5 сынып математикадан сыныптан сыныпқа көшу емтиханының сұрақтары

5 сынып математикадан сыныптан сыныпқа көшу емтиханының сұрақтары

 

1-билет.

 1. Санды өрнек. Әріпті өрнек. Мысал келтір.
 2. Ондық бөлшекке бөлу.

 

2-билет.

 1. Теңдеу дегеніміз не? Мысал келтір.
 2. Квадраттың периметрін есептеу формуласы.

 

3-билет.

 1. Натурал сандардың бөлгіші мен еселігі.
 2. Санның жуық мәні. Сандарды дөңгелектеу.

 

4-билет.

 1. 2, 5, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері.
 2. Квадраттың ауданын есептеу формуласы.

 

5-билет.

 1. 3, 9 сандарына бөлінгіштік белгілері.
 2. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін есептеу формуласы.

 

6-билет.

 1. Жай сандар, құрама сандар.
 2. Кубтың көлемін есептеу формуласы.

 

7-билет.

 1. Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу.
 2. Жүрілген жолды есептеу формуласы.

 

8-билет.

 1. ЕҮОБ. Өзара жай сандар.
 2. Уақытты есептеу формуласы.

 

9-билет.

 1. ЕКОЕ.
 2. Жылдамдықты есептеу формуласы.

 

10-билет.

 1. Шеңбер және дөңгелек. Радиус және диаметр.
 2. Ондық бөлшек дегеніміз не?

 

11-билет.

 1. Үлестер және жай бөлшектер.
 2. Ондық бөлшектерді салыстыру. Координаталық сәуледе бейнелеу.

 

12-билет.

 1. Жай бөлшектердің негізгі қасиеті. Жай бөлшектерді қысқарту.
 2. Ондық бөлшектерді қосу.

 

13-билет

 1. Дұрыс бөлшек және бұрыс бөлшек. Аралас сандар.
 2. Ондық бөлшектерді азайту.

 

14-билет.

 1. Координаталық сәуле деген не? Жай бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу.
 2. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту.

 

15-билет

 1. Жай бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру.
 2. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке көбейту.

 

16-билет

 1. Жай бөлшектерді салыстыру.
 2. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу.

 

17-билет

 1. Жай бөлшектерді қосу.
 2. Тіктөртбұрыштың периметрін есептеу формуласы.

 

18-билет.

 1. Аралас сандарды қосу.
 2. Тіктөртбұрыштың ауданын есептеу формуласы

 

19-билет

 1. Жай бөлшектерді азайту.
 2. Сандардың арифметикалық ортасы. Өзгеріс ауқымы. Модасы.

 

20-билет

 1. Аралас сандарды азайту.
 2. Процент. Санның процентін табу.

 

21-билет.

 1. Жай бөлшектерді көбейту.
 2. Проценті бойынша санды табу.

 

22-билет.

 1. Өзара жай сандар
 2. Бұрыш. Бұрыштың градустық өлшемі.

 

23-билет.

 1. Санның бөлігін табу.
 2. Бұрыштың түрлері.

 

24- билет

 1. Жай бөлшектерді бөлу.
 2. Берілген градустық өлшемі бойынша бұрыш салу.

 

25-билет

 1. Бөлігі бойынша санды табу.
 2. Диаграмма және оның түрлері.