10 сыныпқа Информатикадан тест сұрақтары

10 сыныпқа  Информатикадан тест сұрақтары

1.PowerPoint бағдарламасында F5 пернесі қандай әмірді орындайды?

 

А)Анықтама мәзірі

Б)Слайд сипаттары

В) Жан бітірімді баптау

Г)Слайдты көрсету

 

 1. PowerPoint бағдарламасы көрмесі слайдына дайын дыбыстық файлды қалай кірістіреміз?

А)Кірістіру –Дыбысты жазу

Б)Слайдты көрсету – Сүйемелдеуді жазу

В)Кірістіру – Фильмдер және дыбыстар – Дыбысты жазу

Г)Кірістіру – Фильмдер және дыбыстар – Файл дыбысы

4.PowerPoint бағдарламасы көрмесіне суретті кірістіру әмірі:

А)Кірістіру – Нысан

Б)Кірістіру – Сурет – Суреттер (жинағы)

В)Пішім – Сурет– Суреттер (жинағы)

Г)Пішім – Сурет – Файлдан

5.PowerPointбағдарламасы терезесінде Жан бітірімді баптау әмірі қай мәзірде орналасқан?

 

А)Слайдтарды көрсету

Б)Пішім

В)Файл

Г)Кірістіру

 

6.PowerPoint бағдарламасы көрмесі слайдтарының жекелеген нысандарының жан бітірім пәрмендері қандай әмір көмегімен белгіленеді?

А)Слайдты көрсету– Жан бітірімді баптау

Б)Слайдты көрсету – Жан бітірім пәрмендері

В)Слайдты көрсету – Әрекеттер баптаулары

Г)Слайдты көрсету – Көрмені баптау

 1. MS-DOS операциялық жүйесінде дискті көшіру үшін қандай команда пайдаланылады:

 

 1. A) MD
 2. B) CD
 3. C) DISKCOPY
 4. D) TREE
 5. E) Format

 

 1. Windows операциялық жүйе ашық турган қапшықтың сол жағында “+” деген белгі турса, онда ол біліреді:
 2. A) Қапшықта файлдар бар
 3. B) Қапшықта қапшықтар бар
 4. C) Қапшықта бос емесфайлдар бар
 5. D) Қапшыққа файл қосуғаболады
 6. E) Қапшық бос
 7. Windows операциялық жүйесінде қаңдай терезе түрі жоқ:

А) Дөңгелек

В) Толық экранды

С) Үлкен экранды

 1. D) Кіші экранды

Е) Шартбелгі (пиктограмма)

 1. Windows ортасында терезедегі әр жерде орналасқан объектілерді белгілеу үшін қандай пернені басулы күйінде үстап тұру керек:

 

A)Alt

B)Shift

 1. C) Tab
 2. D) Ctrl
 3. E) Delete

 

 1. MS WORD мәтіндік редакторда кесте құру үшін:
 2. A) ВСТАВКА мәзірінде ОБЪЕКТ таңдау
 3. B) ТАБЛИЦА мәзірінде ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ таңдау
 4. C) ФОРМАТ мәзірінде ТАБУЛЯЦИЯ таңдау
 5. D) ТАБЛИЦА мәзірінде РАЗБИТЬ ТАБЛИЦУ таңдау
 6. E) ФОРМАТ мәзірінде БУКВИЦА таңдау

12.PowerPoint бағдарламасының көрмесін қамтитын файлдың кеңейтімін көрсетіңіз.

 

 1. .ppt
 2. .gif
 3. .jpg
 4. .pps

 

 1. [email protected] мекен жайының үйшіктік бөлігі қай елді көрсетеді?

 

 1. АҚШ
 2. Ресей
 3. Қазақстан
 4. Германия

 

 1. Internet желісіндегі электронды поштаның usupova@nursat.kz. мекен жайы берілген.Электронды мекен жай иесінің есімін көрсетіңіз.

 

 1. nursat
 2. usupova
 3. nursat.kz
 4. .kz

 

 1. Word бағдарламасында мәтінді туралау түрлерінің бәрін атап көрсетіңдер:
 2. ұзындығы бойынша, сол жақ шеті бойынша, диагоналі бойынша
 3. сол жақ шеті бойынша, ортасы бойынша, оң жақ шеті бойынша, ені бойынша
 4. тігінен, ортасы бойынша, көлденеңінен
 5. ені бойынша, көлденеңінен

 

 

7 «Б» класс  Информатика

 1. Единицы измерения информации:

 

A). Слово.

B). Дискета.

C). Байт, бит.

D). Дюйм.

E). Дорожка.

 

 1. В одном байте:

 

A). 12 битов.

B). 8 битов.

C). 10 битов.

D). 100 битов.

E). 20 битов.

 

 1. Дискеты предназначены для:

A). Временного хранения информации.

