Информатика пәнінен 9сыныпқа арналған тест сұрақтары Паскаль программасы. Операторлар. Мәліметтердің типі

Информатика пәнінен 9сыныпқа арналған тест сұрақтары  Паскаль программасы. Операторлар. Мәліметтердің типі

І-нұсқа

 

 1. Кез келген программаның алғашқы жолы ….. сөзінен басталады

А) End

B)Read

 1. C) Program
 2. Мәндері белгілі және программаның орындалу барысында өзгермейтін шамалар…

А) Тип

В)Тұрақтылар

С) логикалық тип

3.Сипаттау бөлімі неше бөліктен тұрады?

А) бірнеше

В) үш

С) бір

4.Нақты тип операторын тап

А)Boolean

 1. B) Real

C)Byte

5.Меншіктеру операторы қалай белгіленеді?

А) (:=)

В) (+:=)

С) (;=)

6.Программада өңделу нәтижесін қандай файл жазады?

А) Read

 1. B) Output
 2. C) Input
 3. Оқу операторы?

А) Read

 1. B) Output
 2. C) Input

8.Өту немесе бос операторды көрсет

A)Goto

B)Case-of

C)Var

9.Операторлар қандай болып бөлінеді?

А) бос және жай

В) күрделі және бос

С) жай және күрделі

 1. Мына математикалық жазылуы ах3 – bx+с Паскаль тілінде қалай жазылады?

А)a*sgrt(x)*x-b*x+c

B)sgrt a *x*x-b*x+c

 1. C) sgrt(x)*a* x-b*x+c

11.Символық тип қандай оператор арқылы белгіленеді?

A)False

B)Boolean

C)Char

12.Байттық тип қандай аралықтағы мәндермен сипатталады?

А)0 ден 254ке дейін

В) 0ден 255 ке дейін

С) 0ден 250ге дейін

13.Байттық тип қандай оператор арқылы сипатталады?

А)byte

B)integer

C)true

14.. … операторлар бірнеше қарапайым операторлардан құрылып,бір оператор сияқты орындалады

А)қарапайым

В)күрделі

С)жай

15.Қайсысы қалдық табу амалын орындайды?

А)mod

B)integer

C)div

16.Күрделі типтерге…

А)массивтер,файлдар,жазбалар,жиындар

В)бүтін сан,нақты сан,символдық шама,өрнек

С)массивтер,логикалық шама,файлдар,жазбалар

 1. Паскальда өрнек қалай жазылады?

А)бірнеше жолға

В) бір жолға

С) еш бір жолға

 1. Таңдау операторын көрсет

A)Goto

B)Case-of

C)Var

19.Қайсысы  бүтіндей бөлу амалын орындайды?

А)mod

B)integer

C)div

20.Программада өңделетін  мәліметтерді  қандай файл оқиды?

А)Output

 1. B) Input

C)Read

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінен 9сыныпқа арналған тест сұрақтары

Паскаль программасы. Операторлар.Мәліметтердің типі.

ІI- нұсқа

 

1.Кез келген программаның  түйінді….. сөзінен аяқталады

А) Read

 1. B) End
 2. C) Program
 3. Сипаттау бөлімінде… орналасады

А) нақты тип,тип

В)айнымалылар,тұрақтылар

С) бүтин тип,логикалық тип

 1. Типтер нешеге бөлінеді?

А)4

В)5

С)2

4.Программаның орындалу барысында мәндерін өзгертуге болатын шамалар…

А)Айнымалылар

В)Тұрақтылар

С)Символдық тип

5.Программада өңделетін  мәліметтерді  қандай файл оқиды?

А)Output

 1. B) Input

C)Read

6.Таңдау операторын көрсет

A)Goto

B)Case-of

C)Var

7.Паскальда өрнек қалай жазылады?

