Презентацияны графикалық обектілер мен безендіру (Сарамандық жұмыс)

Сабақтың тақырыбы: Презентацияны графикалық обектілер мен  безендіру  (Сарамандық жұмыс)

Сабақтың мақсаты: Слайд элементтеріне анимациялық эффектілер қосуын,мәтін енгізу слайдқа музыка және бейнеклиптер енгізу әрекеттерін орындатып үйрету. Презентацияны безендіру тәсілдерін үйрену.Оқушылардың PowerPoint бағдарламасымен жұмыс істе дағдысын қалыптастыру, білімдерін тексеру

 

 

Сабақтың көрнекілігі: Тақта ,  палкат, компьютер, слайдтар.

 

Әдіс- тәсілдер:  Сұрақ- жауап, әңгіме, көрнекі көрсету, тест жұмысы,

жазбаша тапсырмалар, компьютермен жұмыс

 

Сабақтың түрі: сарамандық

 

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

 1. Бақылау сұрақтары
 2. Шығармашылық тапсырма

2.1 Мәзірді құрастыру

 1. Презентация жасау
 2. Өзін- өзі тексеру
 3. Тест жұмысы
 4. Бағалау
 5. Үйге тапсырма

 

Бақылау сұрақтары

 1. Слайд- фильм дегеніміз не?
 2. Презентация жасағанда  қандай ұсыныстарды ескеру керек?
 3. Презентация жасау үшін қандай  әрекеттер орындау керек?
 4. Power Point менюін түсіндір?
 5. Слайд көрсетудің неше әдісі бар?

 

СЛАЙД-ФИЛЬМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ

Слайд дегеніміз — тақырыптарды, мәтінді, кестелерді, графикалық объектілерді, ұйым схемаларын, дыбыстық үзінділерді, бейнеклиптерді жене гиперсілтемелерді іске қоса алатын күрделі объект. Әр слайдқа жазбалар беттері беріледі, оған жасау кезінде де, көрсету кезінде де түсіндірме мәтінді енгізуге болады. Бүл мәтін презентацияның (түсаукесердің) негізгі сәттерін және оларға қатысты жағдайларды түсіру үшін қолданылады. Жазбалар беттерін слайдтардың кез келген саны үшін қүруға, мысалы, оларға презентацияда сүйемелдейтін сценарийді жазуға болады.

Әдетге, белгілі тақырып бойынша бірыңғай стильде безен-дірілген слайдтардың және тиісті жолдама материалдарға (презентация жоспарына, баяндамашы ескертпелсрінс, тың-даушыларға үлестірілетін материалдарға) сәйкес келетін слайдтардың жиынтығы презентация деп аталады.

 

Презентация жасағанда мына ұсыныстарды ескеру керек:

 

 • презентацияны алдын ала жоспарлау — оның мақсаты мен жалпы мазмұнын анық білу;
 • әр слайд мәнді және есте қаларлықтай болуы керек;
 • слайдтағы ақпарат қысқа және қарапайым болғаны жөн;
 • импортталатын бейне пішімін тандағанда көрсету құралының мүмкіндіктерін ескеру;
 • кескіндегі объект фоннан түсі бойынша ерекшеленуі керек;
 • фотокескінді редакциялау үшін арнайы программаларды қолдану тиімді
 • слайдты безендіру үшін кереғар және үйлесімді түстерді тандау;

 

Презентация жасау үшін мына әрекеттерді орындау керек:

 1. Power Point-ті іске қосу. Егер ол жұмыс істеп тұрса, Файл-Создать командасын тандау.
 2. Презентация қосымшасында бетінде оның тақырыбына ең сәйкес презентация шаблонын таңдау.
 3. Слайдтар тәртібіне өтіп, слайд тақырыбында барды ерекшелеп, өз тақырыбынды теру.
 4. Әр слайдта үлгі мәтіннің орнына қажетті мәтінді теру. Келесі немесе алдыңғы слайдқа оту үшін слайдтар бойынша жылжу батырмаларын пайдалану.
 5. Жазбалар тәртібіне өтіп, ағымдағы слайдқа түсінік беру.
 6. Қүрылым тәртібіне өтіп, презентация жоспарын қарап шығу.
 7. Слайдтарды сүрыптау тортібінс отіп, слайдтардың орналасу ретін өзгерту.
 8. Презентация экранда қалай көрінетінін көру үшін Роwer Роіnt терезесінің астындағы қарау батырмасын шергу. Слайдты қолмен алмастыру үшін үстінен шерту немесе Вид-Показ слайдов командасын орындау.
 9. Дайын презентацияны көрсетуді аяқтау.
 10. Презентацияны сақтау — Файл-Сохранить командасын орындап, презентацияға ат меншіктеу, содан кейін Сохранить батырмасын басу (презентация файлы .ррt кеңейтілуін алады).

