9 сынып бойынша Информатика пәнінен тест.

9 сынып бойынша  Информатика пәнінен тест.                 І- топ.   

 1. Дұрыс жазылған идентификаторлар жолын көрсету керек:

А) alfa,a15,a1c2,tania1,termos                  B) боря, аман, 1t3,bec1

С) a.12,mou#se,1-zap,2-call,while               Д) Ioad,true,if

 1. Паскальдағы қарпайым типтерге мыналар жатады:

А) dim,put,input,output             B) array,text,set,record

 1. C) integer,char,real,Boolean Д) type,string, fals,true
 2. Паскальда қандай сандар типтері болады?

А) бөлшек;аралас                           с) бүтін; нақты

В) оң;теріс;натураль                       д) қысқа; ұзын; орташа.

 1. Паскаль тілінің дұрыс жазылған меншіктеу операторы белгісін көрсетіңіз:

А)  =               B) < =               C) > =                  д) :=

 1. Пасакаль тілінде дұрыс жазылған стандартты функциялары:

А)tan(x),ctg(x),Log(x),cosec(x),Lg(x)                B) real(x),string(x),full(x),tor(x)

 1. C) col(x),asin(x),save(x),Load(x),Log(x) Д) int(x),sqr(x),sqrt(x),sin(x),cos(x)
 2. Паскаль тілінің реттілігі дұрыс жазылған сипаттау бөлігі:
 3. Procedure,type,var,const,label,function  В) Procedure,var,type,const,label,function

С) Procedure,type,const,label,function,var           Д) Label,const,type,function,procedure

 1. GOTO операторы былай аталады:

А) цикл операторы                              С) шартты көшу операторы

В) шартсыз көшу операторы             Д) дыбыс беретеін оператор.

 1. Келесі өрнекті ( 16 mod 7) мәні мынадай болады:

А)  0                 В) 2                С) 9             Д) 8

 1. Келесі өрнектің (25 div 4) мәні мынадай болады:

А) 12                В) 2                С) 6             Д) 8

 1. Келесі теңдіктегі Х  мәні нешеге тең?  X div 5=x mod 5

А) 30                 В) 12                С) 45              Д) 43

 1. Келесі теңдектегі Х мәні нешеге тең?   20 div x = 20 mod x

А) 19                 В) 10                   С) 12               Д) 52

 1. Енгізу операторы.

А) begin          B) writeln               C) readln       Д)  var

 1. Оператор дегеніміз не?

А) Ізделген нәтижеге жеткізетін ұғым   В) Белгілі бір қызмет атқаратын команда

С) белгілі бір шамаларға жүргізілетін амалдардың орындалу жолын көрсететін нұсқау.

Д) жауаптардың барлығы дұрыс.

 1. 16 div 4*2  өрнегінің мәнін анықта:

А)  2               В) 0               С) 3                Д) 4

 1. Көбейту амалы Паскаль тілінде қалай жазылады?

А)  =              B) *             C) :=               Д)  <>

 1. Компьютерде программаны бірден емес бүкіл программа мәтіні аудармасы жиналғаннан кейін орындау әдісі.

А) Компилятор             В) Интерпретоция       С) ассамблер     Д) аудармашы

 1. Программалау тілінде құрылған компьютерге дәл және толық нұсқау.

А) Алгоритм       В) программа       С) Компиляция      Д) ассамблер.

 1. Айнымалы шама дегеніміз не?

А) Алгоритмді орындау барысында мәні өзгермейтін шама    В) Бастапқы шама

С) алгоритмді орындау барысында мәні өзгеретін шамалар    Д) тек нақты сандар.

 1. Операторлар бір-бірінен қалай ажыратылып жазылады?

А) :;        B) /          C) .        Д) ;

 1. Меншіктеу командасы қалай жазылады?

А)  :=           B) =;                 C) >=             Д) <=

 1. Пасакаль тіліндегі айнымалылар бөлімі.
 2. Label B) var           C) type           Д) real
 3. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.

А) integer          B) string       C) var         Д) char

 1. Byte типті айнымалылар қай аралықта жатады?

А) [0;65535]                 B) [-128;127]              C) [0;256]        Д) [0;255]

 1. Шығару операторы.

А) begin           B) writrln         C) readln              Д) End

 1. Шартты операторлар атаулары орналасқан жолды көрсетіңіз?

А) goto,if                      B) whil,repeat,for      C) if,case          Д)readln,write

9 сынып бойынша  Информатика пәнінен тест.                 ІІ- топ.   

 1. Көбейту амалы Паскаль тілінде қалай жазылады?

А)  =              B) *             C) :=               Д)  <>

 1. Компьютерде программаны бірден емес бүкіл программа мәтіні аудармасы жиналғаннан кейін орындау әдісі.

А) Компилятор             В) Интерпретоция       С) ассамблер     Д) аудармашы

 1. Программалау тілінде құрылған компьютерге дәл және толық нұсқау.

