Паскаль программалау тілінің алфавиті. Тілдің қарапайым объектілері

Паскаль программалау тілінің алфавиті. Тілдің қарапайым объектілері

Тілдің алфавиті
Әріптер Латын,қазақ,

орыс,т.б.

Цифрлар

0,1,2,. . . . . 9

Арнайы белгілер

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметикалық амалдар: +;-;*;/

div-бүтін бөлу,

mod- қалдықты табу

Қатынас

>; <; >=; <=; =; <>.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысал: 10 div 3 = 3      10 mod 3 = 1     27 div 5 = 5     45 mod 8 = 5

 

Логикалық амал белгілері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі ұғымдар: Өрнек – арифметикалық немесе логикалық амалдар таңбасымен біріктірілген айнымалылар , атаулар, функциялар, жиымдар т.б. мағынасы бар сөздер тізбегі.

Оператор – программалау тілінің белгілі бір іс – әрекетті орындай алатын тиянақты мағынасы бар ең қарапайым сөздер.

Программаның сипаттамасы – программада пайдаланылатын мәліметтердің құрылымы мен ұйымдастырылуын алдын ала анықтайтын сөйлемдер жиыны.

Тілдің қарапайым объектілеріне «сан», «идентификатор», « тұрақты» , « айнымалы» , «функция», және «өрнек» ұғымдары кіреді.

Негізгі ұғымдар: Идентификатор – программалау процесінде қолданылатын арнайы таңбалар мен белгілеулер және міндетті түрде әріптен басталатын сандар мен әріптердің тізбегінен тұратны атау (ұзындығы 8 символдан тұрады). Мысалы, x, X1, cymma, DT3.

Тұрақтылар (константа)  деп мәндері белгілі және программаның орындалу барысында өзгеріссіз қалатын шамаларды айтады.

Есіңе сақта: const  < айнымалының аты> = <мәні>

Айнымалылар – программаның орындалу барысында мәндерін өзгертуг болатын шамалар.

Есіңе сақта: Айнымалыларды сипаттау var  түйінді сөзінен басталады.

Логикалық амалдар
True — ақиқат
False — жалған

 

Есіңе сақта: Тіл ережесін графиктік түрде бейнелейтін диаграмма  Вирт диаграммасы деп аталады.

Тапсырма №1: Есептеңіз:

а)   25 санын 3-ке бөлгендегі бөліндіні табыңдар.

б)   42 санын 5-ке бөлгендегі бүтін қалдықты табыңдар.

 

Тапсырма №2: Есептеңіз:.

1)  459 div 60 =

124 mod 7 =

2)  982 div 54 =

95 mod 3 =

3)  657 div 36 =

324 mod 6 =

4)  774 div 45 =

101 mod 7 =

5)  542 div 23 =

57 mod 41 =

6)  687 div 98 =

61 mod 4 =

7)  1234 div 245 =

355 mod 66 =

8)  308 div 2 =

604 mod 78 =

9)  446 div 54 =

854 mod 6 =

10) 49 div 3 =

852 mod 101 =

Үйге тапсырма:

Тапсырма№1: Есептеңіз:

11) 2541 div 1021 =

69 mod 3 =

12) 555 div 5 =

659 mod 8 =

13) 27 div 5 =

364 mod 7 =

14) 1952 div 96 =

654 mod 75 =

15)  82 div 9 =

930 mod 96 =

16) 852 div 2 =

1000 mod 10 =