 

Роwег Роіnt менюі:

 1. Файл. МS Оffiсе стандартты менюі (пошталық хабар жіберу, оған презентациялар орналастыру, презента-цияны Word-қа командаларын қоса жіберу);
 2. Тузету. Командалар: операция нәтижесін орындатпау қиып алу, көшіру, кірістіру, табу, ауыстыру, басқа файлдармен байланыс жасау және объектіні редакция-лау.
 3. 3. Тур. Презентация түрін тандау, инструменттер па-нельдерін, сызғыштар мен бағыттауыштарды басқару, сондай-ақ слайд үлгілерін, тақырыптарды, шығарып берулер мен жазбаларды қарау, бейнелеу масштабын озгерту және т.б. командалары;
 4. Кірістірме. Презентацияға өр түрлі объектілерді кі-рістіру командалары (күнді, уақытты, диаграмманы, кестені, дыбысты, фильмді және т.б.);
 5. Пішім. Қаріпті, туралауды, мәтін интервалдарын немесе

слайд объектілерін, тізім маркерінің түрін, фонды, түс схемаларын, безендіру үлгілерін жөне т.б. өзгерту командалары;

 1. Сервис. М8 ОШсе әдеттегі инструменттері, сондай-ақ РоwегРоіnt-тың ерекше командалары (жазу кітапша-сымен жүмыс істеу);

7.Слайдтарды көрсету. Презентациядағы объектілермен, слайдтармен түрлі әрекеттер жасау командалары (анимацияны баптау, құрамдас анимацияны қоддану

 

Слайдқа музыка немесе дыбыс қосу үшін төмендегілерді орындау керек:

 1. Музыка немесе дыбыс қосылуы тиіс слайдты ашу.
 2. Вставка-Фильмы и звук командасын беру.
 3. Келесі әрекеттердің бірін орындау:
 • клиптер коллекциясынан дыбыс кірістіру үшін Звук из коллекции —ді беріп, қажетті дыбысты көрсету;
 • файлдан дыбысты кірістіру үшін Звук из файла-ны беріп, қажетті файлды табу.
 • Слайдта дыбыстық сүйемелдеудің бар екенін кор-сететін арнайы белгі пайда болады.
 1. Дыбысты ойнату әдісін беру (осы файлға көшкенде автоматты түрде немесе осы белгіде шерту бойынша).

 

Слайд көрсетудің төрт әдісі бар:

 

 1. Көрсету өткізудің баяндамашы басқаратын әдеттегі әдісі, мүнда слайдтар толық экранды тәртіпте бейнеленеді.
 2. Жүргізуші презентацияны колмен немесе автоматты тәртіпте откізіп, оны сскертпелер немесе әрекеттер жазу үшін тоқтатып, тіпті презентация кезінде сөзбен сүйемел-деуді жазып отыра алады. Бүл тәртіп презентацияны үлкен экранда көрсетуге, желі бойынша жиналыс өт-кізуге немесе презентацияны трансляциялауға ыңғайлы.
 3. Пайдаланушы басқаратын әдіс. Презентация шағын терезеде бейнеленеді (бір пайдаланушы желі бойынша немесе Интернет арқылы қарағанда), слайдтарды алмастыру, слайдтарды редакциялау, көшіру және басьш шығару командалары бар. Бүл тәртіпте басқа слайдқа өту жолағы немесе <Раgе Up> және <Раgе Down> ба-тырмалары арқылы орындалады. Жүмыстың ыңғай-лылығы үшін Wеb инструменттер панелін шығаруға болады.
 4. Автоматты — презентация толық автоматты түрде то-лық экранға өткізіледі. Бүл тәртіпті көрмелік стендте

нсмесе жиналыста пайдалануға болады. Бүл жағдайда коптеген меню мен командаларды пайдалануға тыйым салып, циклдік көрсету тәртібін іскс қосуға болады.

 

ІІ. Шығармашылық тапсырма

Оқушылар тақтада Power Point бағдарламасының мәзірін құру

 

Файл Правка Вид Вставка ФорматСервисПоказ слайдовОкноСправка
ҚұруҚоюҮлгіСлайдты нөмерлеуФонОрфографияСлайдты ауыстыруБагдарлама туралы
АшуКөшіруМасштабФильмШрифтБаптауДыбыс жазу
СақтауДиаграмма
Кесте

 

ІІІ – кезең. Презентация жасау

Оқушылар өздеріне берілген тақырыптардан біреуін таңдап Презентация құру және түсіндіру.

 

 

Тақырыптары:

 1. Тәуелсіздікке 20 жыл.
 2. Астана-бас қала.
 3. Айыртау- батырлар мекені.
 4. Менің жанұям, достарым, сыныбым.
 5. Табиғатты қорғау міндетіміз!
 6. Әлемге бейбітшілік, табиғатқа қамқорлық!

 

ІV – кезең. Өзін — өзі тексеру

Электрондық оқулықта тапсырмалар орындап, оқушылар өздерін тексеру

V – кезең. Тест

 

Сынып:                  Оқушының аты- жөні :
123456789101112131415

 

VІ – кезең.
Бағалау.

 

 

ІІІ. Сабақтың қорытындысы:

 

ІV. Үйге тапсырма: қайталау.