B). Вывода информации на экран.

C). Увеличения быстродействия микропроцессора.

D). Хранения постоянной информации.

E). Вывода информации на печать.

 1. Информация –это:

 

A). Продуктвзаимодействия данных и адекватных3

B). Сведения об окружающем мире, которые повышают уровень осведомленности человека.

C). Инструмент политиков.

D). Прочитанные книги.

E). Материальное средство.


 1. Первый программист:

 

A). Ада Лавлейс.

B). Блез Паскаль.

C). Г. Лейбниц.

D). Алан Тьюринг.

E).  Николаус Вирт.

 

 1. Какой клавишей включается дополнительная цифровая панель:

 

A).  NumLock.

B).  CapsLock.

C).  Enter.

D).  Insert.

E).  Shift.

 

 1. Объект, предназначенный для временного хранения удаляемых объектов:

 

A). Рабочий стол.

B). Корзина.

C). Мой компьютер.

D). Мои документы.

E). Файл.

 

8. Что такое Панель задач:

A). Панель, в которой отображается состояние активного документа.

B). Панель, в которой отображаются все открытые приложения.

C). Панель, в которой отображаются уничтоженные документы

D). Панель, в которой отображаются все очередные задачи.

E). Панель, в которой отображаются состояние окна.

 1. Какая клавиша устанавливает клавиатуру в режим набора заглавных букв:

 

A). CapsLock.

B). ScrollLock.

C). NumLock.

D). Tab.

E). BACKSPACE.

 

 1. Кнопка “Свернуть окно”:

 

A).

 

B).

 

C).

 

D).

 

E).

 

 1. Кнопка “Закрыть окно”:

 

A).

 

B).

 

C).

 

D).

 

E).

 

 1. Клавиша для перемещения курсора на страницу вверх:

 

A). PgUp.

B). End.

C). PgDn.

D). Home.

E). Ctrl.

 

 1. Запуск программы Paint

 

 • Пуск – Программы – Стандартые – Paint
 • Пуск – Paint
 • Пуск – Документы- Paint
 • Пуск – Документы – Программы – Paint

 

 • Нет ответа
 1. Что означает — Ж

 

 • Курсив
 • Подчеркнутый
 • Жирный
 • Абзац
 • Увеличение размер

 

 1. Стандартные значки на рабочем столе

 

 • Мои документы, Мой компьютер, Документы, Программы
 • Мой компьютер, Мои документы , InternetExplorer. Корзина
 • Мои документы, Мой компьютер, Программы, InternetExplorer
 • Мои документы, Часы, Калькулятор, Программы

 

 

7 А сынып Информатика

 

 1. “Терезені орау (Свернуть окно)” кнопкасы:

 

A)
B)
C)
D)
E)

 

 1. “ Терезеніжабу (Закрыть окно)” кнопка сы:

 

A)
B)
C)
D)
E)

 

 1. Клавиатурадантек бас әріптіқоюклавишасы:

 

 1. A) Caps Lock
 2. B) Scroll Lock
 3. C) Num Lock
 4. D) TaB
 5. E) BACKSPACE

 

 1. Ақпарат дегеніміз:

 

 1. A) Берілгендердің өзара әрекеттестігі және адекватты тәсілдер
 2. B) Адамның дамуына әсер ететін қоршаған орта туралы мағұлматтар
 3. C) Политиктеринструменті
 4. D) Оқылғанкітаптар
 5. E) Құрылғанбағдарламалар

 

 1. Ақпараттық процесс дегеніміз:

 

А) Ақпаратқабылдау, беру, қолдану, түрлендірупроцессі

В) Білімберудіңжаңатехнологиясынқүру, енгізу

С) Адамдардыңбілімінсаясаттөңірегіндеүздіксізқолдану

 1. D) Есептеутехникасыныңкөмегіменғылыми-техникалықесептердішығару

Е) Бағдарлама беру процесіжәнежою

 

 1. Ақпаратөлшембірліктері:

 

А) Сөз

В) Дискет

С) Байт, бит

 1. D) Дюйм

Е) Жол

 

 1. Бірбайтта:

 

А) 12 бит

В) 8 бит

С) 10 бит

 1. D) 100 бит

Е) 20 бит

 

 1. Уақытшаөшірілгенқұжаттарқайдасақталады?

 

 • Себетте
 • Құжаттарда
 • Бағдарламаларда
 • Жұмысүстеліндн
 • Меніңкомпьютерімде

 

 1. Тапсырмалартақтасыдегеніміз не?

 

 • Ағымдағықұжаттардыкөрсетеді
 • Ашықтұрғанқұжаттардыкөрсетеді
 • Жойылғанқұжаттардыкөрсетеді
 • Жұмысүстелініңжұмысынкөрсетеді
 • Жауапжоқ

 

 1. Жүгіргінібеттіңжоғарғыжанынаапаруүшін:

 

A). PgUp.