А)бірнеше жолға

В) бір жолға

С) еш бір жолға

8.Қарапайым типтерге…

А)массивтер,бүтін сан,файлдар

В) бүтін сан,нақты сан,символдық шама,логикалық шама

С) нақты сан,жазбалар,жиындар,символдық шама

9.Бүтін тип қандай аралықтағы мәндермен сипатталады?

А)-32768бен +32767

Б)-32777мен+32776

С)-32867мен+32866

10.Бүтін тип қандай оператор арқылы сипатталады?

А)byte

B)integer

C)true

11.Құрамына басқа операторлар кірмейтін операторлар… операторлар деп аталады

А)жай

В)күрделі

С)қарапайым

12.Қайсысы  бүтіндей бөлу амалын орындайды?

А)mod

B)integer

C)div

13.Тармақталу операторы қалай жазылады?

А)If<шарт> then<оператор1> else <оператор 2>;

В) then<оператор1> else <оператор 2> If<шарт>;

С) else <оператор 2>then<оператор1> ;

 1. Алгоритм нешеге бөлінеді?

А)4

В)3

С)5

15.Оператор дегеніміз…

А) бір шамаға жүргізілетін амалдардың орындалу жолын көрсететін нұсқау.

В) белгілі бір шамаларға жүргізілетін амалдардың орындалу жолын көрсететін нұсқау.

С)бірнеше шамаларға орындалу жолын көрсететін нұсқау.

16.Арифметикалық амалдарды көрсет

А) +,*,/,-

В):, ;,+,/

С)^.*.+.=

 1. Өту немесе бос операторды көрсет

A)Goto

B)Case-of

C)Var

 1. Нақты тип операторын тап

А)Boolean

 1. B) Real

C)Byte

 1. Сипаттау бөлімі неше бөліктен тұрады?

А) бірнеше

В) үш

С) бір

 1. Қайсысы қалдық табу амалын орындайды?

А)mod

B)integer

C)div

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінен 10сыныпқа арналған тест сұрақтары

Құралдар панелі. Тізім жасау. Қызықты жарнама бетін жасау.

І-нұсқа

1.MS Word бағдарламасының терезезе элементтерін дұрыс турған ретін көрсет

А)Мәзіржолы,пішімдеу үстелі,стандартты үстелі,тақырыпжолы,сызғыш, тапсырмалар аймағы,айналдыру сызығы,күй жолы

В) Тақырып жолы,мәзір жолы,стандарты үстелі,пішімдеу үстелі,сызғыш, тапсырмалар аймағы,айналдыру сызығы,күй жолы

С) Тақырып жолы, мәзір жолы, пішімдеу үстелі,стандартты үстелі,тақырыпжолы,сызғыш, тапсырмалар аймағы,айналдыру сызығы,күй жолы

2.MS Word бағдарламасы…

А) MS Office қосымшасы

В) Paint қосымшасы

С) Мәтіндік қосымшасы

3   Мына белгі нені білдіреді?

А)жаңа бума

В)жаңа құжат

С) жаңа тақырып

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)алдын ала қарау

В) масштаб

С) баспаға жіберу

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А) сол жақ шеті бойынша туралау

В) ортасы бойынша туралау

С)оң жақ шеті бойынша туралау

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)фонның түсін өзгертеді

В)әріптің түсін өзгертеді

С)бас әріптің түсін өзгертеді

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)автоматты нөмірлеу

В) сандар енгізу

С)сандармен,әріптер енгізу

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)көшіру

В)қою

С)сақтау

9.MS Publisher бағдарламасы не үшін керек?

А) мәтін теру үшін

В)публикация жасау үшін

С) презентация жасау үшін

10.Мәтіндік файл кеңейтілуі

А)com

B)bmp

C)txt

11.Егер сөз қызыл  ирек сызықпен сызылып турса,онда ол нені білдіреді?

А)қаріп өлшемін өзгерту керектігін

В)сөзде грамматикалық қате бар екенін

С)сөзде орфографиялық қате бар екенін

12.Мәтіндік редактордың функциясына не кірмейді?

