Кесте. Кестелерді құру. Кестелерді редакциялау.

Сабақтың тақырыбы:  Кесте. Кестелерді құру. Кестелерді редакциялау.

Сабақтың мақсаты:

  • Оқушыларды кесте жасауға ұяшықтарды қосуға, алып тастауға және біріктіруге үйрету. Оқушыларға кестелерді қоршауды үйрету.
  • Жеке жұмыс жасауға, жауапкершілікті сезіне білуге, нәтижеге жетуге ұмтылуға, өзінше ізденімпаздыққа тәрбиелеу.
  • Оқушылардың есте сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Көрнекіліктері: Компьютер, оқулық, интерактивті тақта.

Ұйымдастыру кезеңдері:

а) оқушылардың сабаққа қатысын тексеру;

ә) оқушылардың назарын сабаққа аудару;

б) оқушыларды ынталы болуға үйрету.

ІІ. Үйге тапсырма: Құжатты баспадан шығару. ( Оқу).

ІІІ. Жаңа сабақ. Word  мәтіндік  процессорында кестелерді екі түрлі әдіспен: меню жолындағы Таблица командасының  және аспаптар панеліндегі Вставитьтаблицу батырмасын пайдаланып құруға болады. Меню жолында Таблица «Вставить» Таблица командасын орындасақ экранда вставкатаблицы диалогтік терезесі шығады.

 

Бұл терезеге баған саны мен жол санын жазып ок батырмасын басамыз.

 

 

 

 

 

 

Числостолбцовопциясының өрісіне кесте бағандарының саны енгізіледі.
Числострокопциясының өрісіне кесте жолдарының саны енгізіледі. Кейін Таблица – Вставить – Строки командасын орындап, жол санын көбейтуге болады.
Ширинастолбца өрісінде үнсіз келісім бойынша орнатылған авто параметрін қалдыруға болады, не бағандардың ені бірдей өзгереді.
Кей жағдайларда дайын кестеге баған, жол немесе жекелеген ұяшықтарды қосуға туады. Ұяшық немесе ұяшықтар тобын қосу үшін, алдымен жанына жаңа ұяшық немесе ұяшықтар тобы орналасатын ұяшықты белгілеңдер. Содан кейін Таблица – Вставить – Ячейки командасын орындау керек. Добавлениеячеек диалогтік терезесінде жаңа ұяшық кейін не істейтінін: жол, баған қосу немесе ұяшықтарды жылжыту керек екенін көрсетіңдер.
Кестенің жолын, бағанын немесе ұяшығын өшіру үшін, ең алдымен ұяшықтарды ерекшелеп, содан кейін Таблица – Удалить – Ячейки командасын орындап, Удалениеячеекдиалготік терезесінде ұяшықтың солға, жоғары ығысуы және жол немесе баған өшірілуі көрсетіледі.
Кестелер тақырыбын құру, ұяшықтарды біріктіру және бөлу.
Бір қатарда бір — біріне жақын орналасқан бірнеше торларды біріктіру үшін келесі әрекеттер орындалады:
— біріктіретін ұяларды белгілеп алу керек;
— Кесте ұяшықтарын біріктіру командасын орындау қажет. Таблица – Объединить ячей.
Ұяшықтардыбөлу.
Таблица – Разбить ячейки командасынорындаукерек. Экранға Разбиение ячеек диалогтіктерезесішығады. Осы терезедебағаналар саны енгізуөрісінебағаналарсанынбейнелейтінжаңасандыенгізіп, ОК — ді басу жеткілікті.
Кестелердіжиектеу.
Wordмәтіндік процессоры жекеұяшықтарға, қатарларға, бағаналарғажәнетолығыменкестегежақтауларқосуғамүмкіндікбереді. Жақтаудыбарлықкестегенемесеоныңжекеэлементтерінеорнатуүшінкелесіәрекеттерорындалады:
Жақтауішіненалынатынторлардытаңдау
Формат – Границы и заливка командасынорындап, Границы и заливка сұхбаттерезесіндегі Граница парағынакөшукерек.
Тип тізімінен стиль түрі мен жақтаусызығыныңқалыңдығынтаңдауқажет.
Түстізіміненсызықтүсінтаңдауқажет.
Соңында ОК — ді басу керек.
ІҮ. Сабақтыбекіту: Бекітутапсырмалары.

Кесте құр:
1) баған саны-3, жол саны-7.
2) баған саны-5, жол саны-2
3) баған саны-2, жол саны-10

Ұяшықтарды қосу үшін Таблица  Вставить — ячейкикомандасын таңдау қажет. Қатар және баған қосу үшінТаблица — Вставить командасын таңдау қажет.

1-топ: «Кестелер туралы мәлімет»

2-топ: «Кестелерқұру»

3-топ: «Кестелердіредакциялау»

Циклдітүрдепостердеқорғайды.

 Формативтібағалау «2 жұлдыз, 1 ұсыныс»

Ү. Бағалау:Оқушылардыбілімінесайбағалау.
ҮІ. Үйгетапсырма:Кестеменжұмыс. Дәптерге «Табиғатқашыққандаалатынтағамдар» аттыкестеқұру. Тағамныңаты, мөлшері, бағасы, барлығы, осығаншығатыншығындыжазукерек. Әрқайсысынбірбағанғажазукерек. (Әртүрліәдістердіпайдаланып, кестеқұру).