B). End.

C). PgDn.

D). Home.

E). Ctrl.

 

 1. Ж – белгішесі нені білдіреді?

 

 • Қою жазу
 • Қисық жазу
 • Асытн сызу
 • Абзац
 • Өлшемін үлкейту

 

 1. Жұмыс үстеліндегі стандартты белгішелер

 

 • Мои документы, Мой компьютер, Документы, Программы
 • Мой компьютер, Мои документы , InternetExplorer. Корзина
 • Мои документы, Мой компьютер, Программы, InternetExplorer
 • Мои документы, Часы, Калькулятор, Программы

 

 1. Сандық бөлікті іске қалай қосады?

 

A).  NumLock.

B).  CapsLock.

C).  Enter.

D).  Insert.

E).  Shift.

 

 1. Бас әріппен жазу үшін қай пернені іске қосамыз?

 

A). CapsLock.

B). ScrollLock.

C). NumLock.

D). Tab.

E). BACKSPACE.

 

 1. Дискета не үшін қажет?

 

A). Ақпаратты уақытша сақтау

B). Ақпаратты экранға шығару

C). Тұрақты ақпаратты сақтау

D). Баспаға шығару

E)Микропроцеесордың жұмысын күшейту үшін

 

8 сынып Информатика

 

 1. Сегіздік санау жүйесінің алфавиті:

 

 1. A) {1,2,3,4,5,6,7,8,9}
 2. B) {0,1}
 3. C) {0,1,2,3,4,5,6,7}
 4. D) {a,b,c,d,e,f}
 5. E) {a-z}

 

 1. Cанау жүйелері қандай класстарға бөлінеді:

 

 1. A) Резидентті және резидентті емес
 2. B) Позициялық және позициялық емес
 3. C) Екілік және сегіздік
 4. D) Екілік және оналтылық
 5. E) Кодтау және санау

 

 1. 20 ондық санының 8 –к жүйде жазылу:

 

 1. A) 24
 2. B) 121
 3. C) 1010
 4. D) 10111
 5. E) 18

 

 1. Компьютер – ол:
 2. A) Өзарабайланысатыңқұрылғылар мен бағдарламаларнақтыжиыны
 3. B) Автоматтытүрдемәліметтердіөңдейтінқұрылғылар
 4. C) Автоматтытүрдемәліметтердіқұратын, сақтайтын, өндейтінжәнетасмалдайтынэлектрондықұрылғы
 5. D) Басқарушыішкіжүйеніңбастапқыжоғарғыэлементіненсолішкіжүйніңәрэлементіне лек-легіменберілуі
 6. E) Машина
 7. Компьютердің шығару құрылғылары:

 

 1. A) Принтер, процессор, монитор
 2. B) Жедел жад, тышқан, принтер
 3. C) Қатты, жұмсақ, компакт дискілер
 4. D) Пернетақта, сканер, тышқан
 5. E) Плоттер, принтер, монитор

 

 1. Windows -дің ішінде компьютерді дұрыс өшіру үшін …. басу керек:

А) Windows- дың бас мәзіріндегі «Жұмысты аяқтау» жолағының «Компьютерді өшіру» пунктін тандап алып, «Иә» батырмасын

В) Жүйелік блоктағы «Роwег» батырмасын

С) Барлық құжатгарды жауып, жүйелік блоктарга «Роwег» батырмасын

 1. D) МS WORD программасында жұмыс істей отырып, терезенің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «х» белгісін басу

Е) Жүйелік блоктағы «Reset» батырмасын

 1. Windows операциялық жүйесінде терезені жабу үшін ….. басу керек:

 

А) Терезенің жоғарғы он жақ бұрышындағы «х» белгісін 2 рет

В) Терезенін жоғарғы оң жақ бұрышындағы «х» белгісін

С) АІt+Таb пернелерін бірге

О) Sһіft+Таb пернелерін бірге

Е) Сарs Lоck + Таb пернелерін бірге

 

 1. Windows операциялық жүйесінде .dос кеңейтілуі ….. бағдарламасында қолданылады:

 

А) MSWORD

В) Мs ЕхсеL

С) Раіnt

 1. D) Роwer Роіnt

Е) MS Ассеss

 

 1. 1024 Мбайт неге тең:

 

А) 1 Мбайтқа

В) 1 Кбайтқа

С) 1 Битке

 1. D) 1 Өріске

Е) 1 Гбайтқа

 

 1. Файлдарды архивтеу дегеніміз:

 

А) Жойылған файлдарды қайта қалыпка келтіру

В) Файлдарды тестілеу

С) Файлды немесе файлдар тобын сығу

 1. D) Компьютерлік вирустерден қорғау

Е) Файлды жою

 

