Жиымдар

Сабақтың тақырыбы:               Жиымдар

Сабақтың мақсаты:

білімділік:             жиым элементтерін енгізіп, реттеуге  программа құра

                                    білуге үйрету

дамытушылық:     жиымды сипаттау, жиым элементтерін реттеу, өңдеу

                                    дағдысын дамыту

тәрбиелік:              жүйелікке, дәлдікке, өз бетімен еңбектенуге тәрбиелеу

Сабақтың типі:          практикалық

Сабақтың әдісі:         аралас

Сабақтың жүрісі:

      І     Ұйымдастыру

     ІІ    Үй тапсырмасын тексеру

  • Жиым деген не?
  • Жиымдар қалай сипатталады?
  • Жиымның керекті элементін қалай пайдаланамыз?

     ІІІ Практикалық жұмыс

Қатемен жұмыс

Х(n) жиымы берілген жиым элементтерін кері ретпен орналастыр.

 

Program ter;

Cons n=10;

Var

i,m,t:integer;

x:array[1..n] of integer;

Begin

for i:=1 to n do begin

write (‘x[‘,I,’]:=’); readln (a[i]); end;

for i:= 1 to n mod 2 do begin

t:=x[i]; x[i]:=x[m+1-i];

x[m+1-i]:=t;

end;

for i:=1 to m do

writeln(‘x[‘,I,’]:=’,x[i]);

end.

 

Деңгейлік тапсырма

 

А      Х жиымының элементтерін 0-ге алмастыр.

Program pr;

Cons n=10;

Var

x:array[1..10] of integer;

i:integer;

Begin

i:=0;

while i<>10 do begin

i:=i+1;

x[i]:=0; end;

end.

 

B

        Бүтін сандардан құралған х(n) жиымы берілген, элементтері х[1]≤x[2] ≤…≤ х[n] мәні әртүрлі элементтердің санын анықтау керек.

Program mas;

Const n=100;

Var

i,k:integer;

x:array[1..n] of integer;

Begin i:=0;

while i<>n do begin  i:=i+1;

readln (x[i]); end;

i:=1; k:=1;

while i<>n do begin  i:=i+1;

k:=1;

while i<>n do begin

i:=i=1;

If x[i]<>[i-1] then begin k:=k+1; end; end;

Writeln (‘k=’,k); read (k);

end.

 

 

 

C

А(n) бірөлшемді жиымның элементтері 0,1,2-ге тең. Жиым элементтерінің реті 0-ге тең элементтермен, содан кейін мәні 1-ге тең элементтермен, сосын мәні 2-ге тең элементтермен орналастыру керек.

Program pereos;

Const n=50;

Type el=0..2;

Var

i,n:integer;

a:array[el] of el;

x:array[1..n] of el;

Begin

For i:=1 to n do readln (x[i]);

Writeln;

a[0]:=0; a[1]:=0; a[2]:=0;

for i:=1 to n do a[x[i]]:=a[x[i]]+1;

for i:=1 to n do

if i<=a[0] then x[i]:=0 else if i<=n-a[2] then x[i]:=1 else x[i]:=2;

for i:=1 to n do writeln (x[i]); readln;

end.

 

Өз бетіндік жұмыс

Оқушыларға 4 түрлі тапсырма таратылды. Тапсырмаға он минут уақыт берілді. Уақыт біткесін әрбір оқушы қолындағы тапсырма вариантына байланысты топтасып, есептің шығарылымын талқылайды. Соңынан мұғалімнің берген жауабымен тексеріледі де, өз-өздерін  бағалайды.

 

1-вариант

Кез-келген бірөлшемді а(10) жиымының оң элементтерін екі есе кемітіңдер, ал теріс элементтері болса, онда оларды индекстерінің мәнімен ауыстырыңдар.

 

2-вариант

Бірөлшемді а(10) жиымындағы теріс элементтердің ең үлкенін тап.

 

3-вариант

Бірөлшемді а(20) жиымындағы -5 тен кіші элементтердің қосындысын және олардың жалпы санын, сонымен бірге 5 санына қалдықсыз бөлінетін элементтердің нөмірлерін анықтаңдар.

 

4-вариант

Бірөлшемді а(10) жиымындағы оң элементтердің квадраттарының арифметикалық ортасын есептеңдер.

 

1-вариант

If a[i]>0 then a[i]:=a[i] mod 2 else a[i]:=i

 

2- вариант

Max:=a[1];

If (a[i]<0) and (a[i]>max) then max:=a[i];

 

3- вариант

K:=0; m:=0;

If a[i]< -5 then  begin k:=k+a[i]; m:=m+1; end;

If a[i] mod 5=0 then write(i);

 

4- вариант

If a[i]>0 then s:= s+sqr (a[i]);

K:=s/2;

 

Қорытындылау

 

Үйге тапсырма  Оқулықтағы 3-тапсырма

 

Бағалау