Паскаль тілінің басқару: шартты және шартсыз көшу, таңдау операторлары

Паскаль тілінің басқару: шартты және шартсыз көшу, таңдау операторлары

Мысал:

Бер:

, егер  -5<x<0

5x3+cosx,  егер 0<=x<2

Program esepteu;

Var x,y:real;

Begin

Writeln(‘x engiz’);

Read(x);

If(x>-5) and (x<0) then y:sqrt(sqr(x+abs(x)) else if(x>=0) and (x<2) then y:=5*sqr(x)*x+cos(x);

Writeln(‘natigeci’);

Writeln(‘y=’,y);

End.

Мән береміз

1

-2

0

Нәтижесі

  • y=5.5403023059E+00

-2  y=2.4494897428E+00

0  y=9.9999999999E+00

Мысал:              Х = a / b — 1,           егер a < b;

X = 25 — a,                егер a = b;

X = b — 5,                  егер a > b.

program esep2_1;

var

   a,b,x: real;

begin

  writeln(‘ a және b сандарын енгіз:’);

  readln(a,b);

  if (a < b) then x:= (a / b)-1;

  if (a = b) then x:= 25 — a;

  if (a > b) then x:= ((b — 5) / a);

  writeln(‘X = ‘,x); 

end.

Тапсырма№1:  Берілген есептерге программа құрыңыз.

 

у(х) = sinx — x функциясының мәнін есептейтін программа құрыңдар.

eгер х>0;

eгер х<0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма№2: Лагерьге демалуға келетін балаларды келесідей топ бойынша бөледі:

6-7 жас аралығы – 5 –ші топ;

7-9 жас аралығы – 4-ші топ;

9-11 жас аралығы – 3-ші топ;

11-13 жас аралығы – 2-ші топ;

13-15 (қоса алғанда) жас аралығы – 1-ші топ;

Әрбір лагерьге демалуға келетін баланың қай топқа баратынын анықтайтын программа құру. Компьютерде орындап, нәтижесін көрсет.

Тапсырма№3: Үш санның кішісін табатын программа құру керек.

 

Үйге тапсырма:

Тапсырма№1: Екі үшбұрыш қабырғалары a, b, c жєне d, e, f  берілген. Ќайсы үшбұрыштың ауданы үлкен екенін аныќтау       ќажет.     Программаны аяқтаңыз:

program esep2;

var a,b,c,d,e,f,p1,p2,S1,S2:real;

begin

writeln(’1-ші үшбұрыш қабырғаларын енгіз:’);

readln(a,b,c);

writeln(’2-ші үшбұрыш қабырғаларын енгіз:’);

readln(d,e,f);

p1:=(a+b+c)/2;

p2:=(d+e+f)/2;

S1:=sqrt(p1*(p1-a)*(p1-b)*(p1-c));

Тапсырма№2: Қатесін табыңыз.

Адам жасына қарап, оларды әлі мектепке бармаған, мектеп оқушысы, жұмысшы, зейнеткер деген төрт топтың біріне жатқызатын программа құрыңдар. Адам жасы пернетақтадан енгізіледі.

Program e6;

Var x : integer;

Begin

Writeln (‘ adam jasin engiz’ );

Readln (x);

If  then writeln (‘ ali mektepke barmagan’ ) else x<=6

If (x>6) and writeln (‘ mektep okushisi ‘) else (x<=17)

If (x>17) and (x<58) (‘ jumisshi’) else writeln (‘ zeinetker’); writeln

End.