 1. Тышканның оң жақ пернесін басу арқылы шақырылатын меню:

 

А) Көлденең меню

В) Төмен жайылатын меню

С) Жүйелік меню

 1. D) Контекстік меню

Е) Негізгі меню

 

 1. Мына бағдарламалардыңқайсысы текстік редакторға жатады:

 

А) Ехсеl

 1. B) Word

С) АСС688

 1. D) SК-4

Е) Dоs

 

 1. Windows ортасында Анықтама алу үшін қандай команда пайдаланылады:

 

 1. A) ПУСК — Справка
 2. B) Контекстік меню — Справка
 3. C) Файл — Справка
 4. D) Вид — Справочник
 5. E) Дұрыс жауап жоқ

 

 1. MS WORD мәтіндік редакторда кестенің ұяшықтарын біріктіру үшін:
 2. A) ВСТАВКА мәзірінде ОБЪЕКТ таңдау
 3. B) ТАБЛИЦА мәзірінде ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ таңдау
 4. C) ФОРМАТ мәзірінде ТАБУЛЯЦИЯ таңдау
 5. D) ТАБЛИЦА мәзірінде ОБЪЕДИНИТЬ ЯЧЕЙКИ таңдау
 6. E) ФОРМАТ мәзірінде СИМВОЛ таңдау
 7. MSWORDмәтіндікредактордақұжаттыңқайжерінесуретқойылады:

 

 1. A) Мәтінніңбасына
 2. B) Ағымдағыабзацтыңаяғында
 3. C) Жүгіргі (курсор) тұрған жерге
 4. D) Ағымдағыабзацтыңбасында
 5. E) Мәтінніңаяғында

 

9 Б сынып Информатика

 

1 .При составлении схемы алгоритма                    обозначается:

 

A). Процесс.

B). Проверка условия.

C). Начало цикла.

D). Вывод на печать.

E). Пуск, остановка.

 

 1. 2. При составлении схемы алгоритма  обозначается:

 

 1. A) Процесс.

B). Проверка условия.

C). Начало цикла.

D). Вывод на печать.

E). Пуск, остановка.

 

 1. Записать на языке Pascal следующие арифметические выражения: 7 5+23+

 

 • 7*5+2*2*2+13/2
 • 7*5+2*2*2+
 • 7*5+23+

 

 1. Записать формулы, которые соответствуют приведенным арифметическим выражениям на языке Pascal:

3.72+0.015*2.8

 

 1. 3,72+0,015 2,8
 2. 3,72 + 0.015*2,8
 3. Нет ответа


 1. Каким словом заканчивается написание программы:

 

A). END.

B). Program.

C). Begin.

D). Var.

E). Write.


 1. Какой знак на языке ПАСКАЛЬ означает деление:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.


 1. Какой знак на языке ПАСКАЛЬ означает умножение:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.

 

 1. Что такое компьютерные вирусы?
 2. a) программы, размножающиеся самостоятельно и способные нанести вред объектам, находящимся в операционной системе и в сети
 3. b) информация, хранящаяся на жёстком или на гибком диске, но без возможности работы с ней
 4. c) исчезающие без удаления и не восстанавливаемые программы, которые приводят диски к непригодности
 5. d) скрытые программы, которые невозможно уничтожить с помощью команды Удалить
 6. Какие программы из ниже перечисленных являются антивирусными?

 

 1. a) Doctor WEB, AVP
 2. b) WinZip, WinRar
 3. c) Word, PowerPoint
 4. d) Excel, Internet Explorer

 

 1. В каком пункте панели  меню программы  Word  можно найти команду Сохранить?

 

 1. a) Файл
 2. b) Сервис
 3. c) Правка
 4. d) Формат


 1. Устройство для подключения к Интернету:

 

A). Модем.
B). Сканер.
C). Принтер.
D). Домен.
E). Протокол.


 1. Какой знак на языке ПАСКАЛЬ означает больше и равно:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.

 

 1. Какой знак ставится между разделами операторами при составлении программы:

 

A). (.).

B). (,).

C). (;).

D). (-).

E). (+).

 

 1. Для ввода текста и чисел предназначены клавиши:

 

A). Буквенно-цифровые клавиши.

B). Специальные клавиши.

C). Функциональные клавиши.

D). Текстовые.

E). Цифровые.

 

 1. Что выходит при нажатии кнопки Пуск:

 

A). Маленькое меню.

B). Большое  меню.

C). Главное  меню.

D). Нежное  меню.

E). Верхнее  меню

 

 

 

 

10 Б класс Информатика

$$$ 1

Для чего используется программа PowerPoint:

 

A). Для написания текста.

B). Для создания рисунков.

C). Для создания слайдов.

D). Для создания музыкальных произведений.

E). Для завершения вычислительных операций.

 

$$$ 2

Основные функции PowerPoint:

 

A). Ввести изображение.

