Практикалық жұмыстар информатика пәні бойынша

Практикалық жұмыстар информатика пәні бойынша

Оқулықты пайдаланудың табысты болуы мұғалімнің оқыту – білім беру шеберлігіне, мұғалімнің қаншалықты жауапкершілікті сезінетіндігіне, қаншалықты өз мамандығына ықыласты екендігіне байланысты. Себебі мұғалімнің еңбегі – шығармашылық еңбек. Әрбір сабақты мұғалім өз қалауы бойынша, оқушылардың мүмкіндіктерін ескере отырып жоспарлайды, сабақтың типін, оқыту формасын, сонымен бірге оқушылармен жасалатын жұмыс түрлерін, оны жүзеге асыру әдістерін таңдап алу оның өз еркінде.

Оқулықты тиімді пайдалану, ондағы берілген тапсырмаларды барынша орындау мұғалімнің оқыту – білім беру шеберлігінде.

Сабақтың материалын оқушыға меңгерту үшін, оларға есептер шығартып, түрлі әдіс – тәсілдер қолданып, төмендегідей практикалық жұмыстар орындату арқылы сабақтың мақсатына жетуге болады.

 

9-класс. Информатика.

  1. «Алгоритм» тақырыбы бойынша.

 

І. Тапсырма: алгоритмдік тілде жазылған алгоритм бойынша формула құрыңдар.

 

АлгоритмФормуласы
1Алг есептеу

            Арг х

           Нәт у

           Басы

y:= 5*х*х-4

           Соңы   

 

2Алг есеп

            Арг х

           Нәт у

           Басы

                     Егер    x>0

 онда y:= 3*х+41

бітті

           Соңы   

 

 

 

 

 

ІІ. Тапсырма: графикалық тілде жазылған алгоритм бойынша формула құрыңдар.

АлгоритмФормуласы
1 

 

 

 

 
            —                         +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
              —                        +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. «Паскаль. Өрнектер және олардың жазылуы» тақырыбы бойынша.

І. Тапсырма: арифметикалық өрнектердің Паскаль тіліндегі дұрыс жазылған нұсқасын анықтаңдар.

 

ӨрнекДұрыс жазылған нұсқасы
(4,285-3,75)*(5,8-3,2)+7,5
Нұсқалар
І.(4.285-3.75)*(5.8-3.2)+7.5
ІІ.(4.285-3.75)(5,8-3.2)+7.5
ІІІ.(4.285-3.75)*(5.8-3.2)+7,5

 

 

ӨрнекДұрыс жазылған нұсқасы
ex + sin2 x
Нұсқалар
І.Exp(x)+sin(sqr(x))
ІІ.Exp(x)+2*sin(x)
ІІІ.Exp(x)+ sqr (sin(x))

 

 

ӨрнекДұрыс жазылған нұсқасы
2х соs4x
Нұсқалар
І.2x*cos(4*x)
ІІ.2*x*cos(4*x)
ІІІ.2x*cos(4x)

 

 

ӨрнекДұрыс жазылған нұсқасы
x3 + Lnx
Нұсқалар
І.Sqr (x)*x+Ln(x)
ІІ.x+Exp (3*Ln(x))
ІІІ.Exp (Ln (3x))

 

  1. «Паскаль тілінің басқару операторлары» тақырыбы бойынша.

І. Тапсырма:

If j>k then j:=k-2 else k:=k-2;

шартты операторы орындалғаннан кейін j, k айнымалыларының мәндері неге тең болады?

Айнымалылардың бастапқы мәндеріНәтиже
J = 3, k = 5
J = 3, k = 3
J = 3, k = 2

 

ІІ. Тапсырма:

If  a > b  then

if  b < 0  then  c:=a  else  c:=b

else  c:=0 ;

шартты операторы бойынша с-ның  мәнің табыңдар?

Алғашқы мәндерНәтиже
а = 5, b = 3
а = 2, b = 1

 

ІІІ. Тапсырма:

Қателерді анықтап, кестені толтырыңдар.

Қатесі бар программаҚателері
 

Program Esep;

Var a,b,c:INTEGER;

Begin

Read (a,b,c)

b:=c+1;

S:=a+b+c;

Write (‘s=’,s)

End.

 

 

Program Perimetr;

Var a,b,p:REAL

Begin

Read (a,b,p);

p:=2*(a+b)

Write (‘p=’,p)

End;

 

 

Program Audan;

Var a,b,s:REAL;

Begin;

Read (a,b);

s:=a*b;

Write (‘s=’,s)

End.