Компьютер — әмбебап есептеуіш машина

Сабақтың тақырыбы: Компьютер — әмбебап есептеуіш машина

 

Сабақтың мақсаты: оқушыларды «компьютер» түсінігімен таныстыру, компьютердің қүрылымы, қызметі туралы алғашқы түсінік қалыптастыру.

Оқушылар білуі тиіс: «Компьютердің» анықтамасын, компьютердің түрлерін, пайдала-ну саласын анықтауды.

Оқушылар үйренуі тиіс: адам өмірінде компьютерді қолдануға мысал келтіріп, сырт-қы түрі бойынша қүрылысын анықтауды, оның қызметін; оқылған қүрылғыларына сипатта-ма беруді, пернетақтаны қолдануды.

 

Сабақтыц барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Үй тапсырмасын тексеру
  • 4 бойынша тест жүмысын тексеру.

IV Білімді өзектендіру
Сүраңтар:

  1. Ақпараттың минималды бірлігін атаңдар. Ол қандай мағынаны қабылдайды?
  2. 1000 байт артық па, элде 1 килобайт артық па?
  3. Тағы қандай ақпараттың өлшем бірліктерін білесіңдер? Мүғалім сабақтың тақырыбы мен мақсатын жариялайды.

V    Жаңа сабақты түсіндіру

Тақырыпты түсіндіру оқулық бойынша жүргізіледі. Тақырып қиын емес, компьютерлік техниканы қолдану саласына басты назар аударылады.

VI  Сабақты бекіту

Деңгей бойынша орындалған тэжірибелік жүмыс жаңа білім алудың жалғасы болып та-былады. Түсіндіру барысында мүғалім оқушылардың өз бетімен ақпарат алуларына не-гіз болатындай түсінік береді, оқушылар оқу барысында қызығушылық танытқан бөлім-деріне байланысты қосымша ақпаратты өз беттерімен ала алады. В деңгейлі тапсырманы бос уақыт қалса бүкіл сыныпқа оқып беруге болады.

VII Сабақты қорытындылау

Компьютерде орындалған тэжірибелік жүмыс бағаланады. VII Үй тапсырмасы

  • 5 сүрактарына жауап беру. Тест жауаптары:

 

12345678
вВООСАА