B). Сохранить изображение.

C). Создать изображение.

D). Создать презентацию.

E). Просмотреть видеофильм.

 

$$$ 3

Режим слайдов в программе PowerPoint:

A). Удобен для просмотра и редактирования отдельных слайдов презентации.

B). Показывает только содержание текста презентации.

C). Размещает в окне все слайды презентации по порядку.
D). Создание заметок для страниц с использованием их при презентации.
E). Начинается показ одного за другим слайдов готовой презентации.

 1. Для работы с Интернет необходимы:

A). Компьютер, модем, телефон.

B). Компьютер, сканер, модем.

C). Компьютер, телефон.

D). Компьютер, модем, принтер.

E). Компьютер, телефон, принтер.

 1. Что означает кнопка ∑ ?

 

A). Вставка диаграммы.

B). Автосумма.

C). Умножение.

D). Формулы.

E).   Копирование.

 

 1. Какая из перечисленных программ относится к электронным таблицам:

 

A). FoxFro.

B). EXCEL.

C). WORD.

D). ACCESS.

E). LEXICON.

 

 1. В электронных таблицах существует понятие:

 

A). Ячейка (клетка).

B). Поле.

C). Идентификатор.

D). Ключ.

E). Запись.

 

 1. Текстовый редактор WORD предназначен для:

 

A). Создания расчетных документов.

B). Создания текстовых документов.

C). Создания графических документов.

D). Создания Web-страниц.

E). Создания баз данных.

 

 1. При создании таблицы в текстовом редакторе необходимо указать количество:

 

A). Строк и столбцов.

B). Только столбцов.

C). Только строк.

D). Ячеек.

E). Нарисовать.

 

 1. Режим показа слайдов в программе PowerPoint:

A). Удобен для просмотра и редактирования отдельных слайдов презентации.

B). Показывает только содержание текста презентации.

C). Размещает в окне все слайды презентации по порядку.
D). Создание заметок для страниц с использованием их при презентации.
E). Начинается показ одного за другим слайдов готовой презентации.

 1. Возможности, используемые при создании презентации(укажи неверное):

 

A). Шаблон.

B). Слайд.

C). Анимация.

D). Эффект.

E). Запрос.

 

 1. В электронном почтовом адресе до знака @ записывается…

 

 1. a) имя пользователя
 2. b) название домена
 3. c) имя провайдера
 4. d) имя сервера

 

 1. На какую страну указывает доменная часть адреса [email protected] ?

 

 1. a) США
 2. b) Россия
 3. c) Казахстан
 4. d) Германия

 

 1. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется…

 

 1. a) слайд
 2. b) лист
 3. c) кадр
 4. d) рисунок

 

 1. Укажите все типы выравнивания текста в программе Word:

 

 1. a) по длине, по левому краю, по диагонали
 2. b) по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине
 3. c) по ширине, по вертикали
 4. d) по вертикали, по центру, по горизонтали

 

 

 

 

 

11 Б тест Информаитка

 1. Укажите назначение службы Internet E-mail:

 

 1. a) удаленное управление компьютером (терминальное)
 2. b) электронная почта (почтовый сервер)
 3. c) служба тестирования
 4. d) служба знакомств

 

 1. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать…
 2. a) только сообщения
 3. b) только файлы
 4. c) сообщения и приложенные файлы
 5. d) видеоизображения
 6. Укажите наиболее правильный ответ. Электронная почта  …
 7. a) организует службу доставки, содержит почтовые ящики, адреса и письма
 8. b) организует службу передачи сообщений с помощью почтовых адресов пользователей
 9. c) организует доставку электронной почты
 10. d) обеспечивает поддержку почтовых ящиков и пересылку файлов
 11. Программа, предназначенная для создания и отправки писем  — …

 

 1. a) Outlook Express
 2. b) Microsoft Excel
 3. c) Microsoft Internet
 4. d) Outlook Mail

 

 1. В электронном почтовом адресе до знака @ записывается…

 

 1. a) имя пользователя
 2. b) название домена
 3. c) имя провайдера
 4. d) имя сервера

 

 1. В электронном почтовом адресе после знака @ записывается…

 

 1. a) название домена
 2. b) имя пользователя
 3. c) имя провайдера
 4. d) имя сервера

 

 1. Задан адрес электронной почты в сети Internet: [email protected].  Укажите имя владельца электронного адреса.

 

 1. a)nursat
 2. b)usupova
 3. c)kz
 4. d) kz

 

 1. Задан адрес электронной почты в сети Internet: usupo[email protected]. Укажите имя компьютера, на котором хранится почта.

 

 1. a) nursat
 2. b) usupova
 3. c) kz
 4. d) kz

 

 1. На какую страну указывает доменная часть адреса [email protected] ?

