ты игеруді жоспарлау,өз білімін бағалау.

 

Жеке және топтық жұмыс

 

 

 

Жаңа тақы- рыпты иге- руді талап ететін мәсе лені қою

 

Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы  қандай?Ол барлық үшбұрыштар үшін бірдей бола ма? Слайд 4

Практикалық жұмыс Слайд  5

Үшбұрыштың ішкі бұрыштары -ның қосындысы  туралы әртүрлі пікірлер айту.

 

Тақырыпты белгілеп, оның мақсатын анықтайды, дәптерге үшбұрыштың сызбасын салады .                

Мақсат: үшбұрыштың ішкі бұрыштарының шамасы туралы пікірді қалыптасты -ру. Салынған үшбұрыш тар -дың шамаларын өлшеп, кесте ні толтыру, нәтижелер туралы пікір айту.

Ауызша өз беті —  мен пікір айту, тақырыпты игерудегі мақ -сатты анық -тау және пікір таласу жүрі -туге белсенді  қатысу. 

 

 

Жұптық

жұмыс

Оқушылар-дың «жаңа білімді» игеруі барысында орындалған амалдар мен қойылған мақсатты салыстыру,

оқу үрдісін реттеу

Ішкі айқыш бұрыштардың қасиеттерін пайдаланып,ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болатынын көрсету

Ішкі бұрыштардың қосындысы туралы тореманы келтіру және дәлелдеу Слайд  6

Сызба бойынша әртүрлі үшбұрыштарды салыстырып қорытынды жасайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптерге сызбаны салып, теореманың дәлелдеуін жа зып алады.

Тақырыпқа қызы  ғушылық,өз    әрекетін салыс-  тыру, баға беруЖұптық

жұмыс

Алған білімді пайдалану

 

Ауызша тапсырмаларды орындау:                                    1.Екі бұрышы бойынша 3ші бұрыштың шамасын тап Слайд  7

2.Үшбұрыштың белгісіз бұрыштарының шамаларын табыңдар.    Слайд 8 

 

 

 

№3.Теңбүйірлі үшбұрыштың бұрыштың бұрыштырының шамасын табыңдар:

 а) табанындағы бұрышы төбесін дегі бұрышынан 2 есе үлкен.

Шешуі: ÐВтөбесі, ÐАжәне ÐСтабанындағы бұрыштар, АВ=ВС   ÐВ=х, онда ÐА=ÐС=2х.

 ÐА +ÐВ+ÐС=180°,  х+2х+2х=180, х=36°,онда ÐВ=36°, ÐА=ÐС=72°.

Жауабы: ÐА=72°;ÐВ=36°;ÐС=72°.

4.Бір бұрышы 40°-қа тең болған

теңбүйірлі үшбұрыштың қалған бұрыштарының шамасын табыңдар.Шешу тәсілдері:а) 40°.                                1жағдай:табанындағы бұрышы40                                                      онда 180°-(40°+40°)=100°                               2жағдай:төбесіндегі бұрышы  40°    онда (180° — 40°):2=70°.                               Жауабы: 40°; 40° және100°

немесе  40°;70° және 70°.

 

Тапсырмаларды орындап, дұрыс жауаптарды беру

 

Сызбамен жұмыс, бұрыштар дың шамасын табу

 

 

 

 

 

 

 

Бір оқұшы тапсырманы тақтада орындап,түсінік береді,қалғандар жазып алады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыпқа қызы 

ғушылық,өзбетімен жұмыс жа -сауға бейімдік

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзгенің пікірін

тыңдауқойылған тапсырманы орындай және түсіндіре білу

 

 

 

 

Жеке және

топтық жұмыс

Өзіндік жұмыс

(өзін-өзі

бағалау)

Берілген үшбұрыштардың бұрыштарының шамасын табыңдар.Слайд 9          

Тапсырманы орындау, берілген критерий бойынша өзін-өзі бағалау     Слайд 10    

Тапсырманы орындайды, дұрыстығын тексередіДұрысбағалауды    қалыптастыру.

Өз бетімен есеп тің орындалуын талдау қажет болғанда өзгеріс енгізуді білу.

Жеке жұмыс
Домашнее    задание

 

Үй тапсырмасына түсінік береді

Үй тапсырмасы:

 § оқу,   № (а,ә); № (б,в).Слайд 11      

Тапсырманы жазып алады

 

  
Сабақты

қорыту    

Рефлексия

Сабаққа қойылған міндетті еске түсіріп,оның оқушы тарапынан орындалуын бағалайды

 

 Алған білімін,өз еңбегін бағалау 

 

Практикалық жұмыс     «Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы»

Мақсаты: ішкі бұрыштарының қосындысы туралы  гипотеза қалыптастыру.

Нұсқау :             1.Нәтижелерді кестеге енгізу.                        2.Гипотезаны келтіріп шығару

 Ð 1Ð 2Ð 3Ð 1 + Ð 2 + Ð 3
1    
2    
3    
4    
5