«Паскаль – программалау тілі», «Паскаль тілінде программа дайындау жолдары» тараулары бойынша қорытынды сабақ үлгісі.

«Паскаль – программалау тілі», «Паскаль тілінде программа дайындау жолдары» тараулары бойынша қорытынды сабақ үлгісі.

9-класс.

 

 

Мақсаты:

                  Оқушылардың өткен тараулар бойынша алған білімдерін жинақтау, ой — өрісі мен танымдық қабілеттерін дамыту, өз ойларын еркін жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру.

 

Сабақ барысы: 

 

 1. Қайталауға арналған сұрақтар.

 

 

 

 1. Практикалық жұмыстар.

І. Тапсырма: алгоритмдік тілде жазылған алгоритм бойынша программа құрыңдар.

АлгоритмПрограммасы
1Алг есептеу

            Арг х

           Нәт у

           Басы

y:= 0,5*х*х*х-4

           Соңы   

Программа мәтінін жазып толтырады
2Алг есеп

            Арг х

           Нәт у

           Басы

                     Егер    x>0

 онда y:= 5*х-4

бітті

           Соңы   

Программа мәтінін жазып толтырады

 

ІІ. Тапсырма: графикалық тілде жазылған алгоритм бойынша программа құрыңдар.

АлгоритмПрограммасы
1

 

 

 

 
            —                         +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мәтінін жазып толтырады
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мәтінін жазып толтырады

ІІІ. Тапсырма:

If j>k then j:=k-2 else k:=k-2;

j, k айнымалыларының мәндерін табыңдар?

Айнымалылардың бастапқы мәндеріНәтиже
J = 3, k = 5
J = 3, k = 3
J = 3, k = 2

 

ІҮ. Тапсырма:

If  a > b  then

if  b < 0  then  c:=a  else  c:=b

else  c:=0 ;

с-ның  мәнің табыңдар?

 

Алғашқы мәндерНәтиже
а = 5, b = 3
а = 2, b = 1

 

Ү. Тапсырма: арифметикалық өрнектерді Паскаль тілінде жазындар.

 

 

 

ҮІ. Тапсырма:   программа мәтініндегі қателерді анықтап, кестені толтырыңдар.

 

Қатесі бар программаҚателері
Program Esep;

Var a,b,c:INTEGER;

Begin

Read (a,b,c)

b:=c+1;

S:=a+b+c;

Write (‘s=’,s)

End.

 

Қатесіз жазылған программа мәтіні жазылады
Program Perimetr;

Var a,b,p:REAL

Begin

Read (a,b,p);

p:=2*(a+b)

Write (‘p=’,p)

End;

Қатесіз жазылған программа мәтіні жазылады
Program Audan;

Var a,b,s:REAL;

Begin;

Read (a,b);

s:=a*b;

Write (‘s=’,s)

End.

Қатесіз жазылған программа мәтіні жазылады

 

ҮІІ. Тапсырма операторлардың жазылуын бос ұяшықтарға жазыңдар.

 

 

 1. Берілген тапсырмалардың алгоритмін құрып, программасын жазыңдар (жылдамдыққа).

 

 1. Үшбұрыш табаны мен осы табанға түсірілген биіктік бойынша оның ауданын есептеу.
 2. Параллелограмның ауданын табу.
 3. 10 м/с2 үдеумен түскен доп салмағы 2 кг. Ауа кедергісін анықтау.
 4. Кез келген бүтін n үшін n! факториалды есептеу. (n!=1*2*3*….* n)

    

 

 1. Тест тапсырмаларына жауап беру.

 

 1. Егер y:=x+y және х=10, y=x болса, онда y-тың мәні неге тең?

А) 10 Б) 20*      В) 60

 

 

 1. Егер х:=0, х:=х+1, х:=х*х болса, онда х-тың мәні неге тең?

А) 0           Б) 1*        В) 2

 1. Паскаль тіліндегі логикалық айнымалылар типінің жазылуы.

А) char      Б) boolean*      В) real

 1. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.

А) char*    Б) integer          В) string

 1. Паскаль тіліндегі айнымалылар бөлімі

А) label      Б) var*            В) type

 1. byte типті айнымалылар қай аралыққа жатады?

А) [0;65535]    Б) [-128;127]    В)[0;255] *

 1. Егер m — нақты сан болса, онда m+1 өрнегінің мәні қандай болады?

А) real*           Б) integer         В) boolean

 1. 100 mod 10 өрнегінің мәні қандай типке жатады?

А) real             Б) integer*       В) byte

9.Егер y — бүтін сан болса,  онда x:=1.2*y өрнегінің мәні айнымалылардың қандай типіне жатады?

А) real*           Б) integer         В) char

10.«Немесе»  логикалық операциясының жазылуы.

А) or*              Б) not              В) and

11.«Және»  логикалық операциясының жазылуы.

А) or               Б) not              В) and*

 1. 12. Параметрдің алғашқы, ақырғы мәндерін және қадам мәнін белгілейтін оператор.

А) for*            Б) repeat          В) while

 1. 13. Программа бөлігіндегі m-нің мәнін анықтаңдар.

m:=0;

While m<3 do

m:=m+1;

А) 3*         Б) 4         В) 2