 

 1. a) США
 2. b) Россия
 3. c) Казахстан
 4. d) Германия

 

 1. Можно ли прикрепить файл к электронному письму?

 

 1. a) да
 2. b) нет
 3. c) можно, если файл текстовый
 4. d) можно, если файл графический

 

 1. Чтобы войти в ящик электронной почты сети  Internet, нужно знать…

 

 1. a) пароль и имя почтового сервера
 2. b) домен и имя пользователя
 3. c) логин и пароль пользователя
 4. d) логин и тип почтового сервера

 

 1. Открытие нового шаблона электронного письма в программе OutlookExpress происходит по щелчку на кнопку:

 

 1. a) Отправить
 2. b) Создать

 

 1. c) Копировать
 2. d) Форматировать

 

 1. Отправка электронных писем в программе OutlookExpress происходит по щелчку на кнопку:

 

 1. a) Доставить
 2. b) Вставить
 3. c) Вырезать
 4. d) Копировать

 

 1. Что такое Смайлик?

 

 1. a) текстовое сообщение
 2. b) эмоциональный символ
 3. c) символ провайдера
 4. d) символика сервера

 

 1. Какие команды необходимо выполнить для создания новой учётной записи  в программе OutlookExpress?

 

 1. a) Сервис – Учётные записи – Добавить – Почта
 2. b) Сервис – Учётные записи – Заменить – Почта
 3. c) Сервис – Учётные записи – Добавить – Браузер
 4. d) Файл – Учётные записи – Добавить – Почта


11 АсыныпИнформатика

 1. Internet E-mail қызметінің міндеті – …

 

 1. компьютерді қашықтан (терминалдық) басқару
 2. электронды пошта (пошталық сервер)
 3. тестілеу
 4. таныстыру


 1. Электронды пошта (e-mail) … жеткізуге мүмкіндік береді.

 

 1. тек хабарламаларды ғана
 2. тек файлдарды ғана
 3. хабарламалар мен тіркелген файлдарды
 4. бейнекескінді


 1. Дұрыс жауабын көрсетіңіз. Электронды пошта …
 2. жеткізу қызметін ұйымдастырады, пошта жәшіктері, мекенжайы мен хаттары бар
 3. пайдаланушының пошта мекен жайларының көмегімен хабарламаларды жеткізу қызметін ұйымдастырады
 4. электронды поштаны жеткізіп беруді ұйымдастырады
 5. пошта жәшіктерін қолдау және файлдарды жөнелтуді қамтамасыз етеді
 6. Хаттарды әзірлеуге және жөнелтуге арналған бағдарлама – …

 

 1. Outlook Express
 2. Microsoft Word
 3. Microsoft Internet
 4. Microsoft Access


 1. 5. Электронды пошта мекен жайындағы @ таңбасына дейін не жазылады?

 

 1. пайдаланушының аты
 2. үйшік атауы
 3. провайдер атауы
 4. сервер атауы

 

 1. 6. Электронды пошта мекен жайындағы @ таңбасынан кейін не жазылады?

 

 1. үйшік атауы
 2. пайдаланушының аты
 3. провайдер атауы
 4. сервер атауы


 1. 7. Internet желісіндегі электронды поштаның [email protected]. мекен жайы берілген. Электронды мекен жай иесінің есімін көрсетіңіз.

 

 1. nursat
 2. usupova
 3. nursat.kz
 4. .kz


 1. Internet желісіндегі электронды поштаның [email protected]. мекен жайы берілген. Пошта сақталып тұрған компьютердің атауын көрсетіңіз.

 

 1. nursat
 2. usupova
 3. nursat.kz
 4. .kz


 1. [email protected] мекен жайының үйшіктік бөлігі қай елді көрсетеді?

 

 1. АҚШ
 2. Ресей
 3. Қазақстан
 4. Германия

 

 1. 10. Электронды хатқа файлды біріктіруге бола ма?

 

 1. иә
 2. жоқ
 3. егер файл мәтіндік болса, онда болады
 4. егер файл сызбалық болса, онда болады

 

 1. 11. Internetжелісінің электронды пошта жәшігіне кіру үшін … білу керек.

 

 1. сервердің құпия сөзі мен атауын
 2. пайдаланушының есімі мен үйшігін
 3. пайдаланушының логині мен құпия сөзді
 4. логин мен пошта серверінің типін

 

 

 1. MicrosoftOutlookбағдарламасындағы электронды хаттың жаңа қалыбы … батырмасын шерткенде ашылады.

 

 1. Жөнелту
 2. Әзірлеу
 3. Көшірмелеу
 4. Пішімдеу


 1. MicrosoftOutlookбағдарламасындағыэлектрондықхаттарды жөнелтуқай батырманы шерткенде орындалады?


 1. Жеткізу
 2. Кірістіру
 3. Қиып алу
 4. Көшіру

 

 1. Смайлик дегеніміз не?