А)Мәтінді аудару

В)мәтінді баспаға шығару

С)мәтін құру

 1. MS Office тобына қай программа кірмейді?

А)MS Word Pad

B)MS Access

 1. C) MS Word
 2. MS Publisher бағдарламасында алдымен нені таңдаймыз?

А) стиль

В)фон

С)макет

 1. MS Publisher бағдарламасында өз қалауымыз бойынша фон түсін өзгертуге болама?

А)жартылай

В)ия

С)жоқ

16.Қай перне бір бетке жоғары көтереді?

А)Pg Dn

 1. B) Pg Up
 2. C) Home

17.MS Word-та графикалық объектіні қалай жоюға болады?

А)Alt пернесімен

B)Insert пернесімен

C)Delete пернесімен

 1. MS Word-та жаңа жолға қай перне арқылы көшеді?

А)Tab

B)Delete

 1. C) Enter
 2. Стандартты үстелдін құралдарын көрсет

А)

В)

С)

 

20.Мәзір жолағын көрсет

А)

В)

С)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінен 10сыныпқа арналған тест сұрақтары

Құралдар панелі. Тізім жасау. Қызықты жарнама бетін жасау.

ІІ-нұсқа

 1. MS Word…

А) кестелік процессор

В) суреттік процессор

С) мәтіндік процессор

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)алдын ала қарау

В) масштаб

С) баспаға жіберу

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А) сол жақ шеті бойынша туралау

В) ортасы бойынша туралау

С)оң жақ шеті бойынша туралау

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)автоматты нөмірлеу

В) сандар енгізу

С)сандармен,әріптер енгізу

 1. Мына белгі нені білдіреді?

А)көшіру

В)қою

С)сақтау

 1. MS Publisher бағдарламасын іске қалай қосамыз?

А)Пуск-Все программы- MS Publisher

В) Пуск-MS Publisher

С) Пуск-Все программы MS Office- MS Publisher

7.Мәтіндік файл кеңейтілуі

А)com

B)bmp

C)txt

8.Мәтіндік редактор дегеніміз

А)компьютердің ресурастарын басқаратын программа

В)мәтіндік құжаттарды өндеуге арналған программа

С)мәтінді баспаға шығаратын программа

 1. «Іске қосу» батырмасы қалай ашылады?

А)есептер тақтасы арқылы

В)негізгі меню арқылы

С)қатты диск арқылы

10.Мәтіндік редактордың функциясына не кірмейді?

А)Мәтінді аудару

В)мәтінді баспаға шығару

С)мәтін құру

11.Автоматты тізім жасау үшін қандай амалдар орындаймыз?

А) Формат-список

В) Вставка-список

С) Таблица-список

 1. MS Publisher бағдарламасында алдымен нені таңдаймыз?

А) стиль

В)фон

С)макет

 1. Мына сурет тізімнің қай түріне жатады?

А)нөмерленген

В) маркеленген

С)көп қабатты

14.MS Word-та бетті қоршау үшін қай команда қолданылады?

А)Правка-Границы и заливка-Страница

В)Формат-Границы и заливка-Страница

С)Вставка-Границы и заливка-Страница

15.Егер сөз жасыл ирек сызықпен турса,ол нені білдіреді?

А)Сөзде грамматикалық қате бар екенін

В)Сөзде орфографиялық қате бар екенін

С)Формулада қате бар екенін

16.Мәтінді екі жақ шетке туралау үшін қай батырманы басу керек?

А)еңі бойынша туралау

В)туралау

С)сол жақ шетке туралау

17.MS Word-та қай аспаптар тақтасы автофигуралармен жұмыс істеуге арналған?

А)форматтау

В)стандартты

С)сурет салу

 1. Пішімдеу үстелін көрсет

 

А)

В)

С)

 

 

19.MS Publisher бағдарламасы не үшін керек?

А) мәтін теру үшін

В)публикация жасау үшін

С) презентация жасау үшін

20.Стандартты үстелдін құралдарын көрсет

А)

В)

С)