А) Алгоритм       В) Компиляция   С) программа            Д) ассамблер.

 1. Айнымалы шама дегеніміз не?

А) Алгоритмді орындау барысында мәні өзгермейтін шама    В) Бастапқы шама

С) алгоритмді орындау барысында мәні өзгеретін шамалар    Д) тек нақты сандар.

 1. Операторлар бір-бірінен қалай ажыратылып жазылады?

А) ;        B) /          C) .        Д) :;

 1. Меншіктеу командасы қалай жазылады?

А)  :=;           B): =                C) >=             Д) <=

 1. Пасакаль тіліндегі айнымалылар бөлімі.

А) Label           B) var           C) type           Д) real

 1. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.

А) char         B) string       C) var         Д) integer

 1. Byte типті айнымалылар қай аралықта жатады?

А) [0;65535]                 B) [0;255]         C) [0;256]        Д) [-128;127]

 1. Шығару операторы.

А) writrln           B) begin        C) readln              Д) End

 1. Шартты операторлар атаулары орналасқан жолды көрсетіңіз?

А) goto,if                      B) if,case               C) whil,repeat,for   Д)readln,write

 1. Дұрыс жазылған идентификаторлар жолын көрсету керек:

А) alfa,a15,a1c2,tania1,termos                  B) боря, аман, 1t3,bec1

С) a.12,mou#se,1-zap,2-call,while               Д) Ioad,true,if

 1. Паскальдағы қарпайым типтерге мыналар жатады:

А) dim,put,input,output             B) array,text,set,record

 1. C) integer,char,real,Boolean Д) type,string, fals,true
 2. Паскальда қандай сандар типтері болады?

А) бөлшек;аралас                           с) бүтін; нақты

В) оң;теріс;натураль                       д) қысқа; ұзын; орташа.

 1. Паскаль тілінің дұрыс жазылған меншіктеу операторы белгісін көрсетіңіз:

А)  =               B) < =               C) > =                  д) :=

 1. Пасакаль тілінде дұрыс жазылған стандартты функциялары:

А)tan(x),ctg(x),Log(x),cosec(x),Lg(x)                B) int(x),sqr(x),sqrt(x),sin(x),cos(x)

 1. C) col(x),asin(x),save(x),Load(x),Log(x) Д) real(x),string(x),full(x),tor(x)
 2. Паскаль тілінің реттілігі дұрыс жазылған сипаттау бөлігі:

А) Label,const,type,function,procedure               В) Procedure,var,type,const,label,function

С) Procedure,type,const,label,function,var           Д) Procedure,type,var,const,label,function

 1. GOTO операторы былай аталады:

А) цикл операторы                              С) шартсыз көшу операторы

В) шартты көшу операторы              Д) дыбыс беретеін оператор.

 1. Келесі өрнекті ( 16 mod 7) мәні мынадай болады:

А)  2                 В) 0                С) 9             Д) 8

 1. Келесі өрнектің (25 div 4) мәні мынадай болады:

А) 12                В) 2                С) 9             Д) 6

 1. Келесі теңдіктегі Х  мәні нешеге тең?  X div 5=x mod 5

А) 30                 В) 43                 С) 45              Д) 12

 1. Келесі теңдектегі Х мәні нешеге тең?   20 div x = 20 mod x

А) 19                 В) 10                   С) 12               Д) 52

 1. Енгізу операторы.

А) begin          B) writeln               C) readln       Д)  var

 1. Оператор дегеніміз не?

А) белгілі бір шамаларға жүргізілетін амалдардың орындалу жолын көрсететін нұсқау.

В) Белгілі бір қызмет атқаратын команда     С) Ізделген нәтижеге жеткізетін ұғым

Д) жауаптардың барлығы дұрыс.

 1. 16 div 4*2  өрнегінің мәнін анықта:

А)  2               В) 0               С) 3                Д) 4

 

9 сынып бойынша информатика пәнінен тест сұрақтарының жауаптары.

 

 

І — топЖауабыІІ — топЖауабы
1.А1.В
2.С2.А
3.С3.С
4.Д4.С
5.Д5.А
6.Д6.В
7.В7.В
8.В8.А
9.С9.В
10.В10.А
11.А11.В
12.С12.А
13.С13.С
14.А14.С
15.В15.Д
16.А16.В
17.В17.А
18.С18.С
19.Д19.А
20.А20.Д
21.В21.Д
22.Д22.А
23.Д23.С
24.В24.А
25.С25.А

 

 

 

2012 – 2013 о/ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінен тест қорытындысы . ІІІ – тоқсан

 

 

р/ссыныбыБала саныҚатысқан бала саны«5»«4»«3»«2»Ортақ бағаОң нәтиже баға %
19 А191934843,379%

 

 

Пән мұғалімі: Жақсылықова Ж.Ж.

2012 – 2013 о/ж