Программа құрылымы. Шамаларды сипаттау бөлімі. Операторлар бөлімі

Программа құрылымы. Шамаларды сипаттау бөлімі. Операторлар бөлімі

 

1. тақырып program программа аты жазылады;
2. сипаттау бөлімі

Var типтері көрсетілген айнымалылар;

Begin
3. операторлар бөлімі    Операторлар;
end.

 

Мысал:

ЕСЕП: Берілген бүтін х, у екі санның қосындысын экранға кәдімгі жазуға ұқсас етіп шығаратын программа жазыңыз.

program esep01;

var      x,y:integer;

begin

  write(‘Екі бүтін сан енгізіңіз ’);

   read(x,y);

   write(x,’+’,y,’=’,x+y);

end.

Шамаларды сипаттау
Белгілерді
Тұрақтыларды
Label 1-сан, 2-сан, к-сан, 1-атау, 2-атау, nатау
Айнымалыларды
Const атау1=мәні;

Атау2=мәні;  . . . .,

Атау n=мәні;

var айнымалы атауларының тізімі: тип;
Const p=3.14;

E=2.7;

A=’bol’;

Max=1000;

Label 14, 7, 13, san, k7, n, belgi 1;
var af,m,n:     integer;

h,sg:     real;

d,ch:     char;

kd,b:      boolean;

Негізгі ұғым: Оператор дегеніміз – белгілі бір шамаларға жүргізілетін амалдардың орындалу  жолын көрсететін нұсқау.

Құрамына басқа операторлар кірмейтін операторлар жай (қарапайым )операторлар деп аталоады.

Есіңе сақта: Begin,end қызметші сөздері операторлық жақша деп аталады.

 

Операторлар
Жай
Күрделі
Меншіктеу, шартсыз көшіру, прцедура шақыру
Таңдау

Case

Тармақталу OF
Қайталау

While,Repeat,For

 

Есіңе сақта: Программада өңделетін мәліметтерді Input файлынан оқиды.

Программада өңделу нәтижесін  Output  файлына жазады.

Тапсырма№1: Паскаль тілінде жазылған төмендегі операторлардың қатесін табыңдар:

А) Write (Y1; Y2);

Ә) Write (Y1 Y2);

Б) Write (Y1, Y2);

В) Write [Y1,Y2];

Г) Write 1.62;

Д) Write (A, B/F).

Тапсырма№2:  Берілген бүтін х, у екі санның көбейтіндісін  кәдімгі жазуға ұқсас етіп шығаратын программа жазыңыз.