6 сынып математика тест тапсырмалары

6 сынып математика      тест тапсырмалары

  І нұсқа

 1. Қосындыны табыңдар: (-6)+(-5)

    А)-11           В)-1        С)1        Д)11

 

 1. Өрнекті ықшамдаңдар: -5а+(-3а)+(-7а)+(-5а)

     А)5а       В)-20а     С)12а        Д)14а

 

 1. Теңдеуді шешіңдер: х-5=-35

     А)40         В)-40                 С)-30              Д)30

 

 1. Таңбалар ережесін пайдаланып,есептеңдер: -24+(-16)+(-40)

        А)-80        В)35          С)45            Д)0

 

 1. Көбейтіндіні табыңдар: А)-15
 2. 6. Есептеңдер: (6-15):(7-2,5) А)2 В)-2          С)5         Д)4

 

 1. Жақшаны ашып. өрнекті ықшамдаңдар: 3(а+1,2)-10

       А)9,4а         В)3а-6,4         С)3а+6,4           Д)3а-13,6

 

 1. Жақшаны ашып жазыңдар: 0,1+(а-в) А)0,1ав           В)0,1-а-в        С)0,1-а+в       Д)0,1+а-в

 

 1. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар:15в-12с

        А)5(в-12с)         В)3(5в-4с)         С)12(15в-с)           Д)вс(15-12)

 

 1. Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табыңдар: х=-2; у=-3 болғанда  7(х-2)+2(у+9)

          А)12          В)-16           С)22             Д)23

 1. Ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер: 4а+9а-3а

         А)8а      В)2а              С)10а                      Д)16а

 1. Жақшаны ашып ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер: (3а+1)-(2а-9в)

        А)5а-1+9в                В)а+1+9в          С)а-1+9в            Д) 5а-9в-1

 

 1. 13. Теңдеуді шешіңдер: х+2(х+13)=44

          А)5       В)6   С)7              Д)9

 1. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар: 12а+20в

              А)12(а+20в)           В)4(3а+5в)         С)20(12а+в)          Д)  32ав

 

 1. Қарбыздың 98%-і су.5кг қарбызда қанша су   бар?

          А)5,1 кг        В)2,9кг       С)3,7кг     Д)4,9кг

 1. Есепте: (7-6,35):6,5+9,9

          А)0,1       В)10         С)9,91           Д)10,9

 1. Теңдеуді шеш: 6х-3(5-4х)=7-19х

        

 1. Есептеңіз:

                           

 1. 56 санының 25% табыңыз;

       А)28        В)20        С)22,04     Д)14

 1. Жақшаларды ашып ,ұқсас қосылғыштарды біріктір:

       А)10в+5а            В)10а+5в           С)-5а+10в         Д)5а-10в

 

 

6 сынып математика тест     ІІ нұсқа

 

 1. 1. Қосуды орында : -4+( -6 )

А) -10   В)10    С)-2    D)2

 1. 2. Ондық бөлшектерді қосуды орында : -2,8 +(- 1,3)

А) 4,1   B)1.5  C)-4.1    D)-1.5

3.Жай бөлшектерді қосуды орында :

 

4.Қосуды орында :   —

 1. A)       B)-3.75    C)3.75    D)6

5.Қосуды орында  -15,6+9,1

A)34,7    B) -6.5   C) 6.5  D)-24.5

6.Азайтуды орында :

D)

 1. 7. Теңдеуді шешіңдер : х+ (-5) =2
 2. A) 7 B)-7    C) -3    D) 4
 3. 8. Өрнектің мәнін тап: -9,3+х, егер х=16,8
 4. A) -7,5 B)7.5  C)-26.1    D)26.1
 5. 9. Өрнекті ықшамда 3*(-2,5)х
 6. A) 7,5х B)-2.75x   C)-7.5x    D)9.25x
 7. Есептеңдер : ( 1,5) *( -5)

A)-7,5   B)-75   C)7.5   D)75

11.Көбейтуді орында: -2,8*(-0,1)

А)0,28  В)-2,8   С)-0,28   D)28

 1. 12. Бөлуді орында :
 2. A)    B)1.5   C) 0.5    D)-1.5

13.Теңдеуді шешіңдер : -15,83+y=-40

A)24,17   B)-24.17  C)-55.83   D)55.83

 1. 14. Пропоциалардың қайсысы дұрыс?
 2. A) 55:77=7:5 B) 1,2:40=0,6:10  C)  3:2=90:80    D) 20:15=0,4:0,3
 3. 15. Жақшаларды ашып жазып, ықшамдаңдар:   (х + у) – (у — z) – (z + 2,9)
 4. A) х + 2,9    B) х – 2,9     C) 2(у – z) + (х – 2,9)   D)-2.9
 5. 16. ортақ көбейткішті жақша  сыртына  шығарып,  жазыңдар:  15 а2 – 3ав + 6ас
 6. A) 5а (а — в) + 6ас B) (а — в) + 6 ас    C)  3а (5а – в + 2с)   D) 5а – в + 2с
 7. 17. Жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды  біріктіріңдер:  3(х — 7) + 5х
 8. A) 8х – 7    B)8x-21    C)13x    D)26x
 9. 18. Берілген теңдеудің түбірі   болатын   санды тап:    2х +1 = -5
 10. A) -3   B)-2   C)3   D)0

      19.Өрнектің мәнін табыңдар :  0,5 а + в, мұндағы  а = 5,   в = -3.

A)5,5   B)0.5   C)-0.5    D)2.8

20.Ортақ көбейткішті жақша сыртына  шығарыңдар :  5m -10n +25k

A)5(5m- 2n+ 5k)  B) 5(m — 2n +25k)   C) 5(m -10n +5k)    D) 5(m -2n +5k)

 

6 сынып математика тест жауаптары

ІI нұсқа                                                                  І нұсқа

1.А                                                                         1. А

 1. С 2. В

3.А                                                                         3. С

 1. В 4. А
 2. В 5. С

6.В                                                                         6. В

 1. А 7. В
 2. В 8. D
 3. С                         9. B
 4. А 10. B
 5. А 11. C
 6. В               12. B
 7. В  13. B
 8. D 14. B
 9. В     15. D
 10. С 16. B
 11. В 17.B
 12. А 18. C
 13. С 19. D
 14. D 20. B