 

 1. мәтіндік хабарлама
 2. көңіл күй нышаны
 3. провайдер нышаны
 4. сервер нышаны


 

 1. Outlook Express бағдарламасындағы жаңа тіркеулік жазба жасау үшін қандай әмірлерді орындау қажет?
 2. Құралдар – Тіркеулік жазбалар – Үстеу – Пошта
 3. Құралдар Тіркеулік жазбалар Алмастыру Пошта
 4. Құралдар Тіркеулік жазбалар Үстеу –Браузер
 5. Файл Тіркеулік жазбалар Үстеу Пошта

 

 1. Клавиатурадан тек бас әріпті қою клавишасы:
 2. A) Caps Lock
 3. B) Scroll Lock
 4. C) Num Lock
 5. D) TaB
 6. E) BACKSPACE

 

 

 

 

 

 

 

9А сынып Информатика

 1. Pascal тілінде келтірілген өрнектерге сәйкес формулаларды жазу керек: 3,72+0,015*2,8
 • 3,72+0,015 2,8
 • 3,72 + 0.015*2,8
 • Жауап жоқ
 • Белгісі алгоритм құрғанда нені білдіреді

 

 

 1. A) Процесс
 2. B) Шешуі
 3. C) Циклдың басы
 4. D) Басылымға шығару
 5. E) Қосу, тоқтату

 

 1. Алгоритмнің жазылу түрлері:

 

 1. A) Сөздік, графиктік, программа
 2. B) Мәтін, формула
 3. C) Кесте, диаграмма
 4. D) Екіліктізбек
 5. E) Дұрысжауабыжоқ
 6. Программанықұрғанда қандай символмен аяқталады:

 

A). END.

B). Program.

C). Begin.

D). Var.

E). Write.


 1. 5. ПАСКАЛЬ тілінде бөлу белгісі қалай жазылады?:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.


 1. 6. ПАСКАЛЬ тілінде көбейту белгісі қалай жазылады?:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.

 

 

 

 

 

 

белгісі алгоритм схемасынқұрғанданенібілдіреді:

 

 1. A) Процесс
 2. B) Шешуі
 3. C) Циклдың басы
 4. D) Басылымғашығару
 5. E) Қосу, тоқтату

 

белгісі алгоритм схемасынқұрғанданенібілдіреді:

 

 

 1. A) Процесс
 2. B) Шешуі
 3. C) Циклдың басы
 4. D) Басылымғашығару
 5. E) бастау, аяқтау

 

 1. Сызықтық алгоритм дегеніміз:

 

 1. A) Барлық әрекеттері бір рет және тізбектей орындалатын алгоритм
 2. B) Белегілі бір шартқа байланысты екі әрекеттің біреуін ғана орындалатын алгоритм
 3. C) Белгілі бір әрекеттер тізбегі бірнеше рет орындалатын алгоритм
 4. D) Басылымға шығаратын алгоритм
 5. E) Бастау, аяқтау

 

 1. Циклдық алгоритм дегеніміз:

 

 1. A) Барлық әрекеттері бір рет және тізбектей орындалатын алгоритм

B)Белегілі бір шартқа байланысты екі әрекеттің біреуін ғана орындалатын алгоритм

 1. C) Белгілі бір әрекеттер тізбегі бірнеше рет орындалатын алгоритм
 2. D) Басылымға шығаратын алгоритм
 3. E) Бастау, аяқтау

 

 1. Принтер – ол:

 

 1. A) Магниттік лентада берілгендерді сақтайтын құрылғы
 2. B) Ақпаратты басып шығару құрылғысы
 3. C) Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы
 4. D) Ақпаратты компьютер экранына шығару құрылғысы
 5. E) Дербескомпьютердіпернеарқылыбасқаруқұрылғысы

 

 1. Алгоритм дегеніміз:

 

 1. A) Белгілі мақсатқа жету барысында орындалып шектеулі қадамдардан кейін нәтиже беретін әрекеттердің тізімі
 2. B) Электрондық жүйеде жазылған бағдарлама
 3. C) Блок-схемаларда көрсетілген арнайы парақтар тізімі
 4. D) Құжат

 

 1. E) Логикалық амалдар қолданылатын ереже
 2. Компьютер – ол:
 3. A) Өзара байланысатың құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны
 4. B) Автоматты түрде мәліметтерді өңдейтін құрылғылар
 5. C) Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтынэлектронды құрылғы
 6. D) Басқарушы ішкі жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен сол ішкі жүйнің әр элементіне лек-легімен берілуі
 7. E) Машина

 

 1. Компьютердіңнегізгібөлшектері:

 

 1. A) Монитор, пернетақта, тышқан
 2. B) Жүйелі блок, пернетақта, тышқан
 3. C) Принтер, монитор, пернетақта

D)Жүйелі блок, монитор, пернетақта, тышқан

 1. E) Жүйелі блок, монитор, принтер

 

 1. Windows ортасында Анықтама алу үшін қандай команда пайдаланылады:

 

 1. A) ПУСК — Справка
 2. B) Контекстік меню — Справка
 3. C) Файл — Справка
 4. D) Вид — Справочник
 5. E) Дұрыс жауап жоқ


 

9А сынып Информатика

 1. Pascal тілінде келтірілген өрнектерге сәйкес формулаларды жазу керек: 3,72+0,015*2,8
 • 3,72+0,015 2,8
 • 3,72 + 0,015*2,8
 • Жауап жоқ
 • Белгісі алгоритм құрғанда нені білдіреді

 

 

 1. A) Процесс
 2. B) Шешуі
 3. C) Циклдың басы
 4. D) Басылымға шығару
 5. E) Қосу, тоқтату

 

 1. Алгоритмнің жазылу түрлері:

 

 1. A) Сөздік, графиктік, программа
 2. B) Мәтін, формула
 3. C) Кесте, диаграмма
 4. D) Екіліктізбек
 5. E) Дұрысжауабыжоқ
 6. Программанықұрғанда қандай символмен аяқталады:

 

A). END.

B). Program.

C). Begin.

D). Var.

E). Write.


 1. 5. ПАСКАЛЬ тілінде бөлу белгісі қалай жазылады?:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.


 1. 6. ПАСКАЛЬ тілінде көбейту белгісі қалай жазылады?:

 

А).  /.

В). *.

С). +.

D). –.

E). >=.

 

 

 

 

 

 

белгісі алгоритм схемасынқұрғанданенібілдіреді:

 

 1. A) Процесс
 2. B) Шешуі
 3. C) Циклдың басы
 4. D) Басылымғашығару
 5. E) Қосу, тоқтату

 

белгісі алгоритм схемасынқұрғанданенібілдіреді:

 

 

 1. A) Процесс
 2. B) Шешуі
 3. C) Циклдың басы
 4. D) Басылымғашығару
 5. E) бастау, аяқтау

 

 1. Сызықтық алгоритм дегеніміз:

 

 1. A) Барлық әрекеттері бір рет және тізбектей орындалатын алгоритм
 2. B) Белегілі бір шартқа байланысты екі әрекеттің біреуін ғана орындалатын алгоритм
 3. C) Белгілі бір әрекеттер тізбегі бірнеше рет орындалатын алгоритм
 4. D) Басылымға шығаратын алгоритм
 5. E) Бастау, аяқтау

 

 1. Циклдық алгоритм дегеніміз:

 

 1. A) Барлық әрекеттері бір рет және тізбектей орындалатын алгоритм

B)Белегілі бір шартқа байланысты екі әрекеттің біреуін ғана орындалатын алгоритм

 1. C) Белгілі бір әрекеттер тізбегі бірнеше рет орындалатын алгоритм
 2. D) Басылымға шығаратын алгоритм
 3. E) Бастау, аяқтау

 

 1. Принтер – ол:

 

 1. A) Магниттік лентада берілгендерді сақтайтын құрылғы
 2. B) Ақпаратты басып шығару құрылғысы
 3. C) Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы
 4. D) Ақпаратты компьютер экранына шығару құрылғысы
 5. E) Дербескомпьютердіпернеарқылыбасқаруқұрылғысы

 

 1. Алгоритм дегеніміз:

 

 1. A) Белгілі мақсатқа жету барысында орындалып шектеулі қадамдардан кейін нәтиже беретін әрекеттердің тізімі
 2. B) Электрондық жүйеде жазылған бағдарлама
 3. C) Блок-схемаларда көрсетілген арнайы парақтар тізімі
 4. D) Құжат

 

 1. E) Логикалық амалдар қолданылатын ереже
 2. Компьютер – ол:
 3. A) Өзара байланысатың құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны
 4. B) Автоматты түрде мәліметтерді өңдейтін құрылғылар
 5. C) Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтынэлектронды құрылғы
 6. D) Басқарушы ішкі жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен сол ішкі жүйнің әр элементіне лек-легімен берілуі
 7. E) Машина

 

 1. Компьютердіңнегізгібөлшектері:

 

 1. A) Монитор, пернетақта, тышқан
 2. B) Жүйелі блок, пернетақта, тышқан
 3. C) Принтер, монитор, пернетақта
 4. D) Жүйелі блок, монитор, пернетақта, тышқан
 5. E) Жүйелі блок, монитор, принтер

 

 1. Windows ортасында Анықтама алу үшін қандай команда пайдаланылады:

 

 1. A) ПУСК — Справка
 2. B) Контекстік меню — Справка
 3. C